Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
8 décembre 2010 3 08 /12 /décembre /2010 13:58

Gwada-boy

 

Lé Gwada rivé anlè dénié mach podiom-lan , mé épi an zié bòy. Sé jwé Jamayik-la jwé an régé ki vèglé-yo. Lé Matinino té ja vèglé dépi o premié touw. Menm si lé Gwada vini bòy omwen  yo ja ni biyé-yo pou la GOAL CUP. Sé lé pli gro nasion foot-ball ki ka fidjiré pou la koup di mond.

Magré Polo té mété bon mizik Matinik an stad-la sé régé ki pasé douvan groka. Sé moun an ki té an tribin-an pa djè fè ka ni di Léroz, ni di toumblak, ni di mendé oben padjanbel. Sel bagay ki té an tet-yo (menmsi yo pa té ni loks) sé té régé.

Jamayik épi bon régé éliminé yo.

 

Mé adan konkou bel fanm, kandida Matinik rivé selman anpami lé 12 finalis. Sa méyé ki lanné pasé mé miss nou-an té lwen an rotji ajijéwè an lit. Es sé pas jan isi pa té sa téléfoné ?

Andidan lit-tala pou konkou bel fanm kisiswa « Miss France » oben « Miss Caraïbe», sé jenn fanm nou-an pa rive pasé. Anaïs konprann épi an mis korozin i té ké sa limen difé anlè moun, mé yo trouvé i pa ni asé belté.

Adan zafè konkou Miss-tala, sé konba pou pli bel fanm pa asou Lafrans. Jik ni dé éleksion yonn pou « Miss France », anlot pou « Miss Nationale ». Ni anlo bel fanm Matinik, mé poulemoman yo poko sav adan ki konkou pou yo alé. Ant Miss France, Miss Nationale, Miss Beauté Noire, Miss Caraïbe, yo poko rivé sav ki koté pou yo alé. Pétet jou ké fè malè ni « Miss bésé pantalon » ba sé jennjan-an pétet Matinik ké ni an chans.

 

Apré an simenn foot-ball, lé Matinino rivé aprann an ti-lison kréyol. : sé san ayen ki pa bon, voyié ou ni ti-koko pasé ou chatré, pito ou ni an zié bòy pasé ou aveg !

Partager cet article
Repost0
5 décembre 2010 7 05 /12 /décembre /2010 11:35

 

 

 

timbre de voix« Fok pa janmen konté zé ki an tjou poul », sé « sa ki an fal-ou ki ta’w ».

Partager cet article
Repost0
5 décembre 2010 7 05 /12 /décembre /2010 11:29

Matinino

 

I pati ! Foutbol-la démaré, mé an manniè tou fret. Bagay ki ba Polo bon chagren. Misié sé an chien-boul fini rivé . Mé sé pa ni an chiwawa, an ti-kanich oben an ti bouldog. Misié bat laradio, RFO kon radio Bwapatat, pou tout moun té sipòté lé Matinino. I mandé moun mété kò-yo an blé. Mé ni yonn ki di :

- An mapipi kon mwen, ou pran mwen pou an blé !

I mandé yonndé jennjan, es yo sav sa sa yé ki la DIGICEL CARIBEAN FOOT BALL CUP? 

Sé jenn manmay-la réponn :

- Pa rété la frew, palé nou di PSG oben l’OM, mé zafè Matinino’w la, fè an gran won !

Ou sé di pou le moman moun poko djè cho. Mé nou sipòtè lè étjip ka genyen.

Es foutbol sé anlè téren selman ?

La DIGICEL CARIBEAN FOOT BALL CUP, es sa pa té pou an gran fet kon kannaval ?

Tout péyi Lakarayib la épi touris, jounalis, si tout moun mobilizé, sa pé ba nou satis.

Sé lè pou nou montré manjé-nou (makadanm, kalalou, koubouyon…) sa nou enmen bwè, ronm-nou, ji-nou, dlo-koko nou épi tout akakwel-nou (filibo, tablet, lotjo épi karamel).

