Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • KREYOLAD 462

  03 avril 2013 ( #Kréyolad )

  Man Limiè Man Jè ni bon chans sé jou-tala. Sé sel fanm ki mè Matinik. Kom mwa mas-la sé mwa éti yo ka mété fanm a lonè. Sé jou-tala i plis ki a lonè, yo ka kriyé’y toupatou. Ni difé ki pri padan karenm lan, sé li yo kriyé. Ni an poudjol ant dé fanm pou...

 • KREYOLAD 460

  18 mars 2013 ( #Kréyolad )

  Igo Chalviré Igo, sé pa siklòn-an, mé kòmandannté pabò Bénézwel, ében apré an gran konba kont krab-la, mardi oswè i chalviré é i pa viré doubout. Gran konbatan-tala ki ja genyen pliziè fwa, magré i alé pabò Kiba i pa rivé chapé. Toupandan ni yonndé pabò...

 • KREYOLAD 458

  05 mars 2013 ( #Kréyolad )

  Gran Senpiè Ni an ti pawol nou ka di : “pawol an bouch pa chay”. Mèkrèdi oswè, tout jan Senpiè épi oliwon lakot karayib té monté Senpiè. (Pas dépi Foyal pran laba, moun pa ka désann Senpiè ankò, menm pou achté dobann). Asiparé, lé té ni pasé 500 moun...

 • KREYOLAD 457

  22 février 2013 ( #Kréyolad )

  Vaval pati Lanné-tala Vaval sé pa an bwaba, mé dé nonm ki té ni lentansion koupé tousa ki filon. Sé mésié ki puisan, pa té lé tann palé di zafè filon pou an pati moun selman éti ni dwa mayé. Yo mandé pou ni dwa mayé kon tout moun, pas yo pa bet, menmsi...

 • KREYOLAD 455

  14 février 2013 ( #Kréyolad )

  Kasé lo Lagrev péchè mwa désanm lan, magré yo sinié an désizion pou fini épi sa, ka kontinié. Mé kou-tala ousédi yo ja bliyé poutji yo té ka fè lagrev. Yo té mandé an dédomajman pou Klordékòn, mé ousédi épi nouvo lanné a, yo ja bliyé platfom révandikasion-an....

 • KREYOLAD 450

  15 janvier 2013 ( #Kréyolad )

  Dénié anboutéyaj M oun ka kondri loto désidé fè an dènié ti-fet avan lafen lanné a. Kom lé péchè té an grev, yo désidé fè kò-yo pè. Ni an yonn (toujou ni) ki vréyé an kamo. E si pa ni té ni lésans, ki manniè nou ké fè réyéyon-nou ? Senp ti-kèsion tala...

 • KREYOLAD 424

  06 juillet 2012 ( #Kréyolad )

  Ki tan sa ké chanjé ? Nou fini sòti dan an éleksion lasimenn pasé, ni kandida ki ja ka déklaré pou ta a ka vini a, éleksion sel asanblé a an 2014. Ni an kandida ki ja ka fè kò’y plézi, pas i fini ped é i di : - Sé pa té Mon plézi ! Fok di Matinik voté...

 • KREYOLAD 404

  31 janvier 2012 ( #Kréyolad )

  Rété véyatif Ni an dokè sendikalis, ganmé kon an chik chien, konparézon kon chien touni, ek toujou ka roulé an BM dènié model ; misié vréyé an kout gres anlè an boug ki té an sandal ek an vié ti-chot kout anlè’y. Sa misié pa té sav, sé ki monboug té an...

 • KREYOLAD 398

  16 décembre 2011 ( #Kréyolad )

  Lafet toupatou Man ni Adjilbè, an bolonm ki toujou té ka bongonnen, misié ki té kontan toubannman lafen simenn-an. Misié ki rivé isi dépi lanné pasé toujou ka kritiké ek ka chinié kon an ti-bébé konmkwa :* - Pa ni ayen an péyi-a ! Man ka anmewdé kò-mwen...

 • KREYOLAD 389

  26 octobre 2011 ( #Kréyolad )

  Trop sik Toto té lé dépozé an propozision lwa Lasanblé Nasional, pou di konmkwa niawout épi bonbon ni trop sik. Marilis koumansé pa panché ko’y asou sa pou di misié ka fè trop sik épi sa. I mandé sé dépité group li a pa voté sa. Pandan tan an, lè’w bien...

 • KREYOLAD 377

  26 juillet 2011 ( #Kréyolad )

  Nou mal Guillaume té ka fè kon an mal boug an siklis la. Misié té ni an gran Malle épi plen mayo jòn dépi dimanch pasé. Sé siklis Matinik la té ka goumen pou sav sa ki té pou lidè. Antouléka anlo sipòtè té bien led pas dapré yo , la séleksion Matinik...

 • KREYOLAD 375

  18 juillet 2011 ( #Kréyolad )

  Bochet parti Ni yonndé ti-jennjan ek jenn ti-fi ki poko menm fini legzanmen-yo, mé yo ja ka chonjé rota’y ek griyad. Yo té ja fè envitasion jédi oswè pou té manjé bochet ek frikasé lanbi. Eben bonbon-yo brilé pas, papa Ernestin ki débrouya épi toujou...

 • KREYOLAD 371

  21 juin 2011 ( #Kréyolad )

  Pon Ni bon moun Matinik ka rouspété, pas ni anlo ki pé pa pasé anlè pon-an apré lasansion. Yo oblijé pasé anba’y é ni anlo pié-yo ja bien mouyé. Sa ka fè ni an Matinik a dé vites. Sa ki pé pasé anlè pon-an rété kay-yo. Ek sa ki pé pa travèsé oblijé travèsé...

