Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
4 février 2013 1 04 /02 /février /2013 13:52

 

Man pé ké mélanjé sa ou fè an politik épi sa’w fè an litérati, mé non’w ka rété gravé adan tet tout moun ki kont lenjistis. Nou pé ké janmen oubliyé ordonans séléra-tala ki té lé vréyé’y alé an Frans an oktob 1960 épi 3 kanmarad (Guy Dufon, Walter Guiteaud, Armand Nicolas). Kisiswa an politik épi le PC, an litérati (sirtou an téyat), yonndé mo ka kolé an chivé blan’w la, sé lonnèté, an boug nofrap, travayan ki enmen ri ek fè moun ri mé ki sé an gran travayè konbatan tou.

            Jòdi-a ou ké ni non’w matjé asou an lari bò anlot gran kominis : André Alikè. An lavi’w, ou ja wè 91 almanna paret. Sa nou asiré sé ki ou pé ké ni menm desten trajik épi Alikè. Nou sé voudré ki tout jan Matinik pa janmen bliyé’w. Misié Joj Movwa an mal neg ki pa janmen fè gro bri, mé ki toujou fè an gro brital travay ba Matinik.

Tousa ka matjé kréyol jòdijou, lé di’w mèsi pou lapot-la ou wouvè ba yo-a. Ni dot ki lé fèmen’y, mé épi tousa ou ja ékri, ou kité’y a dimiband, pou nou osi sa pousé’y.

Tousa ki enmen litérati Matinik ka rikonnet tou, sa ou fè jik tan ou té pé, ou bat o dernié san é Victor Sévère, éti ou lé fini,  nou sav i ké bout. Pas « toutan solèy poko kouché ich tig pa ka dòmi san soupé ».

An lari épi non’w, pa lé di nou ka jété’w an lari, pies pa. Pou nou tout Matinitjé, sa lé di ou sé an nonm nou ka rikonnet tousa i fè. Menmsi nou sav sa ka jennen’y, nou lé di’w épi tout lanmoun nou, épi tout rekonésans nou, pa jennen kò’w. Man sav an fon tjè’w ou la ka ri pas pouw :

-          « la discrétion est une charrue merveilleuse pour labourer le champ de l’efficacité  avec son plein de générosité ».

Ou ni rasin ou Kaz-Pilot, menmsi nou sav flè poézi’w, frui litérati’w ka pousé ba tout jan Matinik. Epi rekonésans Kiba pou Ovando, ou sé an gran nonm lakarayib é kon tout potomitan, ou mandé nou chonjé ek konnet yo, kisiswa bétjé (Aubéry), milat (Gratiant, Lemery) oben neg ? (Victor Sévère, Akouré…). Konnet listwa nou pou nou fiè pou sa nou yé : Matinitjé. Jòdi a nou pa ni asé vwa, « pawol kout fini vit »  misié Joj épi an sel mo nou lé diw : Mèsi

An bel fet pou’w épi 91 lanné’w la.                                                                Jid 28 janvier 2013

 

Partager cet article
Repost0
4 février 2013 1 04 /02 /février /2013 13:34

 

Brevet-de-brillance.jpg

« Poul ka kouvé zé kanna, mé yo pa ka alé an dlo ansanm »

Partager cet article
Repost0
4 février 2013 1 04 /02 /février /2013 13:34

I pati

Kannaval 2013 fè an eskal Chelchè pou sé group la montré, sé pa yenki boum boum yo ka fè. Yo ka jwé mizik tou, é sé bien pou sa yo monté anlè podiom.

Epi lapli-a, asosiasion MATJILPA mantjé tonbé vandrèdi , i kom glisé. Mé nou sav, mantjé tonbé sé bel pa. Dimanch bon maten, bò lanmè té ni anpil group pou montré kostim ek bel rad kannaval. Yo kriyé sa « Matinik Carribean Carnival ».

Ni group ki ja koumansé ni an laj. Kontel ALLIANCE tou jenn épi senkan. Sé an ti-bébé an kannaval.

