Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
24 septembre 2012 1 24 /09 /septembre /2012 16:01

Chadron mawon

Magré sézon chadron an poko wouvè, ni anlo moun ki ja ka manjé tet chadron.

Adjilbè di mwen :

-         Si pa té ni soutirè pa té ké ni vòlè !

Misié té lé di mwen, si pa té ni moun ka mandé chadron lè lapech poko wouvè, pa té ké ni tet chadron mawon.

Lamarin tjébé an boug ki té pran san tjilo chadron. Sa té red ba misié pas i ké ni a péyé plis ki 20 mil éro lanmann é i trapé 18 mwa prizon épi sousi.

Ernestin pa ka konpran poutji yo ka opozé moun péché chadron, pas lanmè a sé ta tout moun.

Ti-Ernes ki maren-péchè réponn li :

-         Dakò, lanmè a sé ta tout moun, mé tout moun pa ka péyé wol. Sé maren péchè selman ka péyé sa é yo pa ka fè wol.

Sé ti-manmay lakantin lan sé jou-tala, sé sa yo ka réklamé sé dé lantoupriz la,ki DATEX ki SERVICHEF.

Ni an papa-ich ki jik di :

-         Si yo pa ba ich mwen manjé chadron sé ki sé an mové lantoupriz !

Ni dot manman ich ki réponn :

-         Sé pa grotjap selman ki ni dwa manjé chadron. Ich yo ka péyé, yo ni dwa manjé chadron tou, menmsi sé chadron mawon.

Partager cet article
Repost0
7 septembre 2012 5 07 /09 /septembre /2012 16:41

Djo ni…

 

Djo ni bon léro, Djo ni anlo chans pas misié jik chwézi koté pou’w alé lolopital. Asiparé lopital Lapwent pa té asé an pwent pou tjè’y. Lè misié rivé Laména anlo moun trapé mal tjè. Mi sa an enfimiez di :

-      Si Djo ni an chans kochon lavey nwel, épi Bazil désidé kriyé star la Matinik, sa yo ké di ?

Yo ja ka agrésé touris, si star ka vini kasé pip yo lakay nou, nou fini bat épi vié piblisité.

Antouléka man konnet anlo moun ki pa djè ni lakontantman. Yo ka trouvé ni trop sik pou an moun malad. Ni enfimié ki pa ni dwa pran asansè personnel. Virjil ka kontrolé yo, ka mandé non tout jénérasion yo. Menm serten doktè pa ni dwa pasé serten koté pas man Djo, ni pou pasé. Virjil ka blotjé toupatou, pas fok trop neg pa vini bò koté’y.

Yo fè élikoptè ay chaché’y Gwadloup. An vwazen Met Jo mandé mwen :

-      Ki moun ké péyé sa, es sé pa asou lajan ritret mwen an, ki ja meg kon an taso ?

Antouléka si i vini Laména sé ki la ni bon doktè pou tjè. Sinon i pa té ké vini isi a. Sel bagay man ka konstaté Matinik, sé silon ou ni oben ou rafen ou ka trouvé plas Laména.

Met Jo di mwen asiré Djo ni chans pasé’y pas i pa menm atann an nè’d tan pou yo fè radio bay. Pou’y, skanè a té an pàn, pou Djo, ni réparasion lamenm.

Met Jo ki ka atann randévou dépi an mwa jis trapré mal tjè, é i mantjé trapé konjésion. I jik di mwen i ké éséyé mofwazé non’y pou yo sa kriyé’y : Misié Johnny.

Partager cet article
Repost0
4 septembre 2012 2 04 /09 /septembre /2012 13:52

VAKANS DIT

Nou adan dènié simenn vakans lan é sé lawout la ki fè nou chonjé sa.

Anbétéyaj viré koumansé,travo TCSpré ka fè siwawa é ni vankansié ki pa té ka rété di :

-      O didon, vou zavé de gro zaboutéyaj isi, sé pli zenpowtan ke le périf a Pari !

