Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
26 janvier 2010 2 26 /01 /janvier /2010 11:01

 

Sé jou-tala nou tout ka di jan Ayiti « pran kouraj pa pran kouri » pas « si tet pa mò zié ké wè klè »

Partager cet article
Repost0
26 janvier 2010 2 26 /01 /janvier /2010 11:00

 

Ayiti ni bon fè !

 

An simenn apré tranblanntè a, jan Ayiti Toma viré konnet an gro lapè. Latè-a viré brennen a 6,2 anlè léchel an boug ki ni anlo tè ; sé bien pou sa yo kriyé’y Richtè.

Tout moun ka palé di sa, pas katastrof-tala fè plis moun ki an tan volkan Senpiè. Pasé trantmil moun té mò klik, la sé aprochan senkant mil moun ki mò. Pasé  Twasan mil Ayisien an gaway toupatou an lari Potoprens, san manjé, san kay ek plen moun mò anlè trotwa.

Pandan simenn-lan Matinik té ni an bel jes solidarité. Chak moun an ba sa i té pé. Té ni tout kalté moun, gran kon piti, avòté kon matrité, vet kon goglè. Mé péyi-a krazé telman, sa pa an sel jou i ké bizwen-nou, mé pétet an bon monan ankò

Bon polémik ja koumansé fet. Pawol ennitil ka fè anboutéyaj, kamo ka simèjé kontel :

-         Sé an péyi madichon !

-         Sé an pak yo té ké fè épi djab-la !

-         Zafè vodou a té ké danjéré ek afos ni mizè an péyi a, sé loa vini fou an mitan tet !

Mé sé lé solision moun ka propozé ki tibren komik, kontel :

-         Vréyé RMIste Ayiti pou rendé débléyé !

-         Lo jennjan-an ki san travay-la ni ka alé la !

-         Viré lajan Divalié-a asou an kont pou sé ti orfèlen-an !

-         Yo ni ka pran an pati an lajan Titid-la pou viré fè Palè Nasional.

Andidan tout lo pawol-tala ni yonn ki di mwen :

-         Ni moun isi ki ni labitid konyonnen Ayisien, yo ka fè yo travay pou ayen. Es sé pas yo wont atjelman ki fè yo ka fè wol wouvè lanmen akondi yo pa piétè ?

I viré di ankò pli fò :

- Lè nou lé fè an grat asou lajan konstruksion kay, es nou pa ka kriyé Ayisien pou fè travay-la ?

Erezdibonnè yo rivé tiré yonndé moun anba lo dékonm-lan apré pasé 8 jou. Mé polimik ka woulé asou wol méritjen an péyi a.

Asiparé yo opozé an avion fransé, pozé laéwopò Toussaint Louverture. I té oblijé alé jik an Dominikani. Menmsi sé Léonel ki prèmié prézidan ki vizité Ayiti.Nou tout sav ki sé dé pep-tala, chien-yo pa ka djè alé lachas.

Tousa ka montré nou fo toujou bien épi vwazinaj, pas sé yo prèmié ka pòté’y soukou. Tout sé bagay-tala ka fè nou réfléchi, pas nou pa oblijé a labri.

Partager cet article
Repost0
26 janvier 2010 2 26 /01 /janvier /2010 10:59

« Pli ou déchiré pli chien ralé’w » mé « lè bab kanmarad-ou ka brilé fok ou wouzé taw’ » es nou bien konstui kay-nou ? « Chal lè lapli ka tonbé chien ka di i ké fè kay li »

Partager cet article
Repost0
26 janvier 2010 2 26 /01 /janvier /2010 10:57

 

Es nou ké di wi ?

 

Matinik pep la ka voté silon van latjé poul panché. I té di non le 10 janvié, mé le 24 ou sé di i ka paré ko’y pou di wi.

Ni an boug ki modéré lesprésion’y tibren, i pa ka rété Ofanswa mé yo ka kriyé’y Fanswa. Akondi jan isi té ké dé ababa oben dé kouyon, i vini jik isi a pou bay wou adan téren politik la. Misié vini di ki manniè pou matinitjé voté. Dapré misié la té ké ni an chat an sak, é nou pa ni asé bon zié pou wè sa.

