Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
26 juillet 2011 2 26 /07 /juillet /2011 16:54

Nou mal

 

 

Guillaume té ka fè kon an mal boug an siklis la. Misié té ni an gran Malle  épi plen mayo jòn dépi dimanch pasé.

Sé siklis Matinik la té ka goumen pou sav sa ki té pou lidè. Antouléka anlo sipòtè té bien led pas dapré yo , la séleksion Matinik té ni doukwé pou té genyen tour-tala. Té ni an vié ti-jé ka roulé sé té : «  o pli véyé lot san roulé ». Boris di :

-         Sa sé kotjen !

Willy réponn li :

-         Man pé ké dékouvè Sen-Piè pou man kouvè Sen-Pol.

Eben adan tout zafè-tala sé Guillaume ki bénéfisié. Ki Matinik épi Willy, ki Gwadloup épi Boris yo ped Roseau épi Carène oben si zot lé sadin épi karang.

Menmsi yo té di Fla, viens !, misié pa té sa pasé sé mòn-an. Kisiswa pou monté Makouba oben pou té grenpé Galocha, sé dèyè i té dèyè kon dé talon é pèsonn pa té fè ayen ba’y. Willy mennen’y padan dé fwa asou an esprent mé sé pa touléjou ki dimanch.

Partager cet article
Repost0
22 juillet 2011 5 22 /07 /juillet /2011 15:27

 

 

 

 

 

 

 

timbre de voixGro kok ka fè sa i lé, ti-kok ka fè sa i pé.

Jid

Partager cet article
Repost0
22 juillet 2011 5 22 /07 /juillet /2011 15:26

Sa ka pit

 

FMP (Fos Matinik Pogrè) fè an konflérans ba lapres. La pres pa té ni moun jou-tala, yo té an vakans. Lè yo pa ka paré kò-yo pou alé kous siklis, sé lé miss yo ka lonviyé. Yo tout lé pran men épi sé jenn manmay-la.

 

Dédé pa kontan pies toubannman, asiparé i di :

-                 Niko la, toujou ka kouyonnen-nou. I ja fèy an premié fwa, i pé ké fè mwen’y dé fwa!

Mé sa ka fè misié pli anrajé a, sé ki an boug ki si bizwen yonndé élektè, i rivé a di :

-                 Yo ka ba nou 73 épi lasos 74, sa ka ba nou zégrè. Nou pa dàko pies, pies, pies !

Dédé jik rivé di ki Niko, la ka zannzolé. I ni labitid maché dwet kon pitjet, i pa té ké enmen sa. Misié té faché telman i menm di sa ka santi mové é sa ka pit.

 

Adan zafè pitt-tala SeLe épi dot éli vréyé an boul moun adan pitt Félis-la. Sé premié fwa yo té ka mété pié-yo la. Erezdibonnè, jou-tala pa té ni konba kok, pas lè yo té ké di « hor di pitt » pétet yo té ké pran chimen déwò. Yo pa té ké sav sé konsa konba-a ka koumansé.

 

Pitt ka fèmen kon kok ka pran zépon. Ni an tan té ni pasé 170 pitt Matinik, jòdijou rété 10 bien malman.

An Frans yo mété tjwé-toro douvan douvan, man kwè yo kriyé sa « La Tauromachie ». Ni an konpè-mwen ki mandé mwen olié nou kriyé’y « konba-kok » poutji nou pa ka mété sa an manniè pli modèn épi kriyé sa « La konbakokmachie ».

Lè man di Lasaro sa, misié pa té kontan, sa pa fè’y ri. Dépi pasé 20 an, an tan Albè ti-siré i ka anonsé toulématen la ki ni lapézé, i pa ni lentansion kité pèsonn di’y ki pitt ké dit.

Pas kisiswa kok-la : Kok sandré, fizan, grosiro, jenga, kok pay oben kalagway, misié di fok nou tjenbé sa, pas sa sé ta nou.