Ni anlo moun ki di, yo pé ké pran lapenn alé o stad, pas ké ni la TNT, é sa ké latélé. Polo jik atjelman ka vréyé flanm misié mandé :

-         Poutji pa ni « Ankòtitak » chanté-nowel pou montré moun Lagrinad ki manniè pou limen difé an stad-la ?

-         Poutji « Mazengwen » pa ka vini pou fè jan Gwadloup sav ki Matinino pa ka fè lafet ?

 

Sel bagay man ka swété, sé ki yo pa ni fè an salsa, i maté lé Matinino, mé ki tout jan Matinik plen stad-la pou bien montré sé touris-la ki footbol-la poko mò toutafetman.

 

Partager cet article
Repost0
24 novembre 2010 3 24 /11 /novembre /2010 18:05

 

 timbre de voix

« Sé pa tout lè an pou chanté i ka ponn ! »

 

Partager cet article
Repost0
24 novembre 2010 3 24 /11 /novembre /2010 17:53

Vizit aléliron

 

Sé pa nonm politik selman ka vini wè nou sé jou-tala pou pran titak soley. La simenn pasé Dominik ki té anvi anpil pen-robè, vini adan an lékol Lanmanten. I pofité wouvè kanpàn-li, menmsi si i di : sé pa pou sa man té la.

Kantapou Marilis, i vini tou, pas prézidan-an viré bay an tot.

Ni espowtif ki vini pran titak soley tou. Kontel Gael éti gran-maman’y toujou kriyé :

-         Monfi !

I pa ka rivé di mon fis. Maurenn vini tou, magré i fini trapé an tit chanpion dimond, i pa vini épi lépé’y. I vini dé lanmen balan.

Sé nonm politik la an gaway, pas yo pa sav sa pou fè épi an pati lajénes ki dan laviolans. Ni an mè ki di mwen :

-         Man jik pè fè an chanté nowel, pas lè sé manmay-la bwè yonndé chob, tet-yo ka foukan, i ka pati an dérivagans ! Epi sa ki pli red sé ki lajan-an pa djè fò. Poch-nou ka koulé laglas, nou débantjé kon dé kris anglé, lanjan an kout kon latjé krapo.

 

Kaz-Pilot té ni anlo lespwa, mé sanmdi oswè sa vini an lespwa mal papay. Yo té konprann yo té ké manjé sé foutbalè-a kon pwadou. Mé sa nou konstaté, sé ki Poissy, fè kon an pwa si, i ba yo mal-bouden. An menm balan-an sé travayè Leclerc-la té ni mal-tet épi an lagrev té ka kontinié pli red. Yo menm ki ka travay adan sipèwmawché-a, yo té ka kriyé, afos sé pri-a pa té ba pies toubannman. Sé pri-a té ka wosé aléliron.

 

Jid

Partager cet article
Repost0
17 novembre 2010 3 17 /11 /novembre /2010 12:19

 

 

 

 

timbre de voixManmay moli asou violans-lan « Fonmi pa ka mouri anba barik siwo »

Partager cet article
Repost0
17 novembre 2010 3 17 /11 /novembre /2010 12:17

Chanté-nowel kasé

 

Ni jenn ki ni asé épi zafè violans-la. Wonz novanm, lematen yonndé té ka chonjé lé zansien ki fè ladjè. Yo alé dépozé jeb anlè « Moniman lé mò », sé an estati pou tout solda ki ped ta-yo a ba Lafrans. Sé manniè pou moun chonjé tousa ki ansien-konbatan kisiswa sa ki té Verden, Dawdanel, oben Laljéri.

Dan laprémidi sé épi dansé, lajénes désidé « klaché » épi an gro model « Battle » (bateul. Yo désidé vréyé kò-yo monté.

