Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
6 janvier 2012 5 06 /01 /janvier /2012 11:33

invitation rect

Partager cet article
Repost0
4 janvier 2012 3 04 /01 /janvier /2012 17:53

 timbre de voix

« Yo pa ka koupé ké chen kout dé fwa », é « chat brilé pè difé »

Partager cet article
Repost0
4 janvier 2012 3 04 /01 /janvier /2012 17:50

An lanné létè

 

Nou pa wè a ki lè, mé lanné 2011 pasé pli vit ki an batzié, anfen nou pé menm di, kon léro. Tout moun dakò pou di lajan-tala ka vaporé an lanmen’w kon létè.

 

Man pa lé palé asou lakriz pou pies kriz pa pran-zot ; mé tout moun ka di nwel-la té fret kon an ba laglas. Chak chanté nowel, fok té prévwa o mwen 25 éro. Zafè pòté chob, litjè, paté ek janbon, sa pres dit. Met kay-la ka pofité fè an ti-lanmonné kon i pé. Akondi pawol-la : débriya pa péché, ek kabrit ki pa malen pa gra.

 

Manmay lanné ka fini, man ké fè zot ri an konpè-mwen. Odjis pa djè enmen zafè alkol-la. Misié pa ka bwè, mé i ka tété’y. Yo té envité nostrom pa koté Ansdawlé adan an zafè « Tanbou Lézans », misié té égri telman (i pa té ni lajan pou mété lésans an vié loto’y la) i tann : san boulézans !

I poko té janmen tann palé di nouvou mo kréyol-tala. I jikdi mwen :

        - Jid man kwè sé boug GEREC-la lansé an nouvo kalté model mo. Gadé an diksionnè a ba mwen, sa sa yé!

Misié ka dòmi boulé é i ka lévé sou, i di mwen :

-         Man pé ké alé pies koté éti yo pa ka respekté mwen !

 

Manmay lanné ka fini, anlot ka koumansé toujou chonjé ti-pawol tala :

-         Sa ki ka kondui pa ka brè !

Man ka swété zot an bon lafen-lanné épi 400èm liméwo-tala. Epi fidélité-zot, gras a zot ANTILLA ka tjenbé lapozision épi kréyol dan jounal.

Partager cet article
Repost0
22 décembre 2011 4 22 /12 /décembre /2011 20:33

 

 

 

 

timbre de voix

 

Si yo di’w « ou chansé kon kochon lavèy-nwel » asiré ou pa chansé !

Partager cet article
Repost0
22 décembre 2011 4 22 /12 /décembre /2011 20:29

Kochon Labatwa

 

Labatwa rété wouvè jik dimanch, pou moun pé sa vini tjwé bet-yo. Asiparé ou pa ni dwa tjwé kochon bòkay-ou ankò. Sa pa ijénik.

Man ja konnet zot lé malpalan, zot ké di man té boulé, lè man ké rakonté zot sa ki rivé mwen sanmdi oswè. Man jwenn an kochon té ka fè istop anlè lotowout la.

Lè man wè sa, man pa té lé kwè sa. Menmsi ni lakriz man poko té ka ped tet-mwen kanmenm. Man wè kochon-an té ni an BlackBerry an zorey-li ek I fè mwen sin.

Man té anvi akséléré, mé man té sézi telman, man rété blotjé.

Kochon-an vansé pli pré mwen ek I di mwen :

-         Yé Jid sa’w fè!

-        

-         Fout ou malélivé, man ka di’w bonjou ou pa ka menm réponn mwen!

-        

-         Ou sav man fini chapé Labatwa, pas man wè trop atrosité yo ka fè jénérasion mwen.

-         ….

-         Kom man sav ou ka matjé Kréyolad ki pa toujou kouyonad. Alé mandé-yo ba mwen poutji yo enmen kochon nwel ?

-         ….

-         Lè zot lé tiré mépri ba an moun zot ka kriyé’y sakré kochon oben koch lè sé an fanm. Zot pa ni respé ni pou yo ni pou mwen.

Kochon an mandé mwen :

-         Es ou enmen bouden ?

-         …., man kom bégéyé

I di mwen :

-  Bégéyé ped !

