Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:58

KREYOLAD 295

 

 

Chadron cho


 

Tout moun ka kriyé anmwé asou pri an tet-chadron : 80 €ro.

Ni an boug ki di mwen sa normal pas :

-         Déjapouyonn, sé an bagay ki ra ek i pa pli chè ki trif pabò Lafrans oben kavia.

I pa ka kouté 500 €ro le kilo, kidonk i pa chè.

     -   Déjapoudé, chadron-an sé ta-nou, nou pou achté’y pli chè!

 

Antouléka sa man konstaté sé si lapech la wouvé mèkrèdi, mardi oswè té ja ni tet-chadron ka fè siwawa.

Es sé moun-tala respekté jou a ?

Tou sa man sav sé ki anlo moun ka trouvé pri-é titak cho. Ni boug ki jik di mwen :

-         Si man manjé chadron-an a pri-tala i ké fè-mwen mal !

 

Ni moun ki kriyé anlè radio pou mandé :

-         Dépi ki tan, lanmè sé ta maren-péchè selman ?

-         Poutji nou pa ni dwa alé pran an ti-blaf ?

 

Rèné an chef maren-péchè mandé sé boug-la :

-         Alé anrolé, konsa zot ké konprann poutji nou ka espéré chadron-an mi.

Lafen lanné-a titak tris. Moun pa ni dwa alé péché chadron é anlo pé pa achté’y pas pa djè ni lajan.

 

Sa fè ki moun pa ka menm djè chanté nwel. An plis di sa, fok ou péyé pou alé adan « chanté nowel ».

Apré lé zévènman mwa févriyé-a ousédi sa pa djè bel.

Lè’w gadé nou pou koumansé lanné-a épi an chwa. Nou ja pa ni ayen pa menm an ti janchwa. Mé fok ké chwézi ant atann anlè dot oben konté anlè kò-nou.

 

Sa vré sa pa fasil, mé fayen pa fasil ankò, menm péché chadron, sa vini cho

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:56

KREYOLAD 294


 

Konba moun

 

Liséyen pa kontan. Lanné prochenn, Yo lé annilé an filiè anlè yo. Yo té désidé vréyé dot zélèv Lisé Chelchè dan an lot  lisé.

Yo fè an manif pou rivé Laréjion. Lè Chaben wè tousa liséyen ek triko rouj, i té ja anrajé. Misié risivrè-yo kanmenm, mé lè an pofésè (asiparé ki té ni kat PPM-li an poch dèyè’y) ouvè bouch-li pou nonmen non an moun.

Misié wè lévé mouch-wouj, pas i pa lé tann palé di fui-tala ni vet, ni matrité ajiwè mi. Mon boug rayi zafè lekchi-a. I paré sa ka lévé fwa’y. Lè an moun palé di fui-tala kisiswa moun-an jenn kon vié i ka anvi pété frisi mol-li. Konjésion sé pé pran’y afos i té faché. I pété an kout kriyé. Magré yo té pasé twasan, yo rété estébékwé ek Chaben ba-yo an kout lapot ek yo rété sézi. I di i konnet travay-li é i pé ké pasé tan’y ni chayé dlo an panyen, ni réparé an bagay ki pa réparab.

Nwel ka vini man pa lé ba pèsonn konsèy, misié Konsèy mò Senpiè. Mé fodra yo ké débité ti-kochon-an yo ka nouri dépi konmen tan-an. Asiré i ja vini grosè an véra. Pas yonn sé lè a, (san swété sa) an mòso masonn ké chapé anlè tet sé zélev-la. A moman-tala es yo ké palé di konsèvé patrimwàn, oben konsèvé reskonsab-la lajol ?

Fodra nou sispann goumen yonn kont lot pou sav kiles ki ni tò oben ni rézon.

Es fok liséyen péyé poudjol boug politik ?

 

Sé menm manniè Senpiè ant swasannkatòzis épi swasanntrèzis ladjè pété pou an zafè sal té ni an lo pawol sal, yo pété dézod. Ni an boug, sé pa pou di i rafen, mé i mandé prété marché-a pou an konsit. Misié limè di’y i bizwen’y menm jou-a pou i sa fè konsit-li tou. Yo pa rivé tonbé dakò, yo pa menm diskité yo trouvé sé té ped tan.

