Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
7 mars 2010 7 07 /03 /mars /2010 05:14

Eleksion Laréjion

 

Dé mwa apré janvié, élektè ni pou déviré voté pou chwézi an nouvo prézidan Laréjion. I ni 9 lis an kous pou rivé douvan ek monté Plateau Roy.

Ou sé di tout moun lé fè an bel kout sèbi, pas lis la ki rivé premié douvan-an, ké ni wonz éli. Apré, yo ké séparé lo épi sa chak lis trapé kom vwa. Ni dé parti  (sirtou lé piti) ki pa djè dakò, pas sa pa ka ba yo lavantaj. Dépi ou pa trapé 5 pou san votan, ou ped tout dan’w épi sirtou lajan’w. Pas la ni bon lajan ka woulé. Si ou bien gadé pogram sé kandida-a. Bel papié an koulè épi bel foto ; bel fidji pou bien kouyonnen élekté. Nou ka konstaté an bagay, sé ki ni dé fanm selman asou lé 9 kandida-a. Jislèn ki toujou dan an « Konba ouvriyé » ek Madlèn di :

-         RéDéMwen !

Epi RDM i lé an « Alians pou dévlopman Matnik ». Tout moun lé Matinik sanblé. Kontel Dédé lé « Rasanblé la Matinik » kantapou Janklod sa i lé sé « Rasanblé Matinik pou an pogré dan Lafrans » Ni adan ki lé tout moun ansanm, an tjè-koko, kontel Serjo i kriyé lis li «  Ansanm, pou an Matinik nouvel ».

 

Tout lé kandida lé an « Matinik pou tous » obensinon an « Martinik, fò, fié épi divèsité’y ». Piè mandé élektè épi tout bel fransé’y « Croire soi même » Chaben ki té ja la ni tout moun anlè do’y. Man pa  sav si i ka chanté ti-chanté Joko a. Ou sé di i ja ped vwa’y. Mé asiré i dwé ka pansé «  man ni yo tout an tj… mwen (sé zot ki di’y). Antouléka i wouvè kò’y asou « Lé Patriyot » pou kontinié sa i ja koumansé.

 

Apré lé prézantasion dimanch, atjelman nou ké koumansé tann konflérans oben gadé latélé. Lé 5 pi gro mòdan ja pasé, lè restan ké vini apré. Sa man sav, sé ki man nonmen tou lé 9 lis, pou ni le CSA, ni lé malpalan, ajijéwè RBP (Radio Bwa Patat) pa di sé mwen ki di sa yo pa di oben sa yo té lé di.

 

Elektè épi lektan ANTILLA konnet tout moun é yo pé ké di yo pa té sav pou ki lis pou yo voté. Lot kou a sé té : wi oben non, mé atjelman sa pli danjéré pas fo ké chwézi an kandida pou mété Lasanblé inik doubout pou otjipé di dévlopman Matinik.

Alòw manmay, akondi chanté a : Réfléchi avan aji !

Pa rété bò kay-zot

Partager cet article
Repost0
7 mars 2010 7 07 /03 /mars /2010 05:12

Mèkrédi lésann Niko la

Piè pa té djè kontan pas i déklaré :

-         Sé mwen ki mè isi a. Sé mwen yo pou wè avan. Laéwopò « Aimé Césaire » Lanmanten é i pa Fodfrans.

Adan zafè potokol-la, yo té lé prézidan-an wè préfé a avan’y. Misié vini épi gran londjè’y la pou di sa pé ké pasé konsa. O final di kont, yo vansé’y douvan tout moun.

Man pa té la, mé ni an boug kannaval ki di mwen :

-         A la fen, lè prézidan an pati, lafanfaw la jwé mòso Joko a. Mwen ni… Sarko an t… mwen ! (sé zot ki di’y)

Tout moun té ka gadé wè fidji prézidan-an pas asiparé i té ké fè an ziédou ba yonn di sé éli a. Radio bwa patat di sé Chaben. Lé mako di sé Serjo, mé ni anlo ki di sé Piè pas sé li premié i wè.

Antouléka, Niko té la pou salié lé ponpié. I rikonnet sé gras a kréyol la, ki permet jan isi ek gwadloup pli douvan pou té pòté moun Ayiti soukou. I sav sé yo prèmié yo ka kriyé lè ni an difé. Pipo ja menm chanté :

-         « Kriyé ponpié, kriyé ponpié ponpié difé pri an kannaval-la » !

An malprop pa mantjé mété grennsel li pou chanté tou :

-         Kriyé ponpié difé pri an lonba Marilis !

