Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
27 décembre 2009 7 27 /12 /décembre /2009 10:17

 

 

« Bwè tout, manjé tout mé pa di tout » pas « tout pawol pa toujou bon pou di »

 

Partager cet article
Repost0
22 décembre 2009 2 22 /12 /décembre /2009 17:24

LA FUGUE DE SOPALTEBA

 

 

 

Jid jwenn Jude DURANTY ki fini sòti an  dézièm  roman kay Edision Edilivre « La fugue de Sopaltéba ».

Sé lèktè MONTRAY la konnet bien Jid éti ki dépi févriyé 2004 ka vréyé Kréyolad, alé liron adan ANTILLA. Jid konnet bien Jude Duranty, i pofité pou bokanté yonn dé mo épi’y.

 

Jid : Apré « Zouki d’ici danse » aux Editions Ibis Rouge ki paret en mé 2007,  7 mwa apré ou ka fè sòti an lot liv, sa ki rivé’y ou ni an maladi ékriti?

 

Jude DURANTY  : Man pa sav vréman. Mé pou man réponn ou, man ké di’w sé prèmié liv man matjé. Travay-tala mandé mwen pasé katran pou li, riékri, réfasé sa’w ja fè, déviré ékri pou ba sé lektè a, an liv asou lavwa an jénéral mé asou sirtou chanté. Man vréyé maniskri a ba pliziè éditè, mé sa pa té an gou-yo. Sa permet mwen ritouché’y, ritravay teks la (makak pa janmen ka trouvé ich-li lèd). Fo di teks la té tibren red ba moun ki pa konnet pies chan koral. Falé té palé di an domèn ki trè teknik san anmerdé moun.

Pou an moun ka matjé, sa toujou red lè yo ka rifizé an maniskri ta’w. Mé lavi ka montré’w ki an non pa toujou an mové bagay. Dèlè,  lè yo rifizé’w an bagay sé an servis yo rann ou. Mé ou ka wè sa apré. Sa ka édé’w grandi, vini pli mi pas délè nou matrité ek nou konprann nou ja mi. Jòdi jou liv-tala ki pa an roman mé sa man kriyé an rakontaj. Ni éditè ki trouvé sa entérésan, mé yo fè lentérésan yo pou di mwen : « votre ouvrage n’entrait pas dans notre politique éditoriale ».

Man té toujou anvi palé di an bagay osi teknik ki lavwa san sa tro difisil, man pa sav si man rivé, sé zot ki ké di mwen lè zot ké li’y.

 

Jid : Ou sòti matjé anlè Zouk atjelman sé lavwa, es mizik sé sel koté éti ou alèz, ek ka enspiré’w?

 

J.D : Ja ni pasé karantan man ka chanté lakoral é man la toujou. Sa permet mwen dékouvè an mal enstrimen ki danjéré danjéré. Zot sav ki lavwa sé sel enstrimen ki ou an kò’w. Kisiswa mizik la ou lé fè a, fok ou alé pran enstriman mizik ou, tanbou, flit, pianno, gita….Lè ou ka chanté ou pa bizwen alé chaché enstriman pis ki vwa’w sé an enstriman mizik. Vwa’w andidan kò’w. Lè ou fini jwé ou pa ka dépozé’y pas ou ka sèvi’y pou palé.

 

Jid : Sopaltéba, koté ou alé chaché kalté non-tala pou metpiès ou a ?

 

J.D : Pies pas, Sopaltéba sé pliziè non man fè an sel épi’y. Sé nom vwa fanm  soprano, alto, épi vwa nonm ténor épi basse. Sopaltéba sé tout sé vwa tala an sel kou. Tou sa ké fè ki sé ké an personaj konplex, extraordinè ki ni prop la vi’y. I ké jik bandoné Vociféran oti i té yé.

 

Jid : Kidonk Sopaltéba ka envité moun pati vwayajé alow ?

 

J.D : Sopaltéba ka fè moun vwayajé dan an lot lépok, éti ou ka jwenn artis ka fè opéra lamenn apré ladjè-a. Mé i ka fè’w vwayajé dans lespas éti lèktè a ka dékouvè Matinik mé i ka kouri lapikoré dan le mondantié pou chanté épi dé mal chantè épi chantèz. Lèktè a  ant chan, vol kon an zibié ka brennen an tout sans adan an linivè mizikal ki kité rich ka alé.

.

Anni kouté sa tibren Sopaltéba : « La pè sa ou pa konnet an menm balan sa ou sav ki an bon mizik ki bon pou’w……Chak fwa ou rété, ou résouflé mé an menm balan a ou cho viré plonjé dan profondè an chanté ka rann ou bien an manniè obidjoul. Man ka chanté tout lajè ek londjè chenn chanté mwen pou lé zòm rivé trapé lapé »

 

Jid : Ki tan épi ki koté nou ké pré trouvé liv-tala ?

 

J.D : Avan man réponn ou, fok man di’w ki lapo liv mwen an sé Patricia Bafin ki fè’y. Zot ké trouvé liv-la, la Libréri Aleksann atè Fòdfrans dépi débi mwa mas la. Sé manmay MONTRAY la ké sav lè nou ké prézanté liv-la pou premié fwa.

 

Jid : Mèsi pou prézantasion-tala yo di pawol kout fini vit, mé man anvi sav tibren plis ?

 

 

J.D : Ou sav sa ou rété pou fè. Kouri désann la libréri Aleksann sé sel koté zot ké pé jwenn li. Man ka bout la, épi man ka di zot bon lekti.

