Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
28 décembre 2012 5 28 /12 /décembre /2012 16:16

Chadron nwel

Maren-pèchè ka wouklé sé jou-tala pas anlo pres ralé kanno yo atè pou si pé lapèch ka ba.

Ni yonndé tan yo ka pran bon fè, kon anlo moun Matinik, mé dlo dépasé farin. Yo té oblijé monté Laréjion mandé SeLe épi lé konséyé pòté mannev, pas konno yo ka fè dlo. Anpami lé konséyé, ni ki mandé » pou lé poliè péyé. Kidonk sa ki fè Klordékòn antré épi kontaminé fon lanmè a fok yo péyé sé péchè a.

Tout konséyé té dan lémosion, sé bien pou sa yo voté an mosion pou mandé Léta mélé. Dépi yonndé jou, préfè a pran an désizion pou arété lapèch wonma, toupandan libsèvis ka fè « langouste » antré ovantatè.

Ni boug ki pa ka dòmi_ menm lè yo anonsé lafen dimond_ é yo pofité fè an kanno lanbi ek wonma antré an kandesten. Mé lé Zafer Maritim ki bizwen pasé bon révéyon, té ka véyé yo.

Antouléka sé jou-tala sé la nowel é pétet sel bagay nou ni a fè pou soutni lé maren-péchè sé achté chadron an a 80 éro. Man ja ka tann zot réponn :

-      Epi ki lajan ? Ero a ka fè létè.

Sé lakrikz toupatou é poch nou ka koulé laglas.

An atandan sé péchè ka espéré yo wouvè lapech chadron an, kon tianmay ka atann joujou.

Partager cet article
Repost0
21 décembre 2012 5 21 /12 /décembre /2012 21:45

21 désanm 2012

 

Anlo moun pè le 21 désanm 2012 pas yo anonsé lafen di mond. Kouman sa pou fet ?

Ni ki di an gwo planet ké bité anlè latè ek sa ké fè an gran boulves. Ké ni tsunami, volkan ké pété kidonk jan Senpiè ek dan linò pa alabri. Lamontàn Voklen ké ni éripsion, anfen sé té o pli mové bagay ba Matinik.

Adjilbè di i pa lé mò san i pa wè ich li. Dépi le 15 désanm I pran an biyé pou alé an Frans bò ich-li. Sa misié paté sav sé ki la ka fè fret anlo sé jou-tala. Misié té ja trapé bon gaz laéwopò, pas i té oblijé péyé gwo konsa lajan anlè déziem malet li a. I ka bien rigrété pas i pé pa alé adan chanté nowel.

         Ni an pati moun ki bien manfoupamal, pas kisiswa Matinik oben anlot koté si sé an siel sa ka vini, tout moun ké pran fè.

         Ni anlo moun ki pè pas yo pa janmen kouté ti-chanté défen Anri Gédon-an ki té ka di :

-      Poutji nou pè lafen di mond

-      Si’w pa mové ou ké sové

-      Poutji nou pè lafen di mond

-      Si konsians ou pa tro chajé ?

Antouléka, ni sa ka pofité anlè lapè moun. Ni yonn ki mandé pòté lajan ba’y pas nou pé ké bizwen sa apré le 21 désanm. Adan gran jounal la (pa Antilla) yo jik mété J –4 kontel 4 jou avan le 21 yo té vann gro frijidè pouw a labri à 3000 éro.

Kom ni kay anti-sismik, anti-siklòn yo jik propozé an kay anti-lafen di mond pou an milion léro. Anfen anlo kouyonnè pa ka dòmi pas travay y osé kouyonnen sa ki kouyon padan tout lanné a. Man jik wè adan an sipermarché an chokola anti lafen di mond. Lè ou manjé sa ayen pa ka rivé’w.

Kantapou Milo, sel bagay i ka swété sé ki le 21 désanm, zafè violans lan, nou fè sa désann pou lanmou ek solidarité nou ka trouvé an tan nwel viré monté ek konfians jan Matinik vini pli fò.

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 19:48

Gardèn……

Atjelman nwel pran anlot kanman. Chanté nwel ka vini ra pas épi lakriz sa vini an biznes. Zafè chak moun té ka pòté an chob, an janbon, yonndé paté épi kisasayésa, sa fini net. Nwel jòdi sé gardèn.

