Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
31 janvier 2012 2 31 /01 /janvier /2012 17:38

 

 

 

 

timbre de voix

  

« Fok mété difé dan pay pou konnet langaj kritjet ».

Partager cet article
Repost0
31 janvier 2012 2 31 /01 /janvier /2012 17:36

Rété véyatif


 

 

Ni an dokè sendikalis, ganmé kon an chik chien, konparézon kon chien touni, ek toujou ka roulé an BM dènié model ; misié vréyé an kout gres anlè an boug ki té an sandal ek an vié ti-chot kout anlè’y. Sa misié pa té sav, sé ki monboug té an enspektè ki té vini lonviyé ek makrélé sa ka pasé anlè pow la.

An finaldikont, sendikalis-tala trapé bon bab ki kalbosé tet-li. Yo bay péyé an gro lanmann épi i trapé bon sousi. Manmay, ki tan nou ké sispann jijé moun anlè aparans-yo ? Sé pa tout moun épi lavaliè ki bon moun. Eskamotè toujou ni bel fidji. Antouléka sendikalis-tala aprann an ti-pawol kréyol : sé pa gro boutey losion ka santi bon.

 

Ni anlo maren péchè ki pa kontan pies toubannman. Eleksion lapech kité anlo moun sana yen. Ni maren-péchè ki rété lévé nas-yo é yo pa pran lapenn déplasé. Eben anlo anpami-yo ped sadin épi karang. Sa fè ki Nestò ki pa anvi rété a zéro, ja ka pran douvan pas I asiré (dapré’y) bef douvan brè dlo klè.

 

Sé konsa atjelman zafè débriya pa péché pres dit. Lanméri Fodfrans mété an diplom pou vann koko. Sé pa nenpot ti-tjokè ki pé vann koko, menmsi sé an kokè. (Man lé di an moun ka fè kok bat, é pa sa zot ka kwè a).

Odjis té ni labitid tjwiyi yonndé koko vitman pou trapé an ti-lanmonné kod, oben mété bè an zépina’y, sa fini net. Menm pou sa fè sa, fok ni an diplom. Yo mandé misié pòté koutla’y. I vini épi an vié vennkatpous bien filé lé dé bò. Sa ka koupé mes, lapriyè, lévenn. Sé défen papa’y ki té kité sa ba’y. Eben, yo di’y pa rété la. Fok ni koutla an ninoks ki pa ka nwèsi koko a. Aprézan ni kondision lijièn, pa ni jwé épi sa ankò pas trop moun ja mò épi maladi pisa rat.

 

Ni an boug Lariviè-Pilot ki té ni labitid vann koko’y, lè i tann sa i trapé an folmantasion an mitan tet. Misié di i sé an boug a Kay Ida, kom Chaben poko sav la i ké alé, i té désidé fè kay li, Kay Ida é pétet tout kartié a esplozé. Erezdibonnè sé kolbògò-a ni tan mété lapat asou’y. Asiparé i té ja limen yonn dé mech pou té fè an gro fédartifis gro lajounen. An finaldikont, yo vréyé artifisié a monté Kolson pou mété tet-li an naks é pou tout limiè’y kléré bienkonmifo.

Partager cet article
Repost0
20 janvier 2012 5 20 /01 /janvier /2012 18:10

 

 

timbre de voix« Pisimié ou ni woch an kannot ou pasé’w ni mové matlo »

Partager cet article
Repost0
20 janvier 2012 5 20 /01 /janvier /2012 18:07

Matinik zayé

 

Yo di dan apipré san jou, Matinik ké ni chanjman, Lafrans pou ni anlot prézidan.

Tout sé jou-tala ni anlo kandida ka zayé Matinik.

Sa ki agoch ka fè an ti-koulé pou trapé kéchòy.

Sa ki adwet ka zayé ovantatè, yo lé rivé jwenn lavi.

Ni an kandida éti papa’y té trapé an falfret Lanmanten, i pa menm pran lapenn bòdé. Dapré manzel, sel fanm lan ki pozé kandida’y, chandilié ké kouté’y pli chè ki lantèman.

Fanswa ki ni fanmi’y pabò LaOland ek jénérasion’y pa Ofranswa, ni lentansion vini fè an ziédou vitman pou chofé zorey Matinik. I asiré telman, dapré’y, i ké pran an dimi-jounen pou sa. I ké pofité gadé pabò Lagwadloup avan.

Mé Lagwadloup di’y :

-         Pa apenn vin fè bas isidan !

