Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
17 février 2011 4 17 /02 /février /2011 21:08

 

COLLOQUE DU jeudi 10 FEVRIER 2011

17h00

Konsit jédi 10 févriyé 2011

sentjè

Maison Familial et Rurale du Morne Rouge

 

Dé mo kozé té ka fet adan an lékol privé ba dé jenn dépi 4ème jik an Bac pro, yo té désidé djoubaté alantou an tem « Kréyol dan lé média ». Té ni moun ki té ka ba lekspérians-yo. Robert Saé yonn-dé moun adan sa ki kréyé radio APAL, Charles Marajo ki ni an némision asou KMT é mwen menm, ki dépi 2004 ka matjé an nartik an kréyol andidan jounal ANTILLA.

Jean-François Beaunol ki directè lékol-tala akéyi sé twa moun-an, ek i di i té fiè sé jenn manmay-la ek Isambert Duriveau té mété bagay-tala an plas pas sa ka alé adan sans « La Maison Familiale et Rurale du Morne Rouge ».

                  

 

 

Ki moun ki Jid ?

Non-mwen sé Jude Duranty, mé yo konnet mwen kon Jid. Man sé chef de chœur, la Chorale l’orchidée de Schoelcher éti nou fini fè an déziem CD « Voyage au gré des alizés ». Nou fini prézanté’y le 22 janvié Téyat minisipal. Man ka jwé tanbou bèlè, tronpet ek man ka tjoké piano. Man sé an otè-konpozitè.

Kidonk man isi a kom Jid, pou man palé zot di an kronik man ka matjé dépi févriyé 2004 (7 an) an jounal ANTILLA, yo ka kriyé Kréyolad.

 

Kréyol adan jounal

Avan man fè zot chonjé tibren listwa sa yo kriyé « la presse » an fransé é « jounal » an kréyol, man ké pousé an lapot a dimi-band pou di zot an bagay ki ni kont pwa’y.

Dépi lontan Matinik ni an konba lang. Kivédi, ni dé lang ki toujou an bisbi, chien-yo pa kay lachas, é sa kréyé an malkadi éti tout moun ka soufè, (yo pa menm sav). Yo kriyé sa « la diglossie » sa diféran épi « bilinguisme » éti an moun pé sèvi dé lang san pies tjak. Kontel avan, yo té ka défann moun palé kréyol serten koté. (kay-ou, lékol, dan biro épi kisasayésa…) Jòdi-jou sa pli an bèn, yo pa ka di’w pa palé, mé ou sav fok ou pa palé kréyol. Pou man bout, sé kondisiré lè yo ka envité sé dé lang-la, yo ka montré yonn an bel fotey épi yo ka di’y : « Asseyez-vous, je vous en prie ! »

Épi lot lang-lan, kidonk kréyol, mi sa yo ka di’y : « É ga sa, gadé wè si ou pé fouté kò’w asou ti ban-an ki la-a ! »

 

Tibren istwa atjelman (an ti kout zié pa dèyè)

Fok sav ki avan té ni anlo jounal Matinik ki té ni dé kont oben dé poem kontel an kréyol.

Ant 1919 épi 1939 té ni o mwen 70 tit jounal Matinik. Yo té Té ni an ti tiraj épi an lavi kout kon latjé krapo. Fok di sé jounal éti té ka kopié anlo artik fransé ek pa té ni anlo plas pou lavi isi. Nou pé palé vitman dé jounal kontel :

L’action Nouvelle, La Résistance, Le Courrier des Antilles, L’Aurore, L’Information, La Paix en 1915

Le Clairon en 1940

Le Sportif en 1946 épi Les contes de Caso de Casimir Branglidor.

An 1964 dé nouvo mwayen enfòmasion ka pwenté.

Daboudabò, France-Antilles ki ka paret touléjou, sé sa yo ka kriyé an « quotidien » an fransé.

Épi apré, sé ti bwet-la yo kriyé télévision-an ki ka paret isi Matinik. Sa ké ni an brital konsékans asou ti jounal kontel : L’Information, La Paix, Le Sportif, épi Rénovation. Disparet ka pran tout sé jounal-tala. Yo pran lavol.

Sé Aujourd’hui Dimanche ki vréyé déwò dé kont ant 1965 é1972 épi dé dialog ant dé personaj kon Zizi et Popol ; Ti Chal et Ti Chabin ; Propos d’un Bitako ; Compè Lapin et Compè Zamba ; Mait Mano et Asto ; Ami Vévé et Ti Jacques.