Adan gardèn lan, dabòpouyonn sé bien gadé pri a. O pli piti sé 25 éro. Ou ka péyé alavans souplé, pas menm jou a sé 30 éro a lantré. Gardèn pa vé di garenn ou pa ka vini nenpot ki manniè. Fok ou vini épi dres kod la. Kivédi yo ka di’w ki koulè pou abiyé pou’w sa chanté nowel. Si’w pa ni kantik ou, yo pé vann yonn ba’w alantré, oben yo pé permet ou pou 5 éro lwé an kantik.

Sa ki ni labitid fè kriz pran yo touléjou épi lavi a, sé pa lapenn bòdé.

Lè ou péyé, ou ké ni lé dènié group kantik ki lanmod. Sé pa ANRITA ou ké jwenn la. Sé moun-tala pou la tradision é yo pa ka fè moun péyé. Mé ou ké twouvé tout lérestan kontel : Lé Troubadour, Kantik pikan, Kantik lajan, Kantik léro, Kantik débriya, Kantik frik…

Mwen menm sé kay vwazen mwen man ka alé épi tjuiyè mwen, tanbou mwen, chacha mwen ek vwa mwen pou man bay lavwa.

Manmay, nwel pou mwen sé partaj, sé rankont, sé lanmou kidonk zafè gardèn lan sé poko pou mwen.

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 19:45

An sel bagaj

Dépi koumansman mwa désanm lan, yen ki vié nouvel ka fè siwawa an péyi a. Anlo moun ni la kakarel pas yo pè dat an mwa désanm lan. Asiparé lafen dimond pou rivé. Ni sa ka palé di le 12 ni dot ka di kou koupé sé le 21.

Adjilbè pa mélé i paré tout zafè’y ek i ka atann a la volonté. Misié di konsa :

-         Epi tousa ki ja ka pasé an péyi-a, an tout fason asiré lafen dimond ja koumansé ! Tjanmay ka bat manman yo, ich ka fè ich, makoumè ka mandé mayé tou é kisasayésa…

Misié désidé alé an Frans bò ich- li pou si an ka, yo disparet ansanm. I alé fè povizion anlo bagay péyi-a. I genyen gwo lédjim, kontel friyapen, bannann jòn, dachin épi I fè dé gro valiz.

Lè misié rive laéwopò, yo di’y I ni dwa ki an sel bagaj gratjuit. Déziem la fok I lonjé vitman 76 éro. Misié mandé pou fè grev pou mandé an déziem bagaj. Mé pèsonn pa djè brennen. An pati té ja okouran yo jis alé wè konpayi ki fè yo an lajan an mwens, yo péyé ki 60 éro. Ni sa ki di, bénéfis pa ka krévé poch.

An sel bagay man ka di, si anlo moun ka sispann vwayajé pétet tout labann AIR FRANCE, CORSAIR, AIR CARAIBES ké bésé présion yo. Si nouvo konpayi a ki pou fè biyé a 400 éro a désidé ba moun dé bagaj pétet sé la selman nou ké wè an bagay.

Asiré lé konsomatè avion ké ni an ti favè, sé sel bagay ké ranjé zafè moun matinik ka vwayajé.

Mé pétet sé an bagay an Papa nowel nwé selman ké pé pòté sa ba nou adan bagaj li.

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 19:43

KREYOLAD 445

 

An sel…….

Nou té ja konnet an 2011 an brital kankan ek bon goumen asou : an sel artik. 73 épi 74.

Asiparé sé jou-tala ni gro konba ka paré, é sa ka vini cho toubannman pou  an sel dat. Gouvelman lè i voté 73, i té di sé té pou 2014. Atjelman ni ka sanm yo anvi sa tadé titak pli lontan. Pas yo pa asiré viré éli. Yo anvi mizé jik an 2015.

An pati ka di yo pòkò asé mi, yo lé vini ansanm pou an Matinik nouvel é yo simié 2015. Chaben limenm, di :

 Mim, ga sa pa kontrarié mwen, fok aplitjé lalwa, é sé 2014 an sel dat.

Pa koté l’UMP, an parti politik pabò Lafrans, gro kankan ka woulé, ni ki jik ka di gro mo, ek vié pawol. Asiparé yo pa té ké konté dé militan andéwò Lafrans. Sa fè ki an kandida ka viré pran laba épi sé élektè « antièwman apar-tala ». Sa cho telman, ni ki ja jik mennasé alé douvan tribinal. I ni dé moun ka di yo rivé prèmié mé sé an sel prézidan ki pou ni. Nou ka wè, sé pa Matinik selman moun ka goumen pou pos prézidan.

