Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
25 février 2011 5 25 /02 /février /2011 14:33

Dokè

 

Ni moun ki malad toubannman dépi dé simenn. Ni sa ki ni mal do, ni dot (poutan sé pa jan Gwadloup mé yo ka soufè di ). Doktè di :

-         Sé palakoz anlo dokè ki fè yo ka soufè konsa !

Lé dokè té ka fè an ti-jé. Yo té ka fè rol fè lagrev. Gémo, ki pa trouvé jé-tala bel, mété yo douvan lajistis. Lamenm, lamenm yo kondané 9 dokè pou péyé lanmann jik a 10 000 éro pa jou lagrev. Yo fini épi jé-a net.

Mé yo pa pran sa konsa. Yo lévé mouch-wouj, é yo di kom yo ka chaché yo, yo ké trouvé ladjè pas yo sé dé konbatan.

Vandrèdi pasé, yo désidé mété kò-yo an grev pou bon.

Sanmdi épi Dimanch, SeLe fè yo monté Laréjion adan an sal pou yo fidjiré. Chak parti a té fasafas mé yo poko rivé mété kò-yo dakò pou yo sa kantékant asou sa yo chak ka mandé. Lé dokè mandé 3% wosman. Patron-an di i pé ba-yo ki 2,6 %.

Es fok atann an simenn ankò pou rive dakò?

 

Pandan tan-an, lantoupriz ka pran fè. Ni anlo ki ja mété ouvriyé-yo an chomaj teknik, pas yo pé ké sa péyé-yo. Pa ni matériel.

Ni yonn ki fè koumandé matériel pa avion, mé chandilié ka kouté pli chè ki lantèman.

Ni moun ki tonbé malad é farmasi ka mantjé rimed ki rété pri anlè pò-a.

Doktè di sé pa li ki an tò. Farmasi di sé pa fot-li. Dokè di sé pas lé patron kolonialis.

 

Antouléka péyi-a  sé ta nou é lè Ségrolèn rivé i pa pran bato.

Pétet fok asiparé i té ké di sé sosialis-la, fok machandiz rivé pa gro avion A380-an, konsa pétet pé ké ni poblem.

Dokè oubliyé an revandikasion. Yo mandé péyé yo jou grev-la. Man dakò. Mé poutji yo pa mandé pou yo péyé Gémo sé 17 jou-a yo rété san travay-la ?

Partager cet article
Repost0
17 février 2011 4 17 /02 /février /2011 21:08

 

COLLOQUE DU jeudi 10 FEVRIER 2011

17h00

Konsit jédi 10 févriyé 2011

sentjè

Maison Familial et Rurale du Morne Rouge

 

Dé mo kozé té ka fet adan an lékol privé ba dé jenn dépi 4ème jik an Bac pro, yo té désidé djoubaté alantou an tem « Kréyol dan lé média ». Té ni moun ki té ka ba lekspérians-yo. Robert Saé yonn-dé moun adan sa ki kréyé radio APAL, Charles Marajo ki ni an némision asou KMT é mwen menm, ki dépi 2004 ka matjé an nartik an kréyol andidan jounal ANTILLA.

Jean-François Beaunol ki directè lékol-tala akéyi sé twa moun-an, ek i di i té fiè sé jenn manmay-la ek Isambert Duriveau té mété bagay-tala an plas pas sa ka alé adan sans « La Maison Familiale et Rurale du Morne Rouge ».

                  

 

 

Ki moun ki Jid ?

Non-mwen sé Jude Duranty, mé yo konnet mwen kon Jid. Man sé chef de chœur, la Chorale l’orchidée de Schoelcher éti nou fini fè an déziem CD « Voyage au gré des alizés ». Nou fini prézanté’y le 22 janvié Téyat minisipal. Man ka jwé tanbou bèlè, tronpet ek man ka tjoké piano. Man sé an otè-konpozitè.

Kidonk man isi a kom Jid, pou man palé zot di an kronik man ka matjé dépi févriyé 2004 (7 an) an jounal ANTILLA, yo ka kriyé Kréyolad.

