Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • KREYOLAD 342

  17 novembre 2010 ( #Kréyolad )

  Matinik tjou-pou-tet Pa ni an mwa, nou té ka vréyé bon labou, pas Jennkarlos té vini Matinik, pou té sa wè fanatik-li. Ében kou-tala, i pa vini Fodfrans, i monté pa dan Linò. Lé mami pé ké ni lapenn fè kar pou désann an vil. Kou-tala, ou sé di sa ki enmen...

 • KREYOLAD 346

  23 décembre 2010 ( #Kréyolad )

  Gouvelman pa lé moun tjwé kochon bò kay-yo ankò. Odjis di sé la tradision, élivé an ti-kochon pour sa tjwé’y épi le vwazinaj lavèy-nwel. Sé sel jou i ka pé pran an sek épi tout vwazinaj-la, sé pa pèsonn ké opozé’y fè sa. Antouléka, ni an moun man pa sav...

 • KREYOLAD 339

  18 octobre 2010 ( #Kréyolad )

  Pri vèglaj Simenn pasé, ni an boug ki fè twa zè latjé, sé pa té, ni pou lésans, ni pou an travay, pa menm pou « El Diablo », mé pou (dapré’y) i té wè klè. Sé bien pou sa i alé wè « Leclerc ». Misié té anpami dé mil moun ka fè latjé ek ki antré an magazen-an...

 • KREYOLAD 354

  04 février 2011 ( #Kréyolad )

  I pati Matjilpa pa tonbé, i mantjé rété atè pas yo ka fè travo Sen-Jozef anlè plas-la. I mété atè MCC sé pa Man CC mé Matinik Caribean Carnival. Mantjé tonbé sé bel pa. Yo kouri désann Fodfrans pou dousiné Lasavann ki fini wouvè épi Malécon-la ki té ka...

 • KREYOLAD 345

  05 décembre 2010 ( #Kréyolad )

  Matinino I pati ! Foutbol-la démaré, mé an manniè tou fret. Bagay ki ba Polo bon chagren. Misié sé an chien-boul fini rivé . Mé sé pa ni an chiwawa, an ti-kanich oben an ti bouldog. Misié bat laradio, RFO kon radio Bwapatat, pou tout moun té sipòté lé...

 • KREYOLAD 399

  22 décembre 2011 ( #Kréyolad )

  Kochon Labatwa Labatwa rété wouvè jik dimanch, pou moun pé sa vini tjwé bet-yo. Asiparé ou pa ni dwa tjwé kochon bòkay-ou ankò. Sa pa ijénik. Man ja konnet zot lé malpalan, zot ké di man té boulé, lè man ké rakonté zot sa ki rivé mwen sanmdi oswè. Man...

 • KREYOLAD 434

  07 septembre 2012 ( #Kréyolad )

  Djo ni… Djo ni bon léro, Djo ni anlo chans pas misié jik chwézi koté pou’w alé lolopital. Asiparé lopital Lapwent pa té asé an pwent pou tjè’y. Lè misié rivé Laména anlo moun trapé mal tjè. Mi sa an enfimiez di : - Si Djo ni an chans kochon lavey nwel,...

 • KREYOLAD 403

  20 janvier 2012 ( #Kréyolad )

  Matinik zayé Yo di dan apipré san jou, Matinik ké ni chanjman, Lafrans pou ni anlot prézidan. Tout sé jou-tala ni anlo kandida ka zayé Matinik. Sa ki agoch ka fè an ti-koulé pou trapé kéchòy. Sa ki adwet ka zayé ovantatè, yo lé rivé jwenn lavi. Ni an...

 • KREYOLAD 392

  11 novembre 2011 ( #Kréyolad )

  Rondé si bel ! R ondé, sé an bel ti-fanm. I pa anvi sanm an fil fè, jijéwè an lonbraj fisel. Sé pa Rondé pèsonn ké di komkwa, afos I meg, I pé paré lapli anba an fil élektrik. Epi 7 fanm ki ni kont pwa-yo, Rondé désidé montré moun ki yo koket, yo obidjoul,...

 • KREYOLAD 426

  16 juillet 2012 ( #Kréyolad )

  Éti lo tes Eti lo tes la yo ka ponmet nou an ? Vréman,vréman gouvelman ka pran nou pou dé bwabwa. Alow ou bizwen an aparey pou sa miziré kout ronm ou ? Kondisiré ou pa sav si ou alé dan an penteng ek ou pran 5 fé, 4 labiè, 3 panaché, 2 vè diven ek 1 vè...

 • KREYOLAD 422

  26 juin 2012 ( #Kréyolad )

  Kasé lo Ni an ansien dépité ki pa valé défet la pies, pies, pies. I té asiré i té ké la o déziem touw. Mé pep la di’y : won manej la fini ! I déklaré dan an gran mo-matjé : - Man ké voté ba Chaben! Es I vini patriyot, oben es I viré patriyot ? Kom désizion-tala...

 • KREYOLAD 391

  06 novembre 2011 ( #Kréyolad )

  Latousen ka tousé Matinik, ousédi nou pa konnet sa ki ta nou. Ni an pati ki di nou pa kréyol. Sé menm moun-tala pa noz di ankò sé pa an lang, mé yo ka viré do net ba tout mes-nou, kanman-nou an lavi a. Yo kité Latousen tonbé telman, yo ka jik bokanté...