Manmay, si sa ka kontinié Jan-Filip (pa tala ki ni lò a, pa koté Sentlis) mé tala éti ni menm non épi prézidan Ayiti a. Misié ké kontinié chanté toujou :

-         Pa ni an bon moun, yen ki …. (zot ja sav).

An  malpalan di mwen :

-         Chanté : Edamizo é ya, dan an komin pa ni dé mè, si ni dé mè ni …(zot ja sav). Eben sa pasé lanmod, pas atjelman yo pé chanté :

-         Edamizo é ya, dan an komin ni pliziè mè, ki pé mayé tout… (zot ja sav) pou zot pa di man malélivé.

 

An sel bagay man ka propozé sé an sel chanté nowel épi MIM, PPM UMP ék kisasayésa pou an sel Matinik san chomaj. Mé man ja sav zot ké di man ni : an sel tibranch. Mé man asiré tousa pa ka ankourajé ni jénes, ni moun ki pa ka voté alé mété an bilten pou an sel kolektivité.

Partager cet article
Repost0
3 décembre 2012 1 03 /12 /décembre /2012 20:52

An sel…….

Nou té ja konnet an 2011 an brital kankan ek bon goumen asou : an sel artik. 73 épi 74.

Asiparé sé jou-tala ni gro konba ka paré, é sa ka vini cho toubannman pou  an sel dat. Gouvelman lè i voté 73, i té di sé té pou 2014. Atjelman ni ka sanm yo anvi sa tadé titak pli lontan. Pas yo pa asiré viré éli. Yo anvi mizé jik an 2015.

An pati ka di yo pòkò asé mi, yo lé vini ansanm pou an Matinik nouvel é yo simié 2015. Chaben limenm, di :

 Mim, ga sa pa kontrarié mwen, fok aplitjé lalwa, é sé 2014 an sel dat.

Pa koté l’UMP, an parti politik pabò Lafrans, gro kankan ka woulé, ni ki jik ka di gro mo, ek vié pawol. Asiparé yo pa té ké konté dé militan andéwò Lafrans. Sa fè ki an kandida ka viré pran laba épi sé élektè « antièwman apar-tala ». Sa cho telman, ni ki ja jik mennasé alé douvan tribinal. I ni dé moun ka di yo rivé prèmié mé sé an sel prézidan ki pou ni. Nou ka wè, sé pa Matinik selman moun ka goumen pou pos prézidan.

Manmay, si sa ka kontinié Jan-Filip (pa tala ki ni lò a, pa koté Sentlis) mé tala éti ni menm non épi prézidan Ayiti a. Misié ké kontinié chanté toujou :

-         Pa ni an bon moun, yen ki …. (zot ja sav).

An  malpalan di mwen :

-         Chanté : Edamizo é ya, dan an komin pa ni dé mè, si ni dé mè ni …(zot ja sav). Eben sa pasé lanmod, pas atjelman yo pé chanté :

-         Edamizo é ya, dan an komin ni pliziè mè, ki pé mayé tout… (zot ja sav) pou zot pa di man malélivé.

 

An sel bagay man ka propozé sé an sel chanté nowel épi MIM, PPM UMP ék kisasayésa pou an sel Matinik san chomaj. Mé man ja sav zot ké di man ni : an sel tibranch. Mé man asiré tousa pa ka ankourajé ni jénes, ni moun ki pa ka voté alé mété an bilten pou an sel kolektivité.

Partager cet article
Repost0
4 novembre 2012 7 04 /11 /novembre /2012 11:24

Latousen tris

Latousen pres mò, i lagoni. Tianmay atjelman pa ka alé an senmitiè ankò pou liminé. Oti sé bouji Sentantwàn la ?

Sé épi yo nou té ka fè bel kakabouji pou jwé ti-zwel-séré alantou sé tonb la.

Tout lafanmiy té ka sanblé, manman té ka fè nou konnet kouzen papa. Kantapou té ka fè nou fè konésans tantant épi tonton ki té ni bel ti-kouzin. Nou tout té ka sòti dan tout komin pou té limen an ti limiè alantou Papa Doudou, Manman Doudou oben tonton Emé.

Menmsi nou té ka fè an sel moman ek latousen épi Jou lé mò le dé novanm. Sa pa té tro grav, nou pa té ka oubliyé lé mò.

