Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
20 août 2010 5 20 /08 /août /2010 17:43

4 livres 

Partager cet article
Repost0
19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 01:14

Lè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé taw’.

Partager cet article
Repost0
19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 00:56

Dlo mwa dawou

 

Lé vakansié anrajé kon an nich flanman ki pran an kout pisa. Yo ka hélé an mwé pas mwa dawou-a plen épi dlo. Ni lontan yo pa té viré Matinik é Milo pa rikonnet péyi-a. I té konprann i té ké trouvé’y menm manniè i té kité’y la lè i té pati abò Kolonbi. I kité péyi ladopsion’y, Lafrans éti ni lété, pou i sa pran bon dlo isi-a.

Mè lè yonndé jou apré, misié valé titak fé, manjé an bel makadanm épi vréyé yonndé boulet féros désann i chonjé an ti-pawol Manman Doudou (pa Mami an) té ka di’y :

-         Zorèy-ou doubout kon an milé ki tann an kout tonnè an mwa dawou ! 

Sé la misié chonjé ki sé an tan dlo. I ka chonjé pou toulbon lékol té ka koumansé an mwa oktob pas nou an tan lapli ek siklòn. Erezdibonnè adan tour yol-la, sé dènié jou a selman ki té ni gro lapli. Yo té ni chans pas ni an lanné, yo té blijé annilé an nétap afos té ni dlo pou rantré Préchè.

Ousédi komin-tala sé jou-tala pa djè chansé, pas bon dlo épi labou chayé  an pon. Mé sé an komin ki ni labitid pran dlo épi viré konstui.

 

Bon mouch ek moustik ka fè siwawa épi dlo moun ka kité adan tout vié bagay bòkay. Sanmdi dan tout komin Matinik yo fè opérasion ratibwazaj kont ladeng. Pa ni rimed, ni vaksen. Sel bagay sé ratibwazé sé moustik la ek anpéché yo né adan vié dlo.

 

Adan zafè dlo a ni dlo zié moun ka pléré toujou senka apré katastrof avion-an. Bon fanmi’y dan dlo pléré toujou pas anlo poko trapé ni lesplikasion jijéwè réparasion oben endamnizasion ; menmsi Vénézwéla yo aprann ki sé pilot té fè chimen kochi, ki pli kout mé pli danjéré, tousa pou té brilé mwens lésans. Konpayi an konprann moun sé machandiz ek i té ka fè yo vwayajé adan avion poubel.

Manmay préparé zafè zot pas nou an tan dlo, pa atann o dènié moman pou genyen bouji, lédjim sek épî kisasayésa pou zot pa ni lapenn kouri an libsèvis mété anboutéyaj.

Gadé si kannal bò kay zot pa bouché, pou dlo a pa néyé moun.

Partager cet article
Repost0
11 août 2010 3 11 /08 /août /2010 10:17

zouki anim-
zouki anim-
par Jid

Partager cet article
Repost0
8 août 2010 7 08 /08 /août /2010 13:39

 

 

 timbre de voix

 

 

 « Sé bon tjè krab ki fè si i pa ni tet », sé sa Bèber aprann anlè tour yol la

Partager cet article
Repost0
8 août 2010 7 08 /08 /août /2010 13:38

Bèber le krab

Lakoup dimond football té ni an chatrou divinè ki té ka di ki étjip ka genyen avan match-la fet.

Pou kous yol-la, yo alé dégaré an divinè tou, mé tala pa té an chatrou mé an bel krab blé. Misié antré adan jé pronostik la é i fè sa pli bien ankò.

I rivé wè lé Mas pa fè mas Senpiè ; épi bon zapétti yo manjé lin darivé a vandrèdi.

Félo, sé konsa Bob ka kriyé Félis, té anrajé bon kalté a. Dépi dimanch i té ni bon pichon, lè sé pa vwel la, i té ka koulé, lè i té douvan an élikoptè jik fè’y pran dlo. I désidé fè an bek épi UFR SIAPOC. Sentàn té nwè  épi bato, kanno, eskouté épi moun. La té ni moun telman ou pa té ka menm wè lin darivé a : mandé ROZET i ké sa di zot sa bien.

Adan tout zafè-tala COTTREL LEADER MAT rivé gadé mayo rouj la. I di i lidè, é yol poko ké sa maté’y konsa. Bèber apré kat jou « After yol » pa té ka rivé wè ankò. Pas asiparé I alé adan yonn épi yo ba’y bwè an kochoni. Sé jenn manmay la ka fè bon bétiz adan zafè After yol-tala. Yonndé té ké braké an katamaran pas yo té bizwen alé anlè tour-la tou. Kom yo ni labitid chek moto, yo fè menm bagay la. Mé sa yo pa té sav sé ki Lamarin pa ka jwé, sé pa kon sé jendam la. Si ou pa ni travay ou pé pa ni bato. Sa ka rann moun mékontan, kon sé  jan Lanmanten-an. Yo pa lé tann palé di an mis ki rivé pa Enternet. Yo di sé pa jan isi menmsi papay matinitjé. Adan zafè mékontantman-tala sé mis yol la té fraksé pas touléjou, yo ka rimet kousié mayo. Pandan tan an yo pa ka menm trapé an soda épi an ti sannglich. Yo fè lagrev tou, sé pa boug létjip de Frans  selman ki sa fè sa.