Afos lé partizan jouré lot, ni an komersan ki wouvé lapot li ba opozan mè-a. Es komersan-tala ké a labri atjelman ?

Es la démokrasi sé yonn dé mo ki rasi ?

Fok chak moun rivé di sa i ni pou di. Fok chak moun rivé tann sa i pa lé tann, pou pep-la sav sa i ni pou fè jòdi kon dèmen


 


 


Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:55

Bel poveb kréyol 77

 

« Chik pa ka respekté met bitasion » lè ou piti fout ou ka pran fè. « Gro kanpèch pa janmen kité ti-kanpèch pousé anba pié’y ».

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:54

Bel poveb kréyol 76

 

« Lawout sé tjè » kréyol ka pran kouraj i pa ka pran kouri pas i sav : sé pa anni kouri sé savwaw séré ki met, « sé pa tou di  ajounou sé prédié ki met »

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:52

KREYOLAD 293


 

Pitji lagrip

 

Ousédi moun pè zafè pitji kont lagrip la. Si ou fè tan palé moun di sa, asiré yo pa lé tann.

Jik moun lopital : doktè, enfimiez, edswanian kantapou brankardié yo pa lé tann palé di sa. Man konnet an enfimiez ki dakò ba moun pitji, mé lè man mandé’y si i ja pran ta’y, jik atjelman i poko réponn-mwen. I kasé bwa an zorèy-li.

 

Ladilon té ni an sant vaksinasion, épi konmen doktè, enfimiez. Yo rété ka tounen pous-yo pas anlo ped chimen pa la.

An doktè afos rété san fè ayen, fè an propozision :

-         E si yo té ka ba moun alokasion pou vaksiné, asirépapétet té ké ni plis moun !

Kom sé jou-tala, lajan an titak ra, asiré moun té ké kouri pou trapé an lanmonné, yo té ké vini pa grap.

 

Sa ou ka konstaté, sé tan-tala moun pa djè fouben. Ant artik 74 épi 73, ant pitji lagrip épi lagrev lésans ki pou vini, yo ka fè an sel migan.

Tousa fè ki lézafè éti ki pa té ja djè klè, vini ankò pli an toch. Sé bien pou sa Chaben lévé mouch rouj, I jik mènasé :

-         Si 74 la pa pasé, man ké sav sa man ni pou fè !

Li, i ja sav sa i ké fè, i pé ké chayé dlo an panyen, mé es pep-la sav sa i ké fè ?

Sé lanné prochenn nou ké sav. Yo di : « lè ou lad ou pa pè pian », mé afos fè moun pè, es sa pa rann moun tibren krentif, kon an chat ki pè dlo ?

 

Si nou pè 74, 73, épi lonbraj-nou, pétet fodré yo té mandé-nou si nou lé oben si nou pa lé pran reskonsabilité nou ?

Pétet si yo té mandé-nou es nou simié Lafrans pran désizion jik Pari obensinon si nou paré pou pran zafè nou, nou menm, pétet nou té ké ni mwens lapè ? Pétet !

Pétet man ka di bien, pétet nou té ké ni mwens lapè épi mwens pététet.

Es Matinik nou pè lapli par niaj ?

 

Mi dé kèsion ki pé ba nou lagrip pou chwézi :

 

Dabòpouyonn, es zot pou chanjman Matinik dan an kolektivité lotbò dlo éti artik 74-la ka mennen, épi kalté owganizasion’y ki ta’y menm, ek ka prézervé lentérè’y dan Lafrans ?

Fo réponn wi oben non.

 

Déjapoudé  le 24, si non an pasé, fo ké réponn toujou wi oben non, es zot dakò pou kréyé an sel kolektivité Matinik, i ké fè menm bagay Konsèy Jénéral ek Konsèy Réjional, toupandan i ka rété adan lartik 73 Konstitision Lafrans ?

 

Sa pé pa pli klè ki sa, wi oben non !

Pa apenn di, zot trapé lagrip pou zot pa alé voté !

