Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
16 juillet 2012 1 16 /07 /juillet /2012 15:52

Kous békàn

 

Sé kourè Matinik la bien koumansé tour 2012 la. Yo pati douvan douvan pas yo chonjé poveb la : « sé sa ki an fal ou ki ta’w.

 

Mikael koumansé an jòn Ervé pati dèyè’y dimanch mé es ké ni antant pou an kourè Matinik toujou douvan ?

Es ké ni, kon lanné pasé, konba pou sav ki moun ki lidè ?

 

Es lespérians lanné 2011 lan ké sèvi yo ?

Antouléka nou ka bien wè ki tout moun ka sipòté sé kourè nou an. Sel bagay nou ka swété sé ki yo pa anonsé nou ki sé kourè a ka pran kochoni pou yo alé pli vit. Pas sé jou-tala sé yen ki sa ou ka tann anlè Tour de Frans la.

 

Adan tou sa ni toujou an djab pou opozé laposésion pasé oben ploton woulé. Sé kon sa, dimanch an boug té lé pasé a tout fos. Dépi sanmdi i pati dansé ek i mizé an chimen é kous la baré’y. Misié pofité di madanm li sé palakoz kous siklis la ki fè si i ka rivé a lè-tala.

 

Ernestin, madanm li, di’y i bien janti mé i pa ka sanm ni an manman mouton, ni an ababa, ajiwè an apoda.

 

Ni anlot boug ki té kontan telman kourè matinik té douvan, mé misié pa té a jen, i té menm chajé kon an pié siret gro midi. Atout fos i té lé alé wè larivé a asou lin darivé a. Yo kom bouskilé monboug ek yo malmenmen’y kon an patjé rad sal. Tout boulézon pran lavol.

 

Manmay sé pa, pas poko ni étilotes pou zot konprann zot pé brè kon dé tous ab.

 

Partager cet article
Repost0
16 juillet 2012 1 16 /07 /juillet /2012 15:50

« Sé sa ki an fal ou ki ta’w » mé sé pa tou di kouri, sé savwaw séré ki met

 

Partager cet article
Repost0
16 juillet 2012 1 16 /07 /juillet /2012 15:49

 

 

 

timbre de voixDépi ou brè sé pa ich ou ki ka sou, mé lavi’y pé gaté.

Partager cet article
Repost0
16 juillet 2012 1 16 /07 /juillet /2012 15:34

Éti lo tes

 

Eti lo tes la yo ka ponmet nou an ?

Vréman,vréman gouvelman ka pran nou pou dé bwabwa. Alow ou bizwen an aparey pou sa miziré kout ronm ou ?

 

Kondisiré ou pa sav si ou alé dan an penteng ek ou pran 5 fé, 4 labiè, 3 panaché, 2 vè diven ek 1 vè chanpay ou pa sav fok pa ou pran lawout ?

Magré tout kanpàn « La prévansion lawout »ou sé di nou ka fè kondisiré noupa lé  konprannan bagay ki senp.

Dépi ou brè a dépasé ou pa pou pran lawout. Gouvelman trouvé anlot manniè pou fouwé lanmen’y an poch-nou. Si nou pa ni « Etilotes » adan loto kisiswa chimik oben élektronik nou pé pran fè kon an med.

 

Pas asiré sé jandam la (ki an prensip pa ka boulé menmsi yo pasé yonndé labiè anlè konsians yo anba chalè a) yo pé ké manchandé nou. Man poko konnet pri lanmann lan mé asiré, kisiswa pri a sé jou-tala kom sa pa djè fò asiré i pé ké dous kon siro.

Dimanch adan « tranpaj chow  Trinité a”, sa té cho toubannman pas apré sa lézom vréyé yonn dé bon fé ek labiè pou té sa fè tranpaj la désann.

Ni yonn ki di :

-         Doktè di mwen pa brè mé man tranpé pen an adan ronm lan !

Kom I pou la tradision(dapré’y) I bwè bon tranpé pas man pa di zot mé misié sé an ayisien.

 

Manmay yo pa bizwen di nou moli sirtou padan vakans lan la ka vini a. Tour Yol ka vini pokosion. Pofité désann Fodfrans bò lanmè pou fè van pasé anlè nou épi Festival la.

 

Partager cet article
Repost0
6 juillet 2012 5 06 /07 /juillet /2012 16:55

Ki tan sa ké chanjé ?

