Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
8 avril 2013 1 08 /04 /avril /2013 13:41

 

Chimen lavi Couv Patenôtre CJC Jude

Chak kochon ni sanmdi yo mé anlo krab tou « Sé bon tjè krab, ki fè i pa ni tet »,

Partager cet article
Repost0
8 avril 2013 1 08 /04 /avril /2013 13:40

Manif krab

 

Vandrèdi oswè koté minui, man té ka monté dan linò. Lè man rivé Chelchè adan an katkwazé éti yo kriyé wonpwen Lakolin, man wè an fénomèn.

Man pa sav si I natirel oben sirnatirel, mé la té ni an santèn krab an wonpwen-an.

Man kom ralanti, man pé té lé kwè sa zié mwen té ka wè a. Ni an krab, I té ni dé tet, I fè mwen sin moli. Man pile fren-an grouk jik o planché. Krab la vini bò mwen ek I di mwen :

-      Yé Jid sa’w fè!

Man mantjé kouwi, mé man té sézi telman, pies mo pa sòti. Krab-la di mwen :

-      Nou ka fè an ti manif la!

Man té anvi mandé’y poutji, man pa menm ni tan palé, ou sé di i té ka li an tet mwen. Mi sa i di mwen :

-      Popilasion nou ka pran fè ! I ka fonn kon sorbé an plen soley karenm. Fok sispann détui nou. Yo ka tann ratiè tout lanné-a ba nou akondi nou sé rat. Ni anlo krab adan nou ka mò épi klordékòn, lè yo pa né enfim. Délè jik Baygon yo ka ba nou pou nou sòti an tou nou. Jid alé di sé moun Antilla-a ka li chak simenn an paj kréyol, sispann détui nou, pas anlè yo pé ké sa manjé matoutou ankò. Yo ké oblijé enpòté krab Madagaska kon anlo ja koumansé fè !

Partager cet article
Repost0
3 avril 2013 3 03 /04 /avril /2013 16:21

Chimen-lavi_Couv-Patenotre_CJC_Jude.jpg 

 

“Chak bètafé ka kléré pou nam li »

Partager cet article
Repost0
3 avril 2013 3 03 /04 /avril /2013 16:20

Man Limiè

 

Man Jè ni bon chans sé jou-tala. Sé sel fanm ki mè Matinik. Kom mwa mas-la sé mwa éti yo ka mété fanm a lonè. Sé jou-tala i plis ki a lonè, yo ka kriyé’y toupatou.

Ni difé ki pri padan karenm lan, sé li yo kriyé.

Ni an poudjol ant dé fanm pou anlot… fanm, sé li yo ka kriyé.

Jik Polo kriyé pas i té lé sav ki manniè i pé fè an « Alabowdaj » bò légliz Mònwouj-la.

Ni moun toupatou ki pa ka fè pélérinaj an mwa dawou, Notrèdam Ladélivrand, mé sé jou-tala yo ka fè kar monté léswè pou yo sa wè légliz-la limen.

Ni Adjoufin ki enmen ti-labiè’y, i té ja pasé yonndé anlè’y i di i wè’y limiè-a an dé koko zié’y.

Adjilbè menm di :

-      Sé légliz-la ka limen sé pas Man Limè pa péyé sé boug la SOCOPMA-a. Anfen chak moun-an ka bay sa i pas av.

Antouléka man pé di zot sé pa Man Jè, (Man lime) ki ka mété limiè-a pas sé jou-tala kon pliziè mè Matinik I bizwen lajan pou réparé légliz-la.

Epi Man Jè, ni trop travay pou I sa kouté vié pawol masibol fol, man jik kwè I mété dilis an chivé’y pou I sa pli alez kò’y.

Partager cet article
Repost0
26 mars 2013 2 26 /03 /mars /2013 13:53

Tract-fETE-DE-fOND-LAHAHYE.JPGCouv 1 T-t

Dimanche de Paques, Jude Duranty dédicacera le livre du lieu qui l'a inspiré, reppelons que c'est un hommage à la pratique de la prise de lame avec les tòt souvent "prêtée" dans les canots des pêcheurs du coin.

Venez le rencontrer et surtout partager les bons souvenirs de Fond Lahayé avec les punch en musique mémorable et les courses de trois avirons trop peu absentes aujourd'hui

Partager cet article
Repost0
26 mars 2013 2 26 /03 /mars /2013 13:52

Couv 1 T-t

Fok « pran douvan avan douvan pran’w”, pas “bef douvan bwè dlo klè”.