 

Misié té faché telman i di konsa :

-                 Ni adan ka fè chien goumen, jik ni adan ka fè moun bat, an ni gadé konba laboks-la.

Si yo défann konba-kok, fok défann moun payé anlè chouval adan PMI-a épi « La Française des jeux ».

Si yo tiré pitt Matinik, asiré sa ké santi mové, sa ké pit.

 

Partager cet article
Repost0
18 juillet 2011 1 18 /07 /juillet /2011 17:55

timbre de voix

 

 

 

Tout péchè ka maché épi fes pantalon yo krévé, machann pwason ka maché épi kolié-chou.

Partager cet article
Repost0
18 juillet 2011 1 18 /07 /juillet /2011 17:53

Bochet parti

 

Ni yonndé ti-jennjan ek jenn ti-fi ki poko menm fini legzanmen-yo, mé yo ja ka chonjé rota’y ek griyad. Yo té ja fè envitasion jédi oswè pou té manjé bochet ek frikasé lanbi. Eben bonbon-yo brilé pas, papa Ernestin ki débrouya épi toujou an biznes pa trapé 6 tjilo lanbi-a i té mandé-a. Sa ka fè lontan yo té ka véyé’y. Yo mété lapat asou’y é misié ja ka dòmi Dikos.

 

Antouléka, Romen té ka ri pas i pa péché lanbi, kidonk i pa ka dòmi. Misié touléswé ka alé anlè tjé Chelchè-a pou i pran bel brakou. Frjidè’y ja plen é asiré bochet-li ké paré.

 

Fransanti’y ja fè paret an ti-jounal éti ou pé chwézi pou pati an Vakans Matinik, pou pasé vakans bò-kay. I ka sanm pa koté Lariviè-Salé, sé mis la pa ka brè ni rotji ni mis mé jo ja paré pou konkou mis komin. Sé pa yo ké mantjé ayen pies.

 

Kantapou Chaben apré SeLe i potesté kont gouvelman, i pa voté nouvo lwa-a anlè sel kolektivité-a. Sé mésié tonbé dakò pou di nou ka fè kon makata, nou ka tjilé pas préfé a ni otan pouvwa ki avan. Sé ki an tan, Matinik té ni gouvènè kon an tan Robè. Sa ki sèten sé ki prézidan larépiblik la ké asepté lwa-a an manniè définitiv alafen lanné. Félis pété’y désann Pari pou wè si i ka genyen anlot défi : fè-yo ladjé Marni ki lajol dépi karantuitan. I bat rekow moun ki ja rété pli lontan an lonbraj. Asiparé jik zié’y pres aveg afos rété an lonbraj lajol-la. I viré an péyi’y, dapré’y i té ké wè solèy, mé yo mennen’y an sel ti-fwa lanmè épi 250 jendam alantou’y. Félis ka gadé wè si yo pé ladjé misié, pas dapré’y épi tout komité’y « Liberez Marny » i ja pijé penn-li. Holand té isi, lè yo palé’y di sa i di ké jwenn Félis an Frans. Sé koumansé, nou koumansé wè kandida ka vini vitman fè an ti-sosé pou trapé dé vwa ou pa janmen sav.

 

 

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:08

 

 

timbre de voixAn politik-la ni sennatè ki sav « fok ou kayé pwason pou ni bway »

 

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:08

Kat a dé ran

 

Dé mwa apré an jénes fini épi lavi’y, ni anlot ki fè menm bagay la simenn pasé. Sa ka vini cho man di zot, ni anlo moun pé pa péyé loyé-yo ka vini pizanpi chè.

 

Man ka mandé mwen es sé pa tousa ki  fè tjè Mawyis arété, magré i alé dan an lopital an Frans pou té mandé La Salpétriere Pitié.

