Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
7 avril 2012 6 07 /04 /avril /2012 12:41

Fè krab

 

Ni anlo parti politik ki mété fanm adan éleksion-an, mé yo tout té sipléyant. Yo asiré yo pé ké kritiké-yo(dapré yo). Mé, l’UFM pa ped tan volé an zel jilé-yo pou malpalé yo.

 

An parti ka woulé Ansanm pou Matinik Nouvel pou yo pa ni lapenn kritiké’y, i lansé an kandida fanm dan lisid Anlot madanm fè an kout krab. I mandé yonndé boug ki fouwé lanmen-yo an mòdan’y pou wè si i ka mode.

 

Ni yonndé fanm dan linò lè yo wè sa, yo mandé Jèni poté kò’y di lis. Manzel (eskizé Man Limè) déklaré : Ga lo boug la ki an politik la é zot pa lé mwen asepté ?

Kidonk magré i té ja di i ké respekté la disiplin. Ni an makokot li ki di’y :

-         Rasanbleman-tala sé pa an parti. Kidonk, sé pa parti’y, véritab parti politik sé « Osons oser ». Madanm ki finalman di fok i ni toupé di :

-         Fanm Mònouj vini chaché mwen épi tout lakot karayib, man pé pa di non, an plis di man sé sel mè fanm Matinik, fok man alé !

 

Madanm pa té sav ki Yvet té ké doublé Arno dan lisid. L’UFM an finaldikont, bien kontan pas ké ni dé fanm éti ka prézanté kò-yo anlè pwa kò-yo é pa pou soutni obensoutiré boug politik.

Adan zafè krab-tala sé pa selman an politik nou ka jwenn sa, menm an sendika sa ka rivé. Mandé L’UGM ek la CGTM kiles ki pli krab ?

Antouléka sa ka roulé loto ka konstaté apré grev-tala, lésans wosé sis santim. Es sa ké permet yo péyé sé ponpis la ?

 

Dan twa mwa nou ké rivé sav é nou ké wè ki manniè krab la ka dékalé.

 

Partager cet article
Repost0
30 mars 2012 5 30 /03 /mars /2012 17:42

Nou ansablé

 

Viktoren ni an sel mo an bouch-li sé jou-tala sé :

-         Ansablé

Fo pa zot kwè misié sé an Sablé, pies pa. Mé man pé ké di non’y pou man pa trapé dézagréman.

Misié ki péchèGran-Riviè té tou kontan lè yo té ka konstrui por la. Mé dépi sa por la ka yen ki mennen sab. Yo pé pa fèmen kanno-yo sòti pou alé lapech.

Viktoren té ka kouté sé kandida-a kisiswa pou prézidan oben pou dépité misié di :

-         Nou ja ansablé, é man pa sav si sé an asanblé ké sa dézansablé-nou !

Sa ki pli  red, lendi i té anvi désann anvil adan an manif i pa té pé pran kanno’y. Sé an kanmarad ki propozé’y pasaj. Misié viré di :

-         Nou ansablé, sé pa apenn man alé  pies  koté !

Misié ka di chien pisé anlè’y pas gazòy li fini é i pa té pran loto’y.

 

Chaben pofité déklaré kandida’y pou chanjé sikonskripsion.I té ja palé di dézankayé péyi-a, mé es i pé dézansablé Gran-Riviè ba sé péchè-a ?

Antouléka, pa asou lisant Fransis di :

-         Man paré pou chanjé sa asou Fodfrans épi lé patriyot !

SeLe ki té ka réfléchi, an finaldikont, i di i ka viré pozé kandida’y pou dépité.

 

Dan lisid anlot kandida épi an komin ki gran (dapré’y).Chal-André di :

-         Man sé mè ki an gro komin, kidonk man ni dwa o chapit, vwa  mwen ka konté. Yo té chwézi anlot mè ki’y, magré i adan an Rasanblèman Démokratik pou Matinik, i di i pa pou konnet, i lé fè an kou tou.

