Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
10 septembre 2010 5 10 /09 /septembre /2010 02:18

banniere-v-36853-copie-1.jpeg

Partager cet article
Repost0
6 septembre 2010 1 06 /09 /septembre /2010 23:59

 

 

timbre de voixKay koulé tronpé solèy men li pa janm tronpé lapli   

Partager cet article
Repost0
6 septembre 2010 1 06 /09 /septembre /2010 23:53

I PATI

Pofèsè pran mak-yo é tout zélev konnet ban lékol-yo akondi bef ki konnet pitjet-yo. Mé premié jou larantré a té ja ni an konpanyi pofésè ki moli anlè asou travay pou fè minis la sav yo pa djè kontan.

Ni an nouvo chanjman ba jenn pofésè ki fini antré. Yo ka ladjé-yo an lékol la, ek ni a débriyé kò-yo. Minis la di pa ni lajan, kidonk sa ki pati laritret, yo pa ka ranplasé-yo. Asiparé ni mwens tianmay, kidonk pa bizwen ranplasé tout pofésè ki pati an ritret.

Dan tou sa, anlo papa ek manman ich entjet pas lamenm apré larantré a, ni larantré grev.

Sé grévis la pa ka fè lafet pas gouvelman lé lonji asou tan travay la. Yo lé moun pati a swasannsétan. Yo lé ou pati enpiok pou ou pa ni tan manjé lajan ritret la ki ja  pa fò. Anlo moun ja las, yo anvi kité ba lajénes mé yo pa asiré la Sékité Sosial ké ni lajan pou ba-yo.

Gouvelman di i pa ni lentansion moli an may, pas fok moun rété an travay pli lontan.

Pandan tan an, ni pofitasion ka fet anlè moun ki ni a péyé plis lenpo, pou soutni sa ki an chomaj é dé fwa soutiré sa ki ka chaché travay a kout fizi dédjel.

Pou té kom kalmé moun, Gouvelman sav manniè jan Matinik enmen loto-yo. Yo anonsé an gran ki lésans ké bésé. Mé ki bes, twa santim selman.

Odjis ki té an pàn lésans simenn pasé di I ka atann lésans lan bésé pou i fè an bel plen. Misié pa djè wè lajan lésans lan bésé. I pa djè wè chanjman adan potfèy li.

Lékol la pati mé lagrev pati tou, pas anlo moun pa kontan asou kalté model lavi chè-tala. Kantapou lé fonsionè yo ankò pli anrajé pas gouvelman viré di fok tiré karant pou san-an. E menn manniè an senkanntwa, lè ou atatjé fonksionè ou atatjé an nich flanman.

Partager cet article
Repost0
1 septembre 2010 3 01 /09 /septembre /2010 12:31

  

 

  

timbre de voixToutan solèy poko kouché ich tig pa ka manjé san soupé, sé sa Sédrik aprann an kous siklis Giyàn la

Jid

Partager cet article
Repost0
1 septembre 2010 3 01 /09 /septembre /2010 12:28

Larantré

 

Dé minis vini fè an ti-sosé vitman pou dapré yo fè ladeng la rété. Mé yo pa fouben, yo pa rété plis ki vennkatrè Matinik ek Gwadloup.

Avan ni boug la Pofilaksi té ka pasé pou tjwé ek édé moun ratibwazé moustik. Mé atjelman ni ki vennkat moun pou trannkat komin.

Yo té ni larantré  pou fè adan konsèy minis é sa cho épi grev yo ja ka prévwa pou mwa septanm lan. Tousa fè ki yo pa rété lontan an péyi a. An plis di sa lè yo anonsé an siklòn té ka vini, Marilis di minis lasanté a :

-         Pa djè rété la pas man pé di’w isi-a siklòn pa ka fè lafet !

Mini la di yo paré mété lajan pou ba moun lé mwayen. Mé es sé pa pawol an bouch paskè pa ni lajan. Yo jik anonsé yo ké fini épi zafè karant pousan sé fonksionè-a.

 

Adan zafè ladeng-tala pandan tianmay ka mò toujou épi désanmil ka, ni an polémik ki pété. Rodolf vréyé an fion ba ansien konpè’y Klod, mé misié fè konsi i pa tann. I té ké di ki Konsèy Jénéral pa té ké a la wotè pou zafè ladeng la. Lot la kasé bwa an zorèy li.

Es fok atann Roz ki an lin vini épi Marilis pou nou sa otjipé di bòkay-nou ?

 

Joslen di an radio-a fok fè moustik pran lanmè sèvi savann. Mé es nou pare pou sa?

Ousédi épi lo zòdi a nou ka kité kisiswa anlè bòdaj lawout la oben bò lanmézon-nou sa ka pito ranjé sé moustik la ki asiparé domestik.

Antouléka simenn-tala anlo tianmay kontan pas lékol la ka rantré é yo sav la pa ni moustik.

Man konnet an boug ki di :

-         Toutan nou pé ké konprann ki péyi-a pa an kabann zòdi moustik la ké fè zafèy alez kò’y.

 

Partager cet article
Repost0
23 août 2010 1 23 /08 /août /2010 13:58

Paco (piti Mwen)

 

 

Dépi tou piti ou té ja ka benyen adan mizik lafanfaw-la. Lè’w pran disétan yo vréyé’w an Frans fè étid pou té kontinié tronpet-la. Aprézavwa ou fè bon mizik klasik, ou désidé ladjé sa pou fè anlot mizik. Sé di la, mizik Jazz la pri an dé lanmen’w ek an sel bagay ou té ka révé sé té ni an konga LP.

