Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
7 août 2011 7 07 /08 /août /2011 12:05

Before yol

 

Lanné-tala  ousédi Tour Yol-la pé ké roulé obidjoul. Ni yonndé jénes ki antré pou vakans, kom yo pa djè rayi zafè lafet la, yo konnet an vié poveb : « fok pran douvan avan douvan pran’w ». Sé bien pou sa désidé yo désidé fè : BEFORE YOL.

Sa ki kon mwen éti anglé-yo pa ka djè monté mòn, sav ki sa vé di : avan Tour Yol la.

Sé jenn manmay la alé dan an lotel pa koté Voklen épi yo fè, asiparé, an gran penteng. Labié té ka koulé kon dlo, épi sa té ka mousé telman, pisin té jik plen mous. Ni an ti-jenn ki di mwen sé sa ki té dlo-yo. Yo jik chanjé non’y pou kriyé’y : HK.

  man madé’y HK a sé kisa, i di mwen :*

Eben gadé boutey labiè Heineken-an, ou ké wè an H Ka hélé an mwé :

-      Bwè mwen, mé pengad, si zot ka kondui!

Fout yo ka tjébé. Délè a sizè’d maten kanet-yo ja an lanmen-yo akondi sé ti-déjéné yo oben kafé-yo. Jik ti-fanm a dan sa. Lot jou man sé té trapé an arè’d tjè lè an bel ti-fanm pa di mwen bonjou mé i di mwen :

-      Péyé mwen an ti-HK!

Lom sirpri bati, man té boudé kon an doub sis. I fésé an lot pawol anlè mwen ki sé pé té fè tansion mwen monté:*

-      Pa rété la Papi, sikilé!

Man pé ké manti ba zot, man pa kité’y di mwen sa dé fwa.

Erezdibonnè, ni adan ka aprann lékol. Ni yonn ki té fini pran bak-li i di :

-      J’pran pa du HK mé du H20 !

Anlot té sòti Lagiyàn, kriyé’y sousè ek i di :

-      Moun Matinik ka vini Lagiyàn pou alé dansé « Polina ek Kay Nana » nou ka vini Matinik adan Before Yol ek After Yol !

Man mandé misié es sé pas i enmen sé yol Matinik la i té ka vini an doukou-tala, mi sa i réponn mwen :

-      Mo ka vini alantou yol, pas man konstaté yo ni bon tol !

Lè man mandé misié es i enmen yol-tol, I gadé mwen kon an chien adan an yol nef. Ek I di mwen:

-      Sa sa yé?

Man pa rété bay lesplikasion, pas man wè ziè’y té ka ped adan lajè baskaré an jenn manzel té ka pasé. I fè  mwen pou larépons :

-      Poooooo mi ti-djal !

Man konprann lamenm, misié pa té pou lakilti mé bien pou lakilbit ; kom an plis nou té pa koté Robè é sa té ka pit épi lodè wawet la, an fon tjè-mwen man di :

-      Pito fini épi sa, pas lannè-tala Tour Yol-la pa oblijé fini bien kalté mannièn a I pati a !

Lèw gadé an Prolog la Robè, té ni ki 2 yol asou 17 ki rivé asou lin darivé a. Asiré sa pa bon sin pou sa ki enmen yol.

Partager cet article
Repost0
2 août 2011 2 02 /08 /août /2011 16:58

Wawet fol

 

Dépi dé jou, alantou Matinik, nou ka wè an tach mawon anlè lanmè-a. Sé pa an roujè sadin, ni an tach pwason, mé wawet ka kouri an déwò kon asou sé plaj la. Sa ki pli red la, sé lodè a, sa ka pit.

Ni vakansié ka vréyé bon labou sirtou pa koté Ofanswa ek Voklen. Sa ka dégajé yan lodè ou ka pres toufé.

Ni an boug ki di « sé prel chien ka djéri’w lè chien modè’w », i désidé bouyi wawet-la pou manjé’y kon salad. Mé sa té ka ladjé an lodè souf, i té oblijé jété’y. Ni an siantifik ki di sé : Chlorure de souf. Antouléka sa ka fè bon moun soufè..

Man Polin ka rété Robè, dézolé pas lè i lévé ni twa jou di sa i anni wè an tapi wawet jòn akondi an savann an plen karenm.

 

Ni anlot ki di zafè wawet-tala sé wawet fol. (Fok di ki misié ja ni an ti-branch). Es sé pa lanmè a ki lé ba lé yolè, an ti-avètisman ?

