Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • KREYOLAD 398

  16 décembre 2011 ( #Kréyolad )

  Lafet toupatou Man ni Adjilbè, an bolonm ki toujou té ka bongonnen, misié ki té kontan toubannman lafen simenn-an. Misié ki rivé isi dépi lanné pasé toujou ka kritiké ek ka chinié kon an ti-bébé konmkwa :* - Pa ni ayen an péyi-a ! Man ka anmewdé kò-mwen...

 • KREYOLAD 389

  26 octobre 2011 ( #Kréyolad )

  Trop sik Toto té lé dépozé an propozision lwa Lasanblé Nasional, pou di konmkwa niawout épi bonbon ni trop sik. Marilis koumansé pa panché ko’y asou sa pou di misié ka fè trop sik épi sa. I mandé sé dépité group li a pa voté sa. Pandan tan an, lè’w bien...

 • KREYOLAD 377

  26 juillet 2011 ( #Kréyolad )

  Nou mal Guillaume té ka fè kon an mal boug an siklis la. Misié té ni an gran Malle épi plen mayo jòn dépi dimanch pasé. Sé siklis Matinik la té ka goumen pou sav sa ki té pou lidè. Antouléka anlo sipòtè té bien led pas dapré yo , la séleksion Matinik...

 • KREYOLAD 375

  18 juillet 2011 ( #Kréyolad )

  Bochet parti Ni yonndé ti-jennjan ek jenn ti-fi ki poko menm fini legzanmen-yo, mé yo ja ka chonjé rota’y ek griyad. Yo té ja fè envitasion jédi oswè pou té manjé bochet ek frikasé lanbi. Eben bonbon-yo brilé pas, papa Ernestin ki débrouya épi toujou...

 • KREYOLAD 371

  21 juin 2011 ( #Kréyolad )

  Pon Ni bon moun Matinik ka rouspété, pas ni anlo ki pé pa pasé anlè pon-an apré lasansion. Yo oblijé pasé anba’y é ni anlo pié-yo ja bien mouyé. Sa ka fè ni an Matinik a dé vites. Sa ki pé pasé anlè pon-an rété kay-yo. Ek sa ki pé pa travèsé oblijé travèsé...

 • KREYOLAD 357

  25 février 2011 ( #Kréyolad )

  Dokè Ni moun ki malad toubannman dépi dé simenn. Ni sa ki ni mal do, ni dot (poutan sé pa jan Gwadloup mé yo ka soufè di kè). Doktè di : - Sé palakoz anlo dokè ki fè yo ka soufè konsa ! Lé dokè té ka fè an ti-jé. Yo té ka fè rol fè lagrev. Gémo, ki pa...

 • KREYOLAD 400

  04 janvier 2012 ( #Kréyolad )

  An lanné létè Nou pa wè a ki lè, mé lanné 2011 pasé pli vit ki an batzié, anfen nou pé menm di, kon léro. Tout moun dakò pou di lajan-tala ka vaporé an lanmen’w kon létè. Man pa lé palé asou lakriz pou pies kriz pa pran-zot ; mé tout moun ka di nwel-la...

 • KREYOLAD 386

  29 septembre 2011 ( #Kréyolad )

  Tjè anvi ri Vandrèdi pasé té ka bay an nan Thierry Dol an lanmen Al QAÏDA. Nou pa sav kay kiles Ida, mé asiré sé pa lakay man Ida, pas madanm-tala pa té ké kité’y bò kay-li pies pies pies. Tout tianmay Ofanswa té mobilize é moun toupatou vini soutni Thierrry....

 • KREYOLAD 388

  26 octobre 2011 ( #Kréyolad )

  Dlo débòdé Mèkrèdi pasé ou sé di dlo a fè sé ki té an gou’y. Pabò Kabé i frakajé plaj-la épi konmen restoran. I jik antré Marouba. Mé sé pa dan linò selman pas Lanmanten Lalézad viré débòdé. Otomobilis ka vréyé pié, yo di atjelman, dlo ka dépasé farin,...

 • KREYOLAD 353

  28 janvier 2011 ( #Kréyolad )

  Eleksion 2011 Sé jou-tala kandida « potentiel » ka lévé pot an siel pou di élektè, yo ké fè si, yo kè sa. Pomes ka fè siwawa é ja ka ni bon konmes ka woulé, sirtou dan lé parti politik. Mim, anni gadé Chaben, i di asou an radio konmkwa i pa janmen ba...

 • KREYOLAD 352

  19 janvier 2011 ( #Kréyolad )

  Gato mal vant Sé jou-tala, menm adan lapremiè-kominion moun pè manjé gato. Simenm pasé dé jennjan manjé an gato pou fet yonndi yo, é sé pa té lafet, mé yo tout trapé poblem. Sa ki pa trapé ladjidjit té ni maltet. Sa ki té ni mal-bouden jik rivé a vonmi...

 • KREYOLAD 348

  23 décembre 2010 ( #Kréyolad )

  Ziédou Lalin Mardi bonmaten pa koté twazè’d maten Lalin fè an ti-ziédou ba nou. I té lé kozé épi tousa ki ni labitid lévé bonnè. Tousa ki pa lé solèy wè lonbrik-yo. Ki sa i té lé di nou ? Sé li sel ki sav ! Ni an ti-pawol ka di « sa ou pa sav, gran pasé’w...

 • KREYOLAD 346

  08 décembre 2010 ( #Kréyolad )

  Gwada-boy Lé Gwada rivé anlè dénié mach podiom-lan , mé épi an zié bòy. Sé jwé Jamayik-la jwé an régé ki vèglé-yo. Lé Matinino té ja vèglé dépi o premié touw. Menm si lé Gwada vini bòy omwen yo ja ni biyé-yo pou la GOAL CUP. Sé lé pli gro nasion foot-ball...

 • KREYOLAD 338

  10 octobre 2010 ( #Kréyolad )

  Jenn Karlos » Jenn Karlos ka né, la éti plen tèbèdjè ek fanatik ka fè latjé laéwopò. Yo té lé wè « Diab-la » an chew é an nos. Ni an boug ki sé jan Gwadloup ki di : - Sel chèw man konnet, sé Antwaniz ti-fanm lapwent-la, é manzel toujou rifizé alé adan...

 • KREYOLAD 337

  06 octobre 2010 ( #Kréyolad )

  Pran kouraj Magré Préfè, Konsèy Réjional, Rektè ki fé konsit, ou sé di sa pa djè sèvi ayen. Magré sa manman Tédy té di nou, lè ich li ped lavi’y, ni manman ek papa ki toujou entjet kon tatjet an finet lè yo ka wè sa jénes-yo ka kontinié fè. Kisiswa Lanmanten...

 • KREYOLAD 334

  14 septembre 2010 ( #Kréyolad )

  Chofè loto Vandrèdi pasé sa té cho pa asou Lanmanten. Dépi lematen té ni anboutéyaj, mé sé pa té ni K5F ni chofè loto ki fè sa té blotjé. Sé lapli a ki té désidé ralanti tout moun an. K5F té ba moun randévou lazòn pou manifesté kont pri sé pies la. Anlo...

 • KREYOLAD 332

  01 septembre 2010 ( #Kréyolad )

  Larantré Dé minis vini fè an ti-sosé vitman pou dapré yo fè ladeng la rété. Mé yo pa fouben, yo pa rété plis ki vennkatrè Matinik ek Gwadloup. Avan ni boug la Pofilaksi té ka pasé pou tjwé ek édé moun ratibwazé moustik. Mé atjelman ni ki vennkat moun...

 • KREYOLAD 33O

  19 août 2010 ( #Kréyolad )

  Dlo mwa dawou Lé vakansié anrajé kon an nich flanman ki pran an kout pisa. Yo ka hélé an mwé pas mwa dawou-a plen épi dlo. Ni lontan yo pa té viré Matinik é Milo pa rikonnet péyi-a. I té konprann i té ké trouvé’y menm manniè i té kité’y la lè i té pati...

 • KREYOLAD 326

  16 juillet 2010 ( #Kréyolad )

  Lapénirit Lésans la wosé ankò, bagay pou fè moun anrajé kon tig. Lé transpòtè ki ni labitid mennen lésans sé yo ki faché an prèmié. Yo mandé an prim 1000 €ro, é lé patron estasion kisiswa SHELL, ESSO, oben VITO kriyé an mwé : - La nou ka pran tousa lajan...

 • KREYOLAD 325

  09 juillet 2010 ( #Kréyolad )

  Tet Jozéfin… Ja ni wonzan yo raché tet Jozéfin. An démilset, yo tiré’y Lasavann pou swadizan restoré’y, kidonk viré mété tet-li an plas. Rémon, ni tet-li an plas, pas i mè Foyal mé i pa lé tann palé di Estati-a, menm manniè kon an tan Serjo té la. Dépi...

 • KREYOLAD 324

  02 juillet 2010 ( #Kréyolad )

  Lanmizè blé(zil) Vandrèdi pasé tout Brézilien Matinik té tou tris. Yo tout té ka bésé tet-yo akondi an chen ki pran an kout zoranj-si. Anlo ki ni sistem vié-neg di sé palakoz yo té ka jwa an blé ki fè yo ped dé bi a yonn. Kom sé koulè Lafrans, asiparé...

 • KREYOLAD 320

  04 juin 2010 ( #Kréyolad )

  Pétrolet an vèdet S é jou-tala pétrolet Madinina an vèdet. Sé chofè-a pété lagrev pas ni trop jennjan ki ka simen vakabonajri abò. Pa ni sékirité, ek sel bagay ki rété-yo sé rété atè pou trouvé an solision. Yo mandé wosé salè-yo, mé patron-an di sa pa...

 • KREYOLAD 318

  25 mai 2010 ( #Kréyolad )

  Lapannkot Anlo mantou té ka fè zafè-yo an gou-yo pas la DSV mandé pa péché yo. Lé zotorité mandé pa manjé yo, pas yo té ka mò kon mouch. Tousa pa fè Ogisten ni cho ni fret. Dépi ti-bolonm i ni labitid alé dan mang-la.I alé kolé mantou’y kon i ni labitid....

 • KREYOLAD 317

  14 mai 2010 ( #Kréyolad )

  RépaNasion Jounal Jistis ni an bel laj. Katrèvendizan pa kratrèvendijou. An bel montray fet mèkrèdi pou montré mannié jounal-la toujou djoubaté kon lenjistis. I jik mété déwò an liméwo espésial, pou fè nou sonjé ki komnis toujou goumen kon le gran kapital...

 • KREYOLAD 316

  14 mai 2010 ( #Kréyolad )

  Sann volkan Ousédi sann volkan Lirland-la rivé jik isi-a pou opozé moun wè klè. Lamèna blotjé dépi an simenn é nouvo direktè-a di sé lé kontraktjel ka anpéché’y wè klè. Lé kontraktjel ki la dépi yonndé tan, pa pran sa. Déja yo pé pa achté ayen a krédi...

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>