Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • KREYOLAD 411

  16 mars 2012 ( #Kréyolad )

  Konba fanm jòdi Ni bon fanm ka kouri sé jou-tala menmsi kannaval dit épi chatou-a*. Ni an group boug ki té ansanm pou an Matinik nouvel*, y é té ni an sel fanm kandida ; magré yo ka di yo pou laparité, yo di manzel pa rété la. L’UFM pa ka toutafetman...

 • KREYOLAD 416

  23 avril 2012 ( #Kréyolad )

  Kankan koumansé pété S imenn-tala sé éleksion Prézidan-larépiblik é yo toulédé ka goumen pou fè o pli gro konflérans. Si nou kouté yo tout, sé yo ki té ni plis moun. Adan zafè-tala, ni anlo moun ki poko menm sav ba kimoun yo ké voté. Asou sé pano-a té...

 • KREYOLAD 408

  09 mars 2012 ( #Kréyolad )

  Lakriz Kannaval 2012 dit, mé ni moun ki pa kontan. Ni adan ka ekzajéré telman mi sa man tann di : - Poutji sé sa selman jou kannaval ki ni ? - Poutji yo ka koumansé vidé a katrè, i tro ta ? - Poutji ni tousa malprop an kannaval la ? Anfen té ni anlo pawol...

 • Le papillon et la lumière

  15 novembre 2011 ( #Livr'e )

  Le papillon et la lumière Patrick Chamoiseau Editions Philippe Rey La parole créole dit : « Ti létensel ka fè gro difé » Patrick Chamoiseau dans son nouvel ouvrage nous offre « un petit livre » illustré de papillons en noir et blanc et grossit de grandes...

 • KREYOLAD 393

  18 novembre 2011 ( #Kréyolad )

  Boyo-ton Préchè Lafen simenn pasé, tout moun monté Préchè pou té manjé boyo-ton. Sa ki rivé sanmdi té ni plis chans, mé tousa ki monté dimanch yo té ni anlot son pas pa té rété. Ni touris ki pa té kontan mé yo ofè yo manjé pwason kanmenm pas la pa janmen...

 • Soro

  21 novembre 2011 ( #Livr'e )

  SORO Gary VICTOR Il y a des dates et des faits qui s’inscrivent de manière indélébile dans l’imaginaire collectif caribéen. Tan Sorin, Cyclone 28 ou plus récemment Hugo en Guadeloupe ; Tan Robè, Cyclone Edith, et plus récemment Dean en Martinique ; après...

 • KREYOLAD 395

  25 novembre 2011 ( #Kréyolad )

  An parti politik ww Dimanch moun té ka chonjé yenki foutbol, otan an Frans kon Matinik. Labélèm té ni lentansion fè an bel kou, yo mennen dé bi a zéro, mé yo ped kat dé. Kantapou létjip Lafrans fanm, yo mennen bon moun Lanmanten jik Jowel an mannay ki...

 • KREYOLAD 387

  06 octobre 2011 ( #Kréyolad )

  Gran zélektè Ernes-senn-atè té ni bon vites dimanch pou alé voté eleksion sénatè. (Misié trapé non-tala pas lè yo té mandé’y ki métié’w, i té réponn : - Senn-atè !) Dépi toupiti, kisiswa maré a, sé senn i toujou rédi. Lè i rivé lanméri i konstaté i té...

 • Krab pak

  26 avril 2011 ( #Poveb kréyol )

  An périod nwel, si kochon pa djè trankil le cha, an périod pak, krab pa djè alez kon blez sou la falez. Poveb la ka di « Chak kochon ni sanmdi-yo » mé dimanch ek lendi « tout krab konnet tou-yo » alow manmay la mi yonndé poveb alantou krab. Déjapouyonn...

 • KREYOLAD 383

  06 septembre 2011 ( #Kréyolad )

  Koulirou kon …kann Sé jou-tala tousa moun pé di’w sé ki ni pwason kon koulirou. Ni an lo moun ki kontan toubannman, pas yo ka manjé koulirou an tout kalté sos : blaf, koubouyon, dob, griyé, oben an marinad. Ni an ti-pawol ka di : « lanmò brigo ka ranjé...

 • KREYOLAD 379

  07 août 2011 ( #Kréyolad )

  Before yol Lanné-tala ousédi Tour Yol-la pé ké roulé obidjoul. Ni yonndé jénes ki antré pou vakans, kom yo pa djè rayi zafè lafet la, yo konnet an vié poveb : « fok pran douvan avan douvan pran’w ». Sé bien pou sa désidé yo désidé fè : BEFORE YOL. Sa...

 • KREYOLAD 384

  13 septembre 2011 ( #Kréyolad )

  Wawet anfanngas Manmay lakot karayib dépi Préchè jik Ansdawlè té bien kontan wawet la ki té rété an déwò a. An plis di sa, ou sé di sa mennen koulirou a vini. Sé pa kanno yo maré pak padan pliziè fwa. Fok di tou, yo té bien manfoupamal zafè plaj Diaman...

 • KREYOLAD 380

  15 août 2011 ( #Kréyolad )

  Wol mò Dépi koumansman tour yol la, ni an boug ki pa ka travay lamarin mé ki sé an trè bon maren. Misié té ka fè wol mò, pas anlo moun té lé téré’y avan i pati. Misié té ka fè koy lis lis yo jik kriyé’y Félis. Antouléka i rivé genyen twa asou set étap...