Yo ka fè bon bri an after-yol la ; yo ka ladjé anlo kochoni plastik, boutey vid délè menm boutey chanpàn ki apenn ouvè. Epi osi, pen rasi, lanmwatié sandwich, pla manjé ka gaspiyé. Anfen, sé wawet la désidé manifesté kont tousa, lariviè ka vréyé bon klordékòn alé pou viré.

 

Ni anlè, man alé najé, ni an wawet ki di mwen :

-         Jid, di sé moun an ka li Kréyolad-la, pran pokosion épi lanmè a, pas lè nou ké lévé faché, nou ka anni mété an bariè éti pèsonn pé ké sa vini an lanmè ankò.

Ni anlè man mandé es sé bien sa man té tann lan. Ni an wawet ki di mwen :

-         Kouté pou tann ek tann pou konprann?

 

Antouléka, menmsi zot ka kwè man ni an ti-branch (wawet en tet), man fè konmision-an.

Pengad wawet pa vini mové !

Partager cet article
Repost0
26 juillet 2011 2 26 /07 /juillet /2011 16:54

Nou mal

 

 

Guillaume té ka fè kon an mal boug an siklis la. Misié té ni an gran Malle  épi plen mayo jòn dépi dimanch pasé.

Sé siklis Matinik la té ka goumen pou sav sa ki té pou lidè. Antouléka anlo sipòtè té bien led pas dapré yo , la séleksion Matinik té ni doukwé pou té genyen tour-tala. Té ni an vié ti-jé ka roulé sé té : «  o pli véyé lot san roulé ». Boris di :

-         Sa sé kotjen !

Willy réponn li :

-         Man pé ké dékouvè Sen-Piè pou man kouvè Sen-Pol.

Eben adan tout zafè-tala sé Guillaume ki bénéfisié. Ki Matinik épi Willy, ki Gwadloup épi Boris yo ped Roseau épi Carène oben si zot lé sadin épi karang.

Menmsi yo té di Fla, viens !, misié pa té sa pasé sé mòn-an. Kisiswa pou monté Makouba oben pou té grenpé Galocha, sé dèyè i té dèyè kon dé talon é pèsonn pa té fè ayen ba’y. Willy mennen’y padan dé fwa asou an esprent mé sé pa touléjou ki dimanch.

Partager cet article
Repost0
22 juillet 2011 5 22 /07 /juillet /2011 15:26

Sa ka pit

 

FMP (Fos Matinik Pogrè) fè an konflérans ba lapres. La pres pa té ni moun jou-tala, yo té an vakans. Lè yo pa ka paré kò-yo pou alé kous siklis, sé lé miss yo ka lonviyé. Yo tout lé pran men épi sé jenn manmay-la.

 

Dédé pa kontan pies toubannman, asiparé i di :

-                 Niko la, toujou ka kouyonnen-nou. I ja fèy an premié fwa, i pé ké fè mwen’y dé fwa!

Mé sa ka fè misié pli anrajé a, sé ki an boug ki si bizwen yonndé élektè, i rivé a di :

-                 Yo ka ba nou 73 épi lasos 74, sa ka ba nou zégrè. Nou pa dàko pies, pies, pies !

Dédé jik rivé di ki Niko, la ka zannzolé. I ni labitid maché dwet kon pitjet, i pa té ké enmen sa. Misié té faché telman i menm di sa ka santi mové é sa ka pit.

 

Adan zafè pitt-tala SeLe épi dot éli vréyé an boul moun adan pitt Félis-la. Sé premié fwa yo té ka mété pié-yo la. Erezdibonnè, jou-tala pa té ni konba kok, pas lè yo té ké di « hor di pitt » pétet yo té ké pran chimen déwò. Yo pa té ké sav sé konsa konba-a ka koumansé.

 

Pitt ka fèmen kon kok ka pran zépon. Ni an tan té ni pasé 170 pitt Matinik, jòdijou rété 10 bien malman.

An Frans yo mété tjwé-toro douvan douvan, man kwè yo kriyé sa « La Tauromachie ». Ni an konpè-mwen ki mandé mwen olié nou kriyé’y « konba-kok » poutji nou pa ka mété sa an manniè pli modèn épi kriyé sa « La konbakokmachie ».

Lè man di Lasaro sa, misié pa té kontan, sa pa fè’y ri. Dépi pasé 20 an, an tan Albè ti-siré i ka anonsé toulématen la ki ni lapézé, i pa ni lentansion kité pèsonn di’y ki pitt ké dit.

Pas kisiswa kok-la : Kok sandré, fizan, grosiro, jenga, kok pay oben kalagway, misié di fok nou tjenbé sa, pas sa sé ta nou.