Yo di misié pé la pas i té ja boulé, mé pou toulbon difé té pri dan bouchri Vandestok la asou boulva a.

Marilis fè palé di’y. I di bien fò dan an konflérans sa té ka fè’y lapenn lajan gouvelman-an té ka pati Matinik, Laréyinion épi kisasayé épi Gwadloup pa té ka ni ak. Asiparé sa fraksé moun an Frans ki mandé démision’y. Yo té bizwen an bwabwa pou té brilé, yo panché kò-yo anlè Marilis. Tout moun sav akondi poveb la : « sé la pak ba ou ka janbé ». Mé manzel ki bon yich Sèset réponn-yo :

-         Pawol a zot sé dlo ka koulé si mwen kon si fèy a malanga ! Zò pé ké jan opozé mwen éli !

Manzel sav bien, kom i déziem asou lis, i sèten i chwézi an bon lis an ti-manniè alez kon Blez ki sizé obò on falez.

Asiparé Chaben pa ba Serjo lanmen pas Niko té ké bay lanmen avan, é i di sa ké pòté’y chans pou déviré prézidan.

Apré le 13 mas nou ké wè, es nou gadé mas pasé oben si nou ké mété kò-nou an travay pou Matinik pa rété an banbanm

Partager cet article
Repost0
7 mars 2010 7 07 /03 /mars /2010 05:10

Ni anlo djab lafet ki ka gadé mas pasé, « tan fè tan, tan kité tan », « dèyè do pa kò ».

Partager cet article
Repost0
7 mars 2010 7 07 /03 /mars /2010 05:06

Tro présé

 

Ni dé parti politik ki konfonn vites épi présipitasion. Sé konsa MODEM kouri vitman dépozé lis-li avan tout moun.

BATIR pasé dèyè’y lamenm pou dépozé ta’y. Piè di i pa lé sa mò pies, i lé bati anlot Laréjion asou sa i kriyé, la Sosiété sivil. Sé an sosiété ki pa épi moun lavil kapital-la, mé anlot lavil ki tou pré’y. Yo toulédé mè, mé chien-yo pa ka djè chasé.

Piè magré i ja dépozé lis-li, di :

-         Lapot-mwen wouvè ba tousa ki agoch; é menm sa ki fè an kout goch épi zafè lotolomi a!

 

Manmay Ayisien ki Matinik pa ni trop tjè djé, pas an mwa apré tranblanntè a, sa pa djè bel. Yo té ja ni machandiz dépi lanné pasé anlè kont-yo, yo désidé likidé’y.

 

Le MIM fini dépozé ta’y. Chaben ki anrajé toujou apré débi lanné a di :

-         Mi lim !

 

Si ja ni twa lis, sé pa tout di kouran douvan ovantatè, fok ni an pogram ka tjenbé lawout.

 

Kantapou l’UMP, i ka atann o dènié moman kon an boug man konnet ki ka voté a sizè mwen senk. I pa lé pèsonn vote anlè bilten’y. Dapré sa an tjenbwazè té ké di’y, sa ka permet li miltipliyé vwa ba kandida a I chwézi a. Dépi pasé ventankarant misié ka fè sa. Asiparé I pa janmen ped an éleksion. (Anfen sé sa I di).

L’UMP tibren anmerdé. Sarko, ké rive mèkrèdi lésann é sé lendi-gra dènié délè pou depozé lis. Lè Sarko, ké vini es sé pou téré Vaval, obensinon pou gadé mas pasé ?

Asiré, nou ké sav an mwa mas la.

CMT, pa tala ki ka fè transpor la, tala ka otjipé di touris la épi Madlèn, yo di fok fè kannaval sirtou menmjou Sarko, ké rivé.

 

Magré lakriz, pèsonn pa ka fè kriz pran-yo. Yo tout lé fè kannaval, pas an lanné san sa yo estrésé é yo biziwen an ti-vidé pou vidé tousa ki anlè tjè-yo. Sirtou sé boug 74 la ki ped lapawol apré défet le 10 janvié a.

Apré mouvman 5 févriyé a 2009 la yo ni tout bagay an tj..  yo, sé pa mwen ki di’y, sé Joko.

Pou pa té ni pies Kwak an kannaval la, lé karnavalié pran Taksi pou fè an Kwasikolor. Asiparé, ni yonn ki afos i té présé kouri vidé, i jik wè grenn papa’y.


