Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • Kréyolad 287

  20 octobre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 287 Nou ka tonbé ! Sé jou-tala, ou sé di nou ka tonbé bien ba, an manniè tjoupoutet. Lot jou an ti-fi koki zié an tibolonm, atjelman sé an boug ki asazinen madanm li avan I pann kò’y. Madanm la té lé chanjé lavi, i té bizwen yonn dé bo. Boug-la...

 • KREYOLAD 378

  02 août 2011 ( #Kréyolad )

  Wawet fol Dépi dé jou, alantou Matinik, nou ka wè an tach mawon anlè lanmè-a. Sé pa an roujè sadin, ni an tach pwason, mé wawet ka kouri an déwò kon asou sé plaj la. Sa ki pli red la, sé lodè a, sa ka pit. Ni vakansié ka vréyé bon labou sirtou pa koté...

 • KREYOLAD 370

  27 mai 2011 ( #Kréyolad )

  Sa ka mousé Pa koté Lanmanten, sa ka mousé bon mousé. Sé pa ni pou Alfred Sino ki za fè moun rayi’y. Sé pa ni pou ti-Piè ajijéwè David oben Joset. Non sé pa sa. Sé pa koté Palmis ni an zafè mous ka volé tout lajounen. Ni Adjoufin ki di : - Sé fant zotèy...

 • KREYOLAD 373

  02 juillet 2011 ( #Kréyolad )

  NIKO toujou LA Sénatorial ka vini cho ek sé plas la chè. Ja ni pasé 7 kandida déklaré, é ni dé plas sénatè ek. Simenn pasé tout komin Matinik té sanblé pou nonmen sa yo kriyé lé « gran élektè ». Sé yo ki ni dwa voté pou éleksion sénatè. Mé kiles yo ké...

 • KREYOLAD 369

  24 mai 2011 ( #Kréyolad )

  Pichon Ousédi poveb-la bien ni rézon « pli ou déchiré pli chien ralé’w ». Sé bien sa ki rivé sé sinistré Mòn Kalbas-la. Ni an boug épi madanm-li ki té sinistré épi ranfalman téren-an, yo vréyé yo lotel (nou pa ka di non lotel-la). Pandan yo té la té ka...

 • Kréyolad ka rivé

  05 mai 2011 ( #Kréyolad )

  I pres rivé. Cela fait 7 ans déjà que plusieurs lecteurs m’avaient suggéré une compilation des Kréyolad pour en faire un petit livre. Ce fut un long périple, un chimen chien, pour aboutir enfin à une auto-publication. Cette décision s’est imposée comme...

 • kréyolad 286

  06 octobre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 286 Siyak blé blan rouj An simenn apré Kasav Difé viré limen pas sa ka vini cho pou lajénes. Ni trantan yo ka mandé respé, lanmou épi fraternité, mé jénes atjelman ka sanm i pa ka tann mach. Ni jennjan ki jis koki zié an lot ek mété dé fanmi’y...

 • KREYOLAD 367

  11 mai 2011 ( #Kréyolad )

  Karenm mouyé D épi jédi, siel la krévé anlè Matinik, es sé pas prézidant té batizé « Ven dan vwel » épi diven ? Ousédi sa pa djé pòté Erik chans. Misié mété diven dan vwel mé si i té mété van, asiré i té ké rivé pli douvan. Pétet menm i té ké rivé ansanm...

 • KREYOLAD 366

  11 mai 2011 ( #Kréyolad )

  B.A.K Ni an konséyé jénéral ki ja gran-nonm. Sé li ki pli vié anpami sé lézot-la. Misié alé wè la B.A.K kidonk la Brigad Anti Krab pou té otjipé di zafè’y. Alfred Sino, sa konnet sé jou-tala sa ki an krab. Ti-Piè (an boug ki pa djè kout) fè an mové kout...

 • Kréyolad 284

  20 septembre 2009 ( #Kréyolad )

  Kréyolad 284 Ou pa ka sav Boudoum : épi an « Asipipi » labann a Pipo, Joslin, Joj, Jakob épi Janklod mété tout moun dakò. Kisiswa lé swasanntrèzis, ki di : - Ni trantan nou ka pran médikaman-tala é sa toujou ba nou bon soulajman ! Kantapou lé swasannkatòzis,...

 • Liv ki pou paret

  28 février 2009 ( #Livr'e )

  Sansann Sé nouvo liv man ké mété déwò pou mwa avril-la sé pa an pwason davril. Liv-tala sé an rakontaj kidonk i ka sanm an roman, i ka sanm an rési mé sé pa ni an rési ni an roman akondi chanté-a i ka sanm an mayi mé sé pa an mayi. Mon prochen ouvrage...

 • Kréyolad 285

  28 septembre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 285 Pwason pwazon Péchè Matinik ké ni pou ay chaché anlot travay pou fè, magré chomaj la. Mari pa kontan é Rèné anrajé kon an kong pas lé Zafer maritim di pwason Fodfrans pwézonnen, san di egzaktiman koté. Es pwason ki an labé a pa ka alé Lanmanten...