Lè i pété’y kouri pa isi, Matinik di’y :

-         Sé penn initil vini fè pies koulé isi-a , pas avan’w té lapen man té ja garenn. Misié ri i pa konprann ayen pas i pa konnet kréyol. Matinik kontinié ek i di’y :

-         Anlo avan’w vini fè menm bagay la ek dépi yo éli yo ka bliyé sa yo té di. Yo ka ladjé mwen kon an patjé rad sal. Sé pa toulitan ou ka kouyonnen fanm pou mennen’y an razié !

 

Toupandan kandida ka zayé Matinik, atè isi dan lé kat dékoupaj pou voté, yonndé kandida dépité ka filé zépon-yo.

Ni yonn ki di bien fò adan gran jounal touléjou a :

-         An politik, pa ni kadon pou ba pèsonn !

Misié ajouté :

-         Sé pa mwen ki Papa-nowel, ek fok sav désanm ja pasé é nou an 2012 anlot lanné. !

Magré i kanmarad épi anlot, magré yo té monté konplo ansanm pou té déchouké an prézidan, i di komkwa i pa pou konnet. Vréman, vréman akondi pawol la : konplo neg sé….(sé zot ki di’y sé pa mwen).

Ni anlot ki di :

Man pli agoch ki entel, sé mwen ki pou douvan.

Antouléka toupandan yo ka zayé Matinik, lé kandida dépité ka fè an ti-koulé vitman pou wè si yo ka trapé an tot.

Partager cet article
Repost0
17 janvier 2012 2 17 /01 /janvier /2012 22:23

Zouki: d'ici danse

 

http://www.potomitan.info/duranty/tot_magique.php

Le livre est enfin disponible aux Librairie Alexandre et Antillaise

 

Partager cet article
Repost0
16 janvier 2012 1 16 /01 /janvier /2012 20:49

 

 

 

timbre de voix

 

 Yo di « kabrit ki pa malen pa gra », « chak bètafé ka kléré pou nàm-li ».

Partager cet article
Repost0
16 janvier 2012 1 16 /01 /janvier /2012 20:47

An bon plas

 

 

Lanné 2012 fini koumansé, mé sé boug politik la pa ni tan dòmi. Asiré nou pé di sé pa yo yo ké kriyé kanyan.

Chak moun ka chaché gadé pou trapé an plas dépité oben an tot sipléyan.

Lé chef parti, lé zéta majò ka swété labon lanné,  mé yo ka fè moun chonjé ki yo la, yé ké bizwen « nou ». Anfen, lè man di nou, zot konprann sé pito vwa-nou yo bizwen pou voté ba yo.

Sa ki té ja la pa asiré pasé, plas ka vini ra kon zé-bourik ek chè kon léro. Ni dé zalians ki té fet avan éleksion Prézidan Laréjion, Prézidan tout mè , é Prézidan Larépiblik ka vini ovantatè asiré paré dan oliwon swasann douz jou man kwè.

Ja ni pres 20 kandida pot an siel, kivédi ka lonjé pot yo pou yo sa brè let anlè tet-nou ki déklaré. Ni 12 ki ja di yo kandida pou 4 plas selman.

Tout moun ka véyé Chaben kon let anlè difé. Asiparé épi nouvo dékoupaj-la i anvi chanjé pou alé anlot koté ki dan lisid.

Dédé ja ka filé lang-li pas i té ké bien konté misié pa viré dan lisid pas i ja bat-li dé fwa ; an fwa san lavaliè, anlot fwa épi kravat.

Mé es sa ka kité lechan lib ba’y ?

Nou ké sav dan twa mwa. Martinik premièw bokanté épi Jan-Mari, pa bouché-a, mé tala ki fè nou lapenn telman, nou té opozé’y atéri laéwopò Lanmanten an 91. Misié di Matinik pa asé akéyan é sé pou sa touris ka ped chimen isi. Si sé pou ped dé touris rasis, nou plis ki ni rézon anpéché sé moun-tala vini isi. Nou sa risivrè moun ka respekté nou, mé dépi sé vréyé méprizasion anlè nou, yo pa té wè’y !

Sé ki isi-a menmsi nou enmen vréyé fion ant nou, nou pa djè enmen moun rasis.

 

Simenn-tala Laréjion ni an bokantaj asou Lang ek Kilti Réjional étila ni anlo délégasion ké vizité nou pou bokanté alantou lémédia. Sé pa kréyol selman ka pran fè ek ka djoubaté pou’y pa étenn. Dot lang kon Bas, Kos, Alzasien, Katalean épi dot yo pres fini bat.

 

Antouléka, tout moun an ka chaché an bon lis épî an bon plas.

 

Es adan kanpàn la yo ké mété kréyol adan an bon plas ?

