Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:08

Kat a dé ran

 

Dé mwa apré an jénes fini épi lavi’y, ni anlot ki fè menm bagay la simenn pasé. Sa ka vini cho man di zot, ni anlo moun pé pa péyé loyé-yo ka vini pizanpi chè.

 

Man ka mandé mwen es sé pa tousa ki  fè tjè Mawyis arété, magré i alé dan an lopital an Frans pou té mandé La Salpétriere Pitié.

 

Sa ka vini danjéré telman ni moun ka alé fè istaj pou yo aprann ri. I ni ki sa ki ni labitid li Kréyolad ki ka kom ri tanzantan. Ni lontan yo ka kouté pawol Kolo-a « ri-yo avan yo ri’w, pas si ou pa ri-yo yo ké ri’w ».

 

Anni gadé sa ki rivé papa-tala ki pété ri lè i risivrè kado lafet lé papa. Sé té an débrousayez. I té ja ka filé dan’y anlè an bel ti-kado. Pas lafet dé manman i té ba madanm li an bel bijou ek an gro boutèy losion. Ni lontan losion’y fini, madanm li pa menm chonjé sa. Pétet sé pas i dwè enmen laswè’y.

 

Antouléka kay sé boug politik-la ki kandida-a pou alé sénatè, yo pa ka djè ri. Man konnet yonndé ka ri jòn pas yo pa asiré ritrouvé pos-yo.

Ni yonn ki ja fè an jes teknik, i pran an kat a dé ran.

Yonn pou asiré sòti’y, lot la pou asiré antré’y. Misié fè an kout sèbi ousédi sa ka anbarasé bon moun kisiswa Moris, Lwi-Jo oben Loulou, man pa ka menm palé di Roro. I palé yo kriyé ansien senatè. I di ni largis pou fè anlot manda.

Lè i vréyé kout zo-tala i kriyé an fransé silvouplé :

-         Ensemble pour une Martinique nouvelle!

Misié asiré i fè an bel kout sèbi é sé pa kon adan an senn lasimenn pasé, sé pa yen ki ti-koulirou nésan i ké pran.

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:05

 

timbre de voix

 

 « Mantè pa ni mémwa », é « manti fè dé labé goumen asou lotel »

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:03

NIKO toujou LA

 

Sénatorial ka vini cho ek sé plas la chè. Ja ni pasé 7 kandida déklaré, é ni dé plas sénatè ek. Simenn pasé tout komin Matinik té sanblé pou nonmen sa yo kriyé lé « gran élektè ». Sé yo ki ni dwa voté pou éleksion sénatè.

Mé kiles yo ké mété ?

Ni sa ka estimé yo bien travay, kidonk yo ni dwa déviré.

Ni dot ka estimé sé tour-yo é yo pa ni lentansion kité lokazion pasé ba pèsonn. Lè ou ka tann sa, ou ka mandé es yo pou Matinik, oben pou tour-yo ? Kidonk pou poch-yo pa ni tou.

Antouléka Niko la, é i bien la jik an 2012. A finaldikont, i désidé sé an 2014 ké ni éleksion nouvo asanblé Matinik-la. Klod, li i pa kontan pies. I di sa sé ped tan, é péyi ja ni asé chomaj konsa. Klod ja ped an premié konba, i paré goumen jik o dènié san pou gadé pos sénatè’y-la. Misié ja ped sadin, i pa anvi ped karang tou. Sinon ki sa i ké manjé ?

I doktè mé i pa ka swen moun ankò, I pa anvi fè pies model grev-lafen.

 

Sé jou-tala sé tan legzamen kisiswa, BEPC, BAC, BTS. Mé ni anlo ki ja ni tet-yo an vakans. Kontel Ezébio ki ké alé pou twaziem fwa o BAC. Manman’y ki péyé kour bay di’y konsa :

-         Ou sav, tousa lajan man ja dépansé baw la, man té ké  ja achté an bato !

Ezébio réponn :

-         Tanbou di sò ! é sé péchè man ni lentansion fè !

Tout tet manman-an vini blan alos ki i poko ni karantan.

Fout sa ka vini red an péyi-a. Niko di :

-         Si man pasé an 2012 asiré Marny ké déwò !

Es nou pé kwè sa ?

