Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
18 juillet 2011 1 18 /07 /juillet /2011 17:53

Bochet parti

 

Ni yonndé ti-jennjan ek jenn ti-fi ki poko menm fini legzanmen-yo, mé yo ja ka chonjé rota’y ek griyad. Yo té ja fè envitasion jédi oswè pou té manjé bochet ek frikasé lanbi. Eben bonbon-yo brilé pas, papa Ernestin ki débrouya épi toujou an biznes pa trapé 6 tjilo lanbi-a i té mandé-a. Sa ka fè lontan yo té ka véyé’y. Yo mété lapat asou’y é misié ja ka dòmi Dikos.

 

Antouléka, Romen té ka ri pas i pa péché lanbi, kidonk i pa ka dòmi. Misié touléswé ka alé anlè tjé Chelchè-a pou i pran bel brakou. Frjidè’y ja plen é asiré bochet-li ké paré.

 

Fransanti’y ja fè paret an ti-jounal éti ou pé chwézi pou pati an Vakans Matinik, pou pasé vakans bò-kay. I ka sanm pa koté Lariviè-Salé, sé mis la pa ka brè ni rotji ni mis mé jo ja paré pou konkou mis komin. Sé pa yo ké mantjé ayen pies.

 

Kantapou Chaben apré SeLe i potesté kont gouvelman, i pa voté nouvo lwa-a anlè sel kolektivité-a. Sé mésié tonbé dakò pou di nou ka fè kon makata, nou ka tjilé pas préfé a ni otan pouvwa ki avan. Sé ki an tan, Matinik té ni gouvènè kon an tan Robè. Sa ki sèten sé ki prézidan larépiblik la ké asepté lwa-a an manniè définitiv alafen lanné. Félis pété’y désann Pari pou wè si i ka genyen anlot défi : fè-yo ladjé Marni ki lajol dépi karantuitan. I bat rekow moun ki ja rété pli lontan an lonbraj. Asiparé jik zié’y pres aveg afos rété an lonbraj lajol-la. I viré an péyi’y, dapré’y i té ké wè solèy, mé yo mennen’y an sel ti-fwa lanmè épi 250 jendam alantou’y. Félis ka gadé wè si yo pé ladjé misié, pas dapré’y épi tout komité’y « Liberez Marny » i ja pijé penn-li. Holand té isi, lè yo palé’y di sa i di ké jwenn Félis an Frans. Sé koumansé, nou koumansé wè kandida ka vini vitman fè an ti-sosé pou trapé dé vwa ou pa janmen sav.

 

 

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:08

 

 

timbre de voixAn politik-la ni sennatè ki sav « fok ou kayé pwason pou ni bway »

 

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:08

Kat a dé ran

 

Dé mwa apré an jénes fini épi lavi’y, ni anlot ki fè menm bagay la simenn pasé. Sa ka vini cho man di zot, ni anlo moun pé pa péyé loyé-yo ka vini pizanpi chè.

 

Man ka mandé mwen es sé pa tousa ki  fè tjè Mawyis arété, magré i alé dan an lopital an Frans pou té mandé La Salpétriere Pitié.

 

Sa ka vini danjéré telman ni moun ka alé fè istaj pou yo aprann ri. I ni ki sa ki ni labitid li Kréyolad ki ka kom ri tanzantan. Ni lontan yo ka kouté pawol Kolo-a « ri-yo avan yo ri’w, pas si ou pa ri-yo yo ké ri’w ».

 

Anni gadé sa ki rivé papa-tala ki pété ri lè i risivrè kado lafet lé papa. Sé té an débrousayez. I té ja ka filé dan’y anlè an bel ti-kado. Pas lafet dé manman i té ba madanm li an bel bijou ek an gro boutèy losion. Ni lontan losion’y fini, madanm li pa menm chonjé sa. Pétet sé pas i dwè enmen laswè’y.

 

Antouléka kay sé boug politik-la ki kandida-a pou alé sénatè, yo pa ka djè ri. Man konnet yonndé ka ri jòn pas yo pa asiré ritrouvé pos-yo.

Ni yonn ki ja fè an jes teknik, i pran an kat a dé ran.

Yonn pou asiré sòti’y, lot la pou asiré antré’y. Misié fè an kout sèbi ousédi sa ka anbarasé bon moun kisiswa Moris, Lwi-Jo oben Loulou, man pa ka menm palé di Roro. I palé yo kriyé ansien senatè. I di ni largis pou fè anlot manda.

Lè i vréyé kout zo-tala i kriyé an fransé silvouplé :

-         Ensemble pour une Martinique nouvelle!

Misié asiré i fè an bel kout sèbi é sé pa kon adan an senn lasimenn pasé, sé pa yen ki ti-koulirou nésan i ké pran.

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:05

 

timbre de voix

 

 « Mantè pa ni mémwa », é « manti fè dé labé goumen asou lotel »

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:03

NIKO toujou LA

 

Sénatorial ka vini cho ek sé plas la chè. Ja ni pasé 7 kandida déklaré, é ni dé plas sénatè ek. Simenn pasé tout komin Matinik té sanblé pou nonmen sa yo kriyé lé « gran élektè ». Sé yo ki ni dwa voté pou éleksion sénatè.