 

Kréyol adan jounal

Avan man fè zot chonjé tibren listwa sa yo kriyé « la presse » an fransé é « jounal » an kréyol, man ké pousé an lapot a dimi-band pou di zot an bagay ki ni kont pwa’y.

Dépi lontan Matinik ni an konba lang. Kivédi, ni dé lang ki toujou an bisbi, chien-yo pa kay lachas, é sa kréyé an malkadi éti tout moun ka soufè, (yo pa menm sav). Yo kriyé sa « la diglossie » sa diféran épi « bilinguisme » éti an moun pé sèvi dé lang san pies tjak. Kontel avan, yo té ka défann moun palé kréyol serten koté. (kay-ou, lékol, dan biro épi kisasayésa…) Jòdi-jou sa pli an bèn, yo pa ka di’w pa palé, mé ou sav fok ou pa palé kréyol. Pou man bout, sé kondisiré lè yo ka envité sé dé lang-la, yo ka montré yonn an bel fotey épi yo ka di’y : « Asseyez-vous, je vous en prie ! »

Épi lot lang-lan, kidonk kréyol, mi sa yo ka di’y : « É ga sa, gadé wè si ou pé fouté kò’w asou ti ban-an ki la-a ! »

 

Tibren istwa atjelman (an ti kout zié pa dèyè)

Fok sav ki avan té ni anlo jounal Matinik ki té ni dé kont oben dé poem kontel an kréyol.

Ant 1919 épi 1939 té ni o mwen 70 tit jounal Matinik. Yo té Té ni an ti tiraj épi an lavi kout kon latjé krapo. Fok di sé jounal éti té ka kopié anlo artik fransé ek pa té ni anlo plas pou lavi isi. Nou pé palé vitman dé jounal kontel :

L’action Nouvelle, La Résistance, Le Courrier des Antilles, L’Aurore, L’Information, La Paix en 1915

Le Clairon en 1940

Le Sportif en 1946 épi Les contes de Caso de Casimir Branglidor.

An 1964 dé nouvo mwayen enfòmasion ka pwenté.

Daboudabò, France-Antilles ki ka paret touléjou, sé sa yo ka kriyé an « quotidien » an fransé.

Épi apré, sé ti bwet-la yo kriyé télévision-an ki ka paret isi Matinik. Sa ké ni an brital konsékans asou ti jounal kontel : L’Information, La Paix, Le Sportif, épi Rénovation. Disparet ka pran tout sé jounal-tala. Yo pran lavol.

Sé Aujourd’hui Dimanche ki vréyé déwò dé kont ant 1965 é1972 épi dé dialog ant dé personaj kon Zizi et Popol ; Ti Chal et Ti Chabin ; Propos d’un Bitako ; Compè Lapin et Compè Zamba ; Mait Mano et Asto ; Ami Vévé et Ti Jacques.

Fok di an pasan dan lé lanné 1976 té ni dé zartik asou le créole à l’école.

France-Antilles an 1968 piblié, lwen za lwen, dé poèm ek dé kont.

Adan l’émigration an Frans, té ni Djok ki ké bout épi liméro 57 an out 1978 (vraisemblablement à la suite du retour des principaux animateurs.

Mé fok atann lé zanné 1978, épi Grif An Tè  ek dé moun kon lé (Léotin Térez, Georges-Henri Léotin, Raphaël Confiant, Serge Harpin...) pou wè anpiblikasion yenki an kréyol. Jounal ki ké viv épi 52 liméwo, ant 1978 jik an 1982.

Pres an menm périod-la, Kabouya paret.  Sé an rèvi ki té matjé yenki an kréyol pou vréyé douvan an kréyol nef, an kréyol matjé.

Épi dan lé zanné 1980, lé premié ANTILLA KRÉYOL éti 15 liméwo ké suiv. Sé an jounal ki té ka paret chak mwa (mansiel) épi apré asou lé dènié tan tou lé dé mwa. Fok di lanné 78 la té an bon founé pas sé 2000 ekzanplè Antilla kryé ki sòti.