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:51

KREYOLAD 292

 

Lafet toupatou

 

Ni an group chanté nowel ki pa ped ped tan, sanmdi lamenm apré latousen, yo mété an wout épi zafè chanté nowel la. Tousa nou pé di, sé ki yo pa té an rita.

 

Sa ki kom bien épi Anrita, sé ki yo pa ka mandé lajan, mé chak moun ka pòté an bagay, an janbon, an chob an boutéy ji épi kisasayésa.

 

Ou sé di moun lé oubliyé oben yo pa chonjé zafè politik la. Si ou kriyé an boug swazanntrézis oben swasannkatòzis. Sel bagay yo lé tann sé konsèw. Pou wè sa bien, sé lè artis la ka vini  di andéwò. A moman-tala yo ka jwé a giché fèmen kidonk moun pa ka trouvé tiké a 35 éro.

 

Sé jou-tala ni lafet toulitan, moun pa ni asé tan pou alé konsèw. Jik Elèn pa té sav la i té yé, i garé (en français s’égara) lè i antré Latrium i di :

-         Bonjour Pointe-à-Pitre !

Nou ka risouvrè moun tout koté, kisiswa Ayiti épi Karimi ek  Djakout, Gwadloup épi lé metpies gwoka kon Anzala, Eznaw Bwadur…

 

Mé lè sé pou mizik nou, ousédi nou ka fè kon kribich. Lik té lé rann an gloriyé pou dé brital mapipi mizik, i kriyé sa MRDC. Mé ni anlo moun ki pa konprann, yo konprann Lik té lé anmerdé-yo Yo pa achté tiké é misié té oblijé annilé konsèw la. Kat pianis (Ronal, Jil, Mikael ek Gimawk) té tou tris pas jan Matinik simié péyé 60 éro pou wè an méritjen pito yo vini kouté mizik, Mona, Rosine, Donatien ek Cultier. Toupandan yo té ka annilé anba Grankwi a, pa koté Latrium, Imelda sanblé titak moun adan Jédi-mizik pou té kouté kouté mizik rasin.

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:45

Bel poveb kréyol 75

 

 Barel pati an péyi san chapo, mé sé « lè akoma tonbé ou ka wè londjè’y »

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:43

Bel poveb kréyol 74

 

« Si ou lé ni rézon douvan lakras, fok ou benyen tou lé jou »

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:39

KREYOLAD 291

 

Konflérans Lélizé

 

Vandrèdi pasé, té ni gran penteng Lélizé. Adan lanmwatié manda prézidan’y, Niko la, ek i toujou la épi anlo minis.

I distribié dé o twa zo épi bon viann, kontel i mété Marilis minis.

Es sé pas i té ka chonjé Eli oben pou kalmé LKP ?

 

Antouléka pa isi a, bagay la cho toubannman. Lopital Trinité ka tousé dépi twa simenn. An lagrip ka britalizé’y. Magré 73 kaché, yo poko trouvé solision.

Ni an sendikalis ki di sé an siro 74, kidonk épi 74 gout i bizwen pou’y djéri.

Misié di tou :

-         Lotel lagonni é touris simié alé adan dot péyi !

Touris pè vini Matinik pas ni dot ki pa fè « bon » piblisité ba Matinik. Tann sa yo ka di :

Si vou zalé an Martinik, vou nèt pas sur de retourner, kar le personel peu fèr grèv a tou moman !

 

Prézidan an pofité pou di i ké ba sé lotel la an ti-favè, mé fok yo ké rifè sé chanm la yo menm.

Louijo di pa ni asé lajan, i menm di :

-         Sa sé afichaj an vié flim kòbòy.

An boug mandé’y :

An fim oben an flim pou rété anlè lestonmak nou ?

Misié té anrajé, I réponn malapri a :

-         Antouléka sa man sav, sé ki met pies la pa koté Pari, é sa pa ka fè mwen ri. (man ka pran pari épi zot, man sèten misié sé an boug 73).

Eli (zot sav) Gromota di :

- Tout lo pawol-tala pa pòté ayen ni ba lajénes, ni ba lé ti-plantè, kont klordékòn. I pa menm chonjé Jak é pwofitasion ka kontinié. Asiparé yo di an moun té ké akouché mé I pa bay ayen, kidonk sé bagay an moun ki ni an groses nervez.

