Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
4 avril 2010 7 04 /04 /avril /2010 19:34

Poveb pak

 

 

 

An périod nwel, si kochon pa djè trankil le cha, an périod pak, krab pa djè alez kon blez sou la falez. Poveb la ka di «  Chak kochon ni sanmdi-yo »  mé dimanch ek lendi « tout krab konnet tou-yo » alow manmay la mi yonndé poveb alantou krab.

 

Déjapouyonn man ka fè kon an krab sémafot pou di zot sé tibren fot-mwen (sé ma trè grann fot) si ANTILLA pa mété séri poveb-tala déwò pli bonnè. Mé akondi pawol « krab manké yon pié, sa pa opozé’y maché ».

Yo di « dé mal krab pa ka viv adan menm tou » mé fok évité fè gro-koko oben gro-mòdan pas « tout krab ka mò an marinad » oben an barik la.

Antouléka « fo toujou ou ba krab bien manjé pou ou manjé’y apré ». Ayiti yo di « zo sirik pa ka fè soup » mé fok zot sav « krab maché dan labou pou woch pa tonbé sou do’l » tousa pou di zot, évité mové frékantasion mé toujou li kréyol kisiswa kréyol isi, ta Gwadloup , ta Giyàn ek Ayiti.

 

Abo di, abo fè sa red di pa li sé bel poveb-tala tann sa pito : « maya ka ba kayali mal-vant ; magrésa kayali ka manjé maya toujou ».

Menmsi « sé bon tjè krab   fè si i pa ni tet » man ba zot yonndé poveb, roulé kò-zot adan kon adan an matoutou.

 

 

 

Partager cet article
Repost0
4 avril 2010 7 04 /04 /avril /2010 19:33

« Fo toujou ou ba krab bien manjé pou ou manjé’y apré » mé délè « Dèyè zanmi krab pèdi so trou »

Partager cet article
Repost0
4 avril 2010 7 04 /04 /avril /2010 19:32

An lot mal krab

 

Klod montré kò’y lis épi Se.Le, pas pou lentérè Matinik, i pa anvi pran konba épi pèsonn. An plis di sa, an dènié touw pit la, i té vréyé Madlèn ki janbé pit dépi o premié kout zépon. Konba a té tro cho ant dé kok la. Sa tro danjéré an péyi-a pou kontinié konba kok.

 

Eleksion fini, pep la chwézi, atjelman fok tout moun mété kò-yo an travay.

Bata pres ped 85 anplwa.

Pabò Lamèna, kontraktiel ka wouklé pas yo pa a labri.

Kantapou Konsèy Jénéral épi Réjional yo poko sav asou ki branch yo ké pozé. Lé travayè fè an gran konsit pou yo konnet divini-yo. Se.Le di moun pé ké trapé biyé palapenn-yo, mé sa sé pawol an tan konflérans. Nou tout sav an tan konflérans ka ni bel pomes. Délè yo ka jik pomet ou pon an ek lariviè a ké vini apré.

 

Atjelman moun lé wè pou yo kwè. Anni gadé pa menm rété pam pou alé légliz. Tout pié pam ka mò, alow sé sa ki an fal ou ki ta’w.

 

Menm krab isi, moun pa ka trouvé yo an gou-yo. Oben yo tro piti, obensinon yo tro chè. Jan Matinik simié krab Madagaska. Dapré sa yo di, i ni plis lachè ek i pli bon.

Se.Le té oblijé fè an ti-won dan linò atlantik pabò Marigo, Baspwent, Robè ek Sent-Mari. I di i pa ka pomet Laréjion ké endé tout moun mé i ké fè sa i pé. I jik di kon prézidan-an ki té la avan an :

-         Laréjion sé pa an GAB kidonk pé ké distribiyé biyé.

Antouléka, sé mè a fè’y bien konprann ki linò atlantik ja soufè trop é fo pa yo oubliyé-yo. Se.Le pofité ba chak moun yonndé krab pou fè matoutou-yo pou Pak.

 

Lè nou ka gadé bien moun isi ka fè krab. Tout krab la pres mò an bari a.