ASOU YO titak pi gran mé i ni ki dizan. Mé lé pli gran sé PLASTIK SYSTEM BAND ki pa ka mété plastik ankò pou kouri. Pas, apré trantan, pié yo koumansé fè yo mal. TANBOU BÒ KANNAL, li sé karantan i ka fété lanné-tala. Yo toujou jwé tanbou, menmsi apré yo ka di « apré bal tanbou lou ».

Antouléka, NOU PA SAV si la té ni LABONM mé nou pé di la té ni BEL ANBIAN  lè BARIL BAND épi LES COLIBRIS mété an TI-KADANS. Nou pé di tou, la té ni DIFE NAN PAY adan an sel WELELE BAND lè TANBOU BÒ KANNAL fè an MATJILPA.

PLASTIK SYSTEM BAND di :

-      NOU LA OSI !

Nou TOUJOU SOUPAPE menm épi dé ti-group kon SWAGG MADA.

Partager cet article
Repost0
4 février 2013 1 04 /02 /février /2013 13:32

 

 

année avec judes« Pou si pé lapech ka ba, ralé kanno’w atè »

Partager cet article
Repost0
4 février 2013 1 04 /02 /février /2013 13:30

Lapèch an frédi

Lapech dan lanej sa red, sé sa Bètran éti ki mennen konba épi Lentersendika aprann.

Asiparé, lè misié épi dot kanmarad rivé an Frans, yo ba yo an bok. Toto épi dot minis té ké di :

-      Zot pa ka antré pas zot pa ni kanno, ni yol, ni gonmié ni yo plastik !Sé moun sendika péchè selman ki pou la.

Mari a dé men pa aplodi, mé i kouwi antré. Bètran té vini épi an avoka pou yo pa kouyonnen’y, pas nou sav tout chat yo chodé pè dlo fret. Sa fè ki misié rété an frédi a jikatan réinion fini. Lè Bètran déviré Matinik i di a tè Laéwopò Aimé Césaire :

-      Yo vann nou, zot trayi nou !

Sa ki yo-tala? Sa ki zot-tala?

An pawol ka di zot sé zòdi bodlanmè. Mé ou sé di chak bètafé ka kléré pou nam li. Mé es pa ni yonndé ki ped nam yo pou an tet balawou ?

Asiparé komkidiré 2014 ja ka préparé é (yo) ja ponmet (zot) pos. Asou manniè sa ka alé la a, asiré nou ké konnet anlot anbétéyaj é moun ké kouri fè lésans lè yo ké tann an bri, yo pou blotjé Lasara. (kon lanné pasé).

Lè pow la ké blotjé pé ké ni chanpay pou lafet é petet sa ké diré tibren pli lontan. Sa man pres asiré sé ki nou pa oblijé atann jik pak, lè krab Madagaska ké antré.

Pétet préfé a ké viré pran an désizion pou arété kolé krab, pas yo ké ni klordékòn tou.

Jéno té chanté :

-      Yo rivé sé péchè a !

Mé ou sé di ki kou-tala lè yo alé an frédi a yo pa rivé fè Léta tann sa yo bizwen pou nouri fanmi’y yo.

Man konnet yonndé péchè ki ja ka tonbé léta pas yo pa sav ki manniè yo ké péyé wol la.

Partager cet article
Repost0
21 janvier 2013 1 21 /01 /janvier /2013 13:33

 

Couv 1 T-t

« Pa pran an sis pou nef, pas dé mal pa an pè ».

Partager cet article
Repost0
21 janvier 2013 1 21 /01 /janvier /2013 13:30

Mariyaj djé

Dimanch té ni anlo moun douvan Lakatédral pou manifesté kont « Mariage pour tous ». Toupandan tout moun té anvil, pa koté Dikos Chad pofité pou fè an chap ankò. Pas dépi Sent-Lisi misié té ni labitid mawon lajol.

« Mariage pour tous » es sé mariyaj pou tout moun selman oben pou tousa ki enmen ?

Makoumè épi moun ka fè zanmi mandé gouvelman, é yo pres trapé’y, an lwa pou yo mayé tou. Yo di yo sé moun kon tout moun é yo palé yo mété yo an pak épi PACS selman. Yo lé antré an légliz kouwoné vwalé, oben sòti lanméri pou yo vréyé grenn diri anlè yo lè yo ké landjé an lapot lanméri a.

