Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
6 octobre 2011 4 06 /10 /octobre /2011 20:16

Gran zélektè

 

Ernes-senn-atè té ni bon vites dimanch pou alé voté eleksion sénatè. (Misié trapé non-tala pas lè yo té mandé’y ki métié’w,  i té réponn :

- Senn-atè !)

Dépi toupiti, kisiswa maré a, sé senn i toujou rédi.

Lè i rivé lanméri i konstaté i té kon an chien adan an yol nef. Pa té ni pèsonn a par limenm épi lapot lanméri. Ernes senn-atè té tou wont, pas i té ja chwézi kandida’y. Tout lé gran zélektè té désann Lapréfekti.

Lé gran  zélektè, kidonk konséyé jénéral, réjional, minisipal, sé mésié pa déviré lékol mé yo té adan an kolej éti yo chak ka kriyé kò-yo yonn alot, koleg.

 

Man jwenn Sénatè, sé an boug Ofanswa. Yo ka kriyé misié konsa pas dépi pasé trantan, tou lé zaprémidi, i té ka alé anba pié mango-a (ki ja ni pasé santan) pou pran lafréchè’y ek pran dé blag.

Misié té anrajé kon an tig, i mandé pou an ti-Moris pa pasé.  I té vini anti-Moris, kidonk té viré kont misié, pas nostrom ki premié majistra, té bay lod koupé pié-mango-a. Sénatè di asiparé té ké ni anvlop ka sikilé anba tab kon anlè  tab. Ni anvlop tout koulè, sa ka alé adwet kon agoch. Sé anvlop la té ka alé telman vit, ni yonn ki jik kouri pli vit ki an Isenbot ki fè yo atann li padan twazè Ladilon. E man pé di zot ki misié ka alé vit pas i chanpion dimond an kous kouri.

 

Sénatè ki anti-Moris, man pa sav si sa ké poté’y chans mé misié ja di :

-         Sé anvlop dan bwet ka konté !

 

Misié asiré ni yonn ké ped sadin épi karang. Dapré la kat marin, Sénatè asiré an bagay, sé ki yonn ké ansien sénatè épi anlot la ké nouvo sénatè.

.

Partager cet article
Repost0
29 septembre 2011 4 29 /09 /septembre /2011 23:19

  

  

 

 

Ni an tipawol ka di « Si ni jistis pou Matiren, dwé ni jistis pou Matirin »

Jid

Partager cet article
Repost0
29 septembre 2011 4 29 /09 /septembre /2011 23:19

  

  

 

 

Ni an tipawol ka di « Si ni jistis pou Matiren, dwé ni jistis pou Matirin »

Jid

Partager cet article
Repost0
29 septembre 2011 4 29 /09 /septembre /2011 23:19

 

 

 

 

Ni an tipawol ka di « Si ni jistis pou Matiren, dwé ni jistis pou Matirin »

Jid

Partager cet article
Repost0
29 septembre 2011 4 29 /09 /septembre /2011 23:18

Tjè anvi ri

 

Vandrèdi pasé té ka bay an nan Thierry Dol an lanmen Al QAÏDA. Nou pa sav kay kiles Ida, mé asiré sé pa lakay man Ida, pas madanm-tala pa té ké kité’y bò kay-li pies pies pies.

Tout tianmay Ofanswa té mobilize é moun toupatou vini soutni Thierrry. Man konstaté kanmenm ni anlo moun ka bay fos la, mé yenki an djol. Kidonk yo ka palé palé palé, mé ayen pa ka fet. Antouléka sé sa an kouzen’y di mwen.

 

Nou sav manman an pa djè lé palé pou lé négosiasion pa kapoté djèlanba.

Yè oswè man fè an rev, man wè Moris, (an tiboug ki ka prézanté éleksion sénatè) té ka fè an gran penteng pas Thierry té ka dépann foto’y la limenm douvan lantré Ofanswa a. Toupandan tjé ka ri pas ni anlo wawet ka chatriyen-yo, ni anlo tjè ki pa té anvi ri pies toubannman.

Fout nou té ké anvi tjè nou ka ri épi fanmi’y li, pas dépi pasé 365 jou atjelman, tjè nou bien chimérik i pé pa ri.

Vandrèdi tout moun té an blan, es sé té an demidèy ?