 

Atjelman, ou sé di zafè goch épi dwet pa vé di ayen ankò. Chak bètafé ka kléré pou nam-li oben chak mè pou komin-li.

Es tousa pé ké ansablé nou ?

 

Sel bagay man asiré sé pa lésans lan ké fè nou rivé sòti !

 

Partager cet article
Repost0
27 mars 2012 2 27 /03 /mars /2012 20:26

Lafen simenn chajé

 

 

Fanswa pa alé Ofanswa, mé i bay wou pou té  kom rivé dégradé téren élektoral-la. Kom chouval misié pa djè douvan i alé adan por plézans Omaren-an. Ni an malpalan (toujou ni yonn), mi sa i di :

-         Misié ka  alé péché yonndé vwa !

Mé anlot ajouté vitman présé :

-         Tjenbontiré, modéré lesprésion’w, misié la pou la Répiblik !

Pandan menm lè a, pa koté Lariviè-Salé, té ni ansan pou la départèmantalizasion. Dédé palé di moun éti ka détounen la démokrasi. Yo pa djè dakò épi zafè manniè voté a. Asiparé lamanniè sa ka alé a, ké ni an sel koulé lidé, an sel son kloch, kidonk pé ké ni lopozision. Dédé jik di :

- Lwa-tala séléra, sé an lwa 73 yo ka sèvi épi lasos 74 !

 

Adan anlot koté pa dan lisid, Jan-Filip di i ni lò an lanmen’y, pas Chaben bay flanbo pou’y sa kontinié konba-a. I di bien fò adan mikro-a :

-         Man paré !      

Sel bagay i di lamenm tou :

-         Man pa Bondié pas man pé pa trouvé mwen an menm balan-an Konsey Réjional épi Konsey Jénéral!

Ni an malpalan (anlot ankò) ki pofité di’y :

-         Ou ni ka ni an sel manda, konsa ou ké an sel koté !

Manmay zot ka wè akondi sé manmay Ayiti a, sa sé an simenn tet-chajé. Té ni politik an tout sans, a dwet épi FMP, a goch épi le MIM, ek an mitan épi MODEM. Antouléka Matinik adan politik la owa kou, kisiswa prézidansiel oben léjislatif

Partager cet article
Repost0
16 mars 2012 5 16 /03 /mars /2012 16:10

Konba fanm jòdi

 

Ni bon fanm ka kouri sé jou-tala menmsi kannaval dit épi chatou-a*. Ni an group boug ki té ansanm pou an Matinik nouvel*, y é té ni an sel fanm kandida ; magré yo ka di yo pou laparité, yo di manzel pa rété la.

 

L’UFM pa ka toutafetman fè linion. Yo mandé pou tiré zafè « madmwazel » la asou papié ladministrasion. Ni an madanm senkantan an montan, lè man kriyé’y madanm, i di mwen i pa vié pasé mwen. I lé yo kriyé’y madmwazel pas si I ni twa yich, I pa mayé épi pèsonn.

 

Man ni an makoumè-mwen ka fè lékol, I di mwen I pé ké sa kriyé sé tianmay latit la madanm an pies manniè. Sé li Selman ki madanm an klas-li. Manzel jik di mwen :

-         Pa mélanjé tòchon épi sèviet, pas koko pa zabriko, é zakari-a pa menm pri pen-an !

 

Déja sé tianmay-la ka vini lékol la épi vant-yo alavwéri, string-yo ka dépasé, si sé métres la pou kriyé yo madanm, limenm pé ké pé ankò.

Manzel di mwen i ka paré zafè’y pou alé abité adan anlot lari, laritret.