 

Es nou ké di wi pou nou paré kò-nou pou tranblann-tè ?

Lè ni similasion es nou ka pran sa o sérié ?

Asiparé Laména pa konstui antisismik é anlo kazenn pa mèyé pas yo pres tonbé. Es sé yo ki ké pòté nou soukou ?

Sa ka pasé Ayiti atjelman-an pou fè nou réfléchi tigout. Solidarité sé pa an sel jou, épi disi févriyé nou ladjé kò-nou an kannaval-la pou bliyé tou sa.

 

Ayiti pran bon fè, jik Palè Nasional ki ranfalé, ki fè i pa ni gouvelman, anlo minis mò, é an patjé dot an gaway. Fodra pé ké ni kontjirans o pli ba bagay pou Ayitié, mé pétet fo nou ké réfléchi lamanniè pou sa nou vréyé-a rivé pou ayisien ki bizwen poubon. Pou pies vakabon an konplé pa pran viv-la pou rivann li oben mété adan an koté pou i pouri.

Popilasion Matinik réponn wi, i pòté viv ek lajan mé fo owganizé bagay-la pou pa ni profitasion. Yo pou fè an konflérans pou endé Ayiti man lé kwè sé pa lé gran-manjè ki ké sèvi kò-yo ankò, pas ni tro lontan pep-la fen, bouden’y ka kriyé é sé pa galet tè ki ké fè’y tjenbé ankò.

 

Kapital Ayiti pran bon fè, mé Ayiti sé Potoprens selman, ni dot provens é fo nou chonjé owganizé endaj-la pou moun Delmas, Léogàn, Kwa-dé-boukè épi kisasayésa trapé an ti kéchoz. Sé pa pou élikoptè anni ladjé bret akondi an bann bet, yo ka ba manjé.

Fok kontinié di wi, mé pou solidarité épi Ayiti ek frè an Karayib-la.

Partager cet article
Repost0
16 janvier 2010 6 16 /01 /janvier /2010 12:24

 

« Roch dan dlo pa konnet doulè roch dan solèy” é dimanch nou viré aprann : “sa mel ka di an piébwa sé pa sa I ka di atè”           

 

Partager cet article
Repost0
16 janvier 2010 6 16 /01 /janvier /2010 12:22

Matinik di : non

 

Le 10 janvié 2010, nou pa té ni pou voté pou an nonm, mé pou té di wi oben non. Es nou lé otjipé di zafè nou nou menm kon dé gran moun ?

Ou sé di pou le moman, nou poko paré pou sa. Nou simié Léta otjipé di nou pas nou poko lé responsabilité.

Yo konsilté-nou pou mandé-nou avi nou, sé pa bagay ka fet souvan. La majorité Matinik di non. I pa lé pran liméwo 74-la pou défann lentéré prop li.

I di non telman yo jik chanté pabò lanméri Foyal. La pa té ni « chat an sak » é pèsonn pa sav si nou « pran dlo mousach pou let ».

 

Niko la dwé ka ri pas i dwé ka di :

-         Yo défilé an févriyé lanné pasé pou di Matinik sé ta yo, mé yo poko paré pou pran reskonsabilité pou Matinik ! A 80 pou san, yo di i bon kon sa.

 

Chaben épi Klod ki té rasanblé pou an chanjman té tris kon an dimanch san poul épi diri. Chaben té ja vèti :

-         si 74 la pa pasé man ké sav sa pou man fè!

Antouléka, pep-la sav sa i lé. I di i lé rété lianné ek an tjè-koko épi Lafrans. (Menm si anlo moun pabò Lafrans pa té menm okouran ki té ni an konsiltasion Matinik). Marilis panché kò’y pou di :

-         Matinik di i pa matinitjé mé fransé an fwa pou tout ! I di Niko, i pa lé Lafrans ladjé’y pas i lé rété dan Lérop.

 

Asiparé ni an  twaziem vwa ké vini pou nou paré dan sizan pétet (si ni moun !). Twaziem vwa-a lé anlot lotolomi ki pa an 74 la. Sé an loto kon ta Lomi a, kidonk an bel katkat pou I roulé an gou’y, lè I lé, menmsi ni anboutéyaj.