 • KREYOLAD 363

  26 avril 2011 ( #Kréyolad )

  Madam la Prézidant Jédi pasé, Konsey Jénéral fè nou viv an gran moman pou té éli prézidan’y. Sé té an moman ki pa té pou moun ka soufè di tjè Apré dé won éti chak kandida té bal bal, sé apré twaziem won votman-an, yo fini pa trouvé’y. Té ni an fwa, Chaben...

 • KREYOLAD 335

  19 septembre 2010 ( #Kréyolad )

  Asanblé Matinik SeLe épi Klod mantjé trapé an poudjol. Yo té fini fè foto ba Fransanti’y éti yo té tibren konstipé. Ou sé di fok ou té chatriyen-yo pou yo té sa ri. Yo désidé alé pran an fé kanmenm. Mé lè Didié vini, kraz-la pa té bon menm. Asiparé, misié...

 • KREYOLAD 336

  30 septembre 2010 ( #Kréyolad )

  Simenn chajé Toupandan nou ka chonjé an ti-pawol Mona : « Ti-chimen-an yo ka kriyé lanmò-a, piti piti piti, nou tout la ké pasé… ». Lanmò ni labitid vini, lè i anvi, lè nou pa ka atann-li, ek lè nou pa ka antann-nou. Mé fout sa red, lè ich- nou ka tjwé...

 • KREYOLAD 322

  19 juin 2010 ( #Kréyolad )

  An bann blé ! Jédi pasé tout lari Fodfrans épi Matinik té tou kam. An mouch pa té ka volé pas tout moun té douvan télé-yo pou yo té sa wè « Lé Blé », kidonk Létjip dè Frans. Ni an machann pwason ki rivé a ped vwa’y afos kriyé. Mari’y té sòti miklon épi...

 • KREYOLAD 321

  19 juin 2010 ( #Kréyolad )

  Konba kok Dé dépité pa asou Lafrans ki té bizwen yo kom palé di yo, alé dépozé an propozision pou an lwa kont konba-kok. Sé madanm-tala pa lé tann palé di, ni konba-kok, ni kokeleur ajijéwè kokè. Yo di sa sé an krim kont bet. Lé anmatè kok pa ka rivé...

 • Kréyolad 288

  06 novembre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 288 Lajan ra Dokè ki ni labitid atann lafen lanné pou blotjé pow la, pa rivé tjenbé jik désanm. Yo baré pas ni an pati dokè ka fè menm travay la, mé yo pa ka genyen menm lajan an. Lamèna, anplwayé kontraktiel tou, pa rivé tjenbé. Yo blotjé pou...

 • Kréyolad 287

  20 octobre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 287 Nou ka tonbé ! Sé jou-tala, ou sé di nou ka tonbé bien ba, an manniè tjoupoutet. Lot jou an ti-fi koki zié an tibolonm, atjelman sé an boug ki asazinen madanm li avan I pann kò’y. Madanm la té lé chanjé lavi, i té bizwen yonn dé bo. Boug-la...

 • KREYOLAD 378

  02 août 2011 ( #Kréyolad )

  Wawet fol Dépi dé jou, alantou Matinik, nou ka wè an tach mawon anlè lanmè-a. Sé pa an roujè sadin, ni an tach pwason, mé wawet ka kouri an déwò kon asou sé plaj la. Sa ki pli red la, sé lodè a, sa ka pit. Ni vakansié ka vréyé bon labou sirtou pa koté...

 • KREYOLAD 370

  27 mai 2011 ( #Kréyolad )

  Sa ka mousé Pa koté Lanmanten, sa ka mousé bon mousé. Sé pa ni pou Alfred Sino ki za fè moun rayi’y. Sé pa ni pou ti-Piè ajijéwè David oben Joset. Non sé pa sa. Sé pa koté Palmis ni an zafè mous ka volé tout lajounen. Ni Adjoufin ki di : - Sé fant zotèy...

 • KREYOLAD 373

  02 juillet 2011 ( #Kréyolad )

  NIKO toujou LA Sénatorial ka vini cho ek sé plas la chè. Ja ni pasé 7 kandida déklaré, é ni dé plas sénatè ek. Simenn pasé tout komin Matinik té sanblé pou nonmen sa yo kriyé lé « gran élektè ». Sé yo ki ni dwa voté pou éleksion sénatè. Mé kiles yo ké...

 • KREYOLAD 369

  24 mai 2011 ( #Kréyolad )

  Pichon Ousédi poveb-la bien ni rézon « pli ou déchiré pli chien ralé’w ». Sé bien sa ki rivé sé sinistré Mòn Kalbas-la. Ni an boug épi madanm-li ki té sinistré épi ranfalman téren-an, yo vréyé yo lotel (nou pa ka di non lotel-la). Pandan yo té la té ka...

 • Kréyolad ka rivé

  05 mai 2011 ( #Kréyolad )

  I pres rivé. Cela fait 7 ans déjà que plusieurs lecteurs m’avaient suggéré une compilation des Kréyolad pour en faire un petit livre. Ce fut un long périple, un chimen chien, pour aboutir enfin à une auto-publication. Cette décision s’est imposée comme...

<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

Présentation

 • : Le blog de jude duranty
 • : Publication régulière de textes créoles contemporains Kréyol tou lé jou
 • Contact

Recherche

Liens