Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
30 mai 2011 1 30 /05 /mai /2011 01:13

 

Pawol-fonmi-fol-001.jpg

 

 

Daniel Boukman (Edision Mabouya)

Ni an poveb ka di : « fonmi fou pa fou sé présé  i présé ».

Pawol fonmi fol es sé pawol an fimel fonmi ? Es sa vé di ki pawol-tala pa ta misié Daniel Boukman ? Es sé ta, sa yo kriyé an naratè, an moun ka rakonté. Eben nonm-tala sé pa té Daniel Boukman, pas sé pa an fanm. Man ja frékanté bolonm lan, é man pé di zot sé an boug ki pa djè ni lajan mé sé pa pawol i ka séré. Savrè si sé pa pou lapéti palé franchtèman’y (lè i ni an bagay pou di, i ka di’y) ki fè, sa ja potjiré’y nana ek annui.

Sa man pé di zot, pas sé an manmay man konnet adan asosiasion KM2 (Krèy Matjè Kréyol Matinik) sé ki pou misié, « tout lang sé lang ». Ni lontan misié ka di sa pou tousa ki pa anvi tann ek konprann.

Nou té ja konnet misié épi lapoézi, kontel i toujou ba nou an Chiktay pawol  kisiswa Pawol bwa sek oben Pawol anba fèy dan an sel Migannaj san fè Mas.

Eben kou-tala toujou épi lapoézi, i ka livré nou yonndé ti-istwè kout. Défen Papa té ka di mwen « pawol kout fini vit », mé sé pa pou sa sé té pawol ennitil. Nou ké trouvé nonm téyat-la, épi yonndé dialog kontel adan : Jano, Janet épi Bazil ; Mi bab dann !;Sizàn épi Jano. Mi sé tousa ki dimansion matjè-a. Sé kondisiré i ka tiré kont ek dé personaj (anlo zannimo) sa ka fè nou chonjé fab. Sé manniè i chwézi pou nou sa wouvè zié-nou ek kouté pou tann tousa ka pasé an péyi-a.

Epi lé zédision Mabouya ek an brital ilistratè Emaniel Baker, an bel pawol douvan misi Rafael Konfian i ka livré-nou an bel ti-founé.

Sel ti riproch kanmenm, sé ki sé an liv ka mandé anlo pokosion pou tounen paj-li. Pas i pé rété an lanmen’y.Mé asiré sé pas i pa té ni plis éro pou trouvé an édité tibren pli pré wotè bous-li. E nou tout sav délè « bon maché ka kouté chè ». Sé pou sa fok bay pal-la. Trouvé an éditè ka asepté édité liv matjé an kréyol, sé pa rédi chez bò tab.

Achté, fè achté, anfen alé genyen Pawol fonmi fol misié Daniel Boukman.

Man pa anvi gran matjé-tala, valé mwen kon sa rivé an rat ki té ka palé trop. Man ka bout yonndé mo matjé mwen-an, mé avan, fok man di viré zot ankò, kouri achté liv Daniel Boukman-la sanmdi 5 juen ka vini la libréri Aleksann, dépi koté dizè jik pa koté midi atè Fodfrans.

Ladjè kò zot adan’y bravman kon an fonmi fol.

Partager cet article
Repost0
27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 20:40

  

timbre de voix«  Si mwen té sav toujou dèyè » « bef bétjé an kann bétjé » pa mélé’w.

Partager cet article
Repost0
27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 19:42

 

Sa ka mousé


Pa koté Lanmanten, sa ka mousé bon mousé. Sé pa ni pou Alfred Sino ki za fè moun rayi’y. Sé pa ni pou ti-Piè ajijéwè David oben Joset. Non sé pa sa. Sé pa koté Palmis ni an zafè mous ka volé tout lajounen.

Ni Adjoufin ki di :

-         Sé fant zotèy Ernestin ki té sal telman ek té ka pit ki fè manzel ba sa bon savon !

Misié Ernes di kou koupé :

-         Sé Genndo Adjilbè ki fè sa lè misié té ka tjotjo’y !

Tout moun ka chaché esplikasion, yo chak la lé ni rézon.

Ti-Dèdè ki pa ka distrè pas i annafè pasé ayen ba kamo’y tou :

-         Odjis ka mousé pas i ka fè lagrev, misié mété kò’y ka lavé jant dé bis la CMT.

Dot moun jik rivé di ki grévis ka mousé telman pa kotél’EDF sa té ké mété 3 motè an pàn. Direktè-a jik pòté plent.

 

Tout lo pawol-tala éti ka fè bon tjim, sé pas an lizin pa koté Palmis ki té oubliyé fèmen an vàn dépi vandrèdi oswè. Kom dimanch té 22 mé, lendi-a yo pa vini travay pas yo té ka rékipéré é sé pou sa té ni tousa podui ki tonbé an lariviè-a.

Antouléka tjim té ka volé toupatou. An boug ki pa té toutafetman boulé testé épi tout moun pou di sé lanej ki la. Kom yo sav i pa enmen brè pies, yo pa fè ka di misié, mé man pé di zot pou toutbon sa té ka sanm lanej.

Sa man asiré sé ki lariviè-tala té ni yonndé tjé-rouj touris té ka jik vini wè tanzantan. Eben yo fini bat. Man fè konparézonni-mwen pou té alé wè, ében man pé di zot man wè yonndé tras tjim an fon lariviè-a ek anlo pwason ki té vant blan.