 

Sa ka vini danjéré telman ni moun ka alé fè istaj pou yo aprann ri. I ni ki sa ki ni labitid li Kréyolad ki ka kom ri tanzantan. Ni lontan yo ka kouté pawol Kolo-a « ri-yo avan yo ri’w, pas si ou pa ri-yo yo ké ri’w ».

 

Anni gadé sa ki rivé papa-tala ki pété ri lè i risivrè kado lafet lé papa. Sé té an débrousayez. I té ja ka filé dan’y anlè an bel ti-kado. Pas lafet dé manman i té ba madanm li an bel bijou ek an gro boutèy losion. Ni lontan losion’y fini, madanm li pa menm chonjé sa. Pétet sé pas i dwè enmen laswè’y.

 

Antouléka kay sé boug politik-la ki kandida-a pou alé sénatè, yo pa ka djè ri. Man konnet yonndé ka ri jòn pas yo pa asiré ritrouvé pos-yo.

Ni yonn ki ja fè an jes teknik, i pran an kat a dé ran.

Yonn pou asiré sòti’y, lot la pou asiré antré’y. Misié fè an kout sèbi ousédi sa ka anbarasé bon moun kisiswa Moris, Lwi-Jo oben Loulou, man pa ka menm palé di Roro. I palé yo kriyé ansien senatè. I di ni largis pou fè anlot manda.

Lè i vréyé kout zo-tala i kriyé an fransé silvouplé :

-         Ensemble pour une Martinique nouvelle!

Misié asiré i fè an bel kout sèbi é sé pa kon adan an senn lasimenn pasé, sé pa yen ki ti-koulirou nésan i ké pran.

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:05

 

timbre de voix

 

 « Mantè pa ni mémwa », é « manti fè dé labé goumen asou lotel »

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:03

NIKO toujou LA

 

Sénatorial ka vini cho ek sé plas la chè. Ja ni pasé 7 kandida déklaré, é ni dé plas sénatè ek. Simenn pasé tout komin Matinik té sanblé pou nonmen sa yo kriyé lé « gran élektè ». Sé yo ki ni dwa voté pou éleksion sénatè.

Mé kiles yo ké mété ?

Ni sa ka estimé yo bien travay, kidonk yo ni dwa déviré.

Ni dot ka estimé sé tour-yo é yo pa ni lentansion kité lokazion pasé ba pèsonn. Lè ou ka tann sa, ou ka mandé es yo pou Matinik, oben pou tour-yo ? Kidonk pou poch-yo pa ni tou.

Antouléka Niko la, é i bien la jik an 2012. A finaldikont, i désidé sé an 2014 ké ni éleksion nouvo asanblé Matinik-la. Klod, li i pa kontan pies. I di sa sé ped tan, é péyi ja ni asé chomaj konsa. Klod ja ped an premié konba, i paré goumen jik o dènié san pou gadé pos sénatè’y-la. Misié ja ped sadin, i pa anvi ped karang tou. Sinon ki sa i ké manjé ?

I doktè mé i pa ka swen moun ankò, I pa anvi fè pies model grev-lafen.

 

Sé jou-tala sé tan legzamen kisiswa, BEPC, BAC, BTS. Mé ni anlo ki ja ni tet-yo an vakans. Kontel Ezébio ki ké alé pou twaziem fwa o BAC. Manman’y ki péyé kour bay di’y konsa :

-         Ou sav, tousa lajan man ja dépansé baw la, man té ké  ja achté an bato !

Ezébio réponn :

-         Tanbou di sò ! é sé péchè man ni lentansion fè !

Tout tet manman-an vini blan alos ki i poko ni karantan.

Fout sa ka vini red an péyi-a. Niko di :

-         Si man pasé an 2012 asiré Marny ké déwò !

Es nou pé kwè sa ?

Partager cet article
Repost0
27 juin 2011 1 27 /06 /juin /2011 12:49

Article Kreyolad Antilla 2 001ArticleKreyolad-antilla-1-001.jpg

Partager cet article
Repost0