Dimanch dé moun mò anlè lawout. Ni yonn ki té chèpiyé ek chiktayé an chipan’t telman, jik atjelman yo poko sa rikonnet li, afos loto pilé’y.

Es sé moun an ki fè sa té brè oben té fimen zeb ?

Antouléka, sé jou-tala kom éleksion ka vini, yo ka palé pou pa opozé moun fimen jwen.

Ni an boug ki di :

-         Si yo ka fè sa poutoutbon, fok yo fèy ba tout moun !

Sa fè ki misié limè ké pé fimen’y an gou’y, an mitan an konsèy minisipal, pa menm palé misié labé. An doktè ké pé fimen lè i ka alé opéré an fanmi’y nou. Kantapou sé pilot avion-an toupandan yo anlè a, yo ké pé plané ankò pli bien. Si an bagay rivé kon an 2005, avoka-a ké alé plédé épi an jwen an fant dwet li.

 

Vréman, vréman si sa ka kontinié, man sèten sé zot premié ké di, pou matjé sé Kréyolad la, man dwé ka fimen.

Partager cet article
Repost0
27 septembre 2011 2 27 /09 /septembre /2011 23:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Evité malè pli bon pasé kité vini » pengad lè yo ka palé di alert siklòn.

Partager cet article
Repost0
27 septembre 2011 2 27 /09 /septembre /2011 23:30

Maria

 

Maria fè moun annilé tout penteng lafen simenn an. Ni anlo moun anrajé pas yo pa té lé kwè vakans la té dit.

Dépi vandrèdi koté midi yo déklanché « alert oranj ». Ni an boug man konnet ki pa djè enmen fè lafet, mi sa i di mwen :

-         Zoranj-tala, i pa djè dou, man pé menm di’w si pasé sitron, an plis di sa i ja gaté, pas i gaté zafè-mwen !

Sé ki nostrom té ja paré kò’y pou alé wè « Miss Beauté Noire ». Kidonk i té bien sanfoupamal « alert oranj ». Toupandan yo té ka anonsé rézilta gro délestaj rivé. Mis bo, té nwaw.

Antouléka li épi tout sé lézot la té an nwè.

Sé pa yo selman, pas tout Matinik pa té ni lekstrisité. Sa ki té suiv lé konsin té ni pil ek bouji. Sa ki té bien manfoupamal alert oranj pa té sav sa pou fè an nwè a. Sé yo ki té ka wouklé, wouspété ek modi l’EDF. Ni yonn ki di :

-         Es ou pé konprann sé a lè-tala l’EDF pé koupé limiè-a ?

 

Sa i pa té sav la, sé pa té l’EDF ki té annékoz mé bien Maria ki pété an kout tonnè. Sa frakajé an poto élektrik.

Kantapou sé malpalan-an (toujou ni) sa ki té di lamétéwo pa té bien wè, yo té oblijé rikonnet wotè pawol initil-yo. An final di kont, Jan-Nowel té ni bon gras, lè i té mandé moun pengad.

Maria fè jé épi’y padan an bon moman, kom i pa té sav si i té ké vini asou nou, i di préfé a :

-         Vomié nou pasé an noranj ! Pas si ni anlo mò, zot pé ké pòté zoranj ba mwen lè man ké Dikos !

 

Erezdibonnè Maria désidé monté dan linò. Pas si épi sel ti kout tonnè-tala i mété nou an nwè, épi dlo ek van sé chayé i té ké anni chayé nou alé.

 

Kidonk manmay, pengad pas nou an mitan tan siklòn.

Partager cet article
Repost0
13 septembre 2011 2 13 /09 /septembre /2011 16:21

 

Wawet anfanngas

 

Manmay lakot karayib dépi Préchè jik Ansdawlè té bien kontan wawet la ki té rété an déwò a. An plis di sa, ou sé di sa mennen koulirou a vini. Sé pa kanno yo maré pak padan pliziè fwa. Fok di tou, yo té bien manfoupamal zafè plaj Diaman té kouvè épi wawet. Yo pa té ni konmision ni pou jan Robè pa menm palé moun Ofanswa ki té ka santi vié lodè dépi konmen jou.