Man di manzel :

-      Ou poko menm wè ayen la !

Sé ki manzel té lotel pa koté Diaman. Kom sé moun an pété lagrev pas dépi di jou, yo poko wè lajan mwa juiyé a. Magré yo alé SeLe Laréjion lé zafè mélé é sa poko ranjé.

Lè man di manzel es i tann palé di jenn pofésè épi stajiè ki té isi yo lé vréyé an Frans, mi sa i réponn mwen :

-      O didon, il fo kil part pour vwaw kòman on travay an métropol !

Man di’y ni adan ki ja ni tret loto pas ou pé pa konté asou transpò piblik. An plis di sa ka mantjé pofésè isi a, é ni pos pou yo.

Manzel kom tjansé, ek i di mwen :

-      Poutji yo pasé an konkou nasional?

Man di’y konsa, jik atjelman Matinik poko endépandan kidonk yo pépa fè konkou pou met lékol.

Manzel di mwen :

-      O didon, sé tro konpliké an Martinik, je repar an Métropol!

Man gadé’y, man pa twazé’y (sé pa té lapenn I pé pa konprann sa ankò pas yo pa ka fè sa an Métropol) man pa di’y ayen.

I anni réponn mwen :

-      Je repran le boulo mardi é mon trentren : metro boulo dodo!

Partager cet article
Repost0
27 août 2012 1 27 /08 /août /2012 15:10

Enternet pa toujou net

 

Lasimenn pasé man aprann an mové nouvel. Adjilbè ki fini genyen an owdinatè, mandé mwen alé asou Enternet. Man ka di Enternet mé li sé Internet i ka di pou sa montré i alapaj (dapré’y).

Poko té ni di jou misié té anlè Enternet ni an vakabon (man kwè yo ka kriyé sa an aquer), misié piraté adres mel li.

Yo pran adres Adjilbè ek yo fè di ki misié jik an Nafrik ek I ni problem, yo anviolé an zanmi’y ek I bizwen lajan.

Anpami tout konpè’y (kontak li) yo vréyé vié nouvel-tala ki rivé a la minit mwen senk dan an batzié. Ni an bon zanmi’y ki pri an sa misié vréyé lajan ba swadizan Adjilbè. An final dikont sé vakabon-an ki trapé lajan-an. Adjilbè pa janmen alé pli lwen ki Fod-frans. Misié pa janmen pran avion , sel bagay i ja pran sé pétrolet  pou monté Senpiè oben pou alé Lans-Mitan.

Manmay ki anlè Enternet fok pengad. Pa vréyé kod zot ba pèsonn pas asiré zot pé maré é zafè zot ké mélé kon sann épi farin.

Pa genyen nenpot kalté bagay nenpot koté.

Adjilbè ki té mété an foto anlè Facebook, ében yo mété misié adan an mové pozision. I té ké asou an sit porno alow ki misié pa janmen sòti bòkay li.

Manmay, lévolision pa toujou ka lévé bon solision, pengad pas akondi pawol la : « lapo kochon sé manman Félisité ».

Partager cet article
Repost0
27 août 2012 1 27 /08 /août /2012 15:07

Ako Mapipi

 


Omaren ni bon maren, sé sa 28èm tour yol Matinik la ka montré nou. Jan Omaren montré moun sé pa selman Ofanswa ek Robè ki ni bon yolè.

Sé moun Omaren an fè moun sav ki sé pa pou ayen yo ni pi gran marina Matinik. Lè man di an boug sé « Brasserie Lorraine » ki douvan misié di mwen :

-         E frer ou ka bwè trop labiè ! Bwè dlo pito !

Man fè misié rimarké ki Félis bwè dlo telman pas I anlè “Chanflor” eben misié koulé 5 fwa adan twa étap.