 


Partager cet article
Repost0
25 février 2010 4 25 /02 /février /2010 12:18
Photo-JudeHymne-copie-1.jpgTéléphone : 0696 95 70 94
mail :
judesduranty@orange.fr
Partager cet article
Repost0
18 février 2010 4 18 /02 /février /2010 12:38

 

 

Pa ni lontan di sa té ni kat boug  Matinik ki té ni labitid bwè ti-fé yo bienkonmifo.

Non premiè a sé té TOUTMOUN. Yo té kriyé’y konsa pas i té bien épi tout moun, sof an sel moun. I pa té lé menm nonmen non’y.

Non déziem la sé té : ENTEL.

Twaziem la, yo té ka kriyé’y CHAKMOUN pas i té ka ba chak moun an, kont chajman’y lè yo té bizwen’y, mé i té ka di tout bel bonjou tou.

Kantapou dènié a, pèsonn pa té ka djè rivé tonbé dakò épi’y pas i té lé kontrifè TOUTMOUN avòté kon matrité, vet kon koklez. Sé bien pou sa  misié té faché épi’y épi i pa té lé nonmen non’y. Yo té ka kriyé’y : PESONN.

Té ni an koudmen pou fè asou twa ekta tè, é lalin la té pres bon pou planté. Yo mandé TOUTMOUN  fè’y. TOUTMOUN té sav ki ENTEL épi manniè annafè’y la té ké fè’y, i pa pran lapenn mélé. Epi Pétet CHAKMOUN té ja fè’y.

Mé rivé o rézimé, PESONN  ki pa té anvi trapé pies bab épi pies malpalan, pa pran lapenn mélé kò ‘y.

ENTEL lévé faché pas sé té travay TOUTMOUN. TOUTMOUN aprézan té ka kwè ki ENTEL té pé fè travay la. PESONN  pa janmen pansé ki TOUTMOUN pa té ké mélé kòy.

An final di kont, si sé pa té lengratitid pa té ké ni riproch. TOUTMOUN riproché ENTEL pas PESONN pa té fè sa CHAKMOUN té pé fè.

Moralité : Akondi poveb la : « met koumandé chien, chien koumandé latjé’y ».

Man pa lé riproché TOUTMOUN. Sa té ké bon si CHAKMOUN ka fè sa i ni pou fè san atann anlè lespwa mal papay ENTEL ki pé fè’y a la plas li.

Mwen ka vréyé mesaj tala ba TOUTMOUN  pou CHAKMOUN vréyé’y ba ENTEL.

Ga sa : pa oubliyé  PESONN pas i pé ké kontan

Partager cet article
Repost0
18 février 2010 4 18 /02 /février /2010 12:35

An défilé 5 févriyé a, mi sa ou té ka tann : « Lè chien wè lapli i ka di i ké fè kay-li, lè lapli pasé i fini épi sa »

Partager cet article
Repost0
18 février 2010 4 18 /02 /février /2010 12:33

Niko, ké la

 

Niko ké la, i ké bien la. I anonsé i ké Ayiti mèkrèdi lésann. I vini apré kannaval. Ou pa janmen sav, yo té ja fè chanté anlè’y, i pa anvi yo fè pies bwabwa anlè’y.

Yo di’y jan isi pa té ké ni tan risouvrè’y, pas lanné pasé té ni kannaval. Pamwen, i désidé vini Matinik jédi, ek vandrèdi Lagiyàn apré touloulou. I té anvi alé « Kay Nana » mé yo di’y i ké rivé tro ta, kannaval ké ja fini. I pa té lé yo chanté :

-         Lanné pasé, Sarko té ta-yo, lannè-tala Sarko ké vini ta-nou !

Pas pep Matinik di Lafrans sé pa ta yo selman, sé plis ki ta-nou. Menmsi i poko sav si i adan an vié garaj, antouléka sé silon latjé poul panché, i di non épi wi.

 

Es i ké di non pou serten boug épi wi pou an pati madanm kon Madlèn oben Jislèn ?

Marlèn ja janbé pit, i démisioné pas lakay sé sosialis la, sa té tro cho. Asiparé Rémon té lé pran’y pa kolé, ni moun ki di « au collier » pou yo té palé fransé dapré-yo.

 Sa fè ki Lwijo té oblijé vini limenm, mé poblem la sé ki i ja ni dé manda. Es i ké pé ni an twaziem épi ta Laréjion-an ?

Joko chanté ni  tout bagay an tj.. nou, le 17 févriyé nou ké ni Sarko an tj.. nou (sé zot ki di’y)

Lé Réjional ka vini ovantatè, é tout parti politik ka chaché an bon lis. Ni sa di té adwet ka rété adwet, menmsi yo pa toutafetman dakò.