 

Partager cet article
Repost0
13 janvier 2012 5 13 /01 /janvier /2012 17:55

Rencontres Interrégionales des Langues et Cultures Régionales et Minoritaires de France

Le jeudi 12 janvier 2012, Fond Saint-Jacques

(Chroniqueur en créole à  Antilla, éditeur)

 

Kréyolad : pou li kréyol toulong

 

 : « Kréolad sé an ti-mo pou pran a la rigolad » première phrase du premier Kréyolad parut en mars 2004. Figurez-vous que ce titre a failli m’attirer des ennuis, i mantjé potjiré mwen dézagréman.

 

A mon insu j’entrais dans un combat sans  bâton entre militants de la Créolité et de la Négritude. Ce terme fut, parait-il, utilisé pour la première fois à l’occasion du prix Goncourt de Patrick Chamoiseau avec Texaco, et feue Xavier Orville dans France-Antilles aurait déclaré « sé créolade ki la ».

Mais il semble que, la régularité de cet écrit en créole, l’analyse par un universitaire à l’occasion d’un colloque en 2008, l’utilisation par certains enseignants de créole,  tous ces éléments ont permit aux créolistes de le jauger, le critiquer voire l’apprécier au point même de me proposer qu’il soit sur le site Montray Kréyola vecle  n°215 le 29 mai 2008.

 

Quoiqu’il en soit mon combat, ou plus exactement ma posture est celle d’un militant de l’écrit créole qui depuis bientôt 8 ans sans discontinuer (sauf en février 2009) publie régulièrement pour atteindre aujourd’hui le 402ème numéro.

Défen Papa té ka di : ti-kou long diré. Il parlait ainsi de régularité, car toujours selon lui vomié ou fè manjé’w anlè an chabon kanpech pito anlè an difé pay koko.

        

         Depuis an tan madjigada il existe deux langues en bisbi éti chien yo pa ka alé lachas. Je veux parler du phénomène de la diglossie qui est la domination d’une langue par rapport à une autre, très loin de la situation de bilinguisme où les deux langues ont le même statut. Avant l’on interdisait formellement de parler le créole aujourd’hui plus besoin d’interdire puisque l’on a intégré qu’il ne faut pas parler créole à certains lieux (Administrations, certaine famille, certaines situations, etc…).

         Nous n’avons pas été alphabétisés en créole, il convient que chaque martiniquais sente la nécessité de comprendre et d’apprendre notre langue sous peine de disparition. Chaque génération doit assumer sa mission ou la trahir sous peine du syndrome de Paramine (Trinidad) seul endroit où des vieux parlent encore créole.

Les travaux du GEREC restent à mon avis incompris, puisque malgré leurs nombreux travaux sur la langue, depuis plus de 35 ans le peuple n’a jamais totalement adhéré à leurs travaux. Leur logique de faire avancer la langue avec les améliorations de l’encodage Standard I et II ne fait pas l’unanimité. La rumeur du Standard III crée déjà un malaise. Beaucoup de martiniquais dans les médias, journaux, adhère difficilement à la graphie, on continue à voir toute sorte de chose où l’on constate la proximité du français.

Il faut sortir de la fausse logique, mwen ja sa palé, man pa bizwen aprann ékri’y. Epi kréyol tro difisil a li. Comme si on pouvait lire le kréyol sans l’apprendre. Il faut prendre conscience de son « analphabétisme en créole ». C’est dans ce sens que j’écris pour fournir des textes sur des préoccupation de tous les jours.

        

Il est aisé de constater en jetant an ti-kout zié pa dèyè dans le rétroviseur du passé, que la place du créole dans la presse (sa pa pres).

 

Bref historique

Entre 1919 et 1939 il y avait au moins 70 titres en Martinique. Il y avait certes de petit tirage et leur vie était courte kon latjé krapo.

 

En 1964, deux nouveau moyen d’information pointe le nez : le quotidien France Antilles (il vient de changer de format) en 1968 il publie lwenzalwen des poèmes et des contes et La télévision. (L’on observe alors la disparition des journaux).

C’est dans Aujourd’hui Dimanche   1965-1972 que l’on verra apparaître des traces de créole avec les fameux dialogues de personnages comme : Zizi et Popol, Ti-Chal et Ti-Chaben ; Propos d’un bitako, Compè Lapin et compè Zamba, Mait Mano et Asto, Ami Vévé et Ti-jacques. Ajoutons enfin que dans l’anné’ 1976 il y a des articles sur l’introduction du créole à l’école.