Partager cet article
Repost0
27 juin 2011 1 27 /06 /juin /2011 12:49

Article Kreyolad Antilla 2 001ArticleKreyolad-antilla-1-001.jpg

Partager cet article
Repost0
23 juin 2011 4 23 /06 /juin /2011 10:25

Invitation_Pr-cheur_Fdlm_240611_Zouki.jpg

Partager cet article
Repost0
21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 13:50

 

 

 

 

 

 

timbre de voix« Simié ou piti akay ou pito gran lakay lézot ».

Partager cet article
Repost0
21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 13:49

Livré

 

 


« Vlopé pézé mi lanmonné’w misié ». Mi sé sa jounal ANTILLA ka fè épi livrézon Kréyolad-tala.

 

Sa ka fè sétan jounal-la ka permet mwen di, yonndé kouyonnad menmsi sa pa toutafetman kouyon.

Sé épi yonndé rigolad anlè dé nonm politik nou tout konnet, menmsi nou ka palé san nonmen non moun.

 

Epi Kréyolad, zot sav ki manniè Serjo chanjé non, kon an sèpan ka chanjé lapo, pou i vini SeLe lè i ranplasé Chaben Plato-Roy.

Sé jou-tala ni boug ki pa maren-péchè, mé yo lè fè an kont senn atè. Moris ja di i lé fè an ti-kou tou. Alfred ki té dépité, i anvi fè an ti-won. Serj (pa Serjo) tala ki té Diaman-an, gou-a pri an dan’y. Tout sé jou-tala yo ka fè démach bò lé « gran élektè ». Klod pran an so Konsèy Jénéral, mé i pa anvi ped konba’y.

 

Jòdijou Kréyolad-la ka livré kò’y adan an liv. Es i ké delivré?

Sé zot ka Mennen!

Lè man di zot, sé pa zòdi bod lanmè. Mé sé zot tout ki ka fè an néfò pou matjé’y ek li chak simenn, chak jou kisiswa la zot yé. Anlè net la, Facebook... Antouléka dépi lé 22 mé i ja livré anlè an sit : Thebookedition.com. Sé pa mwen ké di zot sa zot pou fè.

Zot pé gouté Kréyolad asiré sé pa konkonm lot péyi. I pé ké fè zot mal. Biennokontrè.

Zot pé achté Kréyolad kon marinad, sa pa ayen.

Gras a zot anlo mound épi sétan chak simenn ni an paj kréyol pou li pa kon tianmay latit mé kon dé moun ki ka pran plézi li kréyol.

 

Dépi sétan yo ka wè laktialité épi anlot zié. Man ka pofité  rimèsié tousa ka jwenn mwen an lari pou ankourajé mwen matjé kréyol-la. Antouléka man lé viré di ANTILLA mèsi anlo an chay ek an patjé pas si sé pa té zot, jòdijou liv Kréyolad-la pa té ké la.

 

Mèsi, pli zot ké li, pli man ké matjé liv an kréyol. Epi Kréyolad épi Édision Zaboka liv dèyè poko mannié, akondi jan Gwadloup ; mé kon Rojé té ka di : « La pli bel anba labay ».

Partager cet article
Repost0
21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 13:48

 

 

  

timbre de voix« Brital tjwé ich-li, pasians sové-yo »

 

Partager cet article
Repost0
21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 13:46

Pon

 

Ni bon moun Matinik ka rouspété, pas ni anlo ki pé pa pasé anlè pon-an apré lasansion. Yo oblijé pasé anba’y é ni anlo pié-yo ja bien mouyé.

Sa ka fè ni an Matinik a dé vites. Sa ki pé pasé anlè pon-an rété kay-yo. Ek sa ki pé pa travèsé oblijé travèsé lariviè-a é yo pa ni katkat.

Ni dé priviléjié ki dépi mèkrèdi oswè pati an wikenn. (lè yo pa alé lotel, yo anni chapé laéwopò pou pa menm rété Matinik). Sé tala, sé pa anlè pon yo ka pasé mé anlè viadik.

 

Adan zafè pon-tala fok nou  sav di ki sa nou ka palé. Ni an mové sijé (ki pa té bénéfisié pon andidan travay-li) kom madanm li pa té ka travay, i mété an pon anlè’y. (é wi sa ka fet toujou méchansté pa ni sézon). Kidonk tousa ki pa ni dwa fè ayen an fon lakal-la pou pri (dapré’y).

Ni an pati boug ka alé ayè, mé yo palé pèsonn bòdé bò ta-yo.

