Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • KREYOLAD 423

  26 juin 2012 ( #Kréyolad )

  Dépi té……. Dépi té ni éleksion, ni moun ki présé pozé kandida-yo. Dépi té ni bwè manjé, Adjilbè pou zafè konflérans lan, kisiswa parti a, dwet oben goch, patrityot kon otonomis. Dépi té ni an pos pou trapé, ni 45 boug épi fanm ki désann Lapréfekti. Ti-Milo...

 • KREYOLAD 465

  29 avril 2013 ( #Kréyolad )

  Jéwom kay Izak Sé jou-tala Jéwom trapé bon dézagréman ek nana pas i alé kay Izak, sé an konpè’y pa koté Lasuis. Jéwom pa menm ni an ti-lanmonné kod pou sianka i kasé boutéy luil an moun, mé tout moun ka di i ni an kont adan an paradi fiskal. Sé tan-tala,...

 • KREYOLAD 428

  02 août 2012 ( #Kréyolad )

  Mis pa Miss S é jou-tala Maéva vini an vakans kay Papa-Doudou. I ka kriyé Papa-Doudou Papy, misié pa djè enmen sa pies pies pies. Mé kom sé ti-yich ti-yich li i ka asepté. Sanmdi pasé, Papa-Doudou vréyé Maéva an boutik man Léoni a pou’y té genyen an mis...

 • KREYOLAD 376

  22 juillet 2011 ( #Kréyolad )

  Sa ka pit FMP (Fos Matinik Pogrè) fè an konflérans ba lapres. La pres pa té ni moun jou-tala, yo té an vakans. Lè yo pa ka paré kò-yo pou alé kous siklis, sé lé miss yo ka lonviyé. Yo tout lé pran men épi sé jenn manmay-la. Dédé pa kontan pies toubannman,...

 • KREYOLAD 466

  06 mai 2013 ( #Kréyolad )

  Erik rivé A pré anlo démélé san konprann ki baré Erik, misié rivé fè bato’y akosté bò lanmè Anvil. Erezdibonnè té ni plis moun pou risivrè’y ki tala ki rivé premié-a. Ni lontan Erwàn ja pran tabar-li (pa mandé mwen sé ki sa) pou viré pati. Antouléka tousa...

 • KREYOLAD 448

  21 décembre 2012 ( #Kréyolad )

  21 désanm 2012 Anlo moun pè le 21 désanm 2012 pas yo anonsé lafen di mond. Kouman sa pou fet ? Ni ki di an gwo planet ké bité anlè latè ek sa ké fè an gran boulves. Ké ni tsunami, volkan ké pété kidonk jan Senpiè ek dan linò pa alabri. Lamontàn Voklen...

 • KREYOLAD 449

  28 décembre 2012 ( #Kréyolad )

  Chadron nwel Maren-pèchè ka wouklé sé jou-tala pas anlo pres ralé kanno yo atè pou si pé lapèch ka ba. Ni yonndé tan yo ka pran bon fè, kon anlo moun Matinik, mé dlo dépasé farin. Yo té oblijé monté Laréjion mandé SeLe épi lé konséyé pòté mannev, pas...

 • KREYOLAD 451

  15 janvier 2013 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 451 Lespwa 2013 Lanné 2013 la pé ké ni éleksion mé ni anlo parti ki ja ka chaché wè ki manniè yo ké rivé trapé an tot. Es yo ké rété ka dòmi ? Pies pa ! Tout mè ja ka préparé lanné prochenn pas épi zafè sel asanblé a, ni anlo ki pa oblijé trapé...

 • KREYOLAD 433

  04 septembre 2012 ( #Kréyolad )

  VAKANS DIT Nou adan dènié simenn vakans lan é sé lawout la ki fè nou chonjé sa. Anbétéyaj viré koumansé,travo TCSpré ka fè siwawa é ni vankansié ki pa té ka rété di : - O didon, vou zavé de gro zaboutéyaj isi, sé pli zenpowtan ke le périf a Pari ! Man...

 • KREYOLAD 442

  03 décembre 2012 ( #Kréyolad )

  An sel……. Nou té ja konnet an 2011 an brital kankan ek bon goumen asou : an sel artik. 73 épi 74. Asiparé sé jou-tala ni gro konba ka paré, é sa ka vini cho toubannman pou an sel dat. Gouvelman lè i voté 73, i té di sé té pou 2014. Atjelman ni ka sanm...

 • KREYOLAD 439

  12 octobre 2012 ( #Kréyolad )

  Pléré bouden plen Vandrèdi pasé, lè lapéch chadron an fèmen, yo pa té janmen wè latjé konsa. Yo di chadron an té tro chè à 60 éro, mé sé péchè a pa té janmen wè sa. Jik ni moun ki goumen pas ni ki té ka fè jé malen pou pasé douvan. An boug jik mété an...

 • KREYOLAD 438

  06 octobre 2012 ( #Kréyolad )

  Chadron ouvé Komité pèch Matinik désidé wouvè lapèch chadron pou 4 jou selman. Asiparé, dépi lafen mwa dawou a, épi chalè ek lo dlo a, i té ké ja mi a dépasé. Ni yonn dé malen ki pa atann li wouvè. Pou yo, lanmè pa ka fèmen. Menmsi yo kriyé yo klandesten....