Lafiev Latin Perkision tonbé anlèw. Menmsi ou té ka tann tanbou-bèlè sé anlè LP-a ou té lé jwé. Ni moun ki di’w « sé prel chien ka djéri chien », ou kité LP-a pou timbal-la. Ou sé di sé a moman-tala lespri Latin Jazz-la fini pa antré daboudabò an dé lanmen’w, épi apré adan tout ko’w. Ou jwenn bon mizisien épi MAGMA, DIFE,…ou jik jwé épi Miles é sé pa dé vis misié té lé montré’y. Mé adan Latin Jazz ou té ja ni vis pasé lizin ni boulon.

Bazil pasé lot jou i kriyé’w :

-         Pako!

Ou pa réponn, mé ou trapé an konjésion pas ou té ni albom « Pitit mwen » pou té mété déwò. Ou pann dèyè loto lavi mizikal, érezdibonnè, pas nou pa té ké sav sa  « Lespwi tambou » épi « Macumba » obensinon « Calypjazz » adan « Caribbean Soul » pou préché kon an « Preacher » ka pran an ti « Dousin » épi ka di « I feel the Blues » « Bye-Ya ». Nou pa té ka pati an « Voyage » épi « Piti Mwen » pou an « Blues for you » ba « Melina » tousa pouw an pé, an ti-manniè « Peace ».

Jòdi jou, I la menmsi diks-tala fèw swé bon swé pou té vann-li. Nou ké kouté sé 13 mòso-a  ou kité ba nou-a.

Bazil viré déyè’w ek kou-tala i di’w :

-         Pako Charle !

Ou réponn épi tout dan’w lablanni :

-         Ry !

I viré di :

-         Pako Charlery !

Nou aprann ou pati san dé pè konnga’w –la. Mé asiré ou ké trouvé enstriman anlè a pou lézanj sa kouté ek tann sé solo’w la. Ou ké ladjé-yo kisiswa épi batri, timbal oben konnga.

Mizisien Matinik sirtou sa ka jwé tronpet épi perki, ka di’w mèsi pou Mizik Matinik. Zélev-ou SERMAC ka pléré gro dlo menmsi ou ké kontinié frapé lapo konnga an siel.

Mèsi misié Pako Charlery           

 Jid

 

Partager cet article
Repost0
20 août 2010 5 20 /08 /août /2010 17:53

LZS Affiche CC2

Partager cet article
Repost0
20 août 2010 5 20 /08 /août /2010 17:43

4 livres 

Partager cet article
Repost0
19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 01:14

Lè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé taw’.

Partager cet article
Repost0
19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 00:56

Dlo mwa dawou

 

Lé vakansié anrajé kon an nich flanman ki pran an kout pisa. Yo ka hélé an mwé pas mwa dawou-a plen épi dlo. Ni lontan yo pa té viré Matinik é Milo pa rikonnet péyi-a. I té konprann i té ké trouvé’y menm manniè i té kité’y la lè i té pati abò Kolonbi. I kité péyi ladopsion’y, Lafrans éti ni lété, pou i sa pran bon dlo isi-a.

Mè lè yonndé jou apré, misié valé titak fé, manjé an bel makadanm épi vréyé yonndé boulet féros désann i chonjé an ti-pawol Manman Doudou (pa Mami an) té ka di’y :

-         Zorèy-ou doubout kon an milé ki tann an kout tonnè an mwa dawou ! 

Sé la misié chonjé ki sé an tan dlo. I ka chonjé pou toulbon lékol té ka koumansé an mwa oktob pas nou an tan lapli ek siklòn. Erezdibonnè adan tour yol-la, sé dènié jou a selman ki té ni gro lapli. Yo té ni chans pas ni an lanné, yo té blijé annilé an nétap afos té ni dlo pou rantré Préchè.

Ousédi komin-tala sé jou-tala pa djè chansé, pas bon dlo épi labou chayé  an pon. Mé sé an komin ki ni labitid pran dlo épi viré konstui.

 

Bon mouch ek moustik ka fè siwawa épi dlo moun ka kité adan tout vié bagay bòkay. Sanmdi dan tout komin Matinik yo fè opérasion ratibwazaj kont ladeng. Pa ni rimed, ni vaksen. Sel bagay sé ratibwazé sé moustik la ek anpéché yo né adan vié dlo.

 

Adan zafè dlo a ni dlo zié moun ka pléré toujou senka apré katastrof avion-an. Bon fanmi’y dan dlo pléré toujou pas anlo poko trapé ni lesplikasion jijéwè réparasion oben endamnizasion ; menmsi Vénézwéla yo aprann ki sé pilot té fè chimen kochi, ki pli kout mé pli danjéré, tousa pou té brilé mwens lésans. Konpayi an konprann moun sé machandiz ek i té ka fè yo vwayajé adan avion poubel.

Manmay préparé zafè zot pas nou an tan dlo, pa atann o dènié moman pou genyen bouji, lédjim sek épî kisasayésa pou zot pa ni lapenn kouri an libsèvis mété anboutéyaj.

Gadé si kannal bò kay zot pa bouché, pou dlo a pa néyé moun.

Partager cet article
Repost0