Serjo rijété an vié ajanda ek an SMDE (Schéma martiniquais du Développement Economique), i di i pa lé’y pas sé jan isi ki fè’y. Kivédi dépi i sòti Matinik asiré i pa dwé bon, menmsi an gran-nonm ki pa an gran-pen di « méyé espésialis bagay matinik sé matinitjé ».

 

Pep la di non, i pa lé yo palé’y di chanjman, pas nou poko kapab mété kò-nou ansanm ansanm, kolé tet kolé zépol pou nou fè an péyi nef.

Pou le moman i ka chanté épi Joko, mi wélélé pas i ja ka chonjé kannaval-li é i ni lenpo an tj…. (sé zot ki di’y).

 

Partager cet article
Repost0
4 janvier 2010 1 04 /01 /janvier /2010 01:29

Premié simenn présé

 

Dépi dimanch, toupandan an pati té ka manjé galet léwa, ni adan ki monté an komin pou préparé le 10 janvié. Simenm-tala menm si man konne an boug ki ni labitid rété épi Fani, kou-tala i di’y :

-      Fok man milité pou Matinik !

Kolektif 5 févriyé di bien wo pou tout moun tann :

-      Lanné 2010-la ké ankò pli red.

Le MEDEF ka kriyé an mwé !

-      Yo lé tjwé lékolomi Matinik !

Sé jou-tala sé dé liméro ka konté 73 épi 74. Pèsonn pé pa palé ba’w si yo nonmen yonn di yo.

Lè an kanmarad ka palé ba’w ou ka vini a soupsoné’y :

-      Es i lé fè mwen voté pou 73 oben pou 74 ?

A la fen lanné, ni gro pano (ki pa pou ayen) ki mandé voté. Menmsi i pa nonmen liméwo artik-la, tout moun sav épi lajan i mété déwò, pou kimoun i lé matinitjé voté.

Chak moun pou sav si Matinik sé ta ki moun :

-      Es sé ta’w, ta-mwen, ta-yo oben ta-nou tout ?

Simenn-an té chajé toubannman, sanmdi la Titans té plen moun é dimanch Baspwent té ni otan.

Man wè an karavàn loto épi sa yo lé moun voté. Lè mwen kwazé-yo man pa ni tan wè sa ki té matjé a.

Es sé té wi o 74 oben non o 73 ?

Mwen men ja chwézi, mé asiré man pé ké di zot !

 

Partager cet article
Repost0
3 janvier 2010 7 03 /01 /janvier /2010 12:37

 

 

Anlot lanné ka koumansé, fo chanjé manniè wè pou nou wè’y diféranman pas « sèpan ka chanjé lapo mé i toujou sèpan ».

 Papou (Dyrus Design)

Partager cet article
Repost0
30 décembre 2009 3 30 /12 /décembre /2009 21:44


UN LONG CHEMIN MUSICAL JUSQU’AU BELE LEGLIZ    B-l--l-gliz.jpg

Dans l’Eglise de Martinique, que de chemin parcouru pour que ce membranophone : le tanbou bèlè soit accepté comme tout autre instrument.

 

Le tambour a toujours été diabolisé, décrié, car le maître sentait bien qu’il recélait une force maîtrisée seulement par les esclaves. Il l’a tout simplement interdit. Comme toute interdiction, elle fut contournée par le génie de l’homme pour donner le négro’spiritual dans les plantations du sud, le bouladjel en Guadeloupe. En Martinique il fut simplement relégué dans les bois, repoussé dans les mornes avec cette dénomination honteuse de : tanbou vié neg.

En rejetant ce membranophone, c’est une partie du nègre dans sa dimension humaine qui était niée, car on niait par la même sa dimension culturelle. Le psaume 150 nous dit : « Loué le Seigneur au son des instruments…. » L’instrument en lui-même n’est pas « mauvais » mais c’est l’usage que nous en faisons qui peut s’avérer préjudiciable. Comment pourrait-on éplucher son yanm sasa sans un bon couteau ? Instrument, en l’occurrence ustensile pour l’occasion, nécessaire. Mais si l’on utilise pour piquer quelqu’un est-ce l’instrument ou l’usage qui en fait qui se trouve condamnable ?

