Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
9 mars 2013 6 09 /03 /mars /2013 19:00

Lésans pli chè

 

Gwo Ernes té ka fè bel ganm pas kom i ka rété lwen, i achté an loto diézel. I té ka péyé plen-an mwen chè ki loto lésans la. Mé i apri ki gouvelman ni lentansion wosé gazòy-la pas i bizwen 7 milia pou konblé an défisi adan bidjé-a.

Mé lè lésans ek gazòy la ka wosé, ki moun ké péyé sa ?

Tout moun ki ni loto ni sa pou di. Tret-la la tonbé tou lé senk di mwa. Lè lit la wosé kivédi fok péyé plis lajan pou sa ni bak-ou plen owadjel.

 

Anlo moun ki ni loto poko sav ki manniè yo ké fè.

Gwo Ernes chonjé pou té sa viré pran taksi oben tonbé-lévé. Mé ou pa ka jwen sé mésié lè ou bizwen-yo.Pliziè fwa, sa rivé’y a sizè mwen lè ka pa jwenn loto pou i rivé bòka’y-li. I té oblijé fè istop pou rivé bòkay-li. Jik ni an fwa i rivé a twazè’d maten, pas i maché tout lannuit. Sé kip a ni TCSP, ni Mozaik ka rivé dan linò karayib.

Déjapouyonn, sé sa ki fè i alé genyen an loto pas sa pa normal. Yo ka palé TCSP mé ou sé di sé moun-an ka fè espré pou pa chonjé ni moun ka rété dan linò épi dan lisid Matinik.

Lésans pli chè, es sé pa tousa ka fè chonmaj la wosé ?

Pa rété milé é pèsonn pa lé maché apré ankò. Gwo Ernes di mwen es sé pa pou sa pap-la démisioné, pas pou té sa fè leplen épi papamobil-la i pa té ka rivé ankò. Yo palé di pri béséba dan la gran distribision, mé pou lésans-la sé pri wosé wo, pou gouvelman fouyé lanmen’y an poch nou.

Partager cet article
Repost0
5 mars 2013 2 05 /03 /mars /2013 14:04

 

Couv 1 T-t

 

« Woulé nan vwatu’w mé respekté kabwet mwen »

Partager cet article
Repost0
5 mars 2013 2 05 /03 /mars /2013 14:03

Gran Senpiè

Ni an ti pawol nou ka di : “pawol an bouch pa chay”.

Mèkrèdi oswè, tout jan Senpiè épi oliwon lakot karayib té monté Senpiè. (Pas dépi Foyal pran laba, moun pa ka désann Senpiè ankò, menm pou achté dobann).

Asiparé, lé té ni pasé 500 moun pou an réinion. Ou sé di sa té ka sanm an konflérans avan éleksion mè. Rafayel té oblijé pran lapawol pas i koumansé ni mar tann lopozision di konmkwa yo ka vann Senpien ba Laréjion.

Antouléka, sé anlo chantié jan Senpiè ka espéré. Ni yonn anpami yo ki di :

-      Koumansé pa fè ki dlo kaka pa ka tonbé an lanmè-a, pou nou pé benyen alez kò-nou !

Lè Adjoufin mandé lapawol, i di tou fò otan pou Rafayel ki pou sa ki lé mété’y an pa tik :

-      Man ka soufè di tjè, é sé kanmiyon-an ka lévé mwen dépi twazed-maten. Ki tan Gran Senpiè ké tann mwen, poutan man ja las prédié ?

Kantapou Idelvè Tetfè, li sé zafè transpow la ki ka pété tet-li. Sé an batmanman pou i rivé Senpiè, lè i désann Anvil. I mandé tout sé moun-an ki té la-a, konmen tjé ki ni avan rivé Senpiè. Jik ni an konséyé (man pé ké nonmen non’y) ki réponn bravman :

-      Ni dé tjé, Malékòn épi Senpiè !

Lè misié tann sa, i trapé mal tjè, pas sé pa atjelman i ké trapé an pétrolet pour rivé Senpiè. I poko ké trapé an lanbéli, kon sa ka fet Twazilé.