Yo té ka chanté, mé pa an panyol. Antouléka, kou-tala ni moun jennenn Jennkarlos. Asiparé, organizatè’y la pa té ké ni dwa fè’y viré osi vit. Misié té ja filé lang-li asou anlot bel kou : fouyé lanmen’y an poch Matinitjé, sirtou fanm. I té bien préparé kou’y la, i té menm anonsé pri BCBa, a 35 éro, kidonk 10 éro mwen chè. Anlo moun té ja ni biyé-yo dan linò asou Domèn Sentoben. Sendika pofésionel espektak pa pran sa dou kon siro. Yo di’y :

-         Tjenbontiré, rété trantjil sé an rimed !

Yo alé wè Louijo épi yo di’y :

-         Pa ba JanPol ayen !

Misié té oblijé ranbousé pasé dé mil moun. Asiparé sal-la pa té fet pou risouvrè tousa moun ki té lé wè Jennkarlos. Misié ka éséyé alé « La Ferme Perine » mé dapré sa man tann, Djoni poko sav. I pa lé moun ka chanté pou déranjé sé bet-li a, sirtou sé makak la.

 

Andidan tout zafè-tala ni jenn ka di :

-         Manmay fok moli !

Pa koté Gwo-Mòn, yo té oblijé annilé an chanté-nowel. Yo té mandé chak moun pòté an bagay, épi pa bliyé kantik-yo. Eben, ni yonndé jénes ki obliyé kò-yo, kom yo pa ka maché san « gun-yo ». Yonn té mété fizi-a épi kantik la. Olié i té tiré kantik-li i tiré fizi-a ki tonbé ek blésé anlot jenn. An menm moman-an yo té ka chanté bienkonmifo :

-         Dans le calme de la nuit…..

Kout fizi-a pété bo !

Toutmoun pran lavol, pas yo pa lé chanté nowel dan laviolans. Jézi pa vini pou sa, mé pou pòté lapé

Partager cet article
Repost0
17 novembre 2010 3 17 /11 /novembre /2010 12:15

 

 

timbre de voixOu sé di pou Ayiti, Toma pa ka distrè : « Pli ou déchiré, pli chien ralé’w » épi : « Sé lè’w déchiré ou ka jwenn belmè’w ».

Partager cet article
Repost0
17 novembre 2010 3 17 /11 /novembre /2010 12:12

Matinik tjou-pou-tet

 

Pa ni an mwa, nou té ka vréyé bon labou, pas Jennkarlos té vini Matinik, pou té sa wè fanatik-li. Ében kou-tala, i pa vini Fodfrans, i monté pa dan Linò. Lé mami pé ké ni lapenn fè kar pou désann an vil. Kou-tala, ou sé di sa ki enmen misié pli chansé, pas biyé-a titak mwen chè, (i a 35 éro selman).

Simenn pasé sé té Jounen Entènasional Kréyol, é kon chak jou, man ka aprann an bagay nouvo. Man té ja tann dépi lontan, ki kréyol sé pa té an lang. Andidan ANTILLA, man wè an gran mè an komin ki lianné épi Lasoufriyè Sent-Lisi, ki pran bon fè épi Toma, té ka pousuiv jounal-la. An menm balan-an, man aprann ki adan komin Sentàn, sé té épi kréyol yo té ka bokanté épi sé lézot péyi-a. Yo jik mété atè, an Fédérasion Kolektivité Kréyolopal pou bokanté épi Karayib-la.

Man aprann, menm manniè té ni « fransé-bannann » éti moun ka fè kawo, atjelman i ni « kréyol ponm-tè ». Tout moun ka fè fot, ka fè sa yo lé, ka ékri’y an gou-yo, ka palé’y gro gra épi épé, pèsonn pa ka di ayen, yo pa ka fè lafet épi sa. Akondi Janklod Diverjé : « Lè ou piti, fout ou ka pran fè ». Lè ou sé an piti lang, an piti pep, an ti-zizin nasion ek an ti-gigin kilti : fout ou ka pran fè !