Ni an yolè Omaren (i poko té boulé) mé misié vréyé bon labou pas sé jounalis la di :

« les marinois vont pouvoir sabler le champagne »

 

Misié di i ka konsomé lokal é sé Labiè Lorèn bien frapé i ka bwè kimafouti chanpàn é sa, kalté bwason-tala pa ka antré an goj li.

Manmay ni anlo moun ka wouspété

(toujou ni) pas tour la ka fet an mwa dawou a. Yo mandé pou mété an juiyé konsa yo pé ké ni siklòn pou annilé pies kalté étap.

 

Ni an lison pou nou aprann sé « lé piti toujou ka vini gran  pas tianmay pa ti-woch»

 

AtjelmanAko sé an mapipi kon Félis, Joj-Anri, Félis….

Jan ofanswa lé mò yo pa sa mò, sa’w lé fè van an ka tounen, mandé Ernesto i ké di zot

 

Jid.

 

Partager cet article
Repost0
9 août 2012 4 09 /08 /août /2012 16:28

Wouzinaj pwazon

Lapréfekti wouvè an gran kayié pou té matjé si ou té pou oben si ou té kont wouzinaj. Dot moun ka kriyé sa « épandaj », sirtou sa ka bwè yenki dizandaj. Yo ka mandé moun siyé mé es yo ké repekté volonté lapopilasion ?

Ni an militan L’ASAUPAMAR ki vini siyé kont, kom an plis i té ni an gran bandrol, lapolis mété lapat asou’y. Sa ki té pli red sé ki pa té djè ni anlo moun pou té riposté. (mwen menm té ayè)

Magré konmen doktè vréyé labou, magré militan vréyé lavwa, magré konmen moun ka rété bò chan-bannann kriyé an mwé, Lapréfekti ni lentansion ba lod pou si mwa ankò. Menmsi pa koté Laréjion yo mété doubout an komision, préfé a pa ni konmision pou pèsonn. I ja di i ké fè sa ki an gou’y.

Konsey doktè di :

  - Podui chimik la ka ba moun kansè, é sé atjelman no ka wè sa. Pas « sé menm jou ou manjé tè bouden’w ka gonflé » !

Doktè épi dot asosiasion fè moun sav, pou yopa di yo dikonplis.

Ni plantè bannann ki di :

- Nou sé dé moun reskonsab, pas nou ka sèvi podui omologé !

Zot pa ka di farmasien ka prézonnen moun, kidonk zot pé pa di nou ka prézonnon popilasion Matinik.

Sé plantè a mété déwò an anjen ww pou wouzé bannann. Ni yonn adan yo ki di :

- Sa bien bel kalté anjen-tala, mé i fet pou koté plat. Sé ki nostrom ni plantasion an mòn  é si i sèvi sa i pé  planté bannann.

Anlo plantè ka wouklé pas « chak bètafé ka  kléré pou nam li », yo ka chonjé yo pa djè ni dot manniè poulemoman pou tjwé chanpiyon bannann  lan. Anlo adan yo ki té ni plantasion Sent-Lisi ped sadin épi karang pas sa détjui tout chan bannann yo.

Manmay ki tan nou ké ni a pa chwézi ant bannann épi lasanté ?

Ki tan nou ké ni an bannann titak pli prop, pli bio san podui chimik ?

Poulemoman épi chalè a, man ka wouziné tet mwen épi dlo, mé vréman man pa asiré si i pa plen épi podui danjéré.

Partager cet article
Repost0
2 août 2012 4 02 /08 /août /2012 17:34

Bidim zouk dit

 

Yonndé organizatè mizisien désidé pran kò-yo an men pou fè an sanblé yo kriyé : B.BIDIM MIZIK FESTIVAL.

 

Mé ou sé di sa pa fè tout moun plézi. An tan red-tala yo pa trouvé asé lajan, oben yo pa ladjé asé lajan ba an pati moun ?

