Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • KREYOLAD 440

  30 octobre 2012 ( #Kréyolad )

  KREYOLOMAJ ba Misié Joj (Georges E. Mauvois) Mi Yo sé dé ti-liv pou met ek zélev ou mété déwò épi dé mal fanm. Lè ou bien gadé ou ka di : Es sé pa nou ki la ? Matinik épi kréyol li, mes li tout bel manniè’y épi tanzantan mové manniè’y tou. Dépi Agénor...

 • KREYOLAD 437

  28 septembre 2012 ( #Livr'e )

  Wi misié MONA J a ni 21 nan Mona alé, sé sa Jan-Gi di nou. I kouvè Latrium épi an montray foto. La ou yé a, fok nou di’w li kanmenm, menmsi an péyi Matinik sé lè ou mò ou ka trapé valè. Ou té ja di nou fok ou mò pou fimié’w pé lévé, sé jòdi a nou ka wè...

 • KREYOLAD 432

  27 août 2012 ( #Kréyolad )

  Enternet pa toujou net L asimenn pasé man aprann an mové nouvel. Adjilbè ki fini genyen an owdinatè, mandé mwen alé asou Enternet. Man ka di Enternet mé li sé Internet i ka di pou sa montré i alapaj (dapré’y). Poko té ni di jou misié té anlè Enternet...

 • KREYOLAD 427

  16 juillet 2012 ( #Kréyolad )

  Kous békàn Sé kourè Matinik la bien koumansé tour 2012 la. Yo pati douvan douvan pas yo chonjé poveb la : « sé sa ki an fal ou ki ta’w. Mikael koumansé an jòn Ervé pati dèyè’y dimanch mé es ké ni antant pou an kourè Matinik toujou douvan ? Es ké ni, kon...

 • KREYOLAD 430

  09 août 2012 ( #Kréyolad )

  Wouzinaj pwazon Lapréfekti wouvè an gran kayié pou té matjé si ou té pou oben si ou té kont wouzinaj. Dot moun ka kriyé sa « épandaj », sirtou sa ka bwè yenki dizandaj. Yo ka mandé moun siyé mé es yo ké repekté volonté lapopilasion ? Ni an militan L’ASAUPAMAR...

 • KREYOLAD 419

  18 mai 2012 ( #Kréyolad )

  How di pit Mèkrèdi pasé té ni an brital konba kok, mé sé pa té ni an pit Fòfò-a ni an pit Tatàn-la ; sa té ka fet laradio épi latélévizion. Kom gouvelman di komkwa ou pa ni dwa palé di éleksion, yo pé pa opozé moun palé di konba kok menmsi yo anvi tiré’y....

 • KREYOLAD 417

  30 avril 2012 ( #Kréyolad )

  Premié won Té ni dis kandida pou an won chouval-bwa. Tout moun lé fè an kou pas sa ka diré senkan. Pou sa genyen tit prézidan-an, sé kandida-a té dé won. Premié a sé pou toudi lèrestan ek déziem sé pou chwazi tala ki pou rété a. Mé es limenm ké toudi-nou...

 • KREYOLAD 429

  02 août 2012 ( #Kréyolad )

  Bidim zouk dit Yonndé organizatè mizisien désidé pran kò-yo an men pou fè an sanblé yo kriyé : B.BIDIM MIZIK FESTIVAL. Mé ou sé di sa pa fè tout moun plézi. An tan red-tala yo pa trouvé asé lajan, oben yo pa ladjé asé lajan ba an pati moun ? Antouléka...

 • KREYOLAD 418

  07 mai 2012 ( #Kréyolad )

  Fon Lasional Ni an ti-lanm blé ki dévèsé asou komin Préchè, ni omwen 5000 moun ki tonbé adan. Tout moun ozabwa, yo palé konprann Lamarin (ki pa anlè lanmè) fè tousa vwa Matinik. Pa koté Préchè éti nou tout sav Maslen toujou di dé mo san mété mas an fidji’y....

 • KREYOLAD 414

  07 avril 2012 ( #Kréyolad )

  Fè krab Ni anlo parti politik ki mété fanm adan éleksion-an, mé yo tout té sipléyant. Yo asiré yo pé ké kritiké-yo(dapré yo). Mé, l’UFM pa ped tan volé an zel jilé-yo pou malpalé yo. An parti ka woulé Ansanm pou Matinik Nouvel pou yo pa ni lapenn kritiké’y,...

 • KREYOLAD 406

  10 février 2012 ( #Kréyolad )

  Parad linò S imenn pa sé sé té Foyal moun té ka défilé douvan touris. Dimanch, sé pa koté Loren lé karnavalié ki pa té ni mal ren pété’y monté. Ni taksi ki pa té kontan pies. Kou-tala té ni ki an sel bato touris. Sa ki pa désann atè, pa té djè anvi alé...

 • KREYOLAD 405

  10 février 2012 ( #Kréyolad )

  Matjilpa Matjilpa sav, mantjé tonbé sé bel pa. Yo envité pliziè group Lagwadloup pou wouvè kannaval-la. Yo kité Sen-Jozef pou désann Foyal bò-lanmè oben si zot lé anlè Malékòn-an. Dé bato touris panché, mé érezdibonnè yo pa koulé. Tout sé touris-la té...

