Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
6 juillet 2012 5 06 /07 /juillet /2012 16:55

Ki tan sa ké chanjé ?

 

Nou fini sòti dan an éleksion lasimenn pasé, ni kandida ki ja ka déklaré pou ta a ka vini a, éleksion sel asanblé a an 2014.

 

Ni an kandida ki ja ka fè kò’y plézi, pas i fini ped é i di :

-         Sé pa té Mon plézi !

Fok di Matinik voté agoch é menm trè agoch pis i vréyé dé kandida patriyot Lasanblé Nasional, ou sé di Matinik di :

-         Mim !

 

Sa man konstaté kanmenm sé ki ni an kandida éti yo pa ka palé di’y mé ki ka envité kò’y dépi yonndé tan. Sé Labtansion. Sa ka fè tansion chef parti politik monté pas, yo pa ka rivé mobilizé élektè-yo. Labtansion ka kriyé an mwé. I ni asé épi lo éleksion-tala toupandan chomaj ka wosé, ek travay ka vini ra é sèten moun simié lajan lokasion-an san travay pas pa djè ni. E lè i ni yo pa lé péyé’w.

 

Ou sé di sa ki anvi ni ka vini pli maléré, ek sa ki ja ni pa ka otjipé, pas yo alez é yo ka pléré zié sek.

 

An kanmarad étranjé di mwen lasimenn pasé, lè i ka wè manniè nou ka viv an péyi a, i pa ka djè wè mizè. Sa misié pa sav, sé ki anlo ka viv a krédi akondi moun ki ni. Ni anlo ka achté an désanm ek yo ka péyé lè pak rive.Yo ka pann chapo yo pli wo ki tet yo.

 

Vréman, vréman sa ka vini cho, gouvelman wosé SMIC la mé ou pa ka menm wè sa afos sé an ti-lanmonné kod.

 

Partager cet article
Repost0
26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 13:43

Dépi té…….

 

Dépi té ni éleksion, ni moun ki présé pozé kandida-yo.

 

Dépi té ni bwè manjé, Adjilbè pou zafè konflérans lan, kisiswa parti a, dwet oben goch, patrityot kon otonomis.

 

Dépi té ni an pos pou trapé, ni 45 boug épi fanm ki désann Lapréfekti.

 

Ti-Milo di mwen konsa :

-         Si pa té ni lajan adan sa, asiré pa té ké ni otan kandida. Yo tout ka vini pou tiré chomaj (dapré-yo) mé man pito kwè sé pas yo palé rété an chomaj. Sirtou épi sel asanblé a ka vini an !

-          

Jik ni parti politik ki enskri non moun ki pa menm pran lapenn fè konflérans. Ni kandida élektè pa mwenm janmen wè oben tann. Asiré sa ka permet sé parti a genyen an ti-lanmonné ki pa an lanmonné (ki pa an lanmonné-kod).

 

Man konnet Odjis, sé jou-tala i tou chimérik dépi té ni kisiswa éleksion-an. I pé pa di tout moun bonjou alez kò’y.

Si i di an boug lagoch bel bonjou normalman, yo ka di i agoch. Si i fè malè di an fanm ladwat bonjou, yo ka di I ka zayé moun ladwet. Di bonjou bouro ou pandi, pa di bouro bonjou ou pandi, zot konnet lèrestan poveb-la.

 

Sel bagay kanmenm, dépi té ni néglijans anlè lawout sé konsa Lidovik ped ta’y la simenn pasé. Misié té ka antréné bienkonmifo ek an loto chalviré’y djel-anba anlè siklis li.

Sel bagay dépi ni moun kip a ka voté sa ka déranjé moun ki lé vini : dépité Matinik.

Partager cet article
Repost0
26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 13:42

Kasé lo

 

Ni an ansien dépité ki pa valé défet la pies, pies, pies. I té asiré i té ké la o déziem touw. Mé pep la di’y : won manej la fini !

I déklaré dan an gran mo-matjé :

  - Man ké voté ba Chaben!

Es I vini patriyot, oben es I viré patriyot ?

Kom désizion-tala grav, i chonjé sa ki té rivé an kanmarad li dan an éleksion prézidan Konsey Jénéral. Mi sa i di an fon tjè’y (anfen man ka sipozé) :

-         Sino za pran fè avan mwen, yo pé ké fè mwen’y, sé mwen ké démisioné.

Alians li-a té mandé voté ba Lwijo ki rivé douvan, mé misié chonjé an ti-pawol Piè.

-         Man simié viv an sel jou doubout pito tout lavi diran  man rété kouché!