 

Antouléka, dépi vandrèdi menmsi ni an fanm ka pran bon fè, i vet*, afos goumen dan kilti pou fè manmay trapé an diplom alantou artis-nou. Manzel ni rézon pas dépi vandrèdi ji dimanch, pabò Laréjion té ni bon fanm pou montré koté law, yo pa manchot. Sé pa an latjuizin selman mé bien pa koté lapenti, chapo, liv épi kisasayésa. Pou sa ki té ka douté toujou ki fanm solid yo rété estébékwé kon dé ababa afos sa té bel.

 

Partager cet article
Repost0
9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 23:02

Karenm


 

Karenm lan koumansé aprè mèkrèdi lésann. Tan an pa ka montré nou sa toutafetman, menmsi nou ka wè yonndé piébwa brilé anlè kot karayib la.

Lapli a pran lanmen ; ousédi menm lamétéwo konnet lakriz. Odjis ka vréyé pié, es sé pas i ni mouchas an soley ?

 

Antouléka, misié té mété an zafè kafé an soley pou sek. Eben dépi koumansman simenn an, i oblijé ka véyé lapli an plen karenm. Agrikiltè ka kriyé an mwé. Lanné-tala anlo pa té sa pati o “Salon” en Frans. Pétet sé lé méè ki alé, pas sé wonm matinik la trapé pliè méday. Prézidan lachanm agrikilti di : stand matinik trapé an gro woulo bravo. Sé agrikiltè matinik la wè tout sé kandida a. Sirtou sa ki poko té ni tout siyati-yo. Yo jik té ni lapenm lè Lamarin (magré sé pa lanmè) bòdé.

Sel moun ki kom kontan sé tou-tala, sé Miladi an manmay Ayiti pas épi karenm la i ka renmen an gou’y épi lidé’y.

 

Sé légliz la ni titak plis moun ki avan kannaval la, mé pa ni otan ki sé vidé mardi gra-a. An palan di karenm, mwen menm ka moli anlè zafè di bétiz la, mé fout sa red lè ou ka gadé tout bagay ka chanjé. Ni konpè Odjis ki di-mwen sé pas man ka viéyi. Zié-a pa djè bon é linet la chè, kò-a pa djè anfom é vizit doktè-a pa ka bésé. Mé fok rété djé magré lakriz. Menmsi ou pa sa péyé fakti’w, fok pa ped fwa.

 

Sel bagay man konstaté kanmenm menmsi sé karenm ni dé boug ki sav ki dan dé mwa ké ni éleksion. Sé boug-tala pa pou konnet zafè karenm. Déjapouyonn yo ka di, sa ki pa lé tonbé pa jwé. Yo sav an politik ni zatrap bandé pa pou konnet si toutrel malad. Sé bien pou sa simenn pasé té ni gran mouvman pa koté Latrénel. Me es sé gran parad pou piti kout baton. Sé élektè ké jijé sé jou prochen-an.

 

Pandan Karenm la, pétet fok réfléchi asou sa nou ka achté, sa nou ka manjé mé sirtou sa nou ka gadé latélé pou nou titak méyè adan tjè-nou.

 

Partager cet article
Repost0
9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 22:58

Lakriz

 

Kannaval 2012 dit, mé ni moun ki pa kontan. Ni adan ka ekzajéré telman mi sa man tann di :

-         Poutji sé sa selman jou kannaval ki ni ?

-         Poutji yo ka koumansé vidé a katrè, i tro ta ?

-         Poutji ni tousa malprop an kannaval la ?

Anfen té ni anlo pawol blabla tou sal asou zafè bwabwa kannaval-la. Ni moun ki di :

-         Nou pa ka konprann poutji yo ba nou an chatou !

Ni an boug, é sé an karnavalié ki ja ni pasé swasann-tjenzan misié sav di sa i ka palé. I di konsa :

-         Lè ou fè an bwabwa anlè an moun, sa ka pòté’y chans. Asiré sé atjelman kriz-la ké tonbè anlè moun pas : kriz ké pran yo !