Antouléka Adjilbè ka mandé poutji gouvelman, pa mandé épi an référandom si moun dakò épi sa. Adjilbè konnet Badouf (an makoumè) dépi lontan é i ka respekté misié ka fè kon an manmzel. I ka karé kon an matadò épi i ni an ti-vwa. I ka respekté misié. I mandé’y es vréman I bizwen mayé épi Mano ki limenm ja mayé (épi an fanm) é ki poko divòsé.

I di I ka atann lwa-a pasé pas misié ponmet li mennen’y mayé. Kay-la i fè épi madanm lan, i ké mété manzel déwò é konsa yo ké pé viv lanmou yo an gou-yo.

Manmay anlo moun Matinik pa ka konprann ki manniè nou ka adopté tousa ki sòti lotbò ek ki pa toujou bon pou lafanmiy.

Anni gadé, ja ni anlo yich éti ki palé tann palé di papa-yo ek manman-yo ankò. Yo ka kouwi mété-yo an Mézon laritret pou yo sa pran kay-la. Sa ka protjiré-yo trop traka.

Pengad adan zafè mariyaj pou tous-tala, nou admet tou, moun ni dwa mayé épi chien pas yo ka rété épi yo, kon sa ka fet ayè.

Annou pa pran dé mal pou an pè.

Partager cet article
Repost0
15 janvier 2013 2 15 /01 /janvier /2013 20:10

 

DSC01744

« Tout jé sé jé mé kasé bwa an tjou makak pa jé »

Partager cet article
Repost0
15 janvier 2013 2 15 /01 /janvier /2013 20:09

KREYOLAD 451

Lespwa 2013

 

Lanné 2013 la pé ké ni éleksion mé ni anlo parti ki ja ka chaché wè ki manniè yo ké rivé trapé an tot. Es yo ké rété ka dòmi ? Pies pa ! Tout mè ja ka préparé lanné prochenn pas épi zafè sel asanblé a, ni anlo ki pa oblijé trapé an pos. Sel manniè pou yo sa douvan, sé toupré popilasion yo, ké ni an ti-chans. Lé zélektè ké préféré alé wè misié limè ki pli pré lè ni an poblem.

Lanné 2013 la pa ni éleksion, sof éleksion mis épi kannaval. Tout mè Matinik ka fè manifestation pou Emé Sézè, menmsi la i né Baspwent yo pa menm rivé ranjé kay li a. Dimanch pasé sé mè Omaren-an ki wouvè lawonn. I batizé an lari pou bay non « Avenue Aimé Césaire » jik ni an plastisien kiben ki fè an woch twa pwent. Artis matinik pa rivé fè sa, es sé afos yo enpiok ?

Ni an asosiayasion ki pa ka dòmi, i fè yonndé filozof lotbò vini filozofé, es 13 sé an bon oben an mové chif ba Matinik.

Man konnet an boug ki té épi Fani, i di man dakò pou partajé galet mé kanmenm tout jé sé mé … zot ja sav. Adan komin Kaz-Pilot misié limè trapé an galet san fev. Misié alé tribinal pou an pati adan galet la l’EDF ka distribié a. Mé Lépin di louvriyé « Maître chez soi », i ka goumen kon chat meg dan zaboka vet pou lajan an rété adan komin li. I lé galet la mé sirtou épi fev la adan pas i bizwen yonndé milion pou dévlopé komin li.

Antouléka ANTILLA ka di tou sa éti ni labitid li kréyol la kontinié djoubaté. Man ka permet mwen swété zot an bon lanné pou chonmaj bésé ek ich nou twouvé travay an péyi’y.

Es sé an lespwa mal papay ? man té ké trè zanvi sé pa sa.

 

Partager cet article
Repost0
15 janvier 2013 2 15 /01 /janvier /2013 20:04

 

timbre de voix

Tout péchè ka maché épi fes pantalon yo krévé, machann pwason ka maché épi kolié-chou ».

Partager cet article
Repost0