 

Nou fini sòti dan an éleksion lasimenn pasé, ni kandida ki ja ka déklaré pou ta a ka vini a, éleksion sel asanblé a an 2014.

 

Ni an kandida ki ja ka fè kò’y plézi, pas i fini ped é i di :

-         Sé pa té Mon plézi !

Fok di Matinik voté agoch é menm trè agoch pis i vréyé dé kandida patriyot Lasanblé Nasional, ou sé di Matinik di :

-         Mim !

 

Sa man konstaté kanmenm sé ki ni an kandida éti yo pa ka palé di’y mé ki ka envité kò’y dépi yonndé tan. Sé Labtansion. Sa ka fè tansion chef parti politik monté pas, yo pa ka rivé mobilizé élektè-yo. Labtansion ka kriyé an mwé. I ni asé épi lo éleksion-tala toupandan chomaj ka wosé, ek travay ka vini ra é sèten moun simié lajan lokasion-an san travay pas pa djè ni. E lè i ni yo pa lé péyé’w.

 

Ou sé di sa ki anvi ni ka vini pli maléré, ek sa ki ja ni pa ka otjipé, pas yo alez é yo ka pléré zié sek.

 

An kanmarad étranjé di mwen lasimenn pasé, lè i ka wè manniè nou ka viv an péyi a, i pa ka djè wè mizè. Sa misié pa sav, sé ki anlo ka viv a krédi akondi moun ki ni. Ni anlo ka achté an désanm ek yo ka péyé lè pak rive.Yo ka pann chapo yo pli wo ki tet yo.

 

Vréman, vréman sa ka vini cho, gouvelman wosé SMIC la mé ou pa ka menm wè sa afos sé an ti-lanmonné kod.

 

Partager cet article
Repost0
26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 13:45

 

 

 

 

 

 

timbre de voixManmay es « bourik ap travay pou chwal galonnenn ? » sé zot ka wè

Partager cet article
Repost0
26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 13:43

Dépi té…….

 

Dépi té ni éleksion, ni moun ki présé pozé kandida-yo.

 

Dépi té ni bwè manjé, Adjilbè pou zafè konflérans lan, kisiswa parti a, dwet oben goch, patrityot kon otonomis.

 

Dépi té ni an pos pou trapé, ni 45 boug épi fanm ki désann Lapréfekti.

 

Ti-Milo di mwen konsa :

-         Si pa té ni lajan adan sa, asiré pa té ké ni otan kandida. Yo tout ka vini pou tiré chomaj (dapré-yo) mé man pito kwè sé pas yo palé rété an chomaj. Sirtou épi sel asanblé a ka vini an !

-          

Jik ni parti politik ki enskri non moun ki pa menm pran lapenn fè konflérans. Ni kandida élektè pa mwenm janmen wè oben tann. Asiré sa ka permet sé parti a genyen an ti-lanmonné ki pa an lanmonné (ki pa an lanmonné-kod).

 

Man konnet Odjis, sé jou-tala i tou chimérik dépi té ni kisiswa éleksion-an. I pé pa di tout moun bonjou alez kò’y.

Si i di an boug lagoch bel bonjou normalman, yo ka di i agoch. Si i fè malè di an fanm ladwat bonjou, yo ka di I ka zayé moun ladwet. Di bonjou bouro ou pandi, pa di bouro bonjou ou pandi, zot konnet lèrestan poveb-la.

 

Sel bagay kanmenm, dépi té ni néglijans anlè lawout sé konsa Lidovik ped ta’y la simenn pasé. Misié té ka antréné bienkonmifo ek an loto chalviré’y djel-anba anlè siklis li.

Sel bagay dépi ni moun kip a ka voté sa ka déranjé moun ki lé vini : dépité Matinik.

Partager cet article
Repost0
26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 13:42

Kasé lo

 

Ni an ansien dépité ki pa valé défet la pies, pies, pies. I té asiré i té ké la o déziem touw. Mé pep la di’y : won manej la fini !

I déklaré dan an gran mo-matjé :

  - Man ké voté ba Chaben!

Es I vini patriyot, oben es I viré patriyot ?

Kom désizion-tala grav, i chonjé sa ki té rivé an kanmarad li dan an éleksion prézidan Konsey Jénéral. Mi sa i di an fon tjè’y (anfen man ka sipozé) :

-         Sino za pran fè avan mwen, yo pé ké fè mwen’y, sé mwen ké démisioné.