Anfen an séri jounal titak pli siantifik éti le GEREC mété déwò. Nou pé palé di :

ESPACE KRÉYOL. An rèvi lengistik pou étidié lang ek kilti kréyol la épi 5 liméwo : 1(76) 2 (77) 3 (78) 4 (79-80) 5 (83)

MOFWAZ. An rèvi pédagojik pou difizé bò sé enstitè-a ek pofésè lékol sigondè, finaldikont sé wouchach GEREC la : 1 (77) 2 (78) 3 (1980)

TEXTES ET DOCUMENTS. An révi litérati pou katjilé anlè litérati antiyez la.

Kidonk nou ka wè toujou ni dé jounal totalman oben ki ni teks kréyol adan dépi koumansman 20e siek-la.

Fok man di zot i ni dé teks kréyol éti nou pa ka chonjé pies toubannman sé lé chanté kisiswa bidjin, mazurka, zouk oben jòdi-jou dannsol.

Si zot alé asou an sit kontel Zouker.com oben Apapawolanlè.com sé pasé 2000 teks zot pé trouvé adan chanté kréyol ; é sé an tizizin dan sa nou tann é chanté dépi an siek. Sonjé yenk « La galaxie Kassav » (albom group al albom sé chantè-a) sé aprochan 40 albom kidonk 400 mòso. Sé plis di 2000 teks ka ekzisté adan chanté kréyol.

Nou pé konstaté kan menm, ki dé jounal militan kon Justice (1910) épi Jounal Asé Pléré An Nou Lité (1981) pa janmen pibliyé pies artik an kréyol.

Épi an 2004 ANTILLA permet mwen fè Kréyolad mé an menm balan-an yo rikoumansé teks an kréyol. Man ka pofité rimèsié (Gérard Dorwling-Carter, Henri Pied ek Alfred Fortuné dé

militan kréyol ki toujou wè potalans lang-la dépi lontan-lontan).

(Voir Annexe. Lecture du premier Kréyolad).

Matjé dé teks asou dé tem touléjou, sé pa an latjéprétet (san prétansion) ka fè kronik-la mé sé an militan éti ka djoubaté kon i pé pou kréyol pran plas-li kon an lang yo ka matjé, kon tout lang. Sé an lang ki méprizé, dénigré, malmennen pa ich-li menm. Pas dépi lontan yo fè yo konprann ki dabò-pou-yonn sé pa té menm an lang. Ni anlè yo té ka palé di patwa, kidonk an bagay ki pa an véritab lang. Épi apré yo fé nou konprann ki douvan an gran lang kontel anglé, kréyol pa té ni pies chans. Sel lang ki té pé sové nou sé fransé, oben anlot lang mé pa kréyol. Sé ki yo pa konprann ki lè ou sa palé kréyol ek ou ni an kilti oben anlot lang, sé an chans ou ni.

Tou sa ka fè ki moun andéwò ka entérésé yo asou zafè kréyol-la, mé jan isi menm, pa lé otjipé di’y. Mé lang ek kilti kréyol ka fennen, é si jénes-li pa wouzé’y, kidonk pa otjipé di’y, asiré i ké mò.

Ki moun ka li Kréyolad, lektè Antilla, yonn-dé militan, dé senpatizan, pétet zot dèmen.

 

Ni dé moun ki djoubaté ek ka goumen toujou pou lang-lan (Mano RCI, Alsendò (Maurice Alcindor) Sulli Calli, Géraud Ambroisine, Denis Adenet-Louvet, Daniel Boukman, Philipe Lagier).

Ni dé gran grek ki goumen ek ka bat toujou pou kréyol Jean Bernabé, Raphaël Confiant, Pierre Pinalie…Yo matjé liv, diksionnè…

Ni dé radio (APAL, RLDM, Martinique 1re, RCI, dot radio lib)

Ni dé jounal (Antilla)

Ni dé sit (Meetaw, Montray Kréyol, Potomitan …)

Ni ATV (An tjè péyi-a d’Hubert atjelman é avan té ni Philippe Lagier ki té ka fè an jounal kréyol, pétet dé télé kon (ZoukTV, KMT) mé man pa ka pran sé télé-tala ki ka fè sa yo pé kon yo pé.