Antouléka Lavil Fodfrans di non. Asiparé lé kondision sékirité pa té ké la.

 

Lè Erik tann sa i kouri anlè radio pou mété an virgil. Mi sa misié di :

-         Man pa ka konprann, ja ni pasé 60 moun ki ja ka travay, yo pé pa fè nou sa !Pa fè mwen lapenn !

Frank ba lis moun ki té ké dakò misié jik ajouté :

- Festival-tala sé ta nou. Mé es yo ké kontan ? Sa ki nou ? Sa ki yo ?

 

Misié ka chaché anlot koté asiparé i lonviyé pabò Sentàn. Mé es Garsen ké asepté ?

Es lavil Sentàn ké pé suiv pou bidim sanblé-tala?

 

Apré jédi nou ké sav pou toutbon, mé pou le moman menm tan-an ka sanm i pa djè pou sa. An plis di ler la, lapli a ka tonbé dri.

Es moun ké anvi alé an koté pou pran an ben lapli pou 25 €?

Sel bagay mwen man asiré sé ki sé pa Ladilon sa ké fet. Dapré mwen sa ki bizwen dansé an bidim zouk, yo ké ni a alé dan an ti-zouk oben an bwat. Tousa ki konprann yo ké viv an nouvo Méchan Zouk yo brè luil, oben bonbon-yo brilé.

Epi tout lo difikilté-tala, savrè si sé pa tousa ki fè Dady Harry bay chabon pati an péyi san chapo.

Fout lavi artis red, Kali té ni rézon « sé pa touléjou ou pé bwè manjé ». Pétet sa ké fè sé jenn manmay la réfléchi. Sa ki anvi fè artis kom métié. Fok yo sav ki sé pa anni mété linet fimé kon dé vonvon. Fok yo maren ren-yo, sirtou sé tala ki ja ni pantalon-yo la zot ja sav la.

 

Partager cet article
Repost0
2 août 2012 4 02 /08 /août /2012 17:30

Mis pa Miss


 


Sé jou-tala Maéva vini an vakans kay Papa-Doudou. I ka kriyé Papa-Doudou Papy, misié pa djè enmen sa pies pies pies. Mé kom sé ti-yich ti-yich li i ka asepté.

Sanmdi pasé, Papa-Doudou vréyé Maéva an boutik man Léoni a pou’y té genyen an mis luil ba’y.

Maéva di Papa-Doudou :

-         Papy je t’ai déjà dit ce n’et pas une boutique mais une épicerie !

Papa-Doudou pa di tianmay la ayen mé man santi i pa té kontan. I ri ba’y.Atatay si i té sav. An tan-mwen man pa té ké janmen di Papa-Doudou sa. Asiré man té ké trapé an souflé.

Maéva viré di Papa-Doudou :

-         Qu’est-ce que c’est que cet histoire de miss, ce n’est pas un défilé Papy !

Sé ki ti-manzel la pa sav ki Papa-Doudou toujou rété épi mizi ansien i konnet. Jik atjtelman i ka palé an ansien fran. E jik alé sa i konnet kom mizi sé : mis, rotji, chopin ek lit.

Sé konsa lè twa jénérasion ka jwenn yonn pa ka konprann lot.

 

Délè menm ich ou pa ka konprann lè ou ka palé oben lè yo ka palé.

Lot jou ti-bolonm mwen an di mwen man té ka mété patalon pété boul. Lè man mandé’y lesplikasion i di mwen sé pas man ka fè pantalon mwen monté tro wo. Misié ka pòté pantalon’y


anba bonda’y. Kidonk i pa o konba, pas ren’y pa maré. Mé saw lé  fè sé lajénes.

 

Maéva konnet Miss France, mé pa mis luil. Kréyol la ka foukan, Fransé a pran laba sirtou épi sé tianmay la ki laba a. Papa-Doudou é mwen menm tou tris pas kréyol la kon an servolan ka marot.

