Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
30 mai 2012 3 30 /05 /mai /2012 15:29

 

 

 

timbre de voix

 

 

 

« Kouyonnen doktè maladi pa djéri » Pengad pou pa « sòti an sann pou tonbé an difé »

Partager cet article
Repost0
30 mai 2012 3 30 /05 /mai /2012 15:27

Sòti an sann….

 

 

Adjilbè di sé jou-tala, i pa djè ni chans. An plen mwa mé gro lapli ka dékalé jaden’y. Misié ki ni labitid fè kann pèd rékot li, pas pa ni asé soley. Misié pa djè enmen zafè périod politik la pies toubannman.

Ni dé simenn i konprann i té ké trapé an ti-wouspel épi lafen éleksion Prézidan-an. Mé ou sé di sé sòti an sann pou tonbé an difé.

Si éleksion Prézidan Lafrans dit, atjelman lamenm dèyè’y i ni an éleksion dépité. Eleksion ka kontinié pli red a Sayigon. Atjelman ou ka wè plis nonm ek fanm politik ka fè siwawa. Yo tout ka fè sanblaj, miting, gran penteng, anfen yo ka sanblé anlo moun alantou-yo pou montré pogram-yo.

Ni adan ka jik bliyé dépité épi mè sé pa menm bagay la. Yo ka ponmet sa an mè pé fè mé pa an dépité. Yo chak ni an rézon pou yo vini. Ni yonn ki di sé pa li sé la popilasion ki mandé’y vini. I té ka’y li trantjil é yo vini chaché’y. Pies pa ka di sé pou poch-li.

Yo tout ka di sé pou lajénes, pou granmoun ek kont chomaj. Ni anlo jénes ki pa ka menm kapté-yo. Yo pa menm sav si i ni éleksion.

Anlo kandida sav ki yo bizwen an plas pas épi sel Lasanblé-a sé plas la ké chè. Sa ki ja mè, éti ki pa djè asiré pasé, ka asiré plas-yo.

Yo pies pa ka di fok nou mété tet-nou an menm bonnet-la pou travay ba tout péyi-a é pa an konpanyi adan-yo. Yo tout sav travay ka vini ra kon zé-bourik mé yo ka fè konsi ké ni anlo travay ba tout moun.

 

Lafen simenm pasé sé té o pli bel miting pou prézanté kandida adwet kon agoch. Sanmdi swè ni yonn ki di :

-         Nou ké manjé yo épi lapo yo !

Misié mèyè konprann an kandida sé an bannann. Mé es sé pa an fig i ka ba nou ?

 

Partager cet article
Repost0
18 mai 2012 5 18 /05 /mai /2012 15:30

  

 

timbre de voix

 

 

« Milat sé milé, lè ou pa ka atann ou, i ka ba’w an kout pié an tret »

Partager cet article
Repost0
18 mai 2012 5 18 /05 /mai /2012 15:28

How di pit

 

Mèkrèdi pasé té ni an brital konba kok, mé sé pa té ni an pit Fòfò-a ni an pit Tatàn-la ; sa té ka fet laradio épi latélévizion. Kom gouvelman di komkwa ou pa ni dwa palé di éleksion, yo pé pa opozé moun palé di konba kok menmsi yo anvi tiré’y.

Dépi twazè mwenlèka tout moun té ja rivé o pit. Sa ki pa ni tan rivé la, enstalé kò-yo douvan télé-yo oben bò radio-yo.

Pa an mouch té ka volé, tout lawout té lib akondi tout moun té obliyé désann an vil.

Kom nou pa ni dwa nonmen sé dé kok la man kriyé yonn : Kalagway épi lot la Gwosiwo.

 

Kalagway té ja vini bat an pit ni senkan di sa é i té genyen konba’y. Met li té ka gonflé lestonmak li pas i té asiré Kalagway té ké genyen san sali. Kantapou Gwosiwo, sé prèmié fwa i ka tonbé adan an pit, i té tibren krentif. Ni moun ki di, i pa ni asé lekspérians épi vis, kidonk Kalagwa té ké bay bon zépon.

Mé Gwosiwo sav si’w pa krapo fok pa ou tonbé an ma. Asiparé Kalagway pa rivé néyé’y anba kout zépon menmsi i fè’y bwè dlo.