Partager cet article
Repost0
26 mars 2013 2 26 /03 /mars /2013 13:51

Foyal ka brennen

Dimanch té ni an gran sanblé patriyotik pou déchouké sa yo konsidéré kon an Parti éti ki Pa Matinitjé. Dapré sé moun sanblaj-tala SeLe épi la Nouvel Gouvernans pa ka fè asé, magré ponmes i té fè pou ba moun senmil pos travay.

Adan sanblé patriyotik-la té ni anlo gwo mòdan kontel Chaben ki di bien faché :

-      Mim man vini pour RéDé Matinik, pas CNCP antann kò’y épi Pa Lima. PALIMA ka djoubaté dépi yonndé lanné pou libéré Matinik. Fransis ka wol di, sé pa pou kò’y mé pou tout péyi-a i ka mandé sanblé.

Lè SeLe tann sa i koumansé pa ri gra épi épé pou di :

-      Yo di man alié épi pliziè parti, mé yo ka fè menm bagay épi mwen.

SeLe di tou :

-      Man poko sav, padavwa sé parti mwen ka désidé, mé pétet i ké mandé mwen déviré pran ti-non mwen-an. Avan’y i té monté Plato Wa, yo té ka kriyé’y Serjo. Mé es jan Ositron, Lavolga épi anlo kartié ké chonjé non’y.

Antouléka ni anlo moun ki sav délè “fok pran douvan avan douvan pran’w”, pas “bef douvan bwè dlo klè”.

Epi karenm cho-tala déja pa djè ni dlo, sa nou ka swété sé ki pèsonn pa sali si pé dlo a nou ni a, pas anlo ké mò swef sirtou lajénes ki ja an gaway.

Anni gadé sa ja cho telman, lé manmay la SOCOPMA-a désann pou mandé ranbousé yo 90 milion machandiz éti yo ka dwé yo. Yo fè an gwo opérasion mòlòkòy mardi pasé.

Antouléka, Foyal ka brennen an tous sans

Partager cet article
Repost0
18 mars 2013 1 18 /03 /mars /2013 13:23

 

timbre de voix

 

Pengad nou pa di tro vit « makoumè mò fiyel fini » pas « pi ta pé pli tris »

Partager cet article
Repost0
18 mars 2013 1 18 /03 /mars /2013 13:21

Igo Chalviré


Igo, sé pa siklòn-an, mé kòmandannté pabò Bénézwel, ében apré an gran konba kont krab-la, mardi oswè i chalviré é i pa viré doubout. Gran konbatan-tala ki ja genyen pliziè fwa, magré i alé pabò Kiba i pa rivé chapé.

Toupandan ni yonndé pabò Lamérik té ka di : bon débara, pres tout Lamérik-lisid té an lapenn. Pas ou sav sa’w ka pèdi ou pa toujou sav sa ou ké ni apré. Pa koté Matinik tou, menmsi anlo té wont mété lenj wouj-yo, nou pé di kanmenm ni anlo ki réponn prézan jédi oswè douvan légliz Tèsenvil-la.

Igo té sa non selman palé ba pep-li, mé i té sa fè kéchòy ba pep-li. Anlo moun pa ped zié-yo padavwa i té mété dispansè pou ayen ba anlo maléré. I fè anlo granmoun apran li ékri.

Mé kon dan tout bagay, ou pé pa kontanté tout moun. Anlo boujwa pa djè ni lapenn pas Igo Chavez té opozé yo bénéfisié lajan pétrol-la kon avan.

Nou ka konstaté kanmenm, apré lanmò’y i ka sanm sa pa djè klè. Konba ja koumansé pété pou sav kimoun ki pou pran plas-la. Igo limenm té ja di i pa « imortel », mé lè an moun pa la ankò, es sa i fè ek té ka fè pé kontinié ?

I té ka bokanté pétrol kont dot bagay, kon avan yo té ka ba’y koko pou savon. I ba moun pétrol kont diri, pétrol kont lamedsin é kisasayésa.

Adjilbè ka rété pabò Mòn-Wouj fok di i pa té ajen, lè i di mwen sa. Mé i di mwen i ka wè an limiè an légliz-la léswè apré minui.

 I testé épi mwen i asiré, Igo té vini fè an ti-lapriyè bò Laviej avan i té pati pou péyi san chapo. Ni anlot ki jik di mwen sé ba nouvo pap la yo té ka fè an lapriyè.

Dapré mwen sé sa man tann, fok di man té ja las mé an mitan karenm cho-tala, sé pa wonm man té brè.

Partager cet article
Repost0
9 mars 2013 6 09 /03 /mars /2013 19:01

 

timbre de voix

« Zépolet chef pa klouré, sé taché li taché ak zépeng ».

Partager cet article
Repost0