 

 

Partager cet article
Repost0
19 décembre 2009 6 19 /12 /décembre /2009 03:12

Article F A Mag

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 17:16

 

 

« Fok mantjé néyé pou aprann najé » mé « lavi pa an bol toloman »

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 17:14

Bel poveb kréyol 82

 

Sé jou-tala chadron-an pa ka djè ba mé es  « ou pé laké an tet-ton pou pran an sadin » ?

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 17:12

KREYOLAD 297

 

Mové lodè

 

Sé jou-tala moun ka vréyé pié pas yo ka santi mové lodè. Ni moun ki pa enmen lodè kochon. Pa menm palé di bouden, pas yo véjétarien.

 

Anfen ni anlo bagay ka santi mové. Kontel kanpàn-la ka fè yonndé boug ped tet-yo ek kité lang-yo chapé pou di bétiz.

Klod té ni ka yol, pas i mété vwel-li adan an mové van. Van rasis, sé an van éti Iklè té enmen. Sé bien pou sa i ratibwazé konmen jwif. Menm van rasi-tala éti yonndé niopéyen épi konplisité ti-chef, té di ki an Nafrik an ras moun té fet yen ki pou travay kon bet. Van rasi-tala mennen bon dézolasion éti ki jik atjelman ni moun ki malad. Sa pa bon van pou Matinik navidjé, pas van-tala ka santi mové.

 

An sel van ki bel épi bon, sé van fraternité éti nonm kisiswa koulè’y ka pòté respé ba dot nonm.

Sé tan-tala lézavan ka souflé red. Ni moun ki wè bon van a 73 tilomet a lè. Ni dot ki simié van-an a 74 pas yo ké pé fè zafè-yo an gou-yo.

Sé pou menm zafè vié van-tala, ki fè an méritjen vini pran yonndé éro an poch moun isi. Lamenm apré konsèw li a dit, i pran avion personel-li pou kouri Gwadloup. Misié déklaré lotel-la pa té an gou’y. Asiparé i pa té ké ni asansè ka maché, alos ki i té o rédchosé. Tout moun konnet poveb la : «  lè ou bizwen an défè’w di chien’w, ou ka di i plen gal ».

Moun ka di pa ni lajan, sé lakriz toupatou. Mé yo kouriwè Lionel an boug ki ja kité rich ka alé. Chak moun-an genyen an biyé a 65 éro ba’y. Tousa sé vié van ka pòté an lodè ki pa ka santi ni grozèy, ni bouden pa menm palé di paté.

Tout lodè-tala ka kouvè tradision nwel isi. Asiré sa pa ka santi bon.

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:05

Bel poveb kréyol 81

 

« Pa konté anlè zié lézot pou dòmi » mé « ayen di fos pa bon »

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:03

Bel poveb kréyol 80

 

« Lè chien ké pran medsin, i pé ké pisé asou tout zeb » es sé pou sa moun lopital pè pitji lagrip A.

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:02

KREYOLAD 296

 

Nwel fret

 

Lafen lanné an manniè. Menmsi yonndé anbiansè lamenm apré Latousen té mété an wout, chanté nowel pa ka bay.

 

Léro-a ra pa djè ni lajwa. An sel bagay ki bon, sé solidarité. An group manmay désidé viré mété la tradision bokantaj douvan. Ou ka vini épi sa ou ni, pou bwè ek manjé. Non group-la sé « Anrita ». Yo pran non-tala pas anlo an pami-yo pa té janmen a lè. Ni anlo manmay ki di pou toulbon, yo rivé épi rita. Pas yo té ké ni a péyé tousa léro adan chanté nowel. Mé akondi pawol-la : «  sé lè ou ped lajan ek sa yo kriyé pouvwa dacha ou ka sav sa sa yé ».

 

Tout moun ka di sé palakoz 5 févriyé, ki fè pa ni lajan é ki nwel-la an banbanm.

Menm Papa Nowel ka pran fè. Es sé pas yo di’y lé doké toujou ka fè lagrev lafen lanné. Antouléka, i jik vann joujou ozanchè pabò Lariviè-Salé. Magré pri BCBa, moun pa kouri anlè’y. I fé ti-patjé 73 ek 74 ti-joujou, mé moun pa lévé’y digad. Moun pa djè antiché. Ou sé di moun pito égri ek chimérik.

 

 Jòdi, sa ka vini red ba tout moun, menm pou faktè. Anlo moun égri. Sé bien pou sa an fakté mantjé ped ta’y-la. I té ka pòté let-li bienkonmifo, ni an boug, nou pa sav si sé pas i té ja risouvrè an kontravansion, oben an ogmantasion tax abitasion’y lan, mé i pété an kout chèvotin dèyè maléré-a. Lasimenm pasé té ni gro anbétéyaj padavwa lè restan sé faktè-a fè an opérasion mòlòkòy. Sa mété tout moun anrita.  Yo fè kriyé an group kantik mé i rivé an rita épi tousa loto.

Tou sa man konstaté sé ki nwel-tala fret kon an ba-laglas. Nou poko sav sa 2010 ké pòté, mé poulemoman lé zafè pa djè ka kléré.

 

Lavil Chelchè viré mété an konkou o pli ni bel mézan ka limen. Atjelman kom fok lité kon réchofman planet-la, ni moun ka jik étenn limiè pli bonnè.

 

Lavil Fodfrans épi Lanmanten ki té ni labitid liminé chimen-yo, pa menm djè ni girland. Bidjé limiè-a vini feb ayen pa ka kléré. Asiparé pou wè limiè fo ké atann « Les boucans de la baie » manmay fè pou lapli pa tonbé pas pé ké ni fédartifis.

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:01

Bel poveb kréyol 79

 

« Moun fen di tjwizinié fenyan” mé « sé sa ki an fal ou ki ta’w » menmsi fo pa atann « lè ou fen pou alé mété manjé an difé »

 

Partager cet article
Repost0