 

Partager cet article
Repost0
16 juillet 2012 1 16 /07 /juillet /2012 15:52

Kous békàn

 

Sé kourè Matinik la bien koumansé tour 2012 la. Yo pati douvan douvan pas yo chonjé poveb la : « sé sa ki an fal ou ki ta’w.

 

Mikael koumansé an jòn Ervé pati dèyè’y dimanch mé es ké ni antant pou an kourè Matinik toujou douvan ?

Es ké ni, kon lanné pasé, konba pou sav ki moun ki lidè ?

 

Es lespérians lanné 2011 lan ké sèvi yo ?

Antouléka nou ka bien wè ki tout moun ka sipòté sé kourè nou an. Sel bagay nou ka swété sé ki yo pa anonsé nou ki sé kourè a ka pran kochoni pou yo alé pli vit. Pas sé jou-tala sé yen ki sa ou ka tann anlè Tour de Frans la.

 

Adan tou sa ni toujou an djab pou opozé laposésion pasé oben ploton woulé. Sé kon sa, dimanch an boug té lé pasé a tout fos. Dépi sanmdi i pati dansé ek i mizé an chimen é kous la baré’y. Misié pofité di madanm li sé palakoz kous siklis la ki fè si i ka rivé a lè-tala.

 

Ernestin, madanm li, di’y i bien janti mé i pa ka sanm ni an manman mouton, ni an ababa, ajiwè an apoda.

 

Ni anlot boug ki té kontan telman kourè matinik té douvan, mé misié pa té a jen, i té menm chajé kon an pié siret gro midi. Atout fos i té lé alé wè larivé a asou lin darivé a. Yo kom bouskilé monboug ek yo malmenmen’y kon an patjé rad sal. Tout boulézon pran lavol.

 

Manmay sé pa, pas poko ni étilotes pou zot konprann zot pé brè kon dé tous ab.

 

Partager cet article
Repost0
16 juillet 2012 1 16 /07 /juillet /2012 15:34

Éti lo tes

 

Eti lo tes la yo ka ponmet nou an ?

Vréman,vréman gouvelman ka pran nou pou dé bwabwa. Alow ou bizwen an aparey pou sa miziré kout ronm ou ?

 

Kondisiré ou pa sav si ou alé dan an penteng ek ou pran 5 fé, 4 labiè, 3 panaché, 2 vè diven ek 1 vè chanpay ou pa sav fok pa ou pran lawout ?

Magré tout kanpàn « La prévansion lawout »ou sé di nou ka fè kondisiré noupa lé  konprannan bagay ki senp.

Dépi ou brè a dépasé ou pa pou pran lawout. Gouvelman trouvé anlot manniè pou fouwé lanmen’y an poch-nou. Si nou pa ni « Etilotes » adan loto kisiswa chimik oben élektronik nou pé pran fè kon an med.

 

Pas asiré sé jandam la (ki an prensip pa ka boulé menmsi yo pasé yonndé labiè anlè konsians yo anba chalè a) yo pé ké manchandé nou. Man poko konnet pri lanmann lan mé asiré, kisiswa pri a sé jou-tala kom sa pa djè fò asiré i pé ké dous kon siro.

Dimanch adan « tranpaj chow  Trinité a”, sa té cho toubannman pas apré sa lézom vréyé yonn dé bon fé ek labiè pou té sa fè tranpaj la désann.

Ni yonn ki di :

-         Doktè di mwen pa brè mé man tranpé pen an adan ronm lan !

Kom I pou la tradision(dapré’y) I bwè bon tranpé pas man pa di zot mé misié sé an ayisien.

 

Manmay yo pa bizwen di nou moli sirtou padan vakans lan la ka vini a. Tour Yol ka vini pokosion. Pofité désann Fodfrans bò lanmè pou fè van pasé anlè nou épi Festival la.

 

Partager cet article
Repost0