 

Partager cet article
Repost0
4 avril 2010 7 04 /04 /avril /2010 19:30

« Avan mayé, sé « chè doudou » ; apré mayé, sé « si mwen té sav » sé ki « moun fen di tjizinié fenyan »

Partager cet article
Repost0
4 avril 2010 7 04 /04 /avril /2010 19:27

Dé mal krab

 

Adan zafè tout lo éleksion-tala, sa fè anlo bri an tet moun mé osi an tet krab. Epi gro mizik wopawlè épi kisasayésa, ni krab ki jik vini soud.

Sa nou pé di sé ki sé tan-tala sa pa djè bel pou-yo. Apré ratiè, bégon, bri ek brigandaj ni yonndé krab ki ped tet-yo. Yo di sé fot bon tjè’y ki fè i pa ni tet, mé kanmenm kanmenm !

 

Apré konba kok réjional la, sa nou konstaté an périod-tala, sé ki dé mal krab pa ka rété adan an menm tou. Ni an vié krab jòn ki ja ni an laj ki désidé ladjé mòdan’y ek chapé lapo’y anlot koté.

Pandan tan an, ni an jenn mal krab ki sòti pa koté an mang Foyal pou chapé monté Plato Roy.

 

Apré sé dèyè konba ki ni konba. Ni yonn ki pété pa koté Lanmanten.

Alfred épi Piè ni an ti-kochon ka nouri. Yo pa konté atann jik an désanm, kom pak pa lwen, yo désidé wè mwa prochen pou wè ki manniè krab-la ka dékalé.

RBP (Radio Bwa Patat) di sé pétet an pwason davril.

 

Adan zafè goumen-tala, tout simenn an, taksi ka mawon pas kolbògò ka kontrolé-yo aléliron.

 

Serjo kité plas mè Foyal pas atjelman i prézidan. Adan dènié konsèy minisipal jédi a, i mandé yo kriyé’y a partir di atjelman : Se Le. I palé pies kalté moun fè pies lafet épi’y. I kité plas ba Rémon. Sé li ki ni laklé Foyal. Es atjelman moun ké vini kon yo lé pou fè vakabonajri ?

Es moun éti té ka péyé gro konsa lenpo ké déviré désann ?

 

Epi nouvo prézidan an, tout  krab déwò sé jou-tala. Yo ka chaché trapé an pat krab pas Se Le té ponmet 5000 anplwa, kidonk bon pat krab pou moun pé sisé.

Apenn i enstalé, i ja ni an lis chomè ki ja ka di :

-         Nou pa li lentansion, yo fè-nou pran dlo mousach pou let !

 

An périod-tala lè ou sé an krab, fout ou ka pran fè !

Partager cet article
Repost0
29 mars 2010 1 29 /03 /mars /2010 23:48

Hayiti

Hayiti mal

Hayiti malad

Haïti an chèpi

Hayi ti-mal, tou sa ki tjè fèmen

 Wouvè tjè’y pou’y débòdé ek solidarité

Sé pa tou di pléré

Sé rété véyatif chak jou ki met

Pou sipòté-yo pandan lontan.

Dépi 1804, dépi Désalin

Li kanpé

I lévé tet pou gadé méchansté an mitan zié

I twazé’y ek i limen létensel lanmou

Pou difé solidarité brilé tout jes piétè.

An ti-jes pou yo

An ti-jes pou lé siwvivan apré le 12

Viv

Pou nou pral kanpé

ek Ayiti pa jenm mouri

Pou nou kriyé : Viv Ayiti

 

Jid,  24 mars 2010

 

Partager cet article
Repost0
27 mars 2010 6 27 /03 /mars /2010 10:09

« Tété doubout sé pou an tan » mé « Ti kochon té mandé manman’y poutji djol li long konsa : manman an répon : Tanto, tanto ! »

Partager cet article
Repost0
27 mars 2010 6 27 /03 /mars /2010 10:07

Kok pli jenn

 

Adan konba kok dimanch la, ou sé di sé pi jenn kok la ki  fè pli bel kout zépon. Ni anlè yo té kant é kant mé kok Foyal la trapé an ankourajman ki vréyé’y douvan.

Jan Foyal di lè a rivé pou kok yo a, an jenn gwosiwo monté pa asou an kan poul ki Plato Roy. Lè i ké chanté kokiyoko :

-         Es lékolomi ké trapé sen mil grenn mayi pou’y i manjé ?