Kidonk i vréyé let démision’y, i désidé kasé lo épi BATIR. Misié pa té anvi Parti-a bati pies kalté model kay anlè do’y. Fok di tou, yo té ja ni an ti-kochon ka nouri. Sèten moun an komin-la fè’y konprann i sé an mennen vini, an vié tè-rapòté. An finaldikont lè misié wé si pé lapech ka bay, i désidé ralé kanno’y atè.

Jik atjelman nou ka mandé poutji si pé moun ka alé voté, mé ousédi zafè disiplin la, sa pa djè komen, sa ka vini ra kon zé-bourik.

 

Ni an kandida ki santi bagay la cho, i mandé Toto (an konpè’y Gwadloup) éti yo fini nonmen minis, vini bay an pal. Tousa sé bagay pou chaché mété jan Matinik ek jan Gwadloup en bisbi ek pou yo kasé lo.

 

Mé si té ni éleksion sanmdi, dimanch sé té Lafet lé papa. Adjilbè pa djè viv sa bien pies toubannman. Pou an fwa madanm-li pa fè’y kado an bwet zouti oben an bel mato. Misié risivrè kat bel jant pou’y té mété anba loto nef li a. Eben o moman I té lé fè madanm li kontan, I té anlè jant, I pa rive rimèsié’y an gou’y. Madanm lan désidé kasé lo. Délè poutoutbon “lè ou an dévenn an grenn diri pé fann tet-ou”.

Manmay pou nou pa di nou an dévenn, sé pa tout moun ki ni dwa-tala : man lé kwè zot alé voté sanmdi, an mas.

Partager cet article
Repost0
26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 13:38

Es nou ka chonjé ?

 

Dépi le 12 mé  an konvwa moun pati Sentàn pou rivé Préchè. Sé le MIR an mouvman pou réparé Matinik ki tibren krazé ka vréyé sa douvan dépi pasé douz lanné. Mouvman Réparasion fè nou chonjé, avan té ni Eropéyen épi Afritjen yo dépòté, té ni amérendien té ka viv isi-a.

Eti yo pasé ?

Es yo tout alé Dominik ?

 

Marfiz di mwen, si man bien gadé zié’y ki titak bridé sé pa pas i ni lachin an fanmi’y li. Si man pran tan-mwen obsèvé man ké wè ki lapo’y sé pa ta blan, pas zanset-li té amérendien ki sòti jik pabò Bénézwel.

 

An final di kont Ti-Moris di mwen :

-          Es sa ki sòti Lafrik ni dwa mandé réparasion?

Kantapou Odjis mi sa i di mwen :

-          Es fok mandé Léta kolonial réparasion pou sé moun-tala ?

Lester an boug Dominik mété grenn sel li :

-          Es sé moun Dominik la pa ni plis dwa ki matinitjé ?

Marlèn di mwen :

-          Es fok pa nou konté anlè fos kò-nou menm pou rivé oubliyé trayizon, esplwatasion yo fè zanset-nou pou nou sa pli fò an tet-nou ?

-           

Antouléka dépi le 12 mé jik le 22 mé, Marsel ka maché touléswè pou i chonjé. Apré VOUKOUM té ni LABONM pas é moun an SE PLI DOUVAN yo té lé vansé. Yo rivé Fodfrans é TANBOU BÒ KANNAL mété kò’y an mouvman épi sé fanm MOOV la. Yo rivé lendi oswè SAN CHENN an tet-yo pou Matinik wè anlot jou. Mé sé moun an ki pa maché a, ki divini yo ?

 

Mé toupandan moun té ka maché, 22 mé ni anlo moun ki pofité alé propté loto-yo, pas sel ti jou konjé tala té bien vini. Jik ni adan ki pasé anlè pon lendi pou pa té alé an travay. Yo di lariviè monté.

 

Délè man ka mandé mwen ki tan 22 mé sé ké an dat pou matinitjé viv kon an fet nasional ?

Pétet jou-tala Matinik ké an nasion pou bon !

 

 

Partager cet article
Repost0
30 mai 2012 3 30 /05 /mai /2012 15:27

Sòti an sann….

 

 

Adjilbè di sé jou-tala, i pa djè ni chans. An plen mwa mé gro lapli ka dékalé jaden’y. Misié ki ni labitid fè kann pèd rékot li, pas pa ni asé soley. Misié pa djè enmen zafè périod politik la pies toubannman.

Ni dé simenn i konprann i té ké trapé an ti-wouspel épi lafen éleksion Prézidan-an. Mé ou sé di sé sòti an sann pou tonbé an difé.