Jòdijou, senmitiè ni gro limiè lektrisité, pres pa rété bouji ka limen. Epi la modernizasion sé lanpion dan fiol plastik ka limen san koulé. Tout flè an plastik, (asiparé pou pa ni moustik).

Sé moun mò a tou tris, nou pa ka palé di yo ankò dépi yo pasé lot koté a. Poutan yo ka wè ek tann tousa nou ka fè. Sa ka fè yo fini bat pou toutbon. Tout lafanmiy té ka sanblé pou fè an ti-lapriyè ba-yo. Yo té ka tann an ti-milan, jennjan té ka jik fè an ti-koulè dèyè ti-fi. Mé lafanmiy abandoné yo. Disparet pran yo an senmitiè. Pa ni limini ankò. Tonb-yo tou sal, i pa nétwayé, i plen épi vié zeb. Kavo-yo pa ripenn, yo tou led.

Tonton Simon pa ka rakonté bagay ankò pou fè nou pè. Kontel sa ki fet épi soukouyan. Valérin an fanm angajé té ka volé lannuit, tjenbazez. Tousa sé bagay vié neg jan lontan.

Jòdijou nou ka jik adopté ti-kamo adan liv « Harry Potter » oben « Halloween ».

Latousen lagoni, ni yonn moun ka tjenbé la tradision, mé yo kouman fébli, ni anlo ka disparet. Yo ka mandé : « Es nou ké vini liminé an bel ti-bouji ba-yo, lè yo ké pozé tet-yo an senmitiè ?

Partager cet article
Repost0
30 octobre 2012 2 30 /10 /octobre /2012 21:18

KREYOLOMAJ

ba

Misié Joj

(Georges E. Mauvois)

 

        Mi Yo  sé dé ti-liv pou met ek zélev ou mété déwò épi dé mal fanm. Lè ou bien gadé ou ka di : Es sé pa nou ki la ? Matinik épi kréyol li, mes li tout bel manniè’y épi tanzantan mové manniè’y tou.

Dépi Agénor Cacoul Misié Joj ou ka ba nou bel teks téyat alé viré. E sé konsa nou aprann lamanniè Misié Molina ay wè Man Chomil dèyè Le Guichet apré i té jwenn Nasse et Filbec ki té fini Arrivé d’ Paris dan an sel Dézagréman. Misié trapé an ti-gòn (sirtou pa mandé mwen sa sa yé, alé li Antigòn zot ké sav).

Sé di la Ovando paret asou an ti-mizik Jazz an manniè bodzè kon Don Jan. Sa té bel telman, pa koté Kiba i risouvrè an zétrenn an 2004 : Prix Casa de las Américas. Misié té ka palé ba kò’y sel, i pa té fou pies mé i té ka fè sa yo kriyé an fransé an  Monologue du Foyalais. Ni anlè misié kriyé tou fò : Akouré é sé la anlo moun paret kontel Gélius ki pa vini tou sel i té épi disip li, tout moun té ka di mi : Gélius et son disciple.

Pandan tan an, Janine ek Ton Gilmane asiz dwet adan an kat kwazé pou té kouté Contes les quatre croisées ek Contes du monologue. Sé la Zin l’abeille an ti-mouchanmiel, aprann démélé san konprann.

Mé misié Joj épi 90 karenm anlè tet-ou, ou toujou fè plim ou vini léjè pou fè nou révé, mé pou nou wouvè zié nou tou adan jounal Justice. Ou toujou djoubaté pou dénonsé manigans ek pofitasion lé pofitan épi dé artik ki pa té toujou senpatik dapré la kritik.

Misié Joj Mauvois nou kontan ou la épi nou. Nou lé di’w mèsi, pas nou ni Ti-Zétwel an zié tjè nou. Nou sé lé ou tann, manniè nou kontan tousa ou ja ba nou, ek tousa ou lé ba nou toujou pou nou aprann enmen dé lang nou an, sirtou kréyol.

Epi konba ou mennen magré sélérates an lordonans gouvelman an 1960, ou montré nou sa sa vé di : tjenbé red pa moli. Ou fè nou chonjé listwa péyi nou atè Chelchè épi bel liv ou a éti ou ripran pou ba nou Case Navire : Figures Schoelchéroise, épi Un certain Victor Schoelcher tou. San mennen nou lanmanten éti ou fè nou konnet Château Aubéry. Ou di nou pa bliyé Henry Lémery pas sé jan Matinik tou. Wou ki toujou défann maléré ou pa té pé pa kriyé a la ba : Georges Gratiant : un avocat dans le siècle.