Mé dépi twa jou, sé yo ki mandé SeLe sa i ka fè pou maren-péchè lakot karayib. Misié doublé lanmonné a i té ja voté a. Yonndé ti­-jenn té bien kontan pas pou an fwa, yo pa té ké ni a penn siel ni pou ba lari chenn, pas yo té pé fè an véritab travay épi dé lanmen-yo. An plis di sa, yo té ant kanmarad. Jik ni yonn ki touvé an biyé 20 €ro anba wawet la. Sa permet misié achté yonndé Despé apré travay la. Yo trouvé labiè a té pli bon apré travay la ki lè yo ka bwè’y ajen a uitè’d maten.

 

Ni an péchè ki di :

-         Zafè wawet-tala yo di i sòti pabò lé Sargasse , mé sé an véritab anfanngas!

 

Yonn adan sé ti-jenn lan réponn li :

-         Papi, tjenbontiré ! Sé gras a wawet anfanngas la si jòdi nou ka travay, alos pa rété la, fè an gran won !

Sé ki jenn-tala té anpami lé chansé la mision lokal la éti té pofité anboché bon épé ki té ka ba lari chenn. Dan an moman yo té tounen, pa ranmasè tinet kon avan mé « ranmasè wawet » pou 1100 €ro. Sé san ayen ki pa bon, akondi pawol la : « vomié ou ni an ti-koko pasé ou chatré ».

 

Adan tout zafè ranmasé wawet-tala, ni an ti-jenn (i pa té fimen) i trouvé an bwet tou drol anba wawet la. Lè i wouvè’y, i konstaté sé pa té let an poud. I pa fè ni yonn ni dé, i kriyé sé kolbògò a ki félisité’y, pas sé té an balo kokayin.

 

Man ka mandé mwen es sé pa tousa ki fè wawet la anni dévlopé kò’y an gran an lanmè a ?

 

 

Partager cet article
Repost0
6 septembre 2011 2 06 /09 /septembre /2011 16:30

 

 

timbre de voixBel poveb kréyol 162

Lanmò brigo ka ranjé solda” é sé bien pou sa “ kabrit ki lib ka ri kabrit ki an kod

 

 

Partager cet article
Repost0
6 septembre 2011 2 06 /09 /septembre /2011 16:28

Koulirou kon …kann


 

 

Sé jou-tala tousa moun pé di’w sé ki ni pwason kon koulirou. Ni an lo moun ki kontan toubannman, pas yo ka manjé koulirou an tout kalté sos : blaf, koubouyon, dob, griyé, oben an marinad.

Ni an ti-pawol ka di : « lanmò brigo ka ranjé solda » ében si tout moun dan lisid dépi Diaman jik Sentàn é menm asou lakot atlantik ; dépi Robè jik Voklen ka wouklé pas wawet la ka ba yo bon gaz. Pou sé péchè lakot karayib la dépi Préchè jik Ans-dalé yo kontan telman an yo ka fè sik (anfen koulirou). Yo ni koulirou telman yo jik rivé a vann 7 kilo pou 20 éro.

Mari Adéma di :

-         Kanmenm sa pa normal pas i konnet lanmè é i aprann ki nou poko menm ni koulirou  kon Sent-Lisi.

Mé i ajouté lamenm :

-         Apré abondans-tala es pé ké ni an dizet ?

Sa i sav, sé ki sa pa normal pies.

 

Pa asou Diaman, dlo a té cho telman asiparé an péchè jik tjuit dé zé pou déjinen’y.

Antouléka sa nou ka konstaté, lanati ka fè zafè’y é sa nou pa konnet gran pasé nou.

Man konnet an vwazen ki plen frijidè’y, i di :

-         Ou pa janmen sav, vomié man prévwa!

Sel bagay man ka di’y :

-         Pengad i ped sadin épi karang ek koulirou’y la, pas l’EDF ka koupé limiè san avèti pèsonn padan pliziè fwa!

 

Koulirou sé pwason blan, sa délika.

Lè’w bien gadé sé pa koulirou selman yo ka pran. An bagay ki té koumansé vini ra, karang épi landjal sé jou-tala sa ka fè chien.

Ni anlo pwason m ésé péchè Diaman-an pa kontan pas ni wawet  telman sa ka pri an motè a é yo pé pa sòti.

 

Man konstaté kanmenm, tousa ki enmen koulirou ousédi zafè wawet pa anlè kont-yo, sirtou sa ki pa ka rété


bò lanmè.

 

 

Partager cet article
Repost0