 • KREYOLAD 412

  27 mars 2012 ( #Kréyolad )

  Lafen simenn chajé Fanswa pa alé Ofanswa, mé i bay wou pou té kom rivé dégradé téren élektoral-la. Kom chouval misié pa djè douvan i alé adan por plézans Omaren-an. Ni an malpalan (toujou ni yonn), mi sa i di : - Misié ka alé péché yonndé vwa ! Mé anlot...

 • KREYOLAD 413

  30 mars 2012 ( #Kréyolad )

  Nou ansablé V iktoren ni an sel mo an bouch-li sé jou-tala sé : - Ansablé Fo pa zot kwè misié sé an Sablé, pies pa. Mé man pé ké di non’y pou man pa trapé dézagréman. Misié ki péchèGran-Riviè té tou kontan lè yo té ka konstrui por la. Mé dépi sa por la...

 • KREYOLAD 410

  09 mars 2012 ( #Kréyolad )

  Karenm K arenm lan koumansé aprè mèkrèdi lésann. Tan an pa ka montré nou sa toutafetman, menmsi nou ka wè yonndé piébwa brilé anlè kot karayib la. Lapli a pran lanmen ; ousédi menm lamétéwo konnet lakriz. Odjis ka vréyé pié, es sé pas i ni mouchas an...

 • KREYOLAD 411

  16 mars 2012 ( #Kréyolad )

  Konba fanm jòdi Ni bon fanm ka kouri sé jou-tala menmsi kannaval dit épi chatou-a*. Ni an group boug ki té ansanm pou an Matinik nouvel*, y é té ni an sel fanm kandida ; magré yo ka di yo pou laparité, yo di manzel pa rété la. L’UFM pa ka toutafetman...

 • KREYOLAD 416

  23 avril 2012 ( #Kréyolad )

  Kankan koumansé pété S imenn-tala sé éleksion Prézidan-larépiblik é yo toulédé ka goumen pou fè o pli gro konflérans. Si nou kouté yo tout, sé yo ki té ni plis moun. Adan zafè-tala, ni anlo moun ki poko menm sav ba kimoun yo ké voté. Asou sé pano-a té...

 • KREYOLAD 408

  09 mars 2012 ( #Kréyolad )

  Lakriz Kannaval 2012 dit, mé ni moun ki pa kontan. Ni adan ka ekzajéré telman mi sa man tann di : - Poutji sé sa selman jou kannaval ki ni ? - Poutji yo ka koumansé vidé a katrè, i tro ta ? - Poutji ni tousa malprop an kannaval la ? Anfen té ni anlo pawol...

 • Le papillon et la lumière

  15 novembre 2011 ( #Livr'e )

  Le papillon et la lumière Patrick Chamoiseau Editions Philippe Rey La parole créole dit : « Ti létensel ka fè gro difé » Patrick Chamoiseau dans son nouvel ouvrage nous offre « un petit livre » illustré de papillons en noir et blanc et grossit de grandes...

 • KREYOLAD 393

  18 novembre 2011 ( #Kréyolad )

  Boyo-ton Préchè Lafen simenn pasé, tout moun monté Préchè pou té manjé boyo-ton. Sa ki rivé sanmdi té ni plis chans, mé tousa ki monté dimanch yo té ni anlot son pas pa té rété. Ni touris ki pa té kontan mé yo ofè yo manjé pwason kanmenm pas la pa janmen...

 • Soro

  21 novembre 2011 ( #Livr'e )

  SORO Gary VICTOR Il y a des dates et des faits qui s’inscrivent de manière indélébile dans l’imaginaire collectif caribéen. Tan Sorin, Cyclone 28 ou plus récemment Hugo en Guadeloupe ; Tan Robè, Cyclone Edith, et plus récemment Dean en Martinique ; après...

 • KREYOLAD 395

  25 novembre 2011 ( #Kréyolad )

  An parti politik ww Dimanch moun té ka chonjé yenki foutbol, otan an Frans kon Matinik. Labélèm té ni lentansion fè an bel kou, yo mennen dé bi a zéro, mé yo ped kat dé. Kantapou létjip Lafrans fanm, yo mennen bon moun Lanmanten jik Jowel an mannay ki...

 • KREYOLAD 387

  06 octobre 2011 ( #Kréyolad )

  Gran zélektè Ernes-senn-atè té ni bon vites dimanch pou alé voté eleksion sénatè. (Misié trapé non-tala pas lè yo té mandé’y ki métié’w, i té réponn : - Senn-atè !) Dépi toupiti, kisiswa maré a, sé senn i toujou rédi. Lè i rivé lanméri i konstaté i té...

 • Krab pak

  26 avril 2011 ( #Poveb kréyol )

  An périod nwel, si kochon pa djè trankil le cha, an périod pak, krab pa djè alez kon blez sou la falez. Poveb la ka di « Chak kochon ni sanmdi-yo » mé dimanch ek lendi « tout krab konnet tou-yo » alow manmay la mi yonndé poveb alantou krab. Déjapouyonn...

 • KREYOLAD 383

  06 septembre 2011 ( #Kréyolad )

  Koulirou kon …kann Sé jou-tala tousa moun pé di’w sé ki ni pwason kon koulirou. Ni an lo moun ki kontan toubannman, pas yo ka manjé koulirou an tout kalté sos : blaf, koubouyon, dob, griyé, oben an marinad. Ni an ti-pawol ka di : « lanmò brigo ka ranjé...

<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>