Misié Joj, ou toujou fé tout kalté liv : rési, woman, kont, téyat, ek poézi osi vit ki létè. Sé bien pou sa an malpalan di mwen yo ka kriyé’w Joj é létè Movwa.

Nou palé atann akoma lonjé pou nou sa miziré tout londjè’y.

Pou tousa ou ja fè ba fanmiy ou, ba kréyol, ba komin ou, ba péyi’w Matinik ek tout péyi kréyolopal éti ki enmen litérati, épi kréyolomaj-tala nou ka di’w : mèsi misié Joj Movwa

 

Partager cet article
Repost0
12 octobre 2012 5 12 /10 /octobre /2012 15:05

Pléré bouden plen


 

Vandrèdi pasé, lè lapéch chadron an fèmen, yo pa té janmen wè latjé konsa. Yo di chadron an té tro chè à 60 éro, mé sé péchè a pa té janmen wè sa. Jik ni moun ki goumen pas ni ki té ka fè jé malen pou pasé douvan.

An boug jik mété an kalbas anba lenj li pou di i ansent. Mé yo di’y sé pa pas yo di dé nonm pou mayé, ki fok yo pran moun pou enbésil.

Sé péchè pa té janmen wè moun bò lanmè konsa.

Ti-Ernes an maren-péchè asou lakot karayib la pa rivé trapé otorizasion, magré i anwolé.

Kantapou Ernes ti-pat i té ka babiyé gro babiyé.

-      Ou pé di mwen lè man mandé 10 éro pou an tjilo pwason, tout moun ka wouklé ek kriyé an mwé. Mé lè yo di tjilo chadron an, sé 60 éro, pésonn pa ka trouvé I tro chè!

Limenm pa ka konprann. Yo ka di ni lakriz, mé ni moun ka fè kriz pran yo pou manjé chadron. Yo pa pou konnet si chadron ni pen oben farin pou fè’y gonflé.

Ni yonn ki toujou ka wouspété pou pwason-an lè yo di’y 10 éro. Mé i mandé dé tjilo chadron.

Vréman, vréman ni moun ka pléré bouden plen, pas yo ka fè kon apré démil-nef. Tousa ka di pri a tro chè, sé yo prèmié ka défonsé libsèvis pou genyen manjé enpowté.

 

Partager cet article
Repost0
6 octobre 2012 6 06 /10 /octobre /2012 17:38

Chadron ouvé

Komité pèch Matinik désidé wouvè lapèch chadron pou 4 jou selman.

Asiparé, dépi lafen mwa dawou a, épi chalè ek lo dlo a, i té ké ja mi a dépasé. Ni yonn dé malen ki pa atann li wouvè. Pou yo, lanmè pa ka fèmen. Menmsi yo kriyé yo klandesten. Ni lontan yo ka péché oursen mé pa chadron.

Ni dé simenm lamarin ek ladwàn mété lapat asou yonndé, yo ped sadin épi karang, chadron épi kanno. Yo sézi tousa mé (ou sé di kom ki diré sé pa tout yo viré jété an lanmè).

Anlo moun ka wouspété pas yo pa ka konprann kouman sé pou maren-péchè selman chadron an wouvé. Ni an maren-péchè ki di yo konsa :

-      Sé nou selman ka péyé wol ! Sa ki lé, ni ka péyé ta yo tou, pou yo sa ni otorizasion !

Kidonk ou pé alé péhcé dé ti-chadron, mé ou pé pa pran an tjilo. Si ou bizwen an tjilo, fok lonjé 60 éro o pli piti.

Prézidan Komité Pech pofité pou di tou :

-      Sé le marché ka fiksé lé pri !

Kivédi sé maren-péchè a lib pou mandé’w 80 éro si yo lé. Sé wou konsomatè ki pou di non. Kom pa ni anlo, é sé yo selman ki ni dwa péché’y, es nou ké sa di non, lè yo ké mandé 80 oben 100 éro pou an tjilo ? « si pa ni soutirè pa ni…. » zot ja konnet !

Chadron, vini kon kavia, sé moun ki ni bon léro ki pé manja an blaf oben yonndé marinad chadron.

Chadron an wouvè, mé pofitasion tou !

Partager cet article
Repost0