Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • KREYOLAD 33O

  19 août 2010 ( #Kréyolad )

  Dlo mwa dawou Lé vakansié anrajé kon an nich flanman ki pran an kout pisa. Yo ka hélé an mwé pas mwa dawou-a plen épi dlo. Ni lontan yo pa té viré Matinik é Milo pa rikonnet péyi-a. I té konprann i té ké trouvé’y menm manniè i té kité’y la lè i té pati...

 • KREYOLAD 326

  16 juillet 2010 ( #Kréyolad )

  Lapénirit Lésans la wosé ankò, bagay pou fè moun anrajé kon tig. Lé transpòtè ki ni labitid mennen lésans sé yo ki faché an prèmié. Yo mandé an prim 1000 €ro, é lé patron estasion kisiswa SHELL, ESSO, oben VITO kriyé an mwé : - La nou ka pran tousa lajan...

 • KREYOLAD 325

  09 juillet 2010 ( #Kréyolad )

  Tet Jozéfin… Ja ni wonzan yo raché tet Jozéfin. An démilset, yo tiré’y Lasavann pou swadizan restoré’y, kidonk viré mété tet-li an plas. Rémon, ni tet-li an plas, pas i mè Foyal mé i pa lé tann palé di Estati-a, menm manniè kon an tan Serjo té la. Dépi...

 • KREYOLAD 324

  02 juillet 2010 ( #Kréyolad )

  Lanmizè blé(zil) Vandrèdi pasé tout Brézilien Matinik té tou tris. Yo tout té ka bésé tet-yo akondi an chen ki pran an kout zoranj-si. Anlo ki ni sistem vié-neg di sé palakoz yo té ka jwa an blé ki fè yo ped dé bi a yonn. Kom sé koulè Lafrans, asiparé...

 • KREYOLAD 320

  04 juin 2010 ( #Kréyolad )

  Pétrolet an vèdet S é jou-tala pétrolet Madinina an vèdet. Sé chofè-a pété lagrev pas ni trop jennjan ki ka simen vakabonajri abò. Pa ni sékirité, ek sel bagay ki rété-yo sé rété atè pou trouvé an solision. Yo mandé wosé salè-yo, mé patron-an di sa pa...

 • KREYOLAD 318

  25 mai 2010 ( #Kréyolad )

  Lapannkot Anlo mantou té ka fè zafè-yo an gou-yo pas la DSV mandé pa péché yo. Lé zotorité mandé pa manjé yo, pas yo té ka mò kon mouch. Tousa pa fè Ogisten ni cho ni fret. Dépi ti-bolonm i ni labitid alé dan mang-la.I alé kolé mantou’y kon i ni labitid....

 • KREYOLAD 317

  14 mai 2010 ( #Kréyolad )

  RépaNasion Jounal Jistis ni an bel laj. Katrèvendizan pa kratrèvendijou. An bel montray fet mèkrèdi pou montré mannié jounal-la toujou djoubaté kon lenjistis. I jik mété déwò an liméwo espésial, pou fè nou sonjé ki komnis toujou goumen kon le gran kapital...

 • KREYOLAD 316

  14 mai 2010 ( #Kréyolad )

  Sann volkan Ousédi sann volkan Lirland-la rivé jik isi-a pou opozé moun wè klè. Lamèna blotjé dépi an simenn é nouvo direktè-a di sé lé kontraktjel ka anpéché’y wè klè. Lé kontraktjel ki la dépi yonndé tan, pa pran sa. Déja yo pé pa achté ayen a krédi...

 • KREYOLAD 315

  03 mai 2010 ( #Kréyolad )

  Loto lakas Dimanch pasé andidan kas lanmanten-an, gro difé pri ; mé sa ki té pli red la sé ki lé ponpié trapé gro anboutéyaj pou té rivé la, afos la té ni makrélè. Jik pa koté Twazilé moun wè lafimen-an. Ni an nanplayé ka travay la SARA, i mandé lantoupriz...

 • KREYOLAD 310

  27 mars 2010 ( #Kréyolad )

  Kok pli jenn Adan konba kok dimanch la, ou sé di sé pi jenn kok la ki fè pli bel kout zépon. Ni anlè yo té kant é kant mé kok Foyal la trapé an ankourajman ki vréyé’y douvan. Jan Foyal di lè a rivé pou kok yo a, an jenn gwosiwo monté pa asou an kan poul...

 • KREYOLAD 309

  19 mars 2010 ( #Kréyolad )

  Konba kok Premié won éleksion Laréjion désidé gadé dé kok ka fè pwa. Asou sé 9 kok la té ni : (kok-gwosiwo, fizan, kalagway, kok-pay, kok-sandré, kok-kréyol, kok- espayol épi dé ti-poul djenm). Yo kouwi dèyè sé dé poul jenm la, yo di yo chou ! Adan tout...

 • KREYOLAD 303

  03 février 2010 ( #Kréyolad )

  Vidé ja koumansé An 2009 pa té ni kannaval. Lanné-tala ni anlo djab-lafet ki ja di, yo pé ké mantjé sa ba pèsonn. Lé rèn lanné pasé rété an plas, sé bien pou sa anlo koté pa té ni éleksion lanné-tala. Fok di, sa ka ranjé yonndé organizatè éti apré lagrev...

 • Kréyolad 300

  16 janvier 2010 ( #Kréyolad )

  Matinik di : non Le 10 janvié 2010, nou pa té ni pou voté pou an nonm, mé pou té di wi oben non. Es nou lé otjipé di zafè nou nou menm kon dé gran moun ? Ou sé di pou le moman, nou poko paré pou sa. Nou simié Léta otjipé di nou pas nou poko lé responsabilité....

 • KREYOLAD 299

  04 janvier 2010 ( #Kréyolad )

  Premié simenn présé Dépi dimanch, toupandan an pati té ka manjé galet léwa, ni adan ki monté an komin pou préparé le 10 janvié. Simenm-tala menm si man konne an boug ki ni labitid rété épi Fani, kou-tala i di’y : - Fok man milité pou Matinik ! Kolektif...

 • KREYOLAD 298

  27 décembre 2009 ( #Kréyolad )

  An lanné nef fini, rikoumansé Toupandan lé manmay bèlè légliz té ka chanté anba gran kwi-a épi plizié koral, légliz Sentétièn té ka viré wouvè. Légliz Ofanswa té ka béni kloch-li, mé ta Loren-an ka espéré nwel lanné prochenn pou i viré tann moun ka chanté...

 • KREYOLAD 297

  18 décembre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 297 Mové lodè Sé jou-tala moun ka vréyé pié pas yo ka santi mové lodè. Ni moun ki pa enmen lodè kochon. Pa menm palé di bouden, pas yo véjétarien. Anfen ni anlo bagay ka santi mové. Kontel kanpàn-la ka fè yonndé boug ped tet-yo ek kité lang-yo...

 • KREYOLAD 295

  18 décembre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 295 Chadron cho Tout moun ka kriyé anmwé asou pri an tet-chadron : 80 €ro. Ni an boug ki di mwen sa normal pas : - Déjapouyonn, sé an bagay ki ra ek i pa pli chè ki trif pabò Lafrans oben kavia. I pa ka kouté 500 €ro le kilo, kidonk i pa chè....

 • KREYOLAD 456

  16 février 2013 ( #Kréyolad )

  Konkouw trafitjé.. Kisiswa konkouw la, toujou ni bougonnen. Sé bien pou sa Alténò di i pa ka alé chanté ankò. Ja ni dizan i ka alé, chak lè a sé an pri dankourajman i ka trapé. Kou-tala i dékourajé menm. I alé Konkouw la chanson kréyol Trinité, madanm...

 • KREYOLAD 447

  18 décembre 2012 ( #Kréyolad )

  Gardèn…… Atjelman nwel pran anlot kanman. Chanté nwel ka vini ra pas épi lakriz sa vini an biznes. Zafè chak moun té ka pòté an chob, an janbon, yonndé paté épi kisasayésa, sa fini net. Nwel jòdi sé gardèn. Adan gardèn lan, dabòpouyonn sé bien gadé pri...

 • KREYOLAD 446

  18 décembre 2012 ( #Kréyolad )

  An sel bagaj Dépi koumansman mwa désanm lan, yen ki vié nouvel ka fè siwawa an péyi a. Anlo moun ni la kakarel pas yo pè dat an mwa désanm lan. Asiparé lafen dimond pou rivé. Ni sa ka palé di le 12 ni dot ka di kou koupé sé le 21. Adjilbè pa mélé i paré...

 • KREYOLAD 445

  18 décembre 2012 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 445 An sel……. Nou té ja konnet an 2011 an brital kankan ek bon goumen asou : an sel artik. 73 épi 74. Asiparé sé jou-tala ni gro konba ka paré, é sa ka vini cho toubannman pou an sel dat. Gouvelman lè i voté 73, i té di sé té pou 2014. Atjelman...

 • KREYOLAD 436

  24 septembre 2012 ( #Kréyolad )

  Chadron mawon Magré sézon chadron an poko wouvè, ni anlo moun ki ja ka manjé tet chadron. Adjilbè di mwen : - Si pa té ni soutirè pa té ké ni vòlè ! Misié té lé di mwen, si pa té ni moun ka mandé chadron lè lapech poko wouvè, pa té ké ni tet chadron mawon....

 • KREYOLAD 431

  27 août 2012 ( #Kréyolad )

  Ako Mapipi Omaren ni bon maren, sé sa 28èm tour yol Matinik la ka montré nou. Jan Omaren montré moun sé pa selman Ofanswa ek Robè ki ni bon yolè. Sé moun Omaren an fè moun sav ki sé pa pou ayen yo ni pi gran marina Matinik. Lè man di an boug sé « Brasserie...

 • Dîle je suis

  20 août 2012 ( #Livr'e )

  Nicole CAGE « D’îles je suis suivi de Où irait mon cri ? Nicole Cage nous propose son cri pour réaffirmer son origine. Beaucoup semblent oublier que celle qui nous livre ce nouveau recueil a déjà été récompensée plusieurs fois à l’extérieur, rappelons...

 • Nicole Cage

  18 juin 2012 ( #Livr'e )

  Nicole CAGE « D’îles je suis suivi de Où irait mon cri ? Nicole Cage nous propose son cri pour réaffirmer son origine. Beaucoup semblent oublier que celle qui nous livre ce nouveau recueil a déjà été récompensée plusieurs fois à l’extérieur, rappelons...

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>