 

Misié té faché telman i di konsa :

-                 Ni adan ka fè chien goumen, jik ni adan ka fè moun bat, an ni gadé konba laboks-la.

Si yo défann konba-kok, fok défann moun payé anlè chouval adan PMI-a épi « La Française des jeux ».

Si yo tiré pitt Matinik, asiré sa ké santi mové, sa ké pit.

 

Partager cet article
Repost0
18 juillet 2011 1 18 /07 /juillet /2011 17:53

Bochet parti

 

Ni yonndé ti-jennjan ek jenn ti-fi ki poko menm fini legzanmen-yo, mé yo ja ka chonjé rota’y ek griyad. Yo té ja fè envitasion jédi oswè pou té manjé bochet ek frikasé lanbi. Eben bonbon-yo brilé pas, papa Ernestin ki débrouya épi toujou an biznes pa trapé 6 tjilo lanbi-a i té mandé-a. Sa ka fè lontan yo té ka véyé’y. Yo mété lapat asou’y é misié ja ka dòmi Dikos.

 

Antouléka, Romen té ka ri pas i pa péché lanbi, kidonk i pa ka dòmi. Misié touléswé ka alé anlè tjé Chelchè-a pou i pran bel brakou. Frjidè’y ja plen é asiré bochet-li ké paré.

 

Fransanti’y ja fè paret an ti-jounal éti ou pé chwézi pou pati an Vakans Matinik, pou pasé vakans bò-kay. I ka sanm pa koté Lariviè-Salé, sé mis la pa ka brè ni rotji ni mis mé jo ja paré pou konkou mis komin. Sé pa yo ké mantjé ayen pies.

 

Kantapou Chaben apré SeLe i potesté kont gouvelman, i pa voté nouvo lwa-a anlè sel kolektivité-a. Sé mésié tonbé dakò pou di nou ka fè kon makata, nou ka tjilé pas préfé a ni otan pouvwa ki avan. Sé ki an tan, Matinik té ni gouvènè kon an tan Robè. Sa ki sèten sé ki prézidan larépiblik la ké asepté lwa-a an manniè définitiv alafen lanné. Félis pété’y désann Pari pou wè si i ka genyen anlot défi : fè-yo ladjé Marni ki lajol dépi karantuitan. I bat rekow moun ki ja rété pli lontan an lonbraj. Asiparé jik zié’y pres aveg afos rété an lonbraj lajol-la. I viré an péyi’y, dapré’y i té ké wè solèy, mé yo mennen’y an sel ti-fwa lanmè épi 250 jendam alantou’y. Félis ka gadé wè si yo pé ladjé misié, pas dapré’y épi tout komité’y « Liberez Marny » i ja pijé penn-li. Holand té isi, lè yo palé’y di sa i di ké jwenn Félis an Frans. Sé koumansé, nou koumansé wè kandida ka vini vitman fè an ti-sosé pou trapé dé vwa ou pa janmen sav.

 

 

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:08

Kat a dé ran

 

Dé mwa apré an jénes fini épi lavi’y, ni anlot ki fè menm bagay la simenn pasé. Sa ka vini cho man di zot, ni anlo moun pé pa péyé loyé-yo ka vini pizanpi chè.

 

Man ka mandé mwen es sé pa tousa ki  fè tjè Mawyis arété, magré i alé dan an lopital an Frans pou té mandé La Salpétriere Pitié.

 

Sa ka vini danjéré telman ni moun ka alé fè istaj pou yo aprann ri. I ni ki sa ki ni labitid li Kréyolad ki ka kom ri tanzantan. Ni lontan yo ka kouté pawol Kolo-a « ri-yo avan yo ri’w, pas si ou pa ri-yo yo ké ri’w ».

 

Anni gadé sa ki rivé papa-tala ki pété ri lè i risivrè kado lafet lé papa. Sé té an débrousayez. I té ja ka filé dan’y anlè an bel ti-kado. Pas lafet dé manman i té ba madanm li an bel bijou ek an gro boutèy losion. Ni lontan losion’y fini, madanm li pa menm chonjé sa. Pétet sé pas i dwè enmen laswè’y.

 

Antouléka kay sé boug politik-la ki kandida-a pou alé sénatè, yo pa ka djè ri. Man konnet yonndé ka ri jòn pas yo pa asiré ritrouvé pos-yo.

Ni yonn ki ja fè an jes teknik, i pran an kat a dé ran.

Yonn pou asiré sòti’y, lot la pou asiré antré’y. Misié fè an kout sèbi ousédi sa ka anbarasé bon moun kisiswa Moris, Lwi-Jo oben Loulou, man pa ka menm palé di Roro. I palé yo kriyé ansien senatè. I di ni largis pou fè anlot manda.