 

Sa vé di lè nou ka palé di pon, fok fè atansion akondi jan Gwadloup, pou pon ayen pa rivé zot. Sa ki pa lé trapé pon dézagréman épi pies pon anlè madanm, ni ka alé Pon Démostèn (sa ki pa konnet pé alé Tèsenvil, sè yo ki ranplasé sé manawa-a).

Tout pon sé pon, menmsi sèten kapon pa lé pasé anlè oben anba tout pon. Fout ni pon Matinik ki ja disparet kontel : Pon Démostèn, Pon Lakawtoni, Pon Viar, Pon Labatwa épi kisasayésa.

 

Adan zafè tout lo pon-tala Monséyè véni Imeb Lapwent-Simon-an ki ka monté jik a katrèventjenz met.

Es sé an pon an nò, pou lé trinidadien ?

Bondié sel ki sav !

 

Partager cet article
Repost0
8 juin 2011 3 08 /06 /juin /2011 13:56

9 Jwen 2011

 

 

         Sé vréman an ti-katjopin ki pa djè enmen solèy wè lonbrik-li. (An sel moun ki pou sav koulè persin-li). Lakrent pou sa pa rivé’y, dépi Douvanjou, o pipiri chantan, sé li premié ki anlè Martnik 1èr. Sé sa ki matinal dann !

         Ni annafè ki chaché sav plis anlè lavi’y, yo jik mété kò-yo an fànkleb-la, man tann yonn di anba fèy :

-         I pa ni kabann !

-         I pa ni moun pou chofé !

Jantiman épi an sourir ka kasé kat manb ou, oben ka fè’w fonn kon an sorbé koko an plen solèy midi, i ka ri ba’w.

Si ou tro fouyaya (pou pa di makrel oben tro mako) ou ka konprann :

-         Sa pa zafè’w !

Si ou titak mwen sot, ou pé rivé tann adan sourir-tala :

-         Man sé an pasioné, ek chak bètafé ka kléré pou nam-li, épi zanndoli ka pisé fos koko’y !

 

Adan tout lo pawol-tala, ou ka konstaté wou menm, ki ti-serez tala rivé piti a piti, an ti-manniè pianm pianm, san fè gro so, i fini pa rivé osi alez kon blez bò an falez adan fotèy matinal-la. An finaldikont, i pran plas anlot ti-sirè yo ka kriyé Albè ki alé dèyè an mikro adan péyi san chapo. I pé pa oubliyé misié pies toubannman. Toulématen, I ka pasé douvan istidio-a éti ka pòté non’y la, oben délè ka antré adan’y. I pé pa ka bliyé misié, dayè sé bien pou sa , menm manniè kon misié (man pa sav si i ka pran lok tanzantan) mé i ni loks.

 

Antouléka, sa man pé di zot, sé ki ti katjopin sirez-tala, dépi sé bagay pou artis, i kon an zizitata oben an djigidji adan an bonm fè blan. Kisiswa lapenti, mizik, slam, lanmod, animasion, liv (pou wè sa bien si sé asou Mémé, i an bè’y….) anfen i adan an sel migan-art toubannman.

 

Dépi douvan jou, kisiswa sa ki ni klavié i douvan’y, Blakabery’y, Ordinatè’y, tousa ki pé mennen’y anlè net-la oben asou Facebook-la. I enmen sa net, pou i pé sa « O cœur des médias ». I lé sav tousa ki adan bouden bef.

 

         Aleksandra pé pa tonbé, pas non’y ka tjenbé’y ek sipòté’y kon an : Harnais. Sé bien pou sa i ka ladjé kò’y bravman san dra.

 

Man dékouvè ou né menm jou épi an moun man konnet, misié ka matjé Kréyolad. I mandé mwen rimet ou an ti-liv i fini matjé épi Kréyolad-aniverser-tala.

 

Misié di mwen di’w konsa :

-         Pa sispann ri pies, pas lè’w ka ri, menm épi tibren fatig adan vwa’w

-         Sa ka charjé batri lajwa-nou !

-         Sa ka gonflé do lestonmak lakontantman-nou!

-         Épi lè lanmou-nou anvi fè an ti-poz pas i tibren las, sa ka ba’y balan!

 

Alos, pou nou pasé an bel jounen, nou bizwen ALEK SAN DRA dépi Douvanjou.

 

 

 

Partager cet article
Repost0