Atjelman ni tout kalté bouden, lanbi, aransò, poul épi kisasayésa poutji lé dimanch sé yen ki bouden kochon ou ka alé achté ?

Man di kochon-an :

-         Sé la tradision, ni dot koté sé dend, mé isi sé kochon é sé pa fot mwen !

-         Sé fot ou ! Si chak lanné ou pa té ka manjé ragou épi yanm ek pwa-dangol yo pa té ké chaché tjwè-mwen !

-         Mé sé pa fot mwen si man enmen janbon nowel !

-         Sé fot ou ! Si ou té ka manjé anlot sanglich, yo pa té ké chèchè a tjwè-mwen !

Antouléka alé di sé moun an ka li kréyolad la, réfléchi pas kochon pa fè zot ayen. Anlè nou ké lévé mové é man pa ka di’w sa ké rivé zot.

 

Manmay man viré mété motè loto-mwen an wout ek man chélé’y. Lè man rive kay-mwen man matjé sa lamenm pou kochon-an pa di ankò sé fot mwen.

Man ka swété zot an bon nwel, mé man pa sav si zot ké pé fè’y san kochon. Sel bagay, zot pé ké di man pa di zot sa !

 

Partager cet article
Repost0
16 décembre 2011 5 16 /12 /décembre /2011 21:11

  

timbre de voix« Sèpan ka chanjé lapo,mé sé toujou sèpan »

Partager cet article
Repost0
16 décembre 2011 5 16 /12 /décembre /2011 21:09

Lafet toupatou

 

Man ni Adjilbè, an bolonm ki toujou té ka bongonnen, misié ki té kontan toubannman lafen simenn-an. Misié ki rivé isi dépi lanné pasé toujou ka kritiké ek ka chinié kon an ti-bébé konmkwa :*

-         Pa ni ayen an péyi-a ! Man ka anmewdé kò-mwen !

Simenn-tala, misié pa té sav la pou i té pran, afos té ni tan ek pogram entérésan toupatou an péyi-a. Zot pé ké lé kwè mwen, mé man kwè misié rété boudé kon an doub sis, i pa té sav la pou i té pran.

Man bien kwè dimanch oswè rivé anlè’y kon an fè nwè mwa désanm.

Ni anlè i té anvi monté Sent-Mari mé misié trouvé la tro lwen. Magré lè i té an Frans, i té ka fè konmen tjilomet pou alé benyen an dlo fret.

 

Pa dan linò té ni chan koral, Lasamaritèn ek Mòn-dézes fè gran penteng. Lé zansien kontel Tet-lò, Janklod épi anlo viré mété soulié foutbol-yo pou té fè an swè pou sé jenn manmay wè ki manniè yo té ka roulé boul. Sé vré bouden-yo té ka roulé mé teknik la té la toujou. Man pa té la mé sa man asiré sé Sent-Mari ki genyen. An menm balan-an té ni an zafè lafet ronm. Ni an boug (i pa té ajen lè i di mwen sa) mé misié di mwen :

-         Radio APAL pli gran ki lafet ronm !

Man pa konprann lamenm mé akondi pawol-la « kiswa sou bon mémwa » ében i té fout ni rézon pas lafet ronm ni ventnévan sa ka fet, mé ni trantan Radio APAL wè jou.

Mé lè nou bien gadé, Fransanti’y pofité fété karantjuit lanné’y ek i bokanté lapo kon an sèpan. Dépi le 7 désanm i chanjé fidji. Kon toutlè ni chanjman, ni moun ka kontan mé ni sa ka déranjé-yo é yo pa pou konnet.

Sa ki té kontan di sa ka fè yo chonjé lè yo té an Frans, pas i menm manniè épi an jounal touléjou laba-a. Ni dot ka di sa bien pas jounal la ni plis koulè.

 

Mé ni sa ki  pa kontan pies toubannman. Ni an madanm ki di mwen :

-         Ki manniè man ké fè atjelman pou man sa voplé pwason-mwen oben mété zaboka mwen mi ?

Dapré mwen Fransanti’y té fet pou li mé man rann mwen kont i ka opozé moun sali lanmen-yo.

 

Partager cet article
Repost0
9 décembre 2011 5 09 /12 /décembre /2011 18:28

 

timbre de voix« Pa di sa ou pa sav » pas sa ou pa sav, gran pasé’w.