Gwosiwo défann kò’y kon i té pé, é ni moun ki payé anlè’y. Asiparé yo pa ped lajan-yo. Anfen afos afos, après twazè konba magré toulédé té trapé bon zépon, yo désidé annilé konba-a. Patron pit-la di : - How di pit !

Mé sé payè a ké ni pou mizé anlè an bon kok la sanmdi, pas yo ké ni senkan pou gadé menm kok pou sa ni bon pòté.

Antouléka yo di fok pa palé di éleksion, yo jik mennasé péyé lanmann. Mwen ja pa ni lajan pa menm palé di léro, sé pa mwen ké palé di éleksion pou man pa détounen pèsonn sanmdi.

Sa man pé di zot, si zot pa enmen alé an pit, alé voté kanmenm. Pas ni sa ki ni nwazet ek yo pa ni dan épi ni sa ki ni bon dan, mé yo pa ni an lech oben an ti-lanmin pen rasi pou mété anba dan-yo

Partager cet article
Repost0
7 mai 2012 1 07 /05 /mai /2012 16:49

 

 

 

 

timbre de voix« Janbet ou trouvé an gran chimen, nan gran chimen ou ped li »

Partager cet article
Repost0
7 mai 2012 1 07 /05 /mai /2012 16:48

Fon Lasional

 

Ni an ti-lanm blé ki dévèsé asou komin Préchè, ni omwen 5000 moun ki tonbé adan. Tout moun ozabwa, yo palé konprann Lamarin (ki pa anlè lanmè) fè tousa vwa Matinik. Pa koté Préchè éti nou tout sav Maslen toujou di dé mo san mété mas an fidji’y. Misié sé an militan MODEMAS. I jik matjé andidan gran jounal la, sé moun an ki voté Lamarin la ka pran dlo mousach pou let.

 

Ni lé parti politik sirtou agoch ki pè dot moun pran lanm akouri-tala. Sa anlo moun pa chonjé sé ki parti-tala pa djè enmen neg, kisiswa Afritjen oben Matinitjé. Ni anlo boug tet razé ka batonnen neg, pas en Frans yo pa lakay-yo. Yo swadizan pa enmen étranjé é anlo jan isi ka tonbé an menm bagay la. Yo rayi Ayisien mé yo enmen konpa-a. Yo rayi Dominiken mé yo enmen sitron yo-a. Anfen sé moun-tala pa djè pou lafratèwnité. Si ou pa ni zié-blé ou pa moun.

 

Antouléka ni dé kandida an kous ka fè tout bagay pou soutiré vwa-yo. Sé o pli bel jes makak é o pli bel makakri.

 

Ni an madanm sendikalis ki pa fè makakri, apré trèzan prézidans i désidé ladjé laba ba anlot fanm,Marlèn. Sé manmay Lisé Jozef Gayar chonjé Papa Mémé, mé yonndé zélev kit é tibren faché, pas lè yo té pou pale ek dansé, té ni an délestaj.

Pa koté Sent-Mari té ni an vié kalté kout-senn. Yo pa pran pwason-an pou manjé mé pou analizé. Yo té lé wé si pwason-an té ni klordékòn. Sé péchè a pa ka fè lamarin konfians yo désidé fè analiz yo adan anlot laboratwa endépandan.

 

Fok di épi zafè léro a, ni bon moun ka pran fè. Lamarin di sé palazoz léro si nou déyè konsa. Nou enmen lajan niopéyen-an mé nou palé lwa’y la. Nou pou lérop mé lè sa ka ranjé nou.

 

Partager cet article
Repost0
30 avril 2012 1 30 /04 /avril /2012 21:49

Bef douvan bwè dlo klè”, mé pengad sa ki douvan pa koulétimbre de voix

Partager cet article
Repost0
30 avril 2012 1 30 /04 /avril /2012 21:47

Premié won

 

Té ni dis kandida pou an won chouval-bwa. Tout moun lé fè an kou pas sa ka diré senkan. Pou sa genyen tit prézidan-an, sé kandida-a té dé won. Premié a sé pou toudi lèrestan ek déziem sé pou chwazi tala ki pou rété a. Mé es limenm ké toudi-nou ?