 

Migel di :

-         Niko pa an moun engra, pas I chonjé ki Lafrans pa té ké ayen san lé esportif, lé matjè tousa bon ! (menmsi I pa chonjé sé boug lakréyolité a).

I anonsé anlo bagay mé nou tout sav ki léro a ra kon zé bourik. Kimanniè i ké rivé fè étidian isi fè doktè ?

I di i lé moun isi achté mango, siret, zannanna épi chadek pito yo enpowté rézen ek ponmfrans.

Nou ké wè, nou véyatif pas nou pa lé pran dlo mousach pou let. Nou sav ki sa mel ka di an tet piébwa, ka chanjé lè i rivé atè.

 

Partager cet article
Repost0
10 novembre 2009 2 10 /11 /novembre /2009 00:40

Jude Duranty : C’est un ouvrage que j’ai édité à compte d’auteur ; éditè pa lé pran kréyol, kréyol pa ka vann (les éditeurs ne veulent pas du créole, le créole ne fait pas vendre). J’ai fait ma mise en page, et je l’ai finalement envoyée aux éditions Jouveprint, qui sont aussi imprimeur et font de la micro-édition. J’ai d’abord fait une série de cent exemplaires, et je les ai vendus assez rapidement. Puis j’en ai commandé à nouveau cent, etc.

Combien d’ouvrages as-tu écrit jusqu’à aujourd’hui ?

C’est mon septième ouvrage après Zouki d’ici danse (Ibis Rouge), Sopaltéba, Brevet de brillance, Les contes de layou (Edilivre) et Ti-diko, Yé krik yé krak bouladjel aux éditions (Desnel).

Est-ce un roman ?

Je l’appelle plutôt rakontaj. Car j’estime que ce n’est pas un  roman ; ça se situe plus dans le cadre du récit. J’ai voulu, à l’instar d’un ami et auteur de Marie-Galante, Max Ripon, qui disait, et je suis d’accord, que nous avons une façon particulière de raconter, qui ne répond pas aux canons du roman français.

Qu’est-ce qui distingue Sansann de ces canons justement ?

Ici, quand on raconte une histoire à quelqu’un, nous faisons beaucoup de digressions. Je pense que c’est un peu une caractéristique du créole, qui fait du « va et vient » comme ça. A priori ça paraît décousu mais ça ne l’est pas. Il n’y a pas cette structure narrative rigide qu’on peut trouver dans le roman. On a parlé de réalisme merveilleux chez certains auteurs caribéens, c’est un peu ça. Je te raconte une histoire, mais il y a un moment où par exemple le « quimbois » peut survenir. Est-ce réel ou inventé ? On ne sait pas, mais ça fait partie de notre culture.

Donc un texte délibérément proche de notre oralité ?

Exactement, je suis complètement dans l’oralité. Même face à du créole écrit, le lecteur doit pouvoir ressentir vraiment la conversation. Certaines personnes vont te dire que ce n’est pas un roman, d’autres que ce n’est pas un récit… En fait, Sansann c’est un ouvrage sur la langue créole elle-même, qui pose les problèmes de la langue. Par exemple quand Sansann est petit, on lui dit de ne pas parler créole parce que cette langue ne le mènera nulle part. 

Des générations entières  de Martiniquais se sont entendues dire cela.

Et on le dit toujours : ça vous empêche de parler français, patati patata… Sa pa vré piès (ce n’est pas vrai du tout). Moi, ma voix a un autre son selon que je parle créole ou français. Dans la tête de beaucoup de gens encore aujourd’hui, créole = soubawou (personne « sauvage », frustre, ndr). 

Pour beaucoup de gens d’ailleurs, quelqu’un ne peut pas parler créole à voix basse. Ils pensent que ce n’est pas possible.

Les gens du Sud ont la voix haute. Si tu vas à Marseille, écoute les gens parler. En Italie, en Espagne, pareil.

En fait Sansann est un personnage qui a fait son choix. Il aime sa langue et culture créoles.