Man sav si zot pa chaché alfabétizé kò-zot, kivédi aprann li ek matjé kréyol dan aprochan 5O an nou ké kon Trinidad. Kivédi yenki  vié moun ké ka palé kréyol. Man palé ni valé pèsi pa mis, ni et pésimis, mé asiré si nou pa aprann li, matjé ek sirtou palé, asiré-pa-pépet kréyol ké foukan nan péyi san chapo.

Man ka bout la, é man ka di zot mèsi pou kouté zot kouté mwen. Man a dispozision zot pou éséyé réponn, lè zot ké pozé mwen an kèsion.

Respé pou zout tout.

 

Jid, le 15 févriyé 2011

 

 

 

Kréolad 1

Antilla 1080, 3 mars 2004

 

Kréolad

Kréyolad sé an ti mo pou pran a la rigolad.

Kréyolad sé an ti rigolad an boug led kon krapolad ka vréyé douvan pou’y pa tonbé malad. Pou malkadi pa pran’y kon moun ki pa bwè asé dlo-babad, épi moun ka ladjé kon an vié rad.

Délè san fè kalvakad man ké di dé bagay ki tibren sérié, menm si man pòkò kon an tet pen rasi. Si’w wè man ni an mo ki chapé sa pa ayen, sé kondisiré an makak. Led i led i pa méchan. Si’y ka fè lagrimas sé pas i sòti dan an troupo makak dèyè an ti boug ki té ka fè jes makak pas i té ni an mas makak.

Kréyolad pou nou pé li épi pou man bien aprann matjé kréyol-la. É lè man ké sa bien matjé’y, zot menm ké sa bien li’y. Kréolad pou nou pé sa li épi sirtou pou nou roulé kò-nou an kréyol san nou sali. Pas Man Fémi toujou di mwen : « Woulé ti kò’w mé pa sali do’w ! »

Kréolad pa védi kouyonad, menm si délè man ké simen bon kouyon. Mé kon Kolo ka chanté « ri yo avan yo ri’w, pas si ou pa ri yo, yo ké ri’w ». Dèlè man ké pété ri, menm si lasitiyasion kritik. Kouté sa man tann simenn-tala an Ayisien di :

— Titid pa lé pati pas Ayiti moun ja pran trop labitid fouté gouvelman atè avan i rivé a la fen manda’y.

Apa kouyonnad !

Titid té di « apré bal tanbou lou », i té sav sa i té ka di a. Mi an labé ki fè labétiz. Épi i kité bon moun chimérik, dann !

Toni di ki péyi-tala ni an madichon, man pé ké répété sa pou zot pa di ki sé mwen ki di, man pa anvi trapé pies dézagréman obensinon pies malédision. Mè fout sa tris kan menm !

Ni an tan moun Matinik té ka respekté dot moun. Té ni antan pou chak bagay-la, tan sewvolan, tan mab, tan mango, tan Nwel. (Antan-tala kannaval pa té ka fet antan Nwel mé kon di Momo « glissons ! »

Apwé tan kannaval tala es moun ké pòté respé pou tan karenn lan nou ja adan’y la. Jis légliz yo chanjé mewkrèdi-lésann pou mété’y lè vandrèdi. Tan politik ka vini ovantatè, pou man pa trapé pies  kritik, bililik ki pé tjwé mwen klik kon défen Lung Fu té di. Ban mwen arété matjé kouyonad.

Jid

DSC01744.JPG

 

Partager cet article
Repost0
15 février 2011 2 15 /02 /février /2011 21:52

 

 

 

 

timbre de voix« Sé lè mahogany tonbé ou ka wè tout londjè’y » « lanmò pa ni viré »

Partager cet article
Repost0
15 février 2011 2 15 /02 /février /2011 21:50

Sa ka chofé

 

Sa ka chofé red red red. Dokè ka mandé an ti ogmantasion pou yo sa ni twa mil éro selman. Lanné pasé yo ped désan éro, sa ka jennen zafè-yo. Yo pé pa ni péyé ni roulé katkat-la.