Alians li-a té mandé voté ba Lwijo ki rivé douvan, mé misié chonjé an ti-pawol Piè.

-         Man simié viv an sel jou doubout pito tout lavi diran  man rété kouché!

Kidonk i vréyé let démision’y, i désidé kasé lo épi BATIR. Misié pa té anvi Parti-a bati pies kalté model kay anlè do’y. Fok di tou, yo té ja ni an ti-kochon ka nouri. Sèten moun an komin-la fè’y konprann i sé an mennen vini, an vié tè-rapòté. An finaldikont lè misié wé si pé lapech ka bay, i désidé ralé kanno’y atè.

Jik atjelman nou ka mandé poutji si pé moun ka alé voté, mé ousédi zafè disiplin la, sa pa djè komen, sa ka vini ra kon zé-bourik.

 

Ni an kandida ki santi bagay la cho, i mandé Toto (an konpè’y Gwadloup) éti yo fini nonmen minis, vini bay an pal. Tousa sé bagay pou chaché mété jan Matinik ek jan Gwadloup en bisbi ek pou yo kasé lo.

 

Mé si té ni éleksion sanmdi, dimanch sé té Lafet lé papa. Adjilbè pa djè viv sa bien pies toubannman. Pou an fwa madanm-li pa fè’y kado an bwet zouti oben an bel mato. Misié risivrè kat bel jant pou’y té mété anba loto nef li a. Eben o moman I té lé fè madanm li kontan, I té anlè jant, I pa rive rimèsié’y an gou’y. Madanm lan désidé kasé lo. Délè poutoutbon “lè ou an dévenn an grenn diri pé fann tet-ou”.

Manmay pou nou pa di nou an dévenn, sé pa tout moun ki ni dwa-tala : man lé kwè zot alé voté sanmdi, an mas.

Partager cet article
Repost0
26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 13:41

 

timbre de voix

 

 

 

« Jé krévé pa anpéché kok kalité goumen »

Partager cet article
Repost0
26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 13:38

Es nou ka chonjé ?

 

Dépi le 12 mé  an konvwa moun pati Sentàn pou rivé Préchè. Sé le MIR an mouvman pou réparé Matinik ki tibren krazé ka vréyé sa douvan dépi pasé douz lanné. Mouvman Réparasion fè nou chonjé, avan té ni Eropéyen épi Afritjen yo dépòté, té ni amérendien té ka viv isi-a.

Eti yo pasé ?

Es yo tout alé Dominik ?

 

Marfiz di mwen, si man bien gadé zié’y ki titak bridé sé pa pas i ni lachin an fanmi’y li. Si man pran tan-mwen obsèvé man ké wè ki lapo’y sé pa ta blan, pas zanset-li té amérendien ki sòti jik pabò Bénézwel.

 

An final di kont Ti-Moris di mwen :

-          Es sa ki sòti Lafrik ni dwa mandé réparasion?

Kantapou Odjis mi sa i di mwen :

-          Es fok mandé Léta kolonial réparasion pou sé moun-tala ?

Lester an boug Dominik mété grenn sel li :

-          Es sé moun Dominik la pa ni plis dwa ki matinitjé ?

Marlèn di mwen :

-          Es fok pa nou konté anlè fos kò-nou menm pou rivé oubliyé trayizon, esplwatasion yo fè zanset-nou pou nou sa pli fò an tet-nou ?

-           

Antouléka dépi le 12 mé jik le 22 mé, Marsel ka maché touléswè pou i chonjé. Apré VOUKOUM té ni LABONM pas é moun an SE PLI DOUVAN yo té lé vansé. Yo rivé Fodfrans é TANBOU BÒ KANNAL mété kò’y an mouvman épi sé fanm MOOV la. Yo rivé lendi oswè SAN CHENN an tet-yo pou Matinik wè anlot jou. Mé sé moun an ki pa maché a, ki divini yo ?

 

Mé toupandan moun té ka maché, 22 mé ni anlo moun ki pofité alé propté loto-yo, pas sel ti jou konjé tala té bien vini. Jik ni adan ki pasé anlè pon lendi pou pa té alé an travay. Yo di lariviè monté.

 

Délè man ka mandé mwen ki tan 22 mé sé ké an dat pou matinitjé viv kon an fet nasional ?

Pétet jou-tala Matinik ké an nasion pou bon !

 

 

Partager cet article
Repost0