Revenons à notre instrument, tanbou bèlè. Il n’est donc pas « mauvais » en soi, tout dépend de l’usage que nous en faisons ; instrument de glorification ou arme de guerre pour gagner par exemple un danmié.

 

 

Contexte de décolonisation

Depuis les années 1965, après tout un mouvement de décolonisation et d’émancipation des peuples, l’on a vu apparaître des mouvements identitaires comme l’antillanisation, la créolisation. Au niveau religieux, fort de la vague d’ouverture du concile Vacitan II qui préconisait une louange prenant plus en compte la dimension locale des peuples, les cultures de la périphéries furent autrement considérées. Le latin fut abandonné au profit d’autres langues vernaculaires, Français, créole.

 

La création de Messe antillaise un peu dans le même esprit de la misa criolla de l’argentin Ariel Ramirez paru en 1963 va donc se faire jour et l’on aura des compositions intéressantes.

C’est dans ce contexte que des jeunes prêtres Antoine Maxime, Louis Elie se sont battus pour l’introduction du tanbou dans la liturgie. Rappelez-vous la « Misa antilla, la Messe Tam-Tam » d’Antoine Maxime, ses psaumes créoles et le gospel. Ces jeunes prêtres fraîchement issus de Rome ont sans doute rencontré d’autres jeunes ayant cet esprit d’un meilleur ancrage dans leur culture.

Il existe une certaine propension à adopter ce qui vient de l’extérieur tout en niant nos richesses musicales. Ceci se rencontre du point de vue de la musique spirituelle. Il a fallu que des compositeurs comme Odette Vercruisse pour nous faire « découvrir » le chant religieux rythmé en provenance des Etats-Unis pour être accepté comme non sacrilège.

Le négro’spirituals introduit par des gens comme Paulette Nardal avec la Chorale « Joie de Chanter » en 1953 et aussi les chorales protestantes, adventistes en particulier, ont fait découvrir le gospel.

 

 

Naissance d’une liturgie créole

C’est dans ce contexte de créations nouvelles que va naître une liturgie plus créole prenant en compte un peu plus la diversité de nos rythmes. Tous ces mouvements vers une expressions plus « nègres », en tout cas plus authentique moins européo centrées vont donner lieu à de magnifique création musicale. Citons par exemple les messes créoles d’un compositeur comme Germain Kanuti qui nous a composé une passion « Lè Bondié mò ». Toute une série de compositeurs (Mano Césaire, Claude Confiant, Antoine Maxime…) vont produire des œuvres magnifiques (pas toujours magnifiées).

Personnellement, depuis 1991 je me suis inspiré de cet esprit pour composer pour la liturgie et proposer en 2002 le CD « Innocence » avec la Chorale L’Orchidée de Schoelcher.

De nombreux artistes en ont fait leur champ d’expression, Claudy Largen, Gertrude Seinin, Alfred Varasse, José Versol qui a même mis en place récemment « La caravane de l’espoir » imprimant une louange créole dans l’expression à travers plusieurs communes. Des expressions originales, comme le Kréolspel d’Olivier Luap ont vu le jour toujours pour trouver ses marques entre créole et gospel. Phénomène très en vogue aujourd’hui en Martinique.

 

 

Bèlè Légliz

C’est dans cette expression créole prenant la dimension fondamentale de notre expression qu’un autre groupe de prêtres (Pères Monconthour, Lafine, Gibon, Phanor, Anderson) ont mis en place depuis plus de cinq ans environ : le concept de Bèlè Légliz. Ce mouvement est parti de la paroisse de Jossaud à Rivière Pilote pour se répandre à d’autres paroisses (Lamentin, Balata, Rivière Salée…).

