Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
26 avril 2011 2 26 /04 /avril /2011 15:23

 

 

 

 

timbre de voix« Bon acha pa komen » é délè « lajan fè chen dansé » 

Partager cet article
Repost0
26 avril 2011 2 26 /04 /avril /2011 15:21

Pol ek Mik

Ou sé di chak simenn nou ka atann pou sav ki koté ké ni an lagrev. Lasimenn pasé sé té limiè épi chofè kanmiyon, simenn-tala sé moun lotel Améris. Lé grévis limiè ka di yo véyatif toujou. Yo poko wè « la lumière ». Sa vé di ki yo an nwè koté démach éti yo fè pabò gouvelman Lafrans.

Ernestin di mwen :

-            Erezdibonnè sé grévis-la respekté mémwa Mémé, pas yo té prévwa sanmdi épi dimanch an bel lafet ba gran-nonm lan, ki sé an gran-neg é sé pa an gran-pen !

Sa ja ka fè twazan i kasé pip-li. Dimanch bonmaten ni yonndé sézéris ki pa té toutafetman kontan, pas adan défilé pou monté « La Joyau » i estimé pa té ni asé moun pou tousa yo ka di anlè Sézè ayè.

Si lasimenn pasé yo bay an plak o Pantéron, isi a ousédi pou sèten moun sa pa ka djè tounen ron dan ron. Dapré misié té pou ni plis moun mobilizé ki sa.

Ousédi lo makakri-a ni twazan-an moun ja fini épi sa net, moun ja oubliyé.

Jik ni moun ka di ki Sézè pa té ké kontan tousa bagay pou’y. Misié pa té enmen ni fanfoulich, ni falbala ajiwé simagré.

Antouléka ni an gro moniman yo ka préparé bay ki pou an mitan Lasavann.

Man lé kwè yo pé ké fè’y kon yo fè Jozéfin-la. Si yo raché tet Jozéfin es yo ké tiré linet Sézè ?

Pas ni ki enmen Sézè (Jid adan) mé ni anlo ki pa djè ankont misié pies toubannman.

Sé jou-tala ni bon polémik kisiswa asou nouvo Prézidant-lan, rézilta « Plan de relance » épi kisasayésa. Anni gadé sa ki pasé pou an bel ti-chantez ki sòti an Nafrik. Ana té kolè pas asiparé prodiktè’y té ka kouyonnen’y. Manmay nou sav dépi lajan ka mélé, djab kontan chien pé jik rivé dansé.

Partager cet article
Repost0
26 avril 2011 2 26 /04 /avril /2011 15:20

 

An périod nwel, si kochon pa djè trankil le cha, an périod pak, krab pa djè alez kon blez sou la falez. Poveb la ka di «  Chak kochon ni sanmdi-yo »  mé dimanch ek lendi « tout krab konnet tou-yo » alow manmay la mi yonndé poveb alantou krab.

 

Déjapouyonn man ka fè kon an krab sémafot pou di zot sé tibren fot-mwen (sé ma trè grann fot) si ANTILLA pa mété séri poveb-tala déwò pli bonnè. Mé akondi pawol « krab manké yon pié, sa pa opozé’y maché ».

Yo di « dé mal krab pa ka viv adan menm tou » mé fok évité fè gro-koko oben gro-mòdan pas « tout krab ka mò an marinad » oben an barik la.

Antouléka « fo toujou ou ba krab bien manjé pou ou manjé’y apré ». Ayiti yo di « zo sirik pa ka fè soup » mé fok zot sav « krab maché dan labou pou woch pa tonbé sou do’l » tousa pou di zot évité mové frékantasion mé toujou li kréyol kisiswa ta isi, kréyol Gwadloup , Giyàn ek Ayiti.

Abo di, abo fè sa red di pa li sé bel poveb-tala tann sa pito : « maya ka ba kayali mal-vant ; magrésa kayali ka manjé maya toujou »

Menmsi « sé bon tjè krab   fè si i pa ni tet » man ba zot yonndé poveb roulé kò-zot adan kon adan an matoutou.