Partager cet article
Repost0
9 décembre 2011 5 09 /12 /décembre /2011 18:07

Nwel ka vini

 

Tout sé jou-tala anlè jounal nou ka wè toupatou, ni bon chanté nowel ki pibliyé.

 

Mé es sé pas kriz-la ka pran moun ?

Ni serten koté yo ka mandé pòté sa’w lé. Sé moun an ka vini dé lanmen balan ek yo ka di : sé la kriz !

 

Antouléka, man konstaté sé pa lakriz ba tout moun. Dimanch, man té alé Latrium pou té wè an fim « Komité Mumia Abu Jamal ». Sa ki pa sav, man ka fè zot chonjé sé an boug ki lajol pasé 30 an pas i té ké tjwé an polisié. Eben la té ni plas pou té garé afos la té ni loto. Man konprann épi mobilizasion-tala yo té ké ladjé misié lamenm.

 

Eben man té garé !

Sé moun an pa té pou zafè réfléchi mé yo té vini kouté konpa maché épi ACCOLADE DE NEW YORK.

Es kriz la ka opozé moun alé wè konpa ?

 

Ou sé menm di sa ka ba sé moun an plis balan pou alé anmizé sirtou adan chanté nowel.

 

Lè man di an boug, périod-tala sé an périod konversion kidonk réfléchi asou lavi’w ; misié di mwen :

-         Jid, pa rété la !

Ki koté nwel la yé, pou man alé pran pié-mwen !

Magré pa ni lajan ou sé di sa pa ka opozé moun anmizé kò-yo.

Bien okontrè !

Man di monboug sé périod pou viré konnet la tradision, kontel aprann fè chob ou, likè koko épi kisasayésa.

Misié mandé poutji man pa lé fè nouvo libsèvis la ki tou nef la vann. An démil nef nou té mandé 200 éro, mé kan konstaté sé pou nou sa konsomé ankò plis, menmsi nou ka di lavi a chè.

Partager cet article
Repost0
8 décembre 2011 4 08 /12 /décembre /2011 13:34

Georges Bernard MAUVOIS  (Ti-Jo)

(1939-2011)

 

Ti-Jo Mauvois, appelé ainsi avec l’homonymie avec son père Georges Éleuthère Mauvois.

Il a rendu le souffle dans un hôpital parisien alors qu’il souhaitait tant rentrer chez lui dans sa Martinique natale dont il a consacré de nombreux travaux historique.

Après ce dur et long combat contre la maladie nous avons été surpris d’apprendre hier 6 décembre, le même jour que la commémoration de Frantz Fanon.

Il avait, il y a deux ans, décliné au dernier sa participation à notre manifestation  « Chelchè ka sonjé » mais nous retiendrons sa disponibilité et sa grande générosité à partager dès qu’il s’agissait de transmettre l’histoire de notre pays.

Rappelons sa contribution à l’insurrection du sud (septembre1870) en compagnie de Armand Nicolas à la Maison des syndicats en 2009 puis à l’Anse figuier  (Rivière Pilote)

Il avait pris sa retraite d’enseignant pour se mettre à l’écriture d’ouvrage historique, ce projet malheureusement n’arrivera pas à son terme puisqu’il nous a quitté ce 6 décembre 2011.

 

 

 

 

 

Bibliographie :

  • LOUIS DES ÉTAGES ((1873-1925) 1873-1925 : Itinéraire d'un homme politique martiniquais Georges B. Mauvois, Karthala, 1990

Cet ouvrage a reçu le Prix Frantz Fanon en 1990.

 

Ouvrage collectif

  • Histoire et civilisation de la Caraîbe (Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles) : Tome 1, Le temps

de Jean-Pierre Sainton, Raymond Boutin, Richard Chateau-Degat, Lydie Ho-Fong-Choy Choucoutou, Georges Mauvois

Publication : 09 Décembre 2004 | Histoire et Actualité

Maisonneuve & Larose, 2004

 

Il oeuvrait pour une connaissance de l’histoire de la caraïbe et l’on se rappelle encore ses interventions sur Haïti à Radio APAL, sur les évènements du Carbet.

On perd incontestablement un chercheur passionné de l’histoire de notre région.

 

Jid

Partager cet article
Repost0