Incontestablement les deux représentations récentes du 22 et 23 décembre 09 au Grand Carbet Aimé Césaire furent d’une bonne facture pour démontrer que l’on pouvait chanter noël autrement. Le producteur Fred Jean-Baptiste et Miziklabel ont réussi à montrer la richesse et la qualité d’artistes aussi prestigieux que : Victor Treffre, Kolo Barst, Kazo, Stella Gonis le conteur Dédé Duguet et le chœur Exultet de Saint-Christophe, les chorales du François, de L’orchidée de Schoelcher. Il a même fait appel à l’ensemble vocal Didier Ramdine de la Guadeloupe qui fait ce même travail de réappropriation de la musique groka et son introduction dans le champ religieux.

Deux concerts de grande qualité avec la musique de chez nous produite par des artistes voulant chanter et prier dans leur culture, en l’occurrence le chant bèlè dans sa dimension de chant de danse et de partage.

 

Remercions le Père Monconthour pour sa persévérance et la mise en place de ce concept. Chanter et prier Dieu dans sa culture, celle des mornes, le Bèlè, expression créole ancestrale oubliée qui réhabilite une part de notre riche culture.

Comme tout mouvement nouveau, il est décrié par certains : poutji yo ka mété bèlè an légliz la ? Bèlè sé bagay vié neg !

Il est aussi bien accueilli par d’autres comme ce public des deux soirées au Grand Carbet qui ont démontré que l’on pouvait chanter dans l’esprit de noël autrement en s’adossant au verset du psaume 150 pour louer le Seigneur au son des instruments en particulier du tanbou bèlè.

Le psaume 96 nous exhorte à «  chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière » le disque Bèlè Lègliz est disponible pour prolonger cet esprit et prodiguer l’allégresse et grandir dans la joie par ces temps de crise.

 

Pou fini, an nou kouté dé ti pawol Bèlè Légliz

 

Papa-nou

Nou ka di’w woulo bravo ba Bondié

Pas limiè Jézi toujou la

E jézi bien di-nou i kay vini.

Nou lé chanté Bélia, mi Nouvel-la

Chanté Bien nérez Mari

Pas nou sanblé pou la Bòn Nouvel

Pou kouté pawol Bondjé

Pou Gloriyé Bondjé.

Manmay la annou doubout

An nou sanblé

Pas Jézikri vivan

Pou tjè-nou toujou kontan

Pas sa ki matjé ka fet.

 

 

Partager cet article
Repost0
27 décembre 2009 7 27 /12 /décembre /2009 10:21

An lanné nef fini, rikoumansé

Toupandan lé manmay bèlè légliz té ka chanté anba gran kwi-a épi plizié koral, légliz Sentétièn té ka viré wouvè.

Légliz Ofanswa té ka béni kloch-li, mé ta Loren-an ka espéré nwel lanné prochenn pou i viré tann moun ka chanté ek prédié.

Man jwenn Etièn, an boug Omaren, i té boulé an sann pas yo té ka wouvè légliz-la ki té fèmen dépi Dean. Misié gouté adan an boutèy Sentétièn. Asiparé i trouvé sa té bon, i té lé gadé limenm si dénié gout-la té ni menm gou épi premié gout-la.

Anlo manmay ladjé kò-yo an chanté nowel an manniè red red red. Yo té lé fini (dapré-yo) épi ras lanné 2009-la, pou oubliyé. Chak moun-an ka fè sa i pé. Ni adan ka jik alé dan lotel pabò Ofanswa a 260 €ro pou nwel. Sa sé moun ki lé fè moun kwè yo ni léro, menmsi poch-yo ka koulé laglas.

Lanné 2009 ka fini é anlo ja lé i fini net. Dot pè 2010 pas yo ké ni a chwézi ant dé liméwo : 73 obensinon 74. Adan zafè chwézi-tala, ni anlo ki pa enmen sa. Mé Niko la, ek i ja di :

-         Si zot pa sav sa zot lé, man ké chwézi ba zot !

Kidonk dépi le 10 janvié, nou ké ni a di : wi oben non. Antouléka, ki nou lé ki nou pa lé, lanné ka chanjé liméwo.

I ka mofwazé ba jan ki tibren pli vié, sé pou sa i ka tonbé an janvié. 2010 rivé.

An bon lanné, pou Antilla toujou ba nou lokazion li kréyol.

Partager cet article
Repost0