Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
11 octobre 2009 7 11 /10 /octobre /2009 05:54

Article paru dans Le mag du 10 au 16 octobre 2009 par Barbara OREL

Partager cet article
Repost0
6 octobre 2009 2 06 /10 /octobre /2009 03:02

KREYOLAD 286

 


Siyak blé blan rouj

 

 

An simenn apré Kasav  Difé viré limen pas sa ka vini cho pou lajénes.

Ni trantan yo ka mandé respé, lanmou épi fraternité, mé jénes atjelman ka sanm i  pa ka tann mach. Ni jennjan ki jis koki zié an lot ek mété dé fanmi’y dan lapenn. Tianmay lé antré lékol épi chivé tet chadron, nat épi loks. Ou sé di nou pa sav la Matinik ka alé.

Moun pa djè rité konfians dan lajistis. Ni adan ka jik di lajistis pa jis. Dé boug jik rifizé manjé ek mété lavi-yo an danjé pou dosié-yo vansé.

 

Menm pou manjé pwason isi, pa ni konfians ankò. Konsomatè Matinik ka rifizé manjé pwason, pas yo di sirik épi langous ni klordékòn. Ou pa janmen sav la pwason an pé alé pas lanmè pa ni branch. Pou lajan-yo pa ni lapenn bat-yo-dapré yo- yo simié pwason enporté. Toupandan Lamarin anni déklaré tout koté an lanmiè polié. Kisiswa Galion, Robè, Simon oben Fodfrans. Moun pé pa manjé sirk oben langous ankò

Es pwason-tal pli bon ki ta isi ?

Sé lé péchè ki lé péyè mabré sé pa fyo ki lé poliè.

 

Sanmdi, Kolektif 5 févriyé té envité moun pou manifesté an lari anvil, anlo moun pa djè tann. LKP mété pasé ven-mil moun an lari, jan Gwadloup pa té ni « La patrouille de France » pou alé wè.

Dimanch tout moun tann pou vini fè lafet épi « La patrouille de France ». Pa té ni plas pou mété moun afos Lasavann, Lafransez ek Malékòn (silon sa zot simié) té plen.

 

Antouléka, moun té bien kontan vini yonn anlè lot la savann pour wè « La patrouille de France ». Apré espektak la, moun té kontan telman yo oubliyé zafè lagrip A. Tout moun té lé menyen sé pilot la akondi sé dé estaw. Larmé an siel fè an bel lafet Matinik. Toupandan moun ka réfléchi red asou sa pou yo chwézi ant 73 épi 74.

Pa koté Lariviè-Salé, apré sizè moun té ka voté toujou. Sa pa fet kom dabitid. Dédé di i pa kontan man tann li di :

Man ké alé oti préfé a pas sa pa ni labitid fet konsa !

Kantapou Louifé, i pa réponn lé jounalis afos i té anrajé,chouval li pa douvan adan balotaj-la. Daniel wo, i bien i di épi an vwa feb :

-         Ayen pé pa fet san mwen, nou ké wè!

 

« La patrouille de France » ka véyé asou moun Matinik ka lévé zié an siel akondi yo lé wè an limiè, mé sé siyak blé blan rouj yo ka wè.

Partager cet article
Repost0
6 octobre 2009 2 06 /10 /octobre /2009 03:01

Bel poveb kréyol 72

 

« Sé pa menn jou ou manjé tè bouden’w ka anflé », mé délè « sé pa sa’w manjé ka fè’w mal sé sa’w ka di ».

 

Partager cet article
Repost0
6 octobre 2009 2 06 /10 /octobre /2009 03:01

Bel poveb kréyol 72

 

« Sé pa menn jou ou manjé tè bouden’w ka anflé », mé délè « sé pa sa’w manjé ka fè’w mal sé sa’w ka di ».

 

Partager cet article
Repost0
6 octobre 2009 2 06 /10 /octobre /2009 01:31
Premier CD de la Chorale l'Orchidée sorti en 2002 et produit par Hibiscus Record.
Première réalisation
En ce moment nous enregistrons un deuxième CD prévu pour la fin de l'année 2009.
Partager cet article
Repost0
28 septembre 2009 1 28 /09 /septembre /2009 01:42

Bel poveb kréyol 72

 

« Sé pa menn jou ou manjé tè bouden’w ka anflé », mé délè « sé pa sa’w manjé ka fè’w mal sé sa’w ka di ».

 

Partager cet article
Repost0
28 septembre 2009 1 28 /09 /septembre /2009 01:38

KREYOLAD 285

 

Pwason pwazon

 


Péchè Matinik ké ni pou ay chaché anlot travay pou fè, magré chomaj la. Mari pa kontan é Rèné anrajé kon an kong pas lé Zafer maritim di pwason Fodfrans pwézonnen, san di egzaktiman koté. Es pwason ki an labé a pa ka alé Lanmanten épi viré monté pabò Chechè ?

Kantapou Moris, li non pli pa djé pas yo di pwason Ofranswa ni klordékòn.

Es pwason bato a pli bon ?

Ni an boug ki di mwen :

-          Sé sa selman man ka manjé pas man asiré an déwò a pa ni klordékòn !