 • KREYOLAD 440

  30 octobre 2012 ( #Kréyolad )

  KREYOLOMAJ ba Misié Joj (Georges E. Mauvois) Mi Yo sé dé ti-liv pou met ek zélev ou mété déwò épi dé mal fanm. Lè ou bien gadé ou ka di : Es sé pa nou ki la ? Matinik épi kréyol li, mes li tout bel manniè’y épi tanzantan mové manniè’y tou. Dépi Agénor...

 • KREYOLAD 437

  28 septembre 2012 ( #Livr'e )

  Wi misié MONA J a ni 21 nan Mona alé, sé sa Jan-Gi di nou. I kouvè Latrium épi an montray foto. La ou yé a, fok nou di’w li kanmenm, menmsi an péyi Matinik sé lè ou mò ou ka trapé valè. Ou té ja di nou fok ou mò pou fimié’w pé lévé, sé jòdi a nou ka wè...

 • KREYOLAD 432

  27 août 2012 ( #Kréyolad )

  Enternet pa toujou net L asimenn pasé man aprann an mové nouvel. Adjilbè ki fini genyen an owdinatè, mandé mwen alé asou Enternet. Man ka di Enternet mé li sé Internet i ka di pou sa montré i alapaj (dapré’y). Poko té ni di jou misié té anlè Enternet...

 • KREYOLAD 427

  16 juillet 2012 ( #Kréyolad )

  Kous békàn Sé kourè Matinik la bien koumansé tour 2012 la. Yo pati douvan douvan pas yo chonjé poveb la : « sé sa ki an fal ou ki ta’w. Mikael koumansé an jòn Ervé pati dèyè’y dimanch mé es ké ni antant pou an kourè Matinik toujou douvan ? Es ké ni, kon...

 • KREYOLAD 430

  09 août 2012 ( #Kréyolad )

  Wouzinaj pwazon Lapréfekti wouvè an gran kayié pou té matjé si ou té pou oben si ou té kont wouzinaj. Dot moun ka kriyé sa « épandaj », sirtou sa ka bwè yenki dizandaj. Yo ka mandé moun siyé mé es yo ké repekté volonté lapopilasion ? Ni an militan L’ASAUPAMAR...

 • KREYOLAD 419

  18 mai 2012 ( #Kréyolad )

  How di pit Mèkrèdi pasé té ni an brital konba kok, mé sé pa té ni an pit Fòfò-a ni an pit Tatàn-la ; sa té ka fet laradio épi latélévizion. Kom gouvelman di komkwa ou pa ni dwa palé di éleksion, yo pé pa opozé moun palé di konba kok menmsi yo anvi tiré’y....

 • KREYOLAD 417

  30 avril 2012 ( #Kréyolad )

  Premié won Té ni dis kandida pou an won chouval-bwa. Tout moun lé fè an kou pas sa ka diré senkan. Pou sa genyen tit prézidan-an, sé kandida-a té dé won. Premié a sé pou toudi lèrestan ek déziem sé pou chwazi tala ki pou rété a. Mé es limenm ké toudi-nou...

 • KREYOLAD 429

  02 août 2012 ( #Kréyolad )

  Bidim zouk dit Yonndé organizatè mizisien désidé pran kò-yo an men pou fè an sanblé yo kriyé : B.BIDIM MIZIK FESTIVAL. Mé ou sé di sa pa fè tout moun plézi. An tan red-tala yo pa trouvé asé lajan, oben yo pa ladjé asé lajan ba an pati moun ? Antouléka...

 • KREYOLAD 418

  07 mai 2012 ( #Kréyolad )

  Fon Lasional Ni an ti-lanm blé ki dévèsé asou komin Préchè, ni omwen 5000 moun ki tonbé adan. Tout moun ozabwa, yo palé konprann Lamarin (ki pa anlè lanmè) fè tousa vwa Matinik. Pa koté Préchè éti nou tout sav Maslen toujou di dé mo san mété mas an fidji’y....

 • KREYOLAD 414

  07 avril 2012 ( #Kréyolad )

  Fè krab Ni anlo parti politik ki mété fanm adan éleksion-an, mé yo tout té sipléyant. Yo asiré yo pé ké kritiké-yo(dapré yo). Mé, l’UFM pa ped tan volé an zel jilé-yo pou malpalé yo. An parti ka woulé Ansanm pou Matinik Nouvel pou yo pa ni lapenn kritiké’y,...

 • KREYOLAD 406

  10 février 2012 ( #Kréyolad )

  Parad linò S imenn pa sé sé té Foyal moun té ka défilé douvan touris. Dimanch, sé pa koté Loren lé karnavalié ki pa té ni mal ren pété’y monté. Ni taksi ki pa té kontan pies. Kou-tala té ni ki an sel bato touris. Sa ki pa désann atè, pa té djè anvi alé...

 • KREYOLAD 405

  10 février 2012 ( #Kréyolad )

  Matjilpa Matjilpa sav, mantjé tonbé sé bel pa. Yo envité pliziè group Lagwadloup pou wouvè kannaval-la. Yo kité Sen-Jozef pou désann Foyal bò-lanmè oben si zot lé anlè Malékòn-an. Dé bato touris panché, mé érezdibonnè yo pa koulé. Tout sé touris-la té...

 • KREYOLAD 412

  27 mars 2012 ( #Kréyolad )

  Lafen simenn chajé Fanswa pa alé Ofanswa, mé i bay wou pou té kom rivé dégradé téren élektoral-la. Kom chouval misié pa djè douvan i alé adan por plézans Omaren-an. Ni an malpalan (toujou ni yonn), mi sa i di : - Misié ka alé péché yonndé vwa ! Mé anlot...

<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>