Si éleksion Prézidan Lafrans dit, atjelman lamenm dèyè’y i ni an éleksion dépité. Eleksion ka kontinié pli red a Sayigon. Atjelman ou ka wè plis nonm ek fanm politik ka fè siwawa. Yo tout ka fè sanblaj, miting, gran penteng, anfen yo ka sanblé anlo moun alantou-yo pou montré pogram-yo.

Ni adan ka jik bliyé dépité épi mè sé pa menm bagay la. Yo ka ponmet sa an mè pé fè mé pa an dépité. Yo chak ni an rézon pou yo vini. Ni yonn ki di sé pa li sé la popilasion ki mandé’y vini. I té ka’y li trantjil é yo vini chaché’y. Pies pa ka di sé pou poch-li.

Yo tout ka di sé pou lajénes, pou granmoun ek kont chomaj. Ni anlo jénes ki pa ka menm kapté-yo. Yo pa menm sav si i ni éleksion.

Anlo kandida sav ki yo bizwen an plas pas épi sel Lasanblé-a sé plas la ké chè. Sa ki ja mè, éti ki pa djè asiré pasé, ka asiré plas-yo.

Yo pies pa ka di fok nou mété tet-nou an menm bonnet-la pou travay ba tout péyi-a é pa an konpanyi adan-yo. Yo tout sav travay ka vini ra kon zé-bourik mé yo ka fè konsi ké ni anlo travay ba tout moun.

 

Lafen simenm pasé sé té o pli bel miting pou prézanté kandida adwet kon agoch. Sanmdi swè ni yonn ki di :

-         Nou ké manjé yo épi lapo yo !

Misié mèyè konprann an kandida sé an bannann. Mé es sé pa an fig i ka ba nou ?

 

Partager cet article
Repost0
18 mai 2012 5 18 /05 /mai /2012 15:28

How di pit

 

Mèkrèdi pasé té ni an brital konba kok, mé sé pa té ni an pit Fòfò-a ni an pit Tatàn-la ; sa té ka fet laradio épi latélévizion. Kom gouvelman di komkwa ou pa ni dwa palé di éleksion, yo pé pa opozé moun palé di konba kok menmsi yo anvi tiré’y.

Dépi twazè mwenlèka tout moun té ja rivé o pit. Sa ki pa ni tan rivé la, enstalé kò-yo douvan télé-yo oben bò radio-yo.

Pa an mouch té ka volé, tout lawout té lib akondi tout moun té obliyé désann an vil.

Kom nou pa ni dwa nonmen sé dé kok la man kriyé yonn : Kalagway épi lot la Gwosiwo.

 

Kalagway té ja vini bat an pit ni senkan di sa é i té genyen konba’y. Met li té ka gonflé lestonmak li pas i té asiré Kalagway té ké genyen san sali. Kantapou Gwosiwo, sé prèmié fwa i ka tonbé adan an pit, i té tibren krentif. Ni moun ki di, i pa ni asé lekspérians épi vis, kidonk Kalagwa té ké bay bon zépon.

Mé Gwosiwo sav si’w pa krapo fok pa ou tonbé an ma. Asiparé Kalagway pa rivé néyé’y anba kout zépon menmsi i fè’y bwè dlo.

Gwosiwo défann kò’y kon i té pé, é ni moun ki payé anlè’y. Asiparé yo pa ped lajan-yo. Anfen afos afos, après twazè konba magré toulédé té trapé bon zépon, yo désidé annilé konba-a. Patron pit-la di : - How di pit !

Mé sé payè a ké ni pou mizé anlè an bon kok la sanmdi, pas yo ké ni senkan pou gadé menm kok pou sa ni bon pòté.

Antouléka yo di fok pa palé di éleksion, yo jik mennasé péyé lanmann. Mwen ja pa ni lajan pa menm palé di léro, sé pa mwen ké palé di éleksion pou man pa détounen pèsonn sanmdi.

Sa man pé di zot, si zot pa enmen alé an pit, alé voté kanmenm. Pas ni sa ki ni nwazet ek yo pa ni dan épi ni sa ki ni bon dan, mé yo pa ni an lech oben an ti-lanmin pen rasi pou mété anba dan-yo

Partager cet article
Repost0
7 mai 2012 1 07 /05 /mai /2012 16:48

Fon Lasional

 

Ni an ti-lanm blé ki dévèsé asou komin Préchè, ni omwen 5000 moun ki tonbé adan. Tout moun ozabwa, yo palé konprann Lamarin (ki pa anlè lanmè) fè tousa vwa Matinik. Pa koté Préchè éti nou tout sav Maslen toujou di dé mo san mété mas an fidji’y. Misié sé an militan MODEMAS. I jik matjé andidan gran jounal la, sé moun an ki voté Lamarin la ka pran dlo mousach pou let.