Chak bètafé ka kléré pou nam-li, an patjé parti politik ka fè sa yo pé pou yo douvan-douvan. Anni gadé Dominik (sé pa péyi-a ki an fas Gran-Riviè a, mé tala ki té prèmié minis-la) ében, i ka vini sé tan prochen an andidan an lékol pou i palé di an liv asou Sézè. Tousa fè ki magré Marni lajol dépi pasé karantan, i pres ped tout tet-li. Sé bien pou sa yo vréyé’y Kolson. Sé pa li selman ka di Matinik ka pati pa tet ek ka planté létjet. Ni moun ka di :

-        Ni lontan i ja tjou-pou-tet !

Partager cet article
Repost0
2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 00:19

HAITI : Kenbé la !

35 secondes et mon pays à reconstruire

Rodney SAINT ELOI aux Editions Michel LAFON

 DyRuS-MenDoZa--Riffle-Design--002.jpg

Rodney Saint-Eloi, éditeur bien connu de Mémoire d’Encrier répond à la commande d’un autre confrère les éditions Michel Lafon.

Il a vécu le séisme, comme beaucoup d’écrivains étant sur place, à l’occasion de leur participation à la création du prix « Ecrivains nouvelle génération » adressé aux jeunes auteurs du pays, mais surtout lors de la deuxième édition du Festival Etonnants voyageurs.

Ce voyage sera étonnement inoubliable surtout pour les Haïtiens vivant à l’extérieur. Pour ceux de l’intérieur, il y a la vie avant et après le 12 janvier. « C’est une blessure avec laquelle, ils seront obligés de vivre ». L’imaginaire populaire a désigné le séisme du 12 janvier sous le vocable « Goudou, goudou ». Ils n’avaient jamais vécu pareil catastrophe et l’auteur nous dit en substance : « Chaque peuple, pour se dire et se représenter, a ses fables, se légendes et ses mythes. Haïti en plus de sa violence de l’Histoire, de la misère n’avait pas besoin de séisme. C’est une violence de trop. L’esclavage, le colonialisme, l’exploitation les occupations auraient amplement suffi. »

Ce livre fonctionnel permet à l’auteur de « faire taire en moi les fureurs du Goudou, goudou » est aussi et surtout un livre sur un retour dans l’enfance de l’auteur. Tout au long de son périple, on rencontre sa famille aussi son Haïti. Yasmin Kadra dira à ce sujet : « Rodney me parlait d’Haïti, si bien, avec une passion telle que… je ce crois avoir rencontré une personne aussi passionnée  par son pays au point où tout, un signe, un cri, une silhouette, un souvenir, n’importe quoi, débouchent inévitablement su Haïti ».

Tout au long on redécouvre le poète mais un excellent narrateur qui nous parle de chose aussi terrible que la mort, ses drames mais de multiples occasions de rire comme pour conjurer le sort avec des « sé lavi » permanents qui ne sont pas du fatalisme mais des attitudes vitales pour tenir « kenbé la » .

Rodney Saint-Eloi  écrit ce livre « pour que la vie ne tremble jamais » et surtout que « Un peuple debout cherche de l’eau et du pain, et enterre ses morts. Car les morts savent traverser les jardins et frapper aux fenêtres des rêves pour amener aux vivants l’espoir et les gros lots de la loterie nationale ». Cette voix individuelle veut aussi avoir une dimension collective « pour accompagner la construction d’un espace de citoyenneté ». Le séisme a besoin de voix pour le contraindre à arrêter sa route et ses répliques dans la vie quotidienne du Haïtien.  C’est aussi un livre d’interrogations sur l’état d’Haïti mais aussi l’Etat en Haïti. Est-il définitivement effondré comme le Palais National ?

Rodney Saint-Eloi

Haïti : Kenbé la ! Editions Michel Lafon

ISBN : 2-7499-1264-6   prix : 18.40

 

Partager cet article
Repost0