 

Dimanch oswè té ni gran vidé Foyal. Té ni an bwabwa, sé té an vié goril chaben. Yo di’y viré monté dan lisid. Asiparé yo ba’y an matla, es sé pou’y pozé kò’y ?

Antouléka monboug té ja di i pa té lé chayé dlo an panyen ba pèsonn. I ka kité plas pou lajénes. Mé es sé pa vié jes mal dégajé ?

 

Elektè pa kouté tout mé, yo fè sa yo té lé. Yo désidé chanjé. Elektè désidé tjuiyi an letchi, mi pas dapré yo sa ké anpéché yo mò fen.

Katblé-yo pa rété krédi.

Yo pa sa péyé loyé kay-yo.

Labank ja vréyé let pou di yo pa rété lajan lenpo. Yo ka mandé yo réglé kisiswa Taks abitasion, Taks fonsié… Atjelman nou « Ansanm pou an Matinik nouvel » mé es lalin la vréman nouvel ?

Es nou pé ké sòti an sann pou tonbé dan difé ?

 

Pep la chwézi an chanjman adan an péyi ki an banbanm. Asiparé sé palakoz Chaben ki fè si ni tousa chomaj. Atjelman i pa la ankò an tet Laréjion, chomaj la ké bésé épi lajénes ké ni travay, pétet yo pé ké ba lari chenn épi fimen zeb.

Si i bon nou a wèy !

Partager cet article
Repost0
19 mars 2010 5 19 /03 /mars /2010 16:44


« Chouval douvan pa vé di genyen kous » mé « kok ki gen pié sal sé sou do poul li suiyé’l »

Partager cet article
Repost0
19 mars 2010 5 19 /03 /mars /2010 16:42

Konba kok

 

Premié won éleksion Laréjion désidé gadé dé kok ka fè pwa. Asou sé 9 kok la té ni : (kok-gwosiwo, fizan, kalagway, kok-pay,  kok-sandré, kok-kréyol, kok- espayol épi dé ti-poul djenm). Yo kouwi dèyè sé dé poul jenm la, yo di yo chou !

Adan tout sé kok la ni an twazièm yo mété asou koté pou si an ka. Kok-tala ka fè yen ki kout zépon adwet. Or donk adan konba-tala fok ou sa vréyé zépon atè kon anlè.

Nou pa sav anpami dé kok la, kiles ki gwosiwo, kiles ki fizan oben kalagway, mé ni yonn ki ni lavantaj. Tala ki sòti an pit Foyal la, fè an kout zépon douvan douvan. Lot la ki lévé an pit Lariviè-Pilot la trapé an brital kou an zel goch. Es nou pé di i ja pèdi ?

 

Toutan kok ka bat, nou pa janmen sav. Délè an kok ziébòy ka fè an dènié kout zépon, épi kok la ki té ni lavantaj la pé pèdi san konprann.

Kitan Matinnik ké ni an éleksion éti lé kandida ké dévoplé pogram-yo pou Matinik pa kontinié planté bannann ?

 

Agrikiltè toujou ni bon séchrès an périod karenm la.

Maren-péchè toujou ka pran otan fè, épi razmaré.

Ti-antrèprèné pa sav sa pou fè, pas ni travayè ki lé travay mwens ek genyen plis lajan.

Kantapou lé ritrété, épi ti-manda-yo a, yo pres mandé chien pen, magré yo pasé tout lavi-yo ka trimé kon chat meg an zaboka vet.

 

Petet fok lé parti modernizé manniè fè-yo. Ou sé di an lo jénes pa menm pran lapenn déplasé. Ni adan ki di :

-         Nou pa ka konprann ayen dan konba-kok, nou pa ka alé an pit !

Sa ki pli red sé ki ni yonn ki té ka alé pou premié fwa. I tann yo di :

-         Hòw di pit!

Jennjan an konprann sé pou’y yo di sa. Pandan tan an, sé pas konba a té ka koumansé, é sé té lè pou té ladjé sé kok la.

 

Ni anmatè kok ki ni labitid fè pliziè kok bat. Yo ké ni pou chwézi. Lalwa désidé yo pa pou alé adan plis ki dé pit.

 

Konba kok sé bagay anmatè-kok mé sé pa pou ti-amatè, menm si yo élektè.

 

Partager cet article
Repost0