Man pa sav si misié ké ni rézon, mé lè ou lonviyé pa koté Laréinion, i ni doukwé pou entjet kon tatjet an finet nef.

 

Mi anvwala moun Lakot-karayib fè kriz pran-yo, pas yo mété dé gro dodàn lwiloud an mitan Fon Layé. Té ja ni anboutéyaj, asiparé sa fè an otomibilis trapé an kriz-nef. Tansion misié monté trop. I té ni randévou kay an doktè-zié pou an zafè linet. I rivé dézè apré lè randévou a. Misié ki té ja atann dé mwa pou trapé randévou a, yo ranvréyé’y jik dan twa mwa ankò. I pa pran sa dou kon siro. Misié fè kriz pran’y anlè ti-sèkrétè a. I vréyé dé kout gres anlè’y. Man pé ké matjé sa i di, mé man pé di zot sé manman manzel ki péyé sa.

 

Apré sa misié pasé adan an distribitè labank, pou i té fè yonndé konmision. Gab-la manjé kat-la. Misié anrajé, i lé mò i pa sa mò, finalman ni an boug té ka pasé, i pa trouvé dot poveb pou vréyé an bok anlè misié.

-         Lè’w ni fes ou déchiré sé jou-tala ou ka jwenn belmè’w !

Kidonk pli ou déchiré pli chien ralé’w.

Pou pies kriz pa pran zot, pété ri lè zot ni an poblem épi fè kon chanté a.

Ri-yo avan yo ri’w, pas si ou pa ri-yo, yo ké ri’w !

Partager cet article
Repost0
27 février 2012 1 27 /02 /février /2012 14:32

Kod jéyan


 

Ni an boug, dépi té ni moun ka bétizé, i té ka pran potplim-li. Man pé asiré zot sé pa pou karésé moun. Okontrè misié té pito ka déplimen moun. I pran potplim-li pou fè let alé kon viré.

I vréyé an prèmié ba Siga, nostrom té ké di dan an sanblé an déwò Matinik, komkwa kréyol pa ka mennen pies koté.

 

I vréyé anlot ba an boug, ki pa té ké djè kontan wè foto Mémé asou biro an nanplwayé lézenpo. Magré tousa i fè, manzel pa rivé montré ki Mémé té fanmi’y-li.

 

Epi dènié-a potjiré’y nana ek annui. Ni an minis andidan ki ni gran kod jéyan pou maré moun ka fè kouyonnad, oben ka di bétiz. (man pa a labri, pas misié mé maré mwen kon an med). Eben mon boug monté an chè Lasanblé Lasional pou palé di « Civilizasion ». Misié vréyé kod asou tout sé minis la, ek i ralé yo déwò. Man pa sav si sa ka fè « sivilizé ». Antouléka, kay-nou sa sé mes malélivé. Lè an moun ka palé épi ou ba’y do’w, sé kondisiré ou té jouré manman’y.

 

Man pé ké di nostrom épi kod jéyan- an jouré pèsonn pou yo pa di sé mwen ki di. Mé si lè monboug vini sanmdi, chak koté i pasé yo viré do ba’y, asiré i pé ké pran sa dou kon siro. Man sèten i ké trouvé jan isi, ordinè, malélivé ek san édikasion. Antouléka sé minis la janbé pit, lè SeLe palé pou di misié té ka fè kon antan Iklè.

 

Tout lo bagay-tala, sa pa té ké rivé jik la, si an minis pa té koumansé pa vréyé fion. Misié pa  sav ou pa ka vréyé luil pou étenn difé.

 

Es nou ké ni asé « lasivilizasion » pou risivrè’y kon yo pou risouvrè’y ?

Es i mérité yo fè’y lapenn kon nou té fè Jan-Mari (sé pa bouché-a mé boug ziébòy-la) ?