Mé Idelvè Tet-fè pa ka ped fwa, mi sa i réponn :

-      Bondié gran, mé es Gran-Senpiè sé pa an bagay nou pé pa menm imajiné ?

Partager cet article
Repost0
22 février 2013 5 22 /02 /février /2013 18:14

« Apré bal tanbou lou ».couverture-Conte-de-Layou.jpg

Partager cet article
Repost0
22 février 2013 5 22 /02 /février /2013 18:13

Vaval pati

Lanné-tala  Vaval sé pa an bwaba, mé dé nonm ki té ni lentansion koupé tousa ki filon.

Sé mésié ki puisan, pa té lé tann palé di zafè filon pou an pati moun selman éti ni dwa mayé.

Yo mandé pou ni dwa mayé kon tout moun, pas yo pa bet, menmsi yo enmen moun kon yo menm.

Lendigra, yo défilé dan an gran manifestasion. Sé sel jou an lanné a, yo lib kon mangous an tè brilé. Mawdigra, an finaldikont Lasanblé nasional adopté an lwa. Yo pé ké bizwen filon ankò pou yo koupé an gou yo. Yo ké pé fè sa an gran, pas yo ké pé alé lanméri.

Menmsi sa pa ka fè lamajorité moun isi plézi ki mandé an référandom, Lasanblé Lafrans voté. Ni yonndé mè ki anvi démisioné kon pap la, mé yo poko sav si yo ké finalman désidé kò-yo, yo ka réfléchi toujou.

Mi atjelman Kannaval isi fini, es nou pa adan Kannaval lézot ?

Anlo moun kon Dertilia pa ka konprann. I tou chanboulé épi lespri’y tjokanblok. I menm di :

-         Anni gadé Pap la démisioné, sa’w pé ka konprann !

Ferdilien ja di lanné prochenn, i pé ké fè kannaval pou i sa pli véyatif asou sa ki ka pasé. I ja mandé sé dépité a pou réklamé « travay pour tous ». Asiré tout moun ké dakò, anfen, sa ki lé vréman travay. Pa kontel Etièn, éti té adan an manif an févriyé démil nef. Lè an patron kriyé’y pou an djob, mi sa i réponn :

-         Tousa moun ki la-a sé mwen ou chwézi alow ! Pa rété la !

Patron-an pati, mé es i ké kon Vaval pou viré lanné prochenn ?

 

Partager cet article
Repost0
16 février 2013 6 16 /02 /février /2013 16:33

« Sa ki pa lé tonbé pa jwé, sa ki pa krapo, pa tonbé an ma. »Couverture-Sansann-2.jpg

Partager cet article
Repost0
16 février 2013 6 16 /02 /février /2013 16:28

Konkouw trafitjé..

Kisiswa konkouw la, toujou ni bougonnen. Sé bien pou sa Alténò di i pa ka alé chanté ankò. Ja ni dizan i ka alé, chak lè a sé an pri dankourajman i ka trapé. Kou-tala i dékourajé menm. I alé Konkouw la chanson kréyol Trinité, madanm li alé Konkouw rèn-lamè é ti-ich ki ni sizan, li  i alé Konkouw mini-rèn.

Pèsonn an fanmiy la pa trapé ayen, pa menm an piman. Misié di :

-      Sé kont fanmiy mwen yo yé !

I di i pé ké menm alé wè konkouw ankò, menm pa latélé. Pétet i ké gadé miss Frans, mé sa pa asiré.

Misié obliyé an poveb ka di : « si ou palé tonbé, pa jwé oben si ou palé ped, pa jwé »

Mon boug pa chonjé, adan an konkouw sé genyen épi ped ki ni. Zafè pri dankourajman-an sé pou pa dékourajé’y, pou yo rikonnet ou partisipé.

Antouléka, sé pa kandida selman éti ka wouspété, man jik wè Albertin fè an kout djel an jounal la (pa Antilla-an) pou di ich li té majoret é yo pa menm kité’y antré wè’y. Magré sé pou ayen yo té la padan lantrak.