 

Ni lé parti politik sirtou agoch ki pè dot moun pran lanm akouri-tala. Sa anlo moun pa chonjé sé ki parti-tala pa djè enmen neg, kisiswa Afritjen oben Matinitjé. Ni anlo boug tet razé ka batonnen neg, pas en Frans yo pa lakay-yo. Yo swadizan pa enmen étranjé é anlo jan isi ka tonbé an menm bagay la. Yo rayi Ayisien mé yo enmen konpa-a. Yo rayi Dominiken mé yo enmen sitron yo-a. Anfen sé moun-tala pa djè pou lafratèwnité. Si ou pa ni zié-blé ou pa moun.

 

Antouléka ni dé kandida an kous ka fè tout bagay pou soutiré vwa-yo. Sé o pli bel jes makak é o pli bel makakri.

 

Ni an madanm sendikalis ki pa fè makakri, apré trèzan prézidans i désidé ladjé laba ba anlot fanm,Marlèn. Sé manmay Lisé Jozef Gayar chonjé Papa Mémé, mé yonndé zélev kit é tibren faché, pas lè yo té pou pale ek dansé, té ni an délestaj.

Pa koté Sent-Mari té ni an vié kalté kout-senn. Yo pa pran pwason-an pou manjé mé pou analizé. Yo té lé wé si pwason-an té ni klordékòn. Sé péchè a pa ka fè lamarin konfians yo désidé fè analiz yo adan anlot laboratwa endépandan.

 

Fok di épi zafè léro a, ni bon moun ka pran fè. Lamarin di sé palazoz léro si nou déyè konsa. Nou enmen lajan niopéyen-an mé nou palé lwa’y la. Nou pou lérop mé lè sa ka ranjé nou.

 

Partager cet article
Repost0
30 avril 2012 1 30 /04 /avril /2012 21:47

Premié won

 

Té ni dis kandida pou an won chouval-bwa. Tout moun lé fè an kou pas sa ka diré senkan. Pou sa genyen tit prézidan-an, sé kandida-a té dé won. Premié a sé pou toudi lèrestan ek déziem sé pou chwazi tala ki pou rété a. Mé es limenm ké toudi-nou ?

 

Le CSA té mandé pa palé di rézilta éleksion avan dimanch, mé tout moun jé ja sav épi Enternet. Sa ki fè anlo moun lapenn sé nonb vwa Lamarin (ki pa lanmè) rivé trapé atè Matinik.Ni an boug komité Lepen déwò ki mantjé trapé an konjésion afos i té faché.

 

Ni an boug lagoch ki di mwen, Matinik yo ké palé Olandè padavwa sé Fanswa Oland ki rivé douvan.

Ni anlot boug ladwat ki di mwen, es dapré’w lè an boug tonbé i pé ped konba’y ?

Man di misié, délè mantjé tonbé sé bel pa. Pou tala ki ja ni tet chouval li douvan fok lé zélektè kontinié rété mobilizé.

Es yo pé ké alé lanmè ?

Es yo pé ké di : ni yonn ki ja douvan sé pa lapenn nou déplasé ?

 

Pou Fanswa sa rété douvan adan kous la, fok Nikola pa viré monté pies. Pas dapré  lakat marin, an boug an chimen kréyolad yo kriyé Cheminad, misié bay wou pou té sa dégradé anlot Nikola ki anlè pon Enian. Eva di épi tout linet ver li : Joli ! E kantapou Filip misié pou manzel tou.

O premié touw es tala ki an tou a ké rivé sòti?

Asiré nou ké sav o déziem tou.

Partager cet article
Repost0
23 avril 2012 1 23 /04 /avril /2012 14:06

Kankan koumansé pété

 

Simenn-tala sé éleksion Prézidan-larépiblik é yo toulédé ka goumen pou fè o pli gro konflérans.

Si nou kouté yo tout, sé yo ki té ni plis moun. Adan zafè-tala, ni anlo moun ki poko menm sav ba kimoun yo ké voté. Asou sé pano-a té ni ki dé kandida selman, éti lérestan ?

Adjilbè di mwen anpami sé dé a ki la-a i poko ka wè ba kimoun i ké mété an bilten.

Antouléka man pa lé ba pèsonn konsèy mé man ka permété mwen di zot kanmenm :

-         Si zot pa sa chwézi anpami sé 10 kandida-a, alé vote pou kò-zot menm!

 

René pa djè kontan pas nouvo komité a di i trouvé an tou an kes la ka dépasé 60 000 éro. Misié anrajé kon an moreng, pas Konsey Jénéral ka dwé Komité Lapech é si yo té risivrè sibvansion-an, yo té ké menm an eksédan. Sa ki pli red-la sé ki moun an ka di sa-a té an Komité-a tou. Kiles ki ni rézon ? Kiles ki ni tò ?

Si zot rivé sav, mwen menm ka péyé zot an blaf koulirou !

 

Toupandan pa koté Lafrans té ni gro konflérans éti dé kandida ka vanté bouyon-yo, Maslen limenm té sanblé lé patriyot pa koté Préchè. Kou-tala i pa fè kon anlot kandida ki matjé anlè triko’y (Chabin…) é misié sé an chaben dapré-mwen sé pa an fanm kidonk nou pé pa di sé an « chabin ». Sa sé mantjé misié respé. Antouléka, Maslen bien matjé pou tout moun wè « An bel balan pou péyi-a ! ».

Lè man di zot kankan té ké pété, ni dé kandida ki poko pati an kous, é yo ka  di chouval-yo ké annilé. Chonjé lasimenm pasé sa té fè gro bri, lè an kandida fanm té vini o galo pou doublé Arno. Es Ansanm pou an Martinik Nouvel ké mandé Arno viré  atjelman ?

Manmay fok pa gadé tou sa, sa sé lagrimas pou fè makak ri. Man ka viré di zot :

Pa fè makakri, alé voté !

Partager cet article
Repost0
17 avril 2012 2 17 /04 /avril /2012 21:21

Alians félé

 

Ou sé di poveb la ni rézon lè I té ka di : « konplo neg sé … » sé zot ki di’y sé pa mwen. Epi « sa mel ka di an piébwa sé pa sa i ka di lè i rivé atè ».

 

Ni an group nonm ek fanm politik ki mété kò-yo ansanm pou an nouvo Matinik. An tan-an, yo fè gran penteng kon adan an nos. Dapré mwen épi zafè léjislativ la ka vini a, alians-tala ja risivrè bon kout mato.

SeLe ka fè sa i pé pou kom ridrésé’y, mé i ja bien kochi. Sa cho telman, sa fè’y ped tibren chivé a i ni asou tet-chob li a. Fok misié réglé kankan, bisbi, boutdjol, vorasité sèten kandida ki agoulou, konplosité dot ki an bèn.

 

Adan zafè mariyaj-tala, pa asou Lanmanten Edmon koumansé pa filé an mové koton.

 

Jèni limenm pabò Mònouj di i pa tann palé di lis, pas i pa wè non’y an premié. Es sa pas i sé an fanm ?

 

An kandida di :

- Komin mwen ka ba pres tout Matinik limiè, kidonk dapré mwen sa sé an komin enpòtan. Misié di i ni dwa vini tou pou dévoplé Now Karayib la.

 

Kantapou pabò Chelchè, lè Lwizon tann palé di kandida Belfontenn-lan, i jik di  (an fransé silvouplé) :

-         Ayayay L’épine dans mon pied !

 

Arno limenm lè i tann di an madanm té ka vini o gran galo, mi sa i déklaré :

-         Pa mwen, man ka ralé kanno mwen. Sé pa lapenn man alé tjwiyi mango-tala, i vet sé pa pou mwen ! Man pé ké opozé moun konprann kalté migan politik-tala ; sa ja asé konplitjé konsa pou lagoch !

 

An éleksion dépité avan anvlop palé, sé pwa komin ka konté, sé bien sa yo fè nou konprann pabò Dikos. Misié Limè di douvan douvan i pa té paré. Atjelman i paré pou dévoplé komin-li, sé pa dot konséyé Fodfrans ké permet li fè sa, sirtou si yo pa menm prézidan ankò. I di lapopilasion Dikos mandé’y prézanté kò’y é i pé pa di non.

An politik,chak moun ka li an gou’y, ou sé di chak bètafé ka kléré pou nam li menmsi lé zélektè toujou an nwè.

Chaben di :

-         Préfé a ba mwen rézon !

    Kantapou SeLe limenm ajouté :

-         Préfé a pa ba mwen tò !

Pandan tan-an chomaj ka simerjé, jennjan ka pété tet-yo, jennfi ka ansent grobouden, lésans ka wosé van.

Manmay, pou zot pa tro fann tet zot kouri alé manjé an matoutou vitman, mé pa félé dan zot kanmenm.

Partager cet article
Repost0