 

C’est surtout dans l’émigration avec DJOK qui publie le numéro 57 en 1978 que l’on commence à voir des publications de presse tout en créole.

 

Il faut attendre dans la même année 1978 l’arrivée de GRIF AN TE avec des gens comme : Térèz, Georges-Henri Léotin, Serge Harpin, Raphaël Confiant…pour voir une publication exclusivement en créole. Le journal vivra le temps de 52 numéros de 1978 à 1982. Dans les années 1980 ANTILLA KREYOL va tenir avec 15 numéros, c’est un mensuel qui passé bimestriel avant de mourir de sa belle mort. Signalons qu’en 1978 ANTILLA KREYOL va sortir jusqu’à 2000 exemplaires.

 

Enfin pour terminer citons une série de journaux plus scientifique sous la houlette du GEREC.

ESPACE CREOLE (5 numéros 76, 77, 78 79-80,83) Revue linguistique pour étudier la langue et la culture créole.

MOFWAZ revue pédagogique pour diffuser auprès des professeurs et des instituteurs, ce sont principalement les recherches du GEREC 3 ( 77, 78 et 1980).

TEXTES ET DOCUMENTS, revue littéraire pour réfléchir sur la littérature antillaise.

 

Si par le biais des ondes le créole est présent (Mano, Alsendò, Sully Caly) sur Radio APAL, RLDM et d’autres radio, il y a un seul journal qui le fait depuis 2004 et quelques sites depuis 2008 : Montray Kreyol 215 le 29 mai 08, Gens de la caraïbe, 218 29 juin 08,  Alabowdaj 231 septembre 08,

Potomitan, 281 septembre 09,  Meetaw plus tard,

 

On voit donc que le créole fait comme il peut pour exister dans la presse. Pour terminer on constate que le plus ancien journal JUSTICE (1910) militant de surcroît ainsi que le journal APAL (Asé Pléré Annou Lité 1981) n’ont jamais publié de texte en créole. Il serait intéressant de s’interroger sur le Pourquoi de cette situation paradoxalement dramatique ?

Le peuple, les masses lisent déjà peu le français voire le créole.

 

Alors toujours en faisant référence à défunt Papa : piman pa ka vanté fos li. Mais ANTILLA c’est le journal ki pa kantékant épi pep la, ki jik jòdi pa ka tjansé pou rézervé an paj ba kréyol et menm dé artik an kréyol (cf l’article sur Eriz Pézo lauréat Prix Kalbas Lò 2011)

 qui depuis mars 2004 publie chaque semaine un texte en créole avec les Kréyolad de Jid qui publie son 402ème numéro en janvier 2012. (Je profite pour remercier Gérard Dorwling-Carter, Henri Pied et Alfred Fortuné qui m’ont offert cette possibilité).

 

Editions Zaboka

Le proverbe dit : fot manman ou ka tété papa’w.

Je vais parler maintenant de ma petite expérience « d’éditeur forcé ». An michel moren de lédision.

En effet, mon premier ouvrage publié « Zouki d’ici danse » écrit en créole est paru en français aux Editions Ibis Rouge en 2005.

J’ai publié Sansann à compte d’auteur, puis Zouki bel zouti, Ti-zwézo à TheBookedition puis Kréyolad sous le nouveau label Editions Zaboka. Grâce au phénomène de la micro-édition j’ai pu donc publier ces ouvrages, mais la pli bel anba labay, c’est la promotion de l’ouvrage qui demeure difficile. Mes ouvrages sont visibles sur le site Potomitan et je n’ai pas encore les moyens malgré mon blog de monter un véritable site où les gens pourront acheter en ligne. Poch mwen krévé et je suis obligé d’acheter mes livres pour les revendre. Mon inexpérience a prévu un prix de vente pas assez cher. Même si j’envisageais que mes ouvrages ne dépassent les 15 €, sachant très bien combien les gens ont du mal à acheter surtout le créole. Mon livre le plus cher Kréyolad est à 12€ et il me coûte en fabrication 9,21€. Quand je commande 50 il me revient 30% moins cher mais encore faut-il avoir l’argent pour le commander.

J’ai renoncé à aller voir les libraires il faut leur laisser près de 30% du prix de l’ouvrage pour sa marge.

Chaque fois quand je peux j’achète une quinzaine et je les revends assez rapidement. (Il me reste quelques un dans la voiture).

Ecrire en créole est facile, c’est produire qui s’avère difficile voire promouvoir l’écrit créole. Par exemple je n’ai pas pu m’adresser à la Région pour une aide puisqu’il y a une possibilité de soutenir encore faut-il fournir, paraît-il, une centaine d’ouvrages choses qui en ce moment n’est pas possible compte tenu de mes finances. Le Kréyolad 1 était une bouteille à la mer, il semble connaître un bon accueil mais le financement des ouvrages ne suit pas.