Pandan tan-an, lopital ka soufè telman éti i oblijé mandé Laréjion an ti-sousou dé million pou yo pé achté rimed ba malad.

Sa cho telman, jik lanmè lévé méchan épi dé lanm senk met wotè pou di sa ka vini danjéré.

Sé bien pou sa Gi-Michel di i ni asé. Apré katran, menmsi Matinik chanpion lé réjion Lafrans, « Lé Matinino » pa pran la DIGICEL CUP é yo kritiké-yo trop. Pou si pé lapech ka ba, i ralé kanno’y. Misié pran trop gaz pandan mwa novanm-lan.

Simenm pas sé té pri lésans la, atjelman sé pri gaz-la ki ka ba moun bon gaz. I ka monté désann, é lè i monté i pa ka chonjé désann. Sa ka fè tout moun kriyé an mwé.

 

Mardi pasé pa koté Diaman, tout moun té vini rann Edwa an bel omaj adan an vey épi bel chanté ek tanbou. Asiparé, jik la Lézad té la. Yo di dlo pa ka monté mòn, mé le « Tout-Monde » té la. Chak moun ki té enmen misié pou toulbon, sirtou ansien manmay l’IME, té ni dlo la Lézad té ka koulé an zié-yo. (la té ni yonndé ipokrit tou ki té ka pléré zié sek).

Mé sa konsa nou yé, sé lè an moun mété konplé mahogany-a, nou ka kouwi vitman ouvè zié anlè sa i ja fè. Anni gadéan libréri,  pa rété an liv ta Èdwa, mé… (glison). Adan an sel « Poétique de la Relation » tout moun lé li le « Tout-Monde ». Mwen jwen an kanmarad nou ka kriyé « Monsieur Toussaint », an boug yo ka méprizé isi, pas i té ké sòti pabò « Lézenn ». Magré misié mò mal pabò Lafrans, Èdwa té palé menm di « Malemort ».

Anfen, kom éleksion pa lwen, mardi anlo kandida té lé fè ‘Discours Antillais » yo, mé Èdwa té di avan i pati, i pa lé tann palé di diskou. Sé mésié ki té lé (dapré yo) éséyé kléré « Soleil de la conscience » yonndé élektè, té ni bouch-yo kolé akondi yo té valé plizè kaymit..

Adan tout wélélé-tala, Èdwa suiv la Lézad i mété kanno’y asou Cap 110 pou pété’y monté adan péyi san chapo.

An « GLISSANT » Èdwa glisé.

Partager cet article
Repost0
4 février 2011 5 04 /02 /février /2011 21:25

 

 

 

 

 timbre de voixMantjé tonbé sé bel, Matjilpa fè « katjil avan lapey »       

Partager cet article
Repost0
4 février 2011 5 04 /02 /février /2011 21:23

I pati

 

Matjilpa pa tonbé, i mantjé rété atè pas yo ka fè travo Sen-Jozef anlè plas-la. I mété atè MCC sé pa Man CC mé Matinik Caribean Carnival. Mantjé tonbé sé bel pa. Yo kouri désann Fodfrans pou dousiné Lasavann ki fini wouvè  épi Malécon-la ki té ka  atann sa kon djab rouj ka espéré kannaval.

Té ni pasé 20 group ki déboulé adan an sel vidé an lari-a. Adan zafè déboulé té ni dé boug boulé adan an group Gwadloup té ka dansé Waka.

 

Kannaval koumansé sé la ou ka wè bétiz. Anni gadé sa ki fet anlè an téren foot-ball la fwa pasé. Misié oubliyé kò’y, i fésé an kalot anlè an jij de touch. Mé sé té an fanm. I di pa w ésé tan fanm, pas manzel pa té ni chivé. Malérez-la trapé an ITT won jou, magré i pa ni gro tété. Lalig épi lé arbit désidé dépozé siflet pandan dé match. Yo pa lé laviolans pran lanmen asou téren ankò.