Partager cet article
Repost0
24 mai 2011 2 24 /05 /mai /2011 13:04

timbre de voix


 

« Pli ou déchiré, pli chien ralé’w », é « Lè ladévenn tonbé anlè’w menm an tè sek ou ka trapé an pirézi »

Partager cet article
Repost0
24 mai 2011 2 24 /05 /mai /2011 13:03

 

Pichon

 

Ousédi poveb-la bien ni rézon « pli ou déchiré pli chien ralé’w ». Sé bien sa ki rivé sé sinistré Mòn Kalbas-la. Ni an boug épi madanm-li ki té sinistré épi ranfalman téren-an, yo vréyé yo lotel (nou pa ka di non lotel-la). Pandan yo té la té ka dòmi dlo anvayi chanm-lan. Si pé a yo té pran-an, tousa mouyé. Madanm lan di :

-         Chien pisé anlè mwen !

Pas apré i ped kay’li, i pé pa menm dòmi an ti-moman.

Sé ki adan lotel-la yo mété yo-a, la té ni an lagrev. Akondi anlot poveb « lè zatrap bandé i pa konnet si sisi malad ! ». Lé grévis pa pou konnet si sinistré an banmbanm. Yo menm pa sav la yo yé. Grévis di sé la direksion. La direksion di sé lé grévis. Met koumandé chien, chien koumandé latjé’y.

Antouléka zafè solidarité-a ka vini ra kon zé bourik.

Erezdionnè ni yonndé fanmi’y ka tjébé labriz toujou.

 

Misié Limè Foyal ka fè tousa i pé, pas si i responsab lavil, i pé pa sav lè latè ka désidé glisé, jijéwè tranblé. Menm lé siyantifik pa ka sav, sé pa li ké pé di moun tel koté ké glisé. Mé i pé di kanmenm pa bati tel koté éti yo sav té ni dlo ka pasé anba tè.

Sa nou ka wè, sé ki nouvel-tala fè moun tranblé telman, ou sé jik di la té ni an tranblanntè asou Mòn Kalbas.

 

Ni an boug Loren ki di an gran :

-         Erezdibonnè man pa ka rété lavil !

Mè lè misié viré monté alé chanjé bef-li, an gro mòn tè té ranfalé asou tout jaden’y.

Kidonk anlot poveb ni rézon : « lè bab kanmarad-ou ka brilé wouzé ta’w ! »

 

Partager cet article
Repost0
15 mai 2011 7 15 /05 /mai /2011 13:23

 

 

 

 

 

 

 

timbre de voix“Nonm ka di san fè, Bondié ka di san fè”

Partager cet article
Repost0
15 mai 2011 7 15 /05 /mai /2011 13:22

Manmay lè man vréyé poveb-la man konstaté té ni an ti fot mé kon zot sav tout moun ka fè an fot menm la pap. Mi bon pawol-la :

 

“Nonm ka di san fè, Bondié ka fè di san”

Partager cet article
Repost0
15 mai 2011 7 15 /05 /mai /2011 13:22

Mové tan

 

Toupandan yonndé moun té ka désann Pigeon Island adan Festival Jazz Sent-Lisi, Matinik, té konnet an katastrof pabò Moutte. Lawout jis koupé.

Tjenz fanmiy oblijé kité kay-yo pas ni an ranfalman téren ki fet é jik ni an tanp évanjélis ka mènasé désgrenngolé. Asiparé, lé zenjénié té ké di i ka glisé dis santimet pa jou.

Ni sa ki ja pati, pas yo sav kapon viv lontan. Mé ni anlo ki fini konstui é yo poko menm fini péyé kay-la. La yo ké alé ?

Sé an véritab dram, pas menmsi ni adan ki asiré, si gouvelman pa désidé sé katastrof natirel, yo ké ped sadin épi karang.

Mové tan-an ladjé bon dlo anlè nou an tan karenm-tala. Misié limè Foyal jik di karenm-tala pa gra selman mé i ja kité obez ka alé.

 

Erezdibonnè Prézidan la Répiblik kòm chonjé zanset-nou ki té anba jouk lesklavaj. Adan « Jardin du Luxembourg » gouvelman mété an plak pou chonjé-yo. Sa ka fet an menm tan yo ka di ni trop neg an étjip Lafrans.

Ni moun ki mandé poutji sé pa an jou férié. (Asiré sé pa travayè). Sé pa pou yo chonjé (yo pa bizwen sa) mé pou yo rété bò kay-yo oben alé bò lanmè.

Ni dot ki di fok lékol-la okontrè fè tianmay-nou sav ki ja ni dizan Lalwa Taubira té voté pou nou chonjé lé zabolision.

Adan tout lo polémik-tala man ka mandé es sé pa pousa an gro tronb-dlo fet asou lanmè ? Erezdibonnè i pa fè pies déga.

Menmsi soley ka déviré pianm pianm, nou toujou la bien doubout pou konnet listwa-nou. Kontel sa ki pasé Senpiè oben Préchè.

 

Tout bagay ka chanjé, anni gadé lopital Lanmanten ka chayé pou alé Mango Vulcin. Atjelman pou monté Moutte fok chanjé chimen. Akondi pawol-la : lè ou pé pa travèsé lariviè fok rondi’y !

Partager cet article
Repost0
12 mai 2011 4 12 /05 /mai /2011 20:05

Kr-yolad dos- 1-re et 4e de couverture

Partager cet article
Repost0
12 mai 2011 4 12 /05 /mai /2011 20:00

Kr-yolad_dos--1-re-et-4e-de-couverture.jpg

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de jude duranty
  • : Publication régulière de textes créoles contemporains Kréyol tou lé jou
  • Contact

Recherche

Liens