Fok di an pasan dan lé lanné 1976 té ni dé zartik asou le créole à l’école.

France-Antilles an 1968 piblié, lwen za lwen, dé poèm ek dé kont.

Adan l’émigration an Frans, té ni Djok ki ké bout épi liméro 57 an out 1978 (vraisemblablement à la suite du retour des principaux animateurs.

Mé fok atann lé zanné 1978, épi Grif An Tè  ek dé moun kon lé (Léotin Térez, Georges-Henri Léotin, Raphaël Confiant, Serge Harpin...) pou wè anpiblikasion yenki an kréyol. Jounal ki ké viv épi 52 liméwo, ant 1978 jik an 1982.

Pres an menm périod-la, Kabouya paret.  Sé an rèvi ki té matjé yenki an kréyol pou vréyé douvan an kréyol nef, an kréyol matjé.

Épi dan lé zanné 1980, lé premié ANTILLA KRÉYOL éti 15 liméwo ké suiv. Sé an jounal ki té ka paret chak mwa (mansiel) épi apré asou lé dènié tan tou lé dé mwa. Fok di lanné 78 la té an bon founé pas sé 2000 ekzanplè Antilla kryé ki sòti.

Anfen an séri jounal titak pli siantifik éti le GEREC mété déwò. Nou pé palé di :

ESPACE KRÉYOL. An rèvi lengistik pou étidié lang ek kilti kréyol la épi 5 liméwo : 1(76) 2 (77) 3 (78) 4 (79-80) 5 (83)

MOFWAZ. An rèvi pédagojik pou difizé bò sé enstitè-a ek pofésè lékol sigondè, finaldikont sé wouchach GEREC la : 1 (77) 2 (78) 3 (1980)

TEXTES ET DOCUMENTS. An révi litérati pou katjilé anlè litérati antiyez la.

Kidonk nou ka wè toujou ni dé jounal totalman oben ki ni teks kréyol adan dépi koumansman 20e siek-la.

Fok man di zot i ni dé teks kréyol éti nou pa ka chonjé pies toubannman sé lé chanté kisiswa bidjin, mazurka, zouk oben jòdi-jou dannsol.

Si zot alé asou an sit kontel Zouker.com oben Apapawolanlè.com sé pasé 2000 teks zot pé trouvé adan chanté kréyol ; é sé an tizizin dan sa nou tann é chanté dépi an siek. Sonjé yenk « La galaxie Kassav » (albom group al albom sé chantè-a) sé aprochan 40 albom kidonk 400 mòso. Sé plis di 2000 teks ka ekzisté adan chanté kréyol.

Nou pé konstaté kan menm, ki dé jounal militan kon Justice (1910) épi Jounal Asé Pléré An Nou Lité (1981) pa janmen pibliyé pies artik an kréyol.

Épi an 2004 ANTILLA permet mwen fè Kréyolad mé an menm balan-an yo rikoumansé teks an kréyol. Man ka pofité rimèsié (Gérard Dorwling-Carter, Henri Pied ek Alfred Fortuné dé

militan kréyol ki toujou wè potalans lang-la dépi lontan-lontan).

(Voir Annexe. Lecture du premier Kréyolad).

Matjé dé teks asou dé tem touléjou, sé pa an latjéprétet (san prétansion) ka fè kronik-la mé sé an militan éti ka djoubaté kon i pé pou kréyol pran plas-li kon an lang yo ka matjé, kon tout lang. Sé an lang ki méprizé, dénigré, malmennen pa ich-li menm. Pas dépi lontan yo fè yo konprann ki dabò-pou-yonn sé pa té menm an lang. Ni anlè yo té ka palé di patwa, kidonk an bagay ki pa an véritab lang. Épi apré yo fé nou konprann ki douvan an gran lang kontel anglé, kréyol pa té ni pies chans. Sel lang ki té pé sové nou sé fransé, oben anlot lang mé pa kréyol. Sé ki yo pa konprann ki lè ou sa palé kréyol ek ou ni an kilti oben anlot lang, sé an chans ou ni.

Tou sa ka fè ki moun andéwò ka entérésé yo asou zafè kréyol-la, mé jan isi menm, pa lé otjipé di’y. Mé lang ek kilti kréyol ka fennen, é si jénes-li pa wouzé’y, kidonk pa otjipé di’y, asiré i ké mò.

Ki moun ka li Kréyolad, lektè Antilla, yonn-dé militan, dé senpatizan, pétet zot dèmen.