 

Ni an lanmod ka kontinié. Dépi nanni nannan lè éleksion ka rivé ou ka wè responsab Lafrans ka vini pou fè kanpàn prézidansiel-yo. Apré an boug ki vini achté pen anvil, apré prézidan-an limenm, ni an boug ki palé mantjé lanmod-tala. I di i ni labitid bay wou douvan dèvè, travay  pou éséyé fè an kout prézidan-tou.  Antouka i di komkwa i wè babich chat-la ki té adan an sak épi Lasanblé Inik. Asiparé an sel asanblé an lanmen an sel parti, sé té ké danjéré. Sirtou ki parti’y la pa ni pies chans rivé douvan. E i ni labitid palé vré.

Es sa vé di tout lézot-la ni labitid manti ?

Ni an kandida ki jik ponmet an Lisé Chelchè an 6 mwa ek an kazenn ponpié avan gran vakans.

 

Vréman an tan politik la, sé jou-tla sé an véritab kannaval.

 

Partager cet article
Repost0
28 janvier 2011 5 28 /01 /janvier /2011 12:58

 

  janvier11 Louna

 

timbre de voix« An sel mouton ka galé tout an troupo »

Partager cet article
Repost0
28 janvier 2011 5 28 /01 /janvier /2011 12:57

 

 

Eleksion 2011

 

Sé jou-tala kandida « potentiel » ka lévé pot an siel pou di élektè, yo ké fè si, yo kè sa.

Pomes ka fè siwawa é ja ka ni bon konmes ka woulé, sirtou dan lé parti politik.

Mim, anni gadé Chaben, i di asou an radio konmkwa i pa janmen ba RLDM an sou pou fè popagand ba le MIM.

I pofité pou kritiké SeLe ki té ké ba an radio épi an lo EKLA, an ti kéchoy pou sa fè popagand ba PPM.

Sé opli kriyé lot antidemokratik. Sé opli kriyé pli fò ki sé yo ki konnet sa sa  yé la dé mo ki rasi.

 

Mari-Jàn (pa tala zot konnet la) mé an jan anvil. Manzel di i ka vini kanmenm, menmsi si parti-a désidé vréyé Joslen. I di sa pa démokratik kidonk i ka alé pa pou fè sik, mé pas i pa ka aprésié taktik-tala.

Antouléka SeLe di :

-         Nou paré pou paré tout kou ka vini pas nou a dis, kisiswa an 2012 oben an 2014 !

Kantapou le MIM i di i lé sipòté Klod atout. I palé sé moun Laréjion-an bay désann Konsey-Jénéral.

 

Dépi politik ka rivé ou sé di péyi-a ka sispann réfléchi. Ga sa ki pasé Ayiti. Yo poko sa ba rézilta éleksion ki  fet, mé Janklod viré san pèsonn sav (dapré-yo). Asiparé kom ki diré i té ké vini épi an paspò ki ja pasé. I di i ka vini mété péyi’y an manniè pli démokratik. Titid ja di i ka atann paspò’y pou i sa viré tou.

Man ka mandé es sé pa pou sa, ni jan isi ki di :

-         Nou pa lé tann palé di Ayisien dan la séleksion Matinik ! Déja nou pa sa rivé genyen, an nou ba chaché pies kalté malédision pa kò-nou. (menm si la Fédérasion foo-ball ka permet sa).

Lalig té mandé pou dé foutbalè ka jwé dan kleb isi, Golden épi L’Aiglon, ba yo an koud men. Yo pri dèyè Samiel pou di’y.

-         Nou pa lé tann palé di moun ki enmen Divalié !

 

Ou sé di, pandan tan éleksion nou pa sa réfléchi.

 

 

Partager cet article
Repost0
23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 17:34

janvier11_Louna.jpg

Partager cet article
Repost0
19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 14:51

 

  

 

 

timbre de voix« Sé pa lè an moun ka néyé pou aprann-li najé »

Partager cet article
Repost0