 • KREYOLAD 357

  25 février 2011 ( #Kréyolad )

  Dokè Ni moun ki malad toubannman dépi dé simenn. Ni sa ki ni mal do, ni dot (poutan sé pa jan Gwadloup mé yo ka soufè di kè). Doktè di : - Sé palakoz anlo dokè ki fè yo ka soufè konsa ! Lé dokè té ka fè an ti-jé. Yo té ka fè rol fè lagrev. Gémo, ki pa...

 • KREYOLAD 400

  04 janvier 2012 ( #Kréyolad )

  An lanné létè Nou pa wè a ki lè, mé lanné 2011 pasé pli vit ki an batzié, anfen nou pé menm di, kon léro. Tout moun dakò pou di lajan-tala ka vaporé an lanmen’w kon létè. Man pa lé palé asou lakriz pou pies kriz pa pran-zot ; mé tout moun ka di nwel-la...

 • KREYOLAD 386

  29 septembre 2011 ( #Kréyolad )

  Tjè anvi ri Vandrèdi pasé té ka bay an nan Thierry Dol an lanmen Al QAÏDA. Nou pa sav kay kiles Ida, mé asiré sé pa lakay man Ida, pas madanm-tala pa té ké kité’y bò kay-li pies pies pies. Tout tianmay Ofanswa té mobilize é moun toupatou vini soutni Thierrry....

 • KREYOLAD 388

  26 octobre 2011 ( #Kréyolad )

  Dlo débòdé Mèkrèdi pasé ou sé di dlo a fè sé ki té an gou’y. Pabò Kabé i frakajé plaj-la épi konmen restoran. I jik antré Marouba. Mé sé pa dan linò selman pas Lanmanten Lalézad viré débòdé. Otomobilis ka vréyé pié, yo di atjelman, dlo ka dépasé farin,...

 • KREYOLAD 353

  28 janvier 2011 ( #Kréyolad )

  Eleksion 2011 Sé jou-tala kandida « potentiel » ka lévé pot an siel pou di élektè, yo ké fè si, yo kè sa. Pomes ka fè siwawa é ja ka ni bon konmes ka woulé, sirtou dan lé parti politik. Mim, anni gadé Chaben, i di asou an radio konmkwa i pa janmen ba...

 • KREYOLAD 352

  19 janvier 2011 ( #Kréyolad )

  Gato mal vant Sé jou-tala, menm adan lapremiè-kominion moun pè manjé gato. Simenm pasé dé jennjan manjé an gato pou fet yonndi yo, é sé pa té lafet, mé yo tout trapé poblem. Sa ki pa trapé ladjidjit té ni maltet. Sa ki té ni mal-bouden jik rivé a vonmi...

 • KREYOLAD 348

  23 décembre 2010 ( #Kréyolad )

  Ziédou Lalin Mardi bonmaten pa koté twazè’d maten Lalin fè an ti-ziédou ba nou. I té lé kozé épi tousa ki ni labitid lévé bonnè. Tousa ki pa lé solèy wè lonbrik-yo. Ki sa i té lé di nou ? Sé li sel ki sav ! Ni an ti-pawol ka di « sa ou pa sav, gran pasé’w...

 • KREYOLAD 346

  08 décembre 2010 ( #Kréyolad )

  Gwada-boy Lé Gwada rivé anlè dénié mach podiom-lan , mé épi an zié bòy. Sé jwé Jamayik-la jwé an régé ki vèglé-yo. Lé Matinino té ja vèglé dépi o premié touw. Menm si lé Gwada vini bòy omwen yo ja ni biyé-yo pou la GOAL CUP. Sé lé pli gro nasion foot-ball...

 • KREYOLAD 338

  10 octobre 2010 ( #Kréyolad )

  Jenn Karlos » Jenn Karlos ka né, la éti plen tèbèdjè ek fanatik ka fè latjé laéwopò. Yo té lé wè « Diab-la » an chew é an nos. Ni an boug ki sé jan Gwadloup ki di : - Sel chèw man konnet, sé Antwaniz ti-fanm lapwent-la, é manzel toujou rifizé alé adan...

 • KREYOLAD 337

  06 octobre 2010 ( #Kréyolad )

  Pran kouraj Magré Préfè, Konsèy Réjional, Rektè ki fé konsit, ou sé di sa pa djè sèvi ayen. Magré sa manman Tédy té di nou, lè ich li ped lavi’y, ni manman ek papa ki toujou entjet kon tatjet an finet lè yo ka wè sa jénes-yo ka kontinié fè. Kisiswa Lanmanten...

 • KREYOLAD 334

  14 septembre 2010 ( #Kréyolad )

  Chofè loto Vandrèdi pasé sa té cho pa asou Lanmanten. Dépi lematen té ni anboutéyaj, mé sé pa té ni K5F ni chofè loto ki fè sa té blotjé. Sé lapli a ki té désidé ralanti tout moun an. K5F té ba moun randévou lazòn pou manifesté kont pri sé pies la. Anlo...

 • KREYOLAD 332

  01 septembre 2010 ( #Kréyolad )

  Larantré Dé minis vini fè an ti-sosé vitman pou dapré yo fè ladeng la rété. Mé yo pa fouben, yo pa rété plis ki vennkatrè Matinik ek Gwadloup. Avan ni boug la Pofilaksi té ka pasé pou tjwé ek édé moun ratibwazé moustik. Mé atjelman ni ki vennkat moun...

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>