Ni boug lagoch ki fè an kout goch, yo alé zayé pabò l’UMP.

Sarko ja di ké ni mwens plas, épi Lasanblé inik la, chak moun ann ka gadé la i pé trapé an bon ti-tot.

Antouléka ou sé di Serjo ka anvizajé monté pabò Plato Roy. Chaben pa anvi kité pies rafen vini konté lajan, i té ké séré anba an matla pou si an ka kouri vini. I té distribiyé an ti-gout ba moun Ladominik é sa ja protjiré’y bon nana. I jik pòté plent kont x, y épi z.

Ni moun an Frans ki bay bon aprobasion asou jésion Laréjion Matinik. Kidonk tousa ki ni défisi ka lonviyé pabò Klini pou gadé wè si yo ka wè lalimièw.

Lè Niko ké la, apré kannaval es i pé ké ri nou ?

Es i pé ké di an fon tjè’y :

-         Jan Matinik poko sav sa yo lé! Man ka viré di’y tou fò :

Toutan man ké la, Matinik pé ké menm otonòm jijéwè  endépandan. I ké toujour dépann di nou, menmsi man pou dépann an endépandantis !

Partager cet article
Repost0
3 février 2010 3 03 /02 /février /2010 17:24

« An bato koulé pa pou opozé dot navidjé” mè es lè an péyi ka chanté Dèy-oh es fok pa respekté sa ? « Klendendeng pa zétwal ! »
Jid

Partager cet article
Repost0
3 février 2010 3 03 /02 /février /2010 17:22

Vidé ja koumansé


 

An 2009 pa té ni kannaval. Lanné-tala ni anlo djab-lafet ki ja di, yo pé ké mantjé sa ba pèsonn.

Lé rèn lanné pasé rété an plas, sé bien pou sa anlo koté pa té ni éleksion lanné-tala.

Fok di, sa ka ranjé yonndé organizatè éti apré lagrev févriyé démilnef-la pa té trouvé anlo esponnsò.

Antouléka dan lé parti politik apré rézilta 10 févriyé a, pa ni kado ni adwet pa menm palé agoch, konba a cho, plas la chè, é lé kanmarad ka réponn chou pou chou.

Lè Marlèn di i ka prézanté kò’y, Rémon réponn o kolié, sé li ki pli bien plasé. Pas dapré misié, sa ka fè trantan i ka milité. I pa fè ni yonn ni dé, i démisioné.

Janklod pran douvan avan douvan pran’y. I fè vit démisioné avan yo bay biyé palapenn-li. I fè akondi Kolo té chanté :

-         « Ri-yo avan yo ri’y, pas si ou pa ri-yo, yo ké ri’w ! »

Joko fout ni rézon chanté « Wélélé ». Pas pou toulbon : pwawouj-la brilé !

Ou sé di chak bètafé ka kléré pou nam-li.

 

Yo di fok chanjé pou mété lé jenn. Mé oti yo yé ?

Es fok alé bo pié-yo ?

Ni an boug ki pa malpalan pies, di mwen konsa :

-         Si sa ka alé konsa, sé L’ADARPA yo ké oblijé chwézi nouvo prézidan Asanblé Inik-la !

Poulemoman ni twa fanm Madlèn, Jislèn ek Marlèn. Es yo ké mennen lapé oben es adan yo pa ni dé vilèn ki anvi mété la hèn ?

 

Chaben té di i té sav sa i té ké fè, i di :

-         Man ka viré, pas ni an pati moun rafen lé konté lajan Laréjion-an, sa  pé ké pasé konsa !

Kantapou Dédé, mi sa i réponn :

-         Man ja bat ven, san, sé pa misié ka fè mwen pè ! Man ké pé jwé ti kout grenndé-mwen an gou-mwen !

Serjo menm di :

-         Man pa cho, sé le Komité Nasional ka désidé !

 

  Atjelman sa ka mennen avan éleksion Réjional-la sé :

O PLI DOUVAN pou mété DIFÉ AN LARI A, pas BARILBAND ka fè LABONM épi FLECH BANBOU an ti-manniè RETROBAND.

Sé moun-tala pa ka djè chonjé moun mò Ayiti, ni adan ki jik fè bel pawol pou di : « an bato koulé pa ka opozé dot navidjé », sé mantjé yo pa lé mantjé Kannaval 2010.

Partager cet article
Repost0