Antouléka, man konstaté ki sé pwason éti yo di ni klordokòn la, sé direktiman sa jan isi.  Sad, langous, viej kay, patat épi kisasayésa..

Tout moun an resztoran sé langous yo lé manjé.

Es nou koumansé péyé néglijans nou ?

Yo toujou di nou pwason pli bon ki viann, atjelman es nou pé manjé pwason sé péchè nou an ?

Es tousa sé pa pou nou kouri alé achté viann konjlé ?

Es nou ké kouri an libsèvis pou achté pwason glasé ?

Ki tan lé poliè ké péyè ?

Poulemoman sé lé péchè ki lé péyè pas pou lapéti nouvel-tala, pwason yo ka rété anlè kont yo. Déjapouyonn, senn pa ka djè maré pak, é péchè  ka brilé bon lésans (menmsi i détaksé) pou alé chaché yo jik miklon.

 

An bagay lè an ton té rivé, tout té ka vann dan an moman, atjelman i ka rété anlè kont péchè a. Lè yo glasé’y es sé pa alè-tala i ké fè moun mal ?

Epi yo ké di :

-         Zot wè, pwason an pwézonnen an moun !

Es sé pa konportasion nou ka mélé nou?

 Es sé pa nou menn ka pwézonnen kò-nou ?

Man pa djè ni labitid manjé langous, man mandé an péchè sèvi mwen bien. Lè man pran dé tjilo varé, i jik ba mwen an liv anlè’y.

Man pa rifizé’y, man ka manjé’y an tout kalté sos, an blaf, an dob, an koubouyon pa menm pale lè i bien fri.

Man ké wè apré si pwason ni pwazon.

Partager cet article
Repost0
20 septembre 2009 7 20 /09 /septembre /2009 22:24

Bel poveb kréyol 71

 

« Lariviè débòdé pa anpéché pasé, mé i pa anpéché’w tounen » sé bien pou sa « lavalas fet, i pa bouché goj krapo ».

Partager cet article
Repost0
20 septembre 2009 7 20 /09 /septembre /2009 22:15

Kréyolad 284

 

Ou pa ka sav


 

Boudoum : épi an « Asipipi » labann a Pipo, Joslin, Joj, Jakob épi Janklod mété tout moun dakò.

Kisiswa lé swasanntrèzis, ki di :

-         Ni trantan nou ka pran médikaman-tala é sa toujou ba nou bon soulajman !

 

Kantapou lé swasannkatòzis, yo di :

-         Fo fini épi zafè istad pabò Dilon, atjelman nou dakò pou Latriom menm si sé pou pliziè konsè ! Pas fo jan isi fo nou pran responsabilité-nou. Si nou enmen Kassav fo nou péyé tiké-nou. Sé nou menm ki pou mennen bak-nou !

 

Poudayè, savrè si sé pa pou sa, lé zorganizatè mété twa dat anplis pou té rivé kontanté tout moun.

Kom toujou ni moun ka palé pou ayen, ni an boug ki di mwen :

-         Poutji yo pa mété 30 dat padavwè yo ni trantan ? Konsa nou té ké wè pou toulbon sa ki fanatik Kassav.

Man réfléchi, mé man pa réponn man té boudé kon an doubsis lè man tann Pipo chanté : « pa fè parizien, man ké dématé jé a anlè’w…. »

Toupandan Joslin té ka mandé « Solèy » pas « Kay manman la tè té ka tranblé» pabò Latriom.

Joj gadé an tifanm anfom, ki té ni an gro kapital a libéré, épi i di :

-         Man malad a’w !

Janklod ki té ja ka gadé’y dépi avan’y pas i té anvi « Kolé séré » épi’y di’y vitman :

Avèw’ doudou……

Man jis kwè Joj vini titak tenbré, pa i pa té ka rété kriyé an mwé : « Eva, Eva, Eva…. » I ni ki lè Joslin di’y :

   - « Mi tjè-mwen » ! sa kom fè’y viré tibren larel. Mé i pa ni tan fini, pas Jakob di Joj :            

   -  Si ou malad, pa bizwen ay lopital « Zouk la sé sel médikaman » ki ni, an plis di sa sé « Mizik a Bondié »!

 

Lè Joj tann sa, dot moun kon’y té malad tou. An final di kont, apré an bel « Oh Madiana » sa « Soulajé yo » pas yo té ja bien « Siyé bwa » ek yo mandé moun alé Latriom pandan 8 jou.

 

Mi sé la, jenn kon vié, avokté kon koklez té ka di ba jénérasion-yo « An nou alé » ou pa ka sav la pié ka mennen tet.  Kom sé an sel Kassav ki ni, ou pé jwenn épi an « Bel kréati »  mé osi an « Soukougnan » alow :

-         « An nou alé wè Kassav ! »

 

Ni an boug ki mandé-mwen, Jid :

« Ou lé » ?

Kom man té adan an « Mové jou » man pa réponn li.


Partager cet article
Repost0
16 septembre 2009 3 16 /09 /septembre /2009 01:18

Bel poveb kréyol 70

Afos « atann anlè kannari bel mè’w, ou ka mò fen » mé sé pa tou di kouri, fo sav la ou ka alé é la ou pé paré si an ka lapli.

 

Partager cet article
Repost0