 

Sé zot ka wè, mwen menm, man sav ki manniè pou risouvrè’y. Pétet man ké rété bò kay mwen pou pasé an ti-lekchi mi anlè mwen trankil lecha, ek pou pies kod jéyan pa vini anmewdé-mwen.

Partager cet article
Repost0
10 février 2012 5 10 /02 /février /2012 13:35

Matjilpa


 

Matjilpa sav, mantjé tonbé sé bel pa. Yo envité pliziè group Lagwadloup pou wouvè kannaval-la.

Yo kité Sen-Jozef pou désann Foyal bò-lanmè oben si zot lé anlè Malékòn-an. Dé bato touris panché, mé érezdibonnè yo pa koulé. Tout sé touris-la té lé désann ansanm.

Erezdionnè, kòmandan-tala pa té kayé kon ta Costa-a pabò Litali. I organizé vizit-la é tout moun-an trouvé chaloup pou té rivé anlè gran tjé-a. I mandé sa ki té lé konnet personaj kannaval Matinik. Tout sé touris di yo té lé konnet.

I palé yo di Mariyàn-lapofig, Diab rouj, Karolin zié-koki, Neg-grosiro épi anlo dot ankò.

Ni an touris ki di i wè  an Bwabwa Sarko, ek Mas Olann an Matinik Caribean Festival-la. Kòmandan-an ki té ja konnet kannaval isi, sa pa siprann li.

 

Sé touris la pa té sa fè diférans ant jan isi épi jan Lagwadloup. Ni an konpè-mwen ki kon mwen pa djè fò an anglé a. Anglé’y pa ka monté mòn, sé an kréyol i fò. Eben afos afos, i rivé fè yo konprann ki lakay-nou, sé group épi gros kes, kes kler, tandik ki Lagwadloup sé tanbou a po. Nou ni group tou, té ka fet épi bonm plastik, sé bien pou sa nou ni PSB (Plastik System Band). Lè man di sa, an annafè (toujou ni yonn) di konsa :

-         Ou oblijé mété plastik lè ou ni an bann !

Nou pa pran wotè, misié é sé touris-la pa konprann. Mé man di misié sé pa paskè sé kannaval pou i sa di tousa i anvi.

 

Man fè sé touris la konprann éti nou té adan an sel LIANNAJ épi Lagwadloup, pas la té ESPLOZION Zabim éti té ka dansé WAKA. Sa fè VIDIM adan an sel VOUKOUM épi sa mennen moun monté Kolson ALL STARS dan an sel SYCOPALE jik Mari-Galant.

Touris la pa konprann tjou chien a lapapiyot, mé man di’y sé pas la té ni yonndé group Lagwadloup adan Matinik Caribean Festival-la.

Antouléka sé touris la ja di yo ké la lanné prochenn mé es sa ké fet Sen-Jozef ?

Partager cet article
Repost0
10 février 2012 5 10 /02 /février /2012 13:35

Parad linò

 

Simenn pa sé sé té Foyal moun té ka défilé douvan touris. Dimanch, sé pa koté Loren lé karnavalié ki pa té ni mal ren pété’y monté.

Ni taksi ki pa té kontan pies. Kou-tala té ni ki an sel bato touris. Sa ki pa désann atè, pa té djè anvi alé pa dan linò. Asiparé té ké ni anboutéyaj. An plis di sa lé ponpis té di yo té ni lentansion mobilizé mardi. Ou pa bizwen plis pou té wè an sel vidé douvan sé estasion lésans-la. Tout moun fè latjé. Mwen menm, lè man tann sa avan té ni gran latjé ek pou man pa rété kon an bef gro latjé, man alé plen bak-mwen.

 

An jounalis sanmdi répété padan pliziè fwa :

-         Pa apenn kouri fè lésans, poko ni lagrev !

Eben ousédi i té di sé moun. Pété’y kouri ay fè lésans ou pa janmen sav. Kom sé moun an chonjé le 5 févriyé 2009, yo kouri ay fè lésans.