Bèber pa té rivé wè tousa pas i sé


…. an krab 

Partager cet article
Repost0
8 août 2010 7 08 /08 /août /2010 13:36

timbre de voixSé pa menm jou ou manjé tè bouden’w ka gonflé

Partager cet article
Repost0
8 août 2010 7 08 /08 /août /2010 13:34

Yol la pati


Bon vakansié vini lanné-tala pou wè kous  yol-la. Anpami yo, té ni Titèn. Dépi ventan pa té ni viré. Yo di’y kous la ka pati Malékòn, mé misié té lé ba madanm an ti kout kòn, i di fok li alé la.

I mandé pou Malékòn, yo di’y sé pabò Lasavann sa yé. I désann Lasavann mé sa fèmen ni lontan. I pété’y Lafransez, mé sa pa la ankò. Misié té kon an chien adan an yol nef.

Mi sa i réponn pou montré moun i té an vakansié. :

-         Mé didon, sé kòm La Jetée à Nice !

Ni an jennjan ki di’y :

-         Isi a ou Malékòn !

Jennjan-tala té désann épi an tjò vouvouzéla an matant-li té fini pòté ba’y. Titèn té bien anrajé épi kalté bri-tala. Sa té ka fèy chonjé an gro lajan i té payé asou Lafrans. Sé mésié té ped gran bonnè. Kom misié té faché i bliyé zafè fransé a épi mi sa i di :

-         Sòti la dann,  bann ti-makoumè ki zot yé. Pito zot aprann souflé adan an kòn lanbi, sé vouvouza zot lé !

Anlot ti-bolonm fè’y rimarké sé pa té an vouvouka mé an vouvouzéla. Misié di i san fouté, sé pa li ki té pòté’y batenm. Sa i sav i té vini wè Rozet genyen é sé timésié-tala té ka fè trop bri an tet-li.

Kon zot ka wè, kous yol la fini pati, mé ja ni bon anbians.

 

 


Partager cet article
Repost0
27 juillet 2010 2 27 /07 /juillet /2010 14:53

Lè chien fen i ka viré kay met-litimbre de voix

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2010 2 27 /07 /juillet /2010 14:51

Vakansié

 

Lé vakansié anrajé pasé ayen yo ka tonbé léta. I ni anlo ki kité lété an Frans pou vini pran lapli isi-a.

Sé ki lé vakansié bliyé ki Matinik ni dé sézon : karenm épi livènaj. Livènaj pa ni livè, mé an tan-tala ni bon dlo. Sa ka koumansé dépi alafen mwa’d jen jik pakoké lanmwatié mwa novann.

Vakansié pèdi labitid vini an désanm, lè livè ka fann fwa-yo épi frédi pli fret ki adan an frijidè. Sé lè ni pli bel soley Matinik. Daboudabòw, anlo fransé sav sa é yo ka vini avantatè an périod-tala chaché solèy pou chapé anba livè a.

Kidonk lé vakansié, pas ni lontan yo pati, yo konprann Matinik kon Lafrans pas nou ka palé fransé. Anlo ka wouspété, jik ni yonn ki di bien faché :

-         Sè pa posib qu’il plèv otan !

Misié éti ka viv pabò Cherbour obliyé la ka ni lapli toulitan é moun ka bien viv.

Cher boug-la pa sav ki nou an périod siklòn éti a nenpot ki lè yonn pé tonbé anlè nou kon an manjépoulé asou an ti-poul.

Sé pa pas ou kité an koté, i pa ka chanjé. Epi asou tout liwonn latè lanati déréglé sa pa osi net ki avan. Sa pou lé vakansié sav, sé ki lapli-nou pa kon ta Lafrans, i pli cho épi lè rad-nou mouyé lamenm soley la ka sek li Délè menm toupandan lapli ka tonbé grosolèy ka kléré Sa sé osi Matinik. Sa vré lé vakansié té ké simié ni solèy touléjou, mé nou antan livènaj é sé konsa. Sé pa pas moun ka pres toufé épi kanikil ki nou ni oblijé ni gro soley. Sa toutafè normal, épi fo pa yo bliyé avan gran-manman té ka di nou, « zorey ou drésé kon an milé ki tann an kout tonnè an mwa dawou »

Alow vakansié paré kò zot pas  vakans-tala ni titak plis dlo

 

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de jude duranty
  • : Publication régulière de textes créoles contemporains Kréyol tou lé jou
  • Contact

Recherche

Liens