Manzel ja di : si yo pa ka péyé ich-li a atjelman, i pé ké vréyé’y pies koté. Pas i ka péyé pou achté lenj lan, bot la épi baton-an. Tousa ka kouté bien chè.

Kannaval sé pa toujou amizman, délè sé dépans. Pou wè sa bien, sé si ou ka partisipé an kannaval lézot. Asiré sa ka fèw fè lagrimas é ou pa ka bizwen mas pou genyen an konkou fidji led

Partager cet article
Repost0
14 février 2013 4 14 /02 /février /2013 17:41

 

La-fugue-de-Sopalt-ba.jpg« Yo pa pran zwéso ak rara”, mé pwéson non pli san lak”

Partager cet article
Repost0
14 février 2013 4 14 /02 /février /2013 17:40

Kasé lo

 

Lagrev péchè mwa désanm lan, magré yo sinié an désizion pou fini épi sa, ka kontinié. Mé kou-tala ousédi yo ja bliyé poutji yo té ka fè lagrev. Yo té mandé an dédomajman pou Klordékòn, mé ousédi épi nouvo lanné a, yo ja bliyé platfom révandikasion-an.

Yo alé wè Léta jik an Frans, atjelman lè Léta ka mandé yo pran dispozision pou vréyé lajan déwò ba sé péchè a, sé lè konba ka pété. Ni adan ki lé kasé lo, yo pa anvi séparé sa yo trapé. Es péchè solidè ?

Es falé tout péchè mété kò-yo ansanm pou an koudmen pou tout moun trapé kéchòy apré zafè klordékòn-an ?

Léta ka froté lanmen’y pas i poko ni an prézidan maren-péchè pou réklamé’y sa lé sendika té mandé.

Apré Bètran trapé lagrip anba frédi-a an lakou ministè a, lè i viré i té tou fret épi prézidan SAPEM la. Asiparé i jik mandé pou fèy ped tit-li. Mi sa yo tann di i déklaré :

-      Sé mésié bradé tout konba-a nou mennen-an !

Mé ni anlo moun ki pa ka konprann poutji an ansien ka vini otjipé di lapech jòdijou.

Es fok kité ba prézidan jòdijou éti péchè éli ?

Es so ki la jòdi pli okouran ?

Sa ki genyen éleksion Komité lapech, es sé pa yo ki tou pou douvan douvan ?

Asiparé ni ki pa té pou zafè blotjé pow la.

Sa man sav, sé ki Sipriyen ki antrèprènè an ti-latoupriz, i anrajé kon an tig. Yo té opozé’y pran machandiz alafen lanné pasé,. Tout machandiz pres gate é, fok té péyé sé jou anplis la, avan yo té livré’y. Tout sendika té an tjèkoko. Yo tout té ka di « sa ki fet anlè lanmè, pa pou répété atè ». Mé ou sé di, ni adan ki (petet pas yo pa péchè ankò), yo pa pou konnet. Yo mandé kasé lo épi kisiswa sa ka fè lapech anlè lanmè kon an basen. Yo lé débatjé prézidan-an. Asiparé i té ké tro pré SeLe éti ki péyé biyé yo.

Eli wè an tach bonnik ka woulé ek i lé trennen, mé sa pa an gou sa ki lé trapé lankanbiz yo.

Partager cet article
Repost0
13 février 2013 3 13 /02 /février /2013 01:58

 

Aux frontières de la soif

 

 

Kettly Mars nous fait voir, voire entrevoir la perle des Antilles, sous une facette singulière, celle de l’embourbement dans l’incapacité des « grands zotobrés qui dirigent la république de Port-au-Prince arrêtent de parler de décentralisation pour la beauté du mot. »

Elle poursuit avec ce curieux personnage qu’est Fito Belmar : un architecte écrivain à succès qui ne sait plus écrire. Il est embourbé, empêtré dans la déchéance d’un camp de bâche de 80 000 âmes qui a poussé à Canaan. Elle fait appel au fameux récit de  la malédiction de Cham. Rappelons que Canaan fut maudit par une faute commise par son père Cham. Il surprend Noé tout nu et en informe ses