 • Kréyolad 290

  09 novembre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 290 Lè ou piti « Lè ou piti fout ou ka pran fè », akondi Janklod, an boug ka rété pabò verjé a ; sé bien pou sa yo kriyé’y Janklod Diverjé. Lè’w piti, menmsi ou rété pasé karannsenkan asou an tè ; menmsi an lwa ka ba’w dwa, apré trantan pou ou...

 • KREYOLAD 474

  09 juillet 2013

  Kong-Ré Jédi pasé Konsey Jénéral té ni anlo gro mòdan lapolitik té sanblé anba lopsion Jozet épi SeLe. Kom sa té ka fet lavey « Lafet lanmizizk lè ou té ka bien kouté ou té ka kom konstaté tout moun an pa té akordé asou menm diapazon-an. Kisiswa klarinet...

 • KREYOLAD 473

  09 juillet 2013

  Plas la chè toubannman ! Dépi yonndé jou Adjilbè di mwen i rimatjé sé mè-a ni yonndé poblem. Antouléka dapré misié, sé mésié pa djè ka dòmi trankil-lecha. Lé zopozan ka filé zépon yo. Anlo ka fè moun sav yo la, é fok pa obliyé yo. Anlo ka fè akondi pawol...

 • kreyolad 477

  03 septembre 2013

  Politik pa an vakans Ni anlo moun ka paré zagré yo pou yo sa pati an vakans. Mé sé boug politik la pa anlè sa, yo pa ka pati. Bien okontrè, yo ka pofité fè pou yo sa wè yo. Kisiswa an kous siklis pou yo sa ba dépar, an kous yol pou bésé drapo, an kous...

 • KREYOLAD 468

  27 mai 2013

  Chonjé   Listwa nou ka mété bon zagriyen an tet nou sé jou-tala. Erezdibonnè dé moun kon Arman Nikola ka viré fè nou chonjé épi an DVD. Nou poki sa rivé asepté tout moun adan istwa nou. Kontel gadé sa ki fet lasimenm pasé, si yo mété an bel kouwòn flè...

 • KREYOLAD 471

  10 juin 2013

  Pli bel dat ? Mèkrèdi pasé anlo koté Matinik té ni gran penteng pou 22 mé, sirtou pabò Senpiè. Té jik ni kalvakad épi fédartifis. Fanswa mandé mwen : Es sé jou pou nou fè lafet ? Es fok fè lafet épi lesklavay ? Kantapou Edmoniz, mi sa i di mwen : Man...

 • KREYOLAD 469

  10 juin 2013

  Fizi ka palé… Dépi dimanch pasé, pa asou Chelchè sé an sel dézolasion pou pliziè fanmiy adan kartié Ladémach. An manman désidé fété fet jennfi’y ki ni dizuitan, é i pa té ka pansé sé konsa sa té ké fini. Koté inè’d maten, kout fizi pété toupatou alantou...

 • Kréyolad-Aniverser ba ALEKSANDRA

  08 juin 2011

  9 Jwen 2011 Sé vréman an ti-katjopin ki pa djè enmen solèy wè lonbrik-li. (An sel moun ki pou sav koulè persin-li). Lakrent pou sa pa rivé’y, dépi Douvanjou, o pipiri chantan, sé li premié ki anlè Martnik 1èr. Sé sa ki matinal dann ! Ni annafè ki chaché...

 • KREYOLAD 368

  15 mai 2011

  Mové tan Toupandan yonndé moun té ka désann Pigeon Island adan Festival Jazz Sent-Lisi, Matinik, té konnet an katastrof pabò Moutte. Lawout jis koupé. Tjenz fanmiy oblijé kité kay-yo pas ni an ranfalman téren ki fet é jik ni an tanp évanjélis ka mènasé...

 • Entretien autour de Sansann

  28 décembre 2010

  Antilla 1376 - 05 au 12 novembre 2009 pp. 10-11 Judes Duranty: «Nous refusons d’être alphabétisés en créole.» Les lecteurs de la rubrique Kréyolad de notre magazine connaissent bien, et à n’en pas douter apprécient, sa plume. Non content d’être un écrivain...

 • Dékré 27 avril 1848

  26 avril 2010

  La Répiblik Fransé Dékré 27 avril 1848 (Abolision lesklavaj ) Libèté, égalité, fratènité An non pep Fransé, gouvelman provizwa ka déklaré ; Kom lesklavaj sé an natanta kon dinité limanité (nonm ek fanm) Lè’w opozé an moun réfléchi, i pa ka sav sa pou’y...

 • Poveb pak

  04 avril 2010

  Poveb pak An périod nwel, si kochon pa djè trankil le cha, an périod pak, krab pa djè alez kon blez sou la falez. Poveb la ka di « Chak kochon ni sanmdi-yo » mé dimanch ek lendi « tout krab konnet tou-yo » alow manmay la mi yonndé poveb alantou krab....

 • Ayiti

  29 mars 2010

  Hayiti Hayiti mal Hayiti malad Haïti an chèpi Hayi ti-mal, tou sa ki tjè fèmen Wouvè tjè’y pou’y débòdé ek solidarité Sé pa tou di pléré Sé rété véyatif chak jou ki met Pou sipòté-yo pandan lontan. Dépi 1804, dépi Désalin Li kanpé I lévé tet pou gadé...

<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>