 

Le CSA té mandé pa palé di rézilta éleksion avan dimanch, mé tout moun jé ja sav épi Enternet. Sa ki fè anlo moun lapenn sé nonb vwa Lamarin (ki pa lanmè) rivé trapé atè Matinik.Ni an boug komité Lepen déwò ki mantjé trapé an konjésion afos i té faché.

 

Ni an boug lagoch ki di mwen, Matinik yo ké palé Olandè padavwa sé Fanswa Oland ki rivé douvan.

Ni anlot boug ladwat ki di mwen, es dapré’w lè an boug tonbé i pé ped konba’y ?

Man di misié, délè mantjé tonbé sé bel pa. Pou tala ki ja ni tet chouval li douvan fok lé zélektè kontinié rété mobilizé.

Es yo pé ké alé lanmè ?

Es yo pé ké di : ni yonn ki ja douvan sé pa lapenn nou déplasé ?

 

Pou Fanswa sa rété douvan adan kous la, fok Nikola pa viré monté pies. Pas dapré  lakat marin, an boug an chimen kréyolad yo kriyé Cheminad, misié bay wou pou té sa dégradé anlot Nikola ki anlè pon Enian. Eva di épi tout linet ver li : Joli ! E kantapou Filip misié pou manzel tou.

O premié touw es tala ki an tou a ké rivé sòti?

Asiré nou ké sav o déziem tou.

Partager cet article
Repost0
23 avril 2012 1 23 /04 /avril /2012 14:07

 

 

 

 timbre de voix« Ou pa ka montré makak fè lagrimas » mé sé jou-tala ni bon makakri.

Partager cet article
Repost0
23 avril 2012 1 23 /04 /avril /2012 14:06

Kankan koumansé pété

 

Simenn-tala sé éleksion Prézidan-larépiblik é yo toulédé ka goumen pou fè o pli gro konflérans.

Si nou kouté yo tout, sé yo ki té ni plis moun. Adan zafè-tala, ni anlo moun ki poko menm sav ba kimoun yo ké voté. Asou sé pano-a té ni ki dé kandida selman, éti lérestan ?

Adjilbè di mwen anpami sé dé a ki la-a i poko ka wè ba kimoun i ké mété an bilten.

Antouléka man pa lé ba pèsonn konsèy mé man ka permété mwen di zot kanmenm :

-         Si zot pa sa chwézi anpami sé 10 kandida-a, alé vote pou kò-zot menm!

 

René pa djè kontan pas nouvo komité a di i trouvé an tou an kes la ka dépasé 60 000 éro. Misié anrajé kon an moreng, pas Konsey Jénéral ka dwé Komité Lapech é si yo té risivrè sibvansion-an, yo té ké menm an eksédan. Sa ki pli red-la sé ki moun an ka di sa-a té an Komité-a tou. Kiles ki ni rézon ? Kiles ki ni tò ?

Si zot rivé sav, mwen menm ka péyé zot an blaf koulirou !

 

Toupandan pa koté Lafrans té ni gro konflérans éti dé kandida ka vanté bouyon-yo, Maslen limenm té sanblé lé patriyot pa koté Préchè. Kou-tala i pa fè kon anlot kandida ki matjé anlè triko’y (Chabin…) é misié sé an chaben dapré-mwen sé pa an fanm kidonk nou pé pa di sé an « chabin ». Sa sé mantjé misié respé. Antouléka, Maslen bien matjé pou tout moun wè « An bel balan pou péyi-a ! ».

Lè man di zot kankan té ké pété, ni dé kandida ki poko pati an kous, é yo ka  di chouval-yo ké annilé. Chonjé lasimenm pasé sa té fè gro bri, lè an kandida fanm té vini o galo pou doublé Arno. Es Ansanm pou an Martinik Nouvel ké mandé Arno viré  atjelman ?

Manmay fok pa gadé tou sa, sa sé lagrimas pou fè makak ri. Man ka viré di zot :

Pa fè makakri, alé voté !

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de jude duranty
  • : Publication régulière de textes créoles contemporains Kréyol tou lé jou
  • Contact

Recherche

Liens