J’ai créé un personnage qui a délibérément choisi de rester créole. Parler, manger, agir en créole. Il y a aussi quelque chose qui traverse tout le livre, c’est l’aspect de la diglossie (« coexistence » de deux langues dans un même espace, ndr). Nous avons deux langues, dont l’une est en permanence rabrouée. Ce n’est pas normal. Si j’entre à la Poste maintenant, et que je dis bonjour aux gens en créole, on va me regarder comme si je débarquais de la lune.

Les choses ont tout de même évolué depuis 15-20 ans, non ?

Ca n’a pas beaucoup évolué. Alors que dans une administration en Guadeloupe c’est différent.

Nous serions plus assimilés en Martinique ?

Je n’appelle pas ça « assimilés » ; j’appelle ça une posture vis-à-vis de la langue. Je ne juge pas les gens, je fais simplement un constat. Sé konsi ou pa ni plas-ou la (c’est comme si tu n’as pas ta place là). Et il y a des situations parfois grotesques. Tu as des papys ou mamies qui vont dans une administration, qui écorchent totalement le français, et la personne en face, qui est aussi martiniquaise, ne leur parlera pas créole, ne les mettra pas à l’aise. Mais quand tu vas à la campagne, il ne faudrait pas parler d’emblée créole aux gens. Ou pé ensilté an moun konsa (tu peux insulter quelqu’un comme ça). Par contre, si c’est la personne qui a décidé de te parler créole, c’est différent. C’est donc très compliqué, on a un problème avec la langue. Aujourd’hui je suis un peu plus à l’aise, je parle créole au ressenti, au feeling. 

Le personnage de Sansann incarne t’il le refus de la langue et culture françaises ?

C’est exactement ça le personnage de Sansann.

Ne crains-tu pas d’être taxé d’être un auteur anti-langue et culture françaises ?

Mon texte n’est pas anti-français ; il est pro-créole. A la quatrième de couverture je reprends une image de Daniel Boukman que j’aime beaucoup : man sé lé kréyol-la asiz anlè an fotèy, pou i pran lang épi tout lang asou latè, pito i rété asou an ti-ban (je pense qu’il faudrait que le créole soit assis sur un fauteuil, pour qu’il prenne langue avec toutes les langues de la terre, plutôt qu’il reste sur un petit banc). Tu es assis sur un fauteuil, donc tu es respectable.

Raphaël Confiant parle d’une dé créolisation progressive en Martinique…

Complètement, et elle est pernicieuse. Ce n’est peut-être pas grave, mais je me surprends très souvent à penser en français. La langue ce n’est pas seulement les mots ; c’est une manière d’agir, de penser. Nous sommes dans un tel environnement, un tel bain linguistique français… Quand on voit les fautes sur certains panneaux avec des inscriptions écrites en créole, on se rend compte à quel point nous sommes imprégnés de la graphie du français. Boukman dit également ceci, et je suis d’accord : nous refusons d’être alphabétisés en créole. Parce que nous le parlons, on pense qu’on sait le lire. Sa pa vré! Si tu ne l’apprends pas depuis petit…

Pour beaucoup de gens, savoir parler et comprendre le créole leur suffit. C’est de l’oralité, et c’est tout. Ils trouvent que l’écrire est trop compliqué, que de toutes façons cela ne leur « apportera » rien, etc. 

Mais se pose et se posera alors le problème de la transmission. Lang-lan ké mò an jou (la langue mourra un jour). Les gens parlaient créole à Trinidad ; ce n’est plus le cas. Le créole est en train de mourir à Sainte-Lucie par exemple…

L’édition 2009 est très récente : que penses-tu de la Journée du créole ?  

Laisse-moi te dire une chose. Dépi yo ka fè an jounen pou an bagay, bagay-tala lagoni, i an danjé (dès qu’on fait une journée pour quelque chose, cette chose est en danger). C’est important à faire, mais, au-delà du symbole, il faut surtout un enseignement du créole dès les plus petites classes. 

Pour revenir à ton rakontaj, il y a beaucoup d’humour dans Sansann.

Je crois qu’il faut justement dire les choses graves par l’humour. J’essaie de dire les choses avec humour parce que c’est grave…

Propos recueillis par Mike Irasque

 

                                           

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de jude duranty
  • : Publication régulière de textes créoles contemporains Kréyol tou lé jou
  • Contact

Recherche

Liens