 

 

Jid

 

Partager cet article
Repost0
26 avril 2011 2 26 /04 /avril /2011 15:20

 

timbre de voix« Chak bètafé ka kléré pou nam-li »

Partager cet article
Repost0
26 avril 2011 2 26 /04 /avril /2011 15:17

Limiè koupé

Lendi bonmaten yonndé koté Matinik té an  nwè. Grévis l’EDF désidé viré mété lé koupi limiè an wout. Yo di yo sé an lantoupriz fransé kidonk fok yo aplitjé la lwa fransé ba yo. Yo mandé wosé-yo 40 % menm manniè kon fonksionè isi.  

Es yo ké fè yo péyé limiè, pas anlo adan y opa konnet sa ki an fakti limiè. Ni an madanm kip è dlo fret, i té anba douch-la lè yo pran limiè-a. Manzel pé pa kontinié benyen. I pé pa kontinié pasé douvan glas-li pou’y makiyé. I té bizwen rété bò kay-li, i pofité di sa.

Kantapou Madlèn, i anrajé kon an tig pas i achté bouden dimanch é sa dékonjlé anlè’y. I té ja fè an povizion krab madagaska, tousa déglasé anlè’y. E ou pé pa viré mété an frijidè sa ki dékonjlé.

Ernestin fè an kout gel an radio-a. Manzel tanndi konmkwa lé dokè té ni lentannsion viré antré an grev pou sipòté sé grévis EDF-la. Manzel té faché telman an radio-a, i mandé sé grévis-la pengad yo pa siyé branch-la nou asiz anlè’y-la. I menm ajouté, si nou kontinié konsa tout Matinik ké an nwè.

Lé transpòtè pa manchot yo avèti si yo menm pa trapé satis, yo ké bandé chenn la. Sel bagay man sav si nou ka kontinié konsa Matinik ké an nwè é sé pa énerji soler ké sové-nou.

 

Partager cet article
Repost0
26 avril 2011 2 26 /04 /avril /2011 15:15

Madam la Prézidant

 

Jédi pasé, Konsey Jénéral fè nou viv an gran moman pou té éli prézidan’y. Sé té an moman ki pa té pou moun ka soufè di tjè Apré dé won éti chak kandida té bal bal, sé apré twaziem won votman-an, yo fini pa trouvé’y. Té ni an fwa, Chaben té voté «Blan douvan, blan dèyè» mé ni an moun ki voté blan dé fwa, mé twziem kou-a i fè voté pou yonn. Es pas yo achté’y, es pas yo ponmet-li an bagay? Pésonn pa sav sé ki moun, mé tout moun sav sé kiles!

Vandrèdi, té premié avril lè Ogisten wè «France-Antilles»  i li sé an fanm ki prézidan, mi sa i di:

– Man pé ké valé, gro ton-tala ba pèsonn!

Misié pa té lé kwè ki atjelman yo pé ké di Bonjou Prézidan, mé Bonjou Prézidant. Menm sé moun Konsey Jénéral-la ki dépi diznévan té abitué épi dènié Prézidan-an, épi kod-li té tibren marée ek mélé. Yo ké oblijé aprann di: Madam la Prézidant.

Menm sé monn Konsey Jénéral-la, éti dépi diznévan té jé ni labitid épi kod-li té tibren maré ek mélé.

Jik atjelman sa ki té douvan télévizion-yo ek té ka kouté radio, poko lé konprann poutji ansien-an prézanté anlot moun ki li.

Elektè di yo kouyonnen-yo. Dot ki pa alé voté di: érezdibonnè yo pa té déplasé kò-yo. «Batir» ki ni ki twa konséyé, sé yo ki douvan. Es pou toutbon «lé premié ké toujou lé dènié?»

Sa nou ka konstaté sé ki adan poudjol eRD ek PéPé M, la ousédi SeLe ki pa té la té bien prézan. Pas téléfòn té ka kriyé anmwé ba sa ki té  sipozé voté blan. Iv-André jik di:

– Si zot ka présé mwen, man ké voté blan!

Antouléka dènié Konsey Jénéral-la ni premié fanm-li ki prézidant. Es sé pas pa djè ni madanm an politik ki an vwa blan chwézi?