 

 

 

Je terminerai si vous le souhaitez par une interrogation :

Kitan nou ké asepté kréyol pa rété asiz asou an  vié ti-ban, mé enstalé kò’y adan fotey langaj pou i pran lang épi tout lang asou latè a koumansé pa sa yo kriyé Lang titjajta, kidonk minoritè ?

 

Mèsi pou sa ki kouté mwen,

Merci de votre attention.

 

 

 

 

en citant un extrait du premier Kréyolad.

Kréyolad sé an ti mo pou pran a la rigolad. Kréyolad sé an ti rigolad an boug led kon krapolad ka vréyé douvan pou’y pa tonbé malad.

Kréyolad pou nou pé li épi pou man aprann matjé kréyol la.

Kréyolad pa vé di kouyonad, menmsi délè man ké simen on kouyon.

 

 

Jude DURANTY

Partager cet article
Repost0
10 janvier 2012 2 10 /01 /janvier /2012 20:07

 

 

timbre de voix

 

 

 

 

 

Manmay pa bokanté pawol pou kou, padavwa « Envité siklòn kay-ou, sé krazé pié friyapen’w »                                                                  

Partager cet article
Repost0
10 janvier 2012 2 10 /01 /janvier /2012 20:04

2012 : An lanné nef

 

Démil wonz fèmen lapot-li asou an mond éti kriz ka pran tout moun.

Asiré lanné-tala pa té djè bon, padavwa ni malpalan ki di :

-         Sé pas Sarko té la épi Kar la !

Ou sé di sa pa djè pòté nou chans, sé lè ni plis anboutéyaj kar Mozayik épi dot loto ankò pli red a Saïgon.

 

Tousa ki enmen wè fédartifis té ni randévou vandrédi oswè adan « Les Boucans de la baie ». Magré sa ka fè bri, sa té ni plis an sékirité. Anlo ti-bray té simié pété péta-yo yo menm, mé sa ja potjiré moun bon dézagréman.

Lavey, Chaben té konvoké moun. Tout moun té ka kwè sé té pou té anonsé kandida’y, mé i palé di jésion’y. Es i kité an matla ?

SeLe, lasimenn pasé té di i té ké kité an défisi 13 million. Asiré anpami-yo ni yonn ka manti. Chaben sézi préfé-a pou i sa mété an milié, mé i mandé pa asou 2009 selman mé asou 2010 ek 2011. Es préfé a ké manti ? Es Lafrans ké manti ?

Nou ni tout lanné 2012-la pou sav !

 

Manmay annou rété pozitif pou nou pa wè otan jenn ped lavi-yo; pou yo manjé bon gato ki pa ka gaté-yo kon gato drog kolej Voklen-an.

Man préféré kwè tousa éti ni dwa voté, ni tan enskri kò-yo asou lis élektoral pou voté.

Menmsi sé lavi, man lé kwè pou pé ké ped dé gro mapipi ki an glisan pati an péyi san chapo : kontel Edwa, Rolan, Mayis, Jeff épi anlo dot ankò ki pa fè gro bri, kontel Ti-Jo ki foukan an manniè brital. Sa britalizé tjè-nou.

 

Lanné 2012 pou ni anlo éleksion, dépité, Prézidan larépiblik. Es nou ké ni an fanm ?

An vérité sa té ké fè nou lapenn pas chonjé nou té mété jénérasion’y déwò ek opozé’y atéri Matinik.

 

Asiré nou lé kwè pé ké ni otan dlo pou kann pli sikré, pou agrikiltè pran mwens fè ek pou lotowout oben Lariviè-salé pa bouché a opozé moun pasé ankò.

Jik Tour Yol té an rita, pas tan-an di : Eh, mi li ! Sa mantjé annilé Tour-la, mé sa pa opozé Félis genyen ankò an fwa.

 

Manmay pou 2012 pa ni difé ka pri kon sa fet Senn-Térez ; pou Mòn Kalbas pa kontinié glinsé désann ; pou l’EDF pa fè délestaj anlè nou ek ped tout aparey-nou ; pou nou ni plis solidarité ek lanmou an tjè-nou ; anfen pou nou pa anvi ni pran dité , ni odité mé pou nou travay pou Matinik pa ni otan chomaj ek pou nou sa li kréyol la san nou sali.

Nou ka swété zot an bon lanné 2012 épi ANTILLA

Partager cet article
Repost0