Lè i vréyé kout zo-tala i kriyé an fransé silvouplé :

-         Ensemble pour une Martinique nouvelle!

Misié asiré i fè an bel kout sèbi é sé pa kon adan an senn lasimenn pasé, sé pa yen ki ti-koulirou nésan i ké pran.

Partager cet article
Repost0
2 juillet 2011 6 02 /07 /juillet /2011 16:03

NIKO toujou LA

 

Sénatorial ka vini cho ek sé plas la chè. Ja ni pasé 7 kandida déklaré, é ni dé plas sénatè ek. Simenn pasé tout komin Matinik té sanblé pou nonmen sa yo kriyé lé « gran élektè ». Sé yo ki ni dwa voté pou éleksion sénatè.

Mé kiles yo ké mété ?

Ni sa ka estimé yo bien travay, kidonk yo ni dwa déviré.

Ni dot ka estimé sé tour-yo é yo pa ni lentansion kité lokazion pasé ba pèsonn. Lè ou ka tann sa, ou ka mandé es yo pou Matinik, oben pou tour-yo ? Kidonk pou poch-yo pa ni tou.

Antouléka Niko la, é i bien la jik an 2012. A finaldikont, i désidé sé an 2014 ké ni éleksion nouvo asanblé Matinik-la. Klod, li i pa kontan pies. I di sa sé ped tan, é péyi ja ni asé chomaj konsa. Klod ja ped an premié konba, i paré goumen jik o dènié san pou gadé pos sénatè’y-la. Misié ja ped sadin, i pa anvi ped karang tou. Sinon ki sa i ké manjé ?

I doktè mé i pa ka swen moun ankò, I pa anvi fè pies model grev-lafen.

 

Sé jou-tala sé tan legzamen kisiswa, BEPC, BAC, BTS. Mé ni anlo ki ja ni tet-yo an vakans. Kontel Ezébio ki ké alé pou twaziem fwa o BAC. Manman’y ki péyé kour bay di’y konsa :

-         Ou sav, tousa lajan man ja dépansé baw la, man té ké  ja achté an bato !

Ezébio réponn :

-         Tanbou di sò ! é sé péchè man ni lentansion fè !

Tout tet manman-an vini blan alos ki i poko ni karantan.

Fout sa ka vini red an péyi-a. Niko di :

-         Si man pasé an 2012 asiré Marny ké déwò !

Es nou pé kwè sa ?

Partager cet article
Repost0
21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 13:49

Livré

 

 


« Vlopé pézé mi lanmonné’w misié ». Mi sé sa jounal ANTILLA ka fè épi livrézon Kréyolad-tala.

 

Sa ka fè sétan jounal-la ka permet mwen di, yonndé kouyonnad menmsi sa pa toutafetman kouyon.

Sé épi yonndé rigolad anlè dé nonm politik nou tout konnet, menmsi nou ka palé san nonmen non moun.

 

Epi Kréyolad, zot sav ki manniè Serjo chanjé non, kon an sèpan ka chanjé lapo, pou i vini SeLe lè i ranplasé Chaben Plato-Roy.

Sé jou-tala ni boug ki pa maren-péchè, mé yo lè fè an kont senn atè. Moris ja di i lé fè an ti-kou tou. Alfred ki té dépité, i anvi fè an ti-won. Serj (pa Serjo) tala ki té Diaman-an, gou-a pri an dan’y. Tout sé jou-tala yo ka fè démach bò lé « gran élektè ». Klod pran an so Konsèy Jénéral, mé i pa anvi ped konba’y.

 

Jòdijou Kréyolad-la ka livré kò’y adan an liv. Es i ké delivré?

Sé zot ka Mennen!

Lè man di zot, sé pa zòdi bod lanmè. Mé sé zot tout ki ka fè an néfò pou matjé’y ek li chak simenn, chak jou kisiswa la zot yé. Anlè net la, Facebook... Antouléka dépi lé 22 mé i ja livré anlè an sit : Thebookedition.com. Sé pa mwen ké di zot sa zot pou fè.

Zot pé gouté Kréyolad asiré sé pa konkonm lot péyi. I pé ké fè zot mal. Biennokontrè.

Zot pé achté Kréyolad kon marinad, sa pa ayen.

Gras a zot anlo mound épi sétan chak simenn ni an paj kréyol pou li pa kon tianmay latit mé kon dé moun ki ka pran plézi li kréyol.

 

Dépi sétan yo ka wè laktialité épi anlot zié. Man ka pofité  rimèsié tousa ka jwenn mwen an lari pou ankourajé mwen matjé kréyol-la. Antouléka man lé viré di ANTILLA mèsi anlo an chay ek an patjé pas si sé pa té zot, jòdijou liv Kréyolad-la pa té ké la.