 

Ni dé moun ki djoubaté ek ka goumen toujou pou lang-lan (Mano RCI, Alsendò (Maurice Alcindor) Sulli Calli, Géraud Ambroisine, Denis Adenet-Louvet, Daniel Boukman, Philipe Lagier).

Ni dé gran grek ki goumen ek ka bat toujou pou kréyol Jean Bernabé, Raphaël Confiant, Pierre Pinalie…Yo matjé liv, diksionnè…

Ni dé radio (APAL, RLDM, Martinique 1re, RCI, dot radio lib)

Ni dé jounal (Antilla)

Ni dé sit (Meetaw, Montray Kréyol, Potomitan …)

Ni ATV (An tjè péyi-a d’Hubert atjelman é avan té ni Philippe Lagier ki té ka fè an jounal kréyol, pétet dé télé kon (ZoukTV, KMT) mé man pa ka pran sé télé-tala ki ka fè sa yo pé kon yo pé.

Man sav si zot pa chaché alfabétizé kò-zot, kivédi aprann li ek matjé kréyol dan aprochan 5O an nou ké kon Trinidad. Kivédi yenki  vié moun ké ka palé kréyol. Man palé ni valé pèsi pa mis, ni et pésimis, mé asiré si nou pa aprann li, matjé ek sirtou palé, asiré-pa-pépet kréyol ké foukan nan péyi san chapo.

Man ka bout la, é man ka di zot mèsi pou kouté zot kouté mwen. Man a dispozision zot pou éséyé réponn, lè zot ké pozé mwen an kèsion.

Respé pou zout tout.

 

Jid, le 15 févriyé 2011

 

 

 

Kréolad 1

Antilla 1080, 3 mars 2004

 

Kréolad

Kréyolad sé an ti mo pou pran a la rigolad.

Kréyolad sé an ti rigolad an boug led kon krapolad ka vréyé douvan pou’y pa tonbé malad. Pou malkadi pa pran’y kon moun ki pa bwè asé dlo-babad, épi moun ka ladjé kon an vié rad.

Délè san fè kalvakad man ké di dé bagay ki tibren sérié, menm si man pòkò kon an tet pen rasi. Si’w wè man ni an mo ki chapé sa pa ayen, sé kondisiré an makak. Led i led i pa méchan. Si’y ka fè lagrimas sé pas i sòti dan an troupo makak dèyè an ti boug ki té ka fè jes makak pas i té ni an mas makak.

Kréyolad pou nou pé li épi pou man bien aprann matjé kréyol-la. É lè man ké sa bien matjé’y, zot menm ké sa bien li’y. Kréolad pou nou pé sa li épi sirtou pou nou roulé kò-nou an kréyol san nou sali. Pas Man Fémi toujou di mwen : « Woulé ti kò’w mé pa sali do’w ! »

Kréolad pa védi kouyonad, menm si délè man ké simen bon kouyon. Mé kon Kolo ka chanté « ri yo avan yo ri’w, pas si ou pa ri yo, yo ké ri’w ». Dèlè man ké pété ri, menm si lasitiyasion kritik. Kouté sa man tann simenn-tala an Ayisien di :

— Titid pa lé pati pas Ayiti moun ja pran trop labitid fouté gouvelman atè avan i rivé a la fen manda’y.

Apa kouyonnad !

Titid té di « apré bal tanbou lou », i té sav sa i té ka di a. Mi an labé ki fè labétiz. Épi i kité bon moun chimérik, dann !

Toni di ki péyi-tala ni an madichon, man pé ké répété sa pou zot pa di ki sé mwen ki di, man pa anvi trapé pies dézagréman obensinon pies malédision. Mè fout sa tris kan menm !

Ni an tan moun Matinik té ka respekté dot moun. Té ni antan pou chak bagay-la, tan sewvolan, tan mab, tan mango, tan Nwel. (Antan-tala kannaval pa té ka fet antan Nwel mé kon di Momo « glissons ! »

Apwé tan kannaval tala es moun ké pòté respé pou tan karenn lan nou ja adan’y la. Jis légliz yo chanjé mewkrèdi-lésann pou mété’y lè vandrèdi. Tan politik ka vini ovantatè, pou man pa trapé pies  kritik, bililik ki pé tjwé mwen klik kon défen Lung Fu té di. Ban mwen arété matjé kouyonad.

Jid

DSC01744.JPG

 

Partager cet article
Repost0

commentaires