Mé kiles yo ké mété ?

Ni sa ka estimé yo bien travay, kidonk yo ni dwa déviré.

Ni dot ka estimé sé tour-yo é yo pa ni lentansion kité lokazion pasé ba pèsonn. Lè ou ka tann sa, ou ka mandé es yo pou Matinik, oben pou tour-yo ? Kidonk pou poch-yo pa ni tou.

Antouléka Niko la, é i bien la jik an 2012. A finaldikont, i désidé sé an 2014 ké ni éleksion nouvo asanblé Matinik-la. Klod, li i pa kontan pies. I di sa sé ped tan, é péyi ja ni asé chomaj konsa. Klod ja ped an premié konba, i paré goumen jik o dènié san pou gadé pos sénatè’y-la. Misié ja ped sadin, i pa anvi ped karang tou. Sinon ki sa i ké manjé ?

I doktè mé i pa ka swen moun ankò, I pa anvi fè pies model grev-lafen.

 

Sé jou-tala sé tan legzamen kisiswa, BEPC, BAC, BTS. Mé ni anlo ki ja ni tet-yo an vakans. Kontel Ezébio ki ké alé pou twaziem fwa o BAC. Manman’y ki péyé kour bay di’y konsa :

-         Ou sav, tousa lajan man ja dépansé baw la, man té ké  ja achté an bato !

Ezébio réponn :

-         Tanbou di sò ! é sé péchè man ni lentansion fè !

Tout tet manman-an vini blan alos ki i poko ni karantan.

Fout sa ka vini red an péyi-a. Niko di :

-         Si man pasé an 2012 asiré Marny ké déwò !

Es nou pé kwè sa ?

Partager cet article
Repost0
27 juin 2011 1 27 /06 /juin /2011 12:49

Article Kreyolad Antilla 2 001ArticleKreyolad-antilla-1-001.jpg

Partager cet article
Repost0
23 juin 2011 4 23 /06 /juin /2011 10:25

Invitation_Pr-cheur_Fdlm_240611_Zouki.jpg

Partager cet article
Repost0
21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 13:50

 

 

 

 

 

 

timbre de voix« Simié ou piti akay ou pito gran lakay lézot ».

Partager cet article
Repost0
21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 13:49

Livré

 

 


« Vlopé pézé mi lanmonné’w misié ». Mi sé sa jounal ANTILLA ka fè épi livrézon Kréyolad-tala.

 

Sa ka fè sétan jounal-la ka permet mwen di, yonndé kouyonnad menmsi sa pa toutafetman kouyon.

Sé épi yonndé rigolad anlè dé nonm politik nou tout konnet, menmsi nou ka palé san nonmen non moun.

 

Epi Kréyolad, zot sav ki manniè Serjo chanjé non, kon an sèpan ka chanjé lapo, pou i vini SeLe lè i ranplasé Chaben Plato-Roy.

Sé jou-tala ni boug ki pa maren-péchè, mé yo lè fè an kont senn atè. Moris ja di i lé fè an ti-kou tou. Alfred ki té dépité, i anvi fè an ti-won. Serj (pa Serjo) tala ki té Diaman-an, gou-a pri an dan’y. Tout sé jou-tala yo ka fè démach bò lé « gran élektè ». Klod pran an so Konsèy Jénéral, mé i pa anvi ped konba’y.

 

Jòdijou Kréyolad-la ka livré kò’y adan an liv. Es i ké delivré?

Sé zot ka Mennen!

Lè man di zot, sé pa zòdi bod lanmè. Mé sé zot tout ki ka fè an néfò pou matjé’y ek li chak simenn, chak jou kisiswa la zot yé. Anlè net la, Facebook... Antouléka dépi lé 22 mé i ja livré anlè an sit : Thebookedition.com. Sé pa mwen ké di zot sa zot pou fè.

Zot pé gouté Kréyolad asiré sé pa konkonm lot péyi. I pé ké fè zot mal. Biennokontrè.

Zot pé achté Kréyolad kon marinad, sa pa ayen.

Gras a zot anlo mound épi sétan chak simenn ni an paj kréyol pou li pa kon tianmay latit mé kon dé moun ki ka pran plézi li kréyol.

 

Dépi sétan yo ka wè laktialité épi anlot zié. Man ka pofité  rimèsié tousa ka jwenn mwen an lari pou ankourajé mwen matjé kréyol-la. Antouléka man lé viré di ANTILLA mèsi anlo an chay ek an patjé pas si sé pa té zot, jòdijou liv Kréyolad-la pa té ké la.

 

Mèsi, pli zot ké li, pli man ké matjé liv an kréyol. Epi Kréyolad épi Édision Zaboka liv dèyè poko mannié, akondi jan Gwadloup ; mé kon Rojé té ka di : « La pli bel anba labay ».

Partager cet article
Repost0
21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 13:48

 

 

  

timbre de voix« Brital tjwé ich-li, pasians sové-yo »

 

Partager cet article
Repost0