 

Mèsi, pli zot ké li, pli man ké matjé liv an kréyol. Epi Kréyolad épi Édision Zaboka liv dèyè poko mannié, akondi jan Gwadloup ; mé kon Rojé té ka di : « La pli bel anba labay ».

Partager cet article
Repost0
21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 13:46

Pon

 

Ni bon moun Matinik ka rouspété, pas ni anlo ki pé pa pasé anlè pon-an apré lasansion. Yo oblijé pasé anba’y é ni anlo pié-yo ja bien mouyé.

Sa ka fè ni an Matinik a dé vites. Sa ki pé pasé anlè pon-an rété kay-yo. Ek sa ki pé pa travèsé oblijé travèsé lariviè-a é yo pa ni katkat.

Ni dé priviléjié ki dépi mèkrèdi oswè pati an wikenn. (lè yo pa alé lotel, yo anni chapé laéwopò pou pa menm rété Matinik). Sé tala, sé pa anlè pon yo ka pasé mé anlè viadik.

 

Adan zafè pon-tala fok nou  sav di ki sa nou ka palé. Ni an mové sijé (ki pa té bénéfisié pon andidan travay-li) kom madanm li pa té ka travay, i mété an pon anlè’y. (é wi sa ka fet toujou méchansté pa ni sézon). Kidonk tousa ki pa ni dwa fè ayen an fon lakal-la pou pri (dapré’y).

Ni an pati boug ka alé ayè, mé yo palé pèsonn bòdé bò ta-yo.

 

Sa vé di lè nou ka palé di pon, fok fè atansion akondi jan Gwadloup, pou pon ayen pa rivé zot. Sa ki pa lé trapé pon dézagréman épi pies pon anlè madanm, ni ka alé Pon Démostèn (sa ki pa konnet pé alé Tèsenvil, sè yo ki ranplasé sé manawa-a).

Tout pon sé pon, menmsi sèten kapon pa lé pasé anlè oben anba tout pon. Fout ni pon Matinik ki ja disparet kontel : Pon Démostèn, Pon Lakawtoni, Pon Viar, Pon Labatwa épi kisasayésa.

 

Adan zafè tout lo pon-tala Monséyè véni Imeb Lapwent-Simon-an ki ka monté jik a katrèventjenz met.

Es sé an pon an nò, pou lé trinidadien ?

Bondié sel ki sav !

 

Partager cet article
Repost0
27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 19:42

 

Sa ka mousé


Pa koté Lanmanten, sa ka mousé bon mousé. Sé pa ni pou Alfred Sino ki za fè moun rayi’y. Sé pa ni pou ti-Piè ajijéwè David oben Joset. Non sé pa sa. Sé pa koté Palmis ni an zafè mous ka volé tout lajounen.

Ni Adjoufin ki di :

-         Sé fant zotèy Ernestin ki té sal telman ek té ka pit ki fè manzel ba sa bon savon !

Misié Ernes di kou koupé :

-         Sé Genndo Adjilbè ki fè sa lè misié té ka tjotjo’y !

Tout moun ka chaché esplikasion, yo chak la lé ni rézon.

Ti-Dèdè ki pa ka distrè pas i annafè pasé ayen ba kamo’y tou :

-         Odjis ka mousé pas i ka fè lagrev, misié mété kò’y ka lavé jant dé bis la CMT.

Dot moun jik rivé di ki grévis ka mousé telman pa kotél’EDF sa té ké mété 3 motè an pàn. Direktè-a jik pòté plent.

 

Tout lo pawol-tala éti ka fè bon tjim, sé pas an lizin pa koté Palmis ki té oubliyé fèmen an vàn dépi vandrèdi oswè. Kom dimanch té 22 mé, lendi-a yo pa vini travay pas yo té ka rékipéré é sé pou sa té ni tousa podui ki tonbé an lariviè-a.

Antouléka tjim té ka volé toupatou. An boug ki pa té toutafetman boulé testé épi tout moun pou di sé lanej ki la. Kom yo sav i pa enmen brè pies, yo pa fè ka di misié, mé man pé di zot pou toutbon sa té ka sanm lanej.

Sa man asiré sé ki lariviè-tala té ni yonndé tjé-rouj touris té ka jik vini wè tanzantan. Eben yo fini bat. Man fè konparézonni-mwen pou té alé wè, ében man pé di zot man wè yonndé tras tjim an fon lariviè-a ek anlo pwason ki té vant blan.

Partager cet article
Repost0