Apré Jèni ki sel mè ki fanm, nou ni an premié fanm prézidant-nou adan dènié Konsey Jénéral.

Es konba kok-la ké dit ?

Partager cet article
Repost0
13 avril 2011 3 13 /04 /avril /2011 18:20

affiche-Le-go-t-des-larmes.jpg

 

 

 

C'est vendredi 15 avril 2011 que les habitués de la rencontre A LIVRE OUVERT échangeront autour du nouveau roman de André LAGIER "Le goût des larmes"

Venez nombreux rencontrer l'auteur qui dédicacera avec plaisir son nouveau livre

 

Jude

Partager cet article
Repost0
8 avril 2011 5 08 /04 /avril /2011 14:04

 

 

 

 

 

BPPM_couleurs.jpg"Ri-yo avan yo ri'w pas si ou pa ri-yo yo ké ri'w"

                                                                                                                                                                               Kolo Barst

 

 

 

 

Zouk-cantonal-2011_2.jpg

Partager cet article
Repost0
6 avril 2011 3 06 /04 /avril /2011 23:29

Jòdi 6 avril andidan Panthéon, gouvelman fransé ka rikonnet ki Emé Sézè sé an gran-neg es sé pas i té di : Neg la ka anmerdé zot?

Adidan tjè-nou Mémé ké toujou ni an gran plas, mi kréyolad la ki paret en 2008 lè i pati an péyi san chapo

 

 

Go to fullsize image

 

 

 

Papa Mémé

 

Nou tout yich kartié Foyal : Trénel, Sitron, Lavolga, Tekzako…épi kisasayésa, nou pa sav sa nou  ké ni dèmen, mé nou sav sa nou ped jòdi.

Dlo zié-nou épi tout lapenn-nou poko sa rivé lavé chagren-nou afos tjè-nou tjotjo épi nouvel-tala. Magré dépi yonndé jou yo té ka vèti nou ki kò a pa té djè fò, nou poko té paré pou tann ni konprann i ka pati vwayajé.

 

Wou ti-neg-tala ki fè gran létid pou vini grangrek ki té ka palé fransé pasé anlo nonm ki né an Frans menm. Avan ladjè, ou fè konésans Léopol ek Léyon Gontran é zot ba neg ladinité, pou fè yo doubout dwet ek pa ajounou ankò douvan pofitasion lenjistis.

 

Mé tout Baspwent, dan linò ek dan tout Matinik nou koumansé miziré doulè an gropié balizié tonbé. Sé atjelman i lonjé atè nou ka rivé miziré londjè, lajè ek pofondè rasin li an tè limanité. Pas rasin-tala té ka kouri jwenn soufrans tout nonm ka soufè. Sé pa té soufrans neg selman mé tout nonm é sé pou sa toupatou asou latè i té an vwa pou tout nonm ka soufè anba jouk pofitè. Chonjé sa’y té di nou : « an nonm ka soufè sé pa an lous ka dansé ».

 

Man kon anlo moun isi, sé lè ou pa la, nou ka miziré londjè, lajè épi lépésè Neg fondamantal la. Mé tousa ou matjé, la ka atann nou adan liv ou

kité ba-nou. Nou ni a vini jwenn ou pou nou konprann ki tout moun sé moun kisiswa koulè’y. An plen karenm dépi yonndéjou lanati té ka pléré. Nou pa konprann lamenm, la météwo jik di sé an « karenm gra » mé sé té an karenm tris pas Mémé té pou pati kité pep li.

 

Sa ki pa té lé tann palé di’w lè’w té vivan sirtou lè ou té ka palé di belté neg. Ou kité kayié’w la pou nouri nou, pou nou aprann konprann lavi Matinik jòdi ek dèmen.

Wou ki pati pou léternité nan finisman wouvè jou a, tout Matinik enmen’y, mé Lafrik ek lemondantié ka pòté’w tout respéw, Sézè Èmé

Partager cet article
Repost0
1 avril 2011 5 01 /04 /avril /2011 21:10

 

 

  

timbre de voix

"Yo pa ka chayé dlo an panyen »ek « bout janbet vomié ki zong »

 

 

Partager cet article
Repost0