 • KREYOLAD 415

  17 avril 2012 ( #Kréyolad )

  Alians félé Ou sé di poveb la ni rézon lè I té ka di : « konplo neg sé … » sé zot ki di’y sé pa mwen. Epi « sa mel ka di an piébwa sé pa sa i ka di lè i rivé atè ». Ni an group nonm ek fanm politik ki mété kò-yo ansanm pou an nouvo Matinik. An tan-an,...

 • KREYOLAD 454

  04 février 2013 ( #Kréyolad )

  I pati Kannaval 2013 fè an eskal Chelchè pou sé group la montré, sé pa yenki boum boum yo ka fè. Yo ka jwé mizik tou, é sé bien pou sa yo monté anlè podiom. Epi lapli-a, asosiasion MATJILPA mantjé tonbé vandrèdi , i kom glisé. Mé nou sav, mantjé tonbé...

 • KREYOLAD 452

  21 janvier 2013 ( #Kréyolad )

  Mariyaj djé Dimanch té ni anlo moun douvan Lakatédral pou manifesté kont « Mariage pour tous ». Toupandan tout moun té anvil, pa koté Dikos Chad pofité pou fè an chap ankò. Pas dépi Sent-Lisi misié té ni labitid mawon lajol. « Mariage pour tous » es sé...

 • KREYOLAD 453

  04 février 2013 ( #Kréyolad )

  Lapèch an frédi Lapec h dan lanej sa red, sé sa Bètran éti ki mennen konba épi Lentersendika aprann. Asiparé, lè misié épi dot kanmarad rivé an Frans, yo ba yo an bok. Toto épi dot minis té ké di : - Zot pa ka antré pas zot pa ni kanno, ni yol, ni gonmié...

 • KREYOLAD 441

  04 novembre 2012 ( #Kréyolad )

  Latousen tris Latousen pres mò, i lagoni. Tianmay atjelman pa ka alé an senmitiè ankò pou liminé. Oti sé bouji Sentantwàn la ? Sé épi yo nou té ka fè bel kakabouji pou jwé ti-zwel-séré alantou sé tonb la. Tout lafanmiy té ka sanblé, manman té ka fè nou...

 • KREYOLAD 459

  09 mars 2013 ( #Kréyolad )

  Lésans pli chè Gwo Ernes té ka fè bel ganm pas kom i ka rété lwen, i achté an loto diézel. I té ka péyé plen-an mwen chè ki loto lésans la. Mé i apri ki gouvelman ni lentansion wosé gazòy-la pas i bizwen 7 milia pou konblé an défisi adan bidjé-a. Mé lè...

 • KREYOLAD 463

  08 avril 2013 ( #Kréyolad )

  Manif krab Vandrèdi oswè koté minui, man té ka monté dan linò. Lè man rivé Chelchè adan an katkwazé éti yo kriyé wonpwen Lakolin, man wè an fénomèn. Man pa sav si I natirel oben sirnatirel, mé la té ni an santèn krab an wonpwen-an. Man kom ralanti, man...

 • KREYOLAD 421

  26 juin 2012 ( #Kréyolad )

  Es nou ka chonjé ? Dépi le 12 mé an konvwa moun pati Sentàn pou rivé Préchè. Sé le MIR an mouvman pou réparé Matinik ki tibren krazé ka vréyé sa douvan dépi pasé douz lanné. Mouvman Réparasion fè nou chonjé, avan té ni Eropéyen épi Afritjen yo dépòté,...

 • KREYOLAD 461

  26 mars 2013 ( #Kréyolad )

  Foyal ka brennen Dimanch té ni an gran sanblé patriyotik pou déchouké sa yo konsidéré kon an Parti éti ki Pa Matinitjé. Dapré sé moun sanblaj-tala SeLe épi la Nouvel Gouvernans pa ka fè asé, magré ponmes i té fè pou ba moun senmil pos travay. Adan sanblé...

 • KREYOLAD 423

  26 juin 2012 ( #Kréyolad )

  Dépi té……. Dépi té ni éleksion, ni moun ki présé pozé kandida-yo. Dépi té ni bwè manjé, Adjilbè pou zafè konflérans lan, kisiswa parti a, dwet oben goch, patrityot kon otonomis. Dépi té ni an pos pou trapé, ni 45 boug épi fanm ki désann Lapréfekti. Ti-Milo...

 • KREYOLAD 465

  29 avril 2013 ( #Kréyolad )

  Jéwom kay Izak Sé jou-tala Jéwom trapé bon dézagréman ek nana pas i alé kay Izak, sé an konpè’y pa koté Lasuis. Jéwom pa menm ni an ti-lanmonné kod pou sianka i kasé boutéy luil an moun, mé tout moun ka di i ni an kont adan an paradi fiskal. Sé tan-tala,...

 • KREYOLAD 428

  02 août 2012 ( #Kréyolad )

  Mis pa Miss S é jou-tala Maéva vini an vakans kay Papa-Doudou. I ka kriyé Papa-Doudou Papy, misié pa djè enmen sa pies pies pies. Mé kom sé ti-yich ti-yich li i ka asepté. Sanmdi pasé, Papa-Doudou vréyé Maéva an boutik man Léoni a pou’y té genyen an mis...

 • KREYOLAD 376

  22 juillet 2011 ( #Kréyolad )

  Sa ka pit FMP (Fos Matinik Pogrè) fè an konflérans ba lapres. La pres pa té ni moun jou-tala, yo té an vakans. Lè yo pa ka paré kò-yo pou alé kous siklis, sé lé miss yo ka lonviyé. Yo tout lé pran men épi sé jenn manmay-la. Dédé pa kontan pies toubannman,...

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>