Ou sé di pou toutbon sa ba moun bon balan. Sa ki té ja ni lésans fè latjé pou 10 éro.

 

Té ni an fanm kandida isi-a pou kanpàn li, i pofité di :

-         Lè man ké éli, man ké bésé lésans lan, pas i tro chè isi-a !

Yo pa menm pran wotè manzel, pas i poko 500 siyati’y la.

 

Pandan tan-an an jenn tiboug té ni an ti-kochon ka nouri épi anlot ki té ké volé bagay-li. Misié pa ba lot la dé bo, pou yo pa apenn di i makoumè. I fè kon an ti-makoumè, i ba kanmarad li-a dé bal an do. I pa bay pies chans sové.

 

Manmay ni trop jenn manmay ka parade épi fizi ki pa fizi a bouchon. Dapré mwen yo ka ped linò

Partager cet article
Repost0
31 janvier 2012 2 31 /01 /janvier /2012 17:36

Rété véyatif


 

 

Ni an dokè sendikalis, ganmé kon an chik chien, konparézon kon chien touni, ek toujou ka roulé an BM dènié model ; misié vréyé an kout gres anlè an boug ki té an sandal ek an vié ti-chot kout anlè’y. Sa misié pa té sav, sé ki monboug té an enspektè ki té vini lonviyé ek makrélé sa ka pasé anlè pow la.

An finaldikont, sendikalis-tala trapé bon bab ki kalbosé tet-li. Yo bay péyé an gro lanmann épi i trapé bon sousi. Manmay, ki tan nou ké sispann jijé moun anlè aparans-yo ? Sé pa tout moun épi lavaliè ki bon moun. Eskamotè toujou ni bel fidji. Antouléka sendikalis-tala aprann an ti-pawol kréyol : sé pa gro boutey losion ka santi bon.

 

Ni anlo maren péchè ki pa kontan pies toubannman. Eleksion lapech kité anlo moun sana yen. Ni maren-péchè ki rété lévé nas-yo é yo pa pran lapenn déplasé. Eben anlo anpami-yo ped sadin épi karang. Sa fè ki Nestò ki pa anvi rété a zéro, ja ka pran douvan pas I asiré (dapré’y) bef douvan brè dlo klè.

 

Sé konsa atjelman zafè débriya pa péché pres dit. Lanméri Fodfrans mété an diplom pou vann koko. Sé pa nenpot ti-tjokè ki pé vann koko, menmsi sé an kokè. (Man lé di an moun ka fè kok bat, é pa sa zot ka kwè a).

Odjis té ni labitid tjwiyi yonndé koko vitman pou trapé an ti-lanmonné kod, oben mété bè an zépina’y, sa fini net. Menm pou sa fè sa, fok ni an diplom. Yo mandé misié pòté koutla’y. I vini épi an vié vennkatpous bien filé lé dé bò. Sa ka koupé mes, lapriyè, lévenn. Sé défen papa’y ki té kité sa ba’y. Eben, yo di’y pa rété la. Fok ni koutla an ninoks ki pa ka nwèsi koko a. Aprézan ni kondision lijièn, pa ni jwé épi sa ankò pas trop moun ja mò épi maladi pisa rat.

 

Ni an boug Lariviè-Pilot ki té ni labitid vann koko’y, lè i tann sa i trapé an folmantasion an mitan tet. Misié di i sé an boug a Kay Ida, kom Chaben poko sav la i ké alé, i té désidé fè kay li, Kay Ida é pétet tout kartié a esplozé. Erezdibonnè sé kolbògò-a ni tan mété lapat asou’y. Asiparé i té ja limen yonn dé mech pou té fè an gro fédartifis gro lajounen. An finaldikont, yo vréyé artifisié a monté Kolson pou mété tet-li an naks é pou tout limiè’y kléré bienkonmifo.

Partager cet article
Repost0