Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • KREYOLAD 293

  18 décembre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 293 Pitji lagrip Ousédi moun pè zafè pitji kont lagrip la. Si ou fè tan palé moun di sa, asiré yo pa lé tann. Jik moun lopital : doktè, enfimiez, edswanian kantapou brankardié yo pa lé tann palé di sa. Man konnet an enfimiez ki dakò ba moun pitji,...

 • Kréyolad 283

  16 septembre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 283 I pati ! Lasimenn pasé, ni an kous ki pati. Sé pa kon ta Dikos éti Jozef (an manmay Sent-Lisi) rivé douvan anlot boug Gwadloup (Edi) ki té anvi jwé boula. Sé anlot kous pou an pati boug ki lé kondui destiné Matinik, anlot manniè pou dirijé...

 • KREYOLAD 294

  18 décembre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 294 Konba moun Liséyen pa kontan. Lanné prochenn, Yo lé annilé an filiè anlè yo. Yo té désidé vréyé dot zélèv Lisé Chelchè dan an lot lisé. Yo fè an manif pou rivé Laréjion. Lè Chaben wè tousa liséyen ek triko rouj, i té ja anrajé. Misié risivrè-yo...

 • Kréyolad 283

  16 septembre 2009 ( #Kréyolad )

  KREYOLAD 283 I pati ! Lasimenn pasé, ni an kous ki pati. Sé pa kon ta Dikos éti Jozef (an manmay Sent-Lisi) rivé douvan anlot boug Gwadloup (Edi) ki té anvi jwé boula. Sé anlot kous pou an pati boug ki lé kondui destiné Matinik, anlot manniè pou dirijé...

 • Kréyolad 302

  26 janvier 2010 ( #Kréyolad )

  Ayiti ni bon fè ! An simenn apré tranblanntè a, jan Ayiti Toma viré konnet an gro lapè. Latè-a viré brennen a 6,2 anlè léchel an boug ki ni anlo tè ; sé bien pou sa yo kriyé’y Richtè. Tout moun ka palé di sa, pas katastrof-tala fè plis moun ki an tan...

 • Kréyolad 301

  26 janvier 2010 ( #Kréyolad )

  Es nou ké di wi ? Matinik pep la ka voté silon van latjé poul panché. I té di non le 10 janvié, mé le 24 ou sé di i ka paré ko’y pou di wi. Ni an boug ki modéré lesprésion’y tibren, i pa ka rété Ofanswa mé yo ka kriyé’y Fanswa. Akondi jan isi té ké dé...

 • KREYOLAD 308

  12 mars 2010 ( #Kréyolad )

  Fanm an politik Dimanch ka vini nou ké ni pou chwézi an bon lis anpami 9 kandida. Kou-tala nou pé pa di : - Man pa ka konprann ayen ant dé artik-tala ! La, sé an lis nonm épi fanm épi 2 lis fanm épi nonm. L’UFM vréyé an let ba tout sé kandida a, menm...

 • Penser le zouk

  08 avril 2010 ( #Livr'e )

  Pourquoi penser le zouk : S’étant manifesté au public à la fin des années soixante-dix, le zouk qui procède de l’ingéniosité artistique et créatrice de Martiniquais et de Guadeloupéens, est survenu dans des sociétés en transmutation économique, politique,...

 • KREYOLAD 313

  16 avril 2010 ( #Kréyolad )

  Mè foyal, sa cho ! Rémon, di ba Ogisten : - Man ka kité lari Senlwi pou man alé pran sentiron-mwen! Serjo té la, mé i di tout moun kriyé’y Se.Le, pas atjelman i prézidan laréjion. I té vini ba Rémon, ki mè doublevé doublevé, yonndé ti endik. Kidonk dépi...

 • KREYOLAD 327

  27 juillet 2010 ( #Kréyolad )

  Vakansié Lé vakansié anrajé pasé ayen yo ka tonbé léta. I ni anlo ki kité lété an Frans pou vini pran lapli isi-a. Sé ki lé vakansié bliyé ki Matinik ni dé sézon : karenm épi livènaj. Livènaj pa ni livè, mé an tan-tala ni bon dlo. Sa ka koumansé dépi...

 • KREYOLAD 329

  08 août 2010 ( #Kréyolad )

  Bèber le krab Lakoup dimond football té ni an chatrou divinè ki té ka di ki étjip ka genyen avan match-la fet. Pou kous yol-la, yo alé dégaré an divinè tou, mé tala pa té an chatrou mé an bel krab blé. Misié antré adan jé pronostik la é i fè sa pli bien...

 • KREYOLAD 328

  08 août 2010 ( #Kréyolad )

  Yol la pati Bon vakansié vini lanné-tala pou wè kous yol-la. Anpami yo, té ni Titèn. Dépi ventan pa té ni viré. Yo di’y kous la ka pati Malékòn, mé misié té lé ba madanm an ti kout kòn, i di fok li alé la. I mandé pou Malékòn, yo di’y sé pabò Lasavann...

 • KREYOLAD 343

  17 novembre 2010 ( #Kréyolad )

  Chanté-nowel kasé Ni jenn ki ni asé épi zafè violans-la. Wonz novanm, lematen yonndé té ka chonjé lé zansien ki fè ladjè. Yo alé dépozé jeb anlè « Moniman lé mò », sé an estati pou tout solda ki ped ta-yo a ba Lafrans. Sé manniè pou moun chonjé tousa...

 • KREYOLAD 341

  02 novembre 2010 ( #Kréyolad )

  El Diablo » dit Tout sé madanm-lan, ki té alé pa krey wè « El Diablo » laéwopò, té tou tris. Anlo dot, té kanmenm bien kontan, pas vandrèdi, té ni twa épizod an sel kou. Mé anlo ja ka mandé ki manniè yo ké fè lendi prochen, pas yo pé ké sa wè Anjel ankò....

 • KREYOLAD 340

  26 octobre 2010 ( #Kréyolad )

  Manjé flap flap ! Atjelman tan-an ka vini ra kon zé bourik kidonk, ek kout kon latjé krapo. Moun pa ni tan ankò pou pran tan-yo manjé. Ni 17 fas-foud Matinik. Kivédi dan lanmwatié péyi-a moun ka vitman manjéprésé fap fap. Zafè manjé ka konsonmen anlè...

 • KREYOLAD 355

  15 février 2011 ( #Kréyolad )

  Sa ka chofé Sa ka chofé red red red. Dokè ka mandé an ti ogmantasion pou yo sa ni twa mil éro selman. Lanné pasé yo ped désan éro, sa ka jennen zafè-yo. Yo pé pa ni péyé ni roulé katkat-la. Pandan tan-an, lopital ka soufè telman éti i oblijé mandé Laréjion...

 • KREYOLAD 402

  16 janvier 2012 ( #Kréyolad )

  An bon plas Lanné 2012 fini koumansé, mé sé boug politik la pa ni tan dòmi. Asiré nou pé di sé pa yo yo ké kriyé kanyan. Chak moun ka chaché gadé pou trapé an plas dépité oben an tot sipléyan. Lé chef parti, lé zéta majò ka swété labon lanné, mé yo ka...

 • KREYOLAD 342

  17 novembre 2010 ( #Kréyolad )

  Matinik tjou-pou-tet Pa ni an mwa, nou té ka vréyé bon labou, pas Jennkarlos té vini Matinik, pou té sa wè fanatik-li. Ében kou-tala, i pa vini Fodfrans, i monté pa dan Linò. Lé mami pé ké ni lapenn fè kar pou désann an vil. Kou-tala, ou sé di sa ki enmen...

 • KREYOLAD 346

  23 décembre 2010 ( #Kréyolad )

  Gouvelman pa lé moun tjwé kochon bò kay-yo ankò. Odjis di sé la tradision, élivé an ti-kochon pour sa tjwé’y épi le vwazinaj lavèy-nwel. Sé sel jou i ka pé pran an sek épi tout vwazinaj-la, sé pa pèsonn ké opozé’y fè sa. Antouléka, ni an moun man pa sav...

 • KREYOLAD 339

  18 octobre 2010 ( #Kréyolad )

  Pri vèglaj Simenn pasé, ni an boug ki fè twa zè latjé, sé pa té, ni pou lésans, ni pou an travay, pa menm pou « El Diablo », mé pou (dapré’y) i té wè klè. Sé bien pou sa i alé wè « Leclerc ». Misié té anpami dé mil moun ka fè latjé ek ki antré an magazen-an...

 • KREYOLAD 354

  04 février 2011 ( #Kréyolad )

  I pati Matjilpa pa tonbé, i mantjé rété atè pas yo ka fè travo Sen-Jozef anlè plas-la. I mété atè MCC sé pa Man CC mé Matinik Caribean Carnival. Mantjé tonbé sé bel pa. Yo kouri désann Fodfrans pou dousiné Lasavann ki fini wouvè épi Malécon-la ki té ka...

 • KREYOLAD 345

  05 décembre 2010 ( #Kréyolad )

  Matinino I pati ! Foutbol-la démaré, mé an manniè tou fret. Bagay ki ba Polo bon chagren. Misié sé an chien-boul fini rivé . Mé sé pa ni an chiwawa, an ti-kanich oben an ti bouldog. Misié bat laradio, RFO kon radio Bwapatat, pou tout moun té sipòté lé...

 • KREYOLAD 399

  22 décembre 2011 ( #Kréyolad )

  Kochon Labatwa Labatwa rété wouvè jik dimanch, pou moun pé sa vini tjwé bet-yo. Asiparé ou pa ni dwa tjwé kochon bòkay-ou ankò. Sa pa ijénik. Man ja konnet zot lé malpalan, zot ké di man té boulé, lè man ké rakonté zot sa ki rivé mwen sanmdi oswè. Man...

 • KREYOLAD 434

  07 septembre 2012 ( #Kréyolad )

  Djo ni… Djo ni bon léro, Djo ni anlo chans pas misié jik chwézi koté pou’w alé lolopital. Asiparé lopital Lapwent pa té asé an pwent pou tjè’y. Lè misié rivé Laména anlo moun trapé mal tjè. Mi sa an enfimiez di : - Si Djo ni an chans kochon lavey nwel,...

 • KREYOLAD 403

  20 janvier 2012 ( #Kréyolad )

  Matinik zayé Yo di dan apipré san jou, Matinik ké ni chanjman, Lafrans pou ni anlot prézidan. Tout sé jou-tala ni anlo kandida ka zayé Matinik. Sa ki agoch ka fè an ti-koulé pou trapé kéchòy. Sa ki adwet ka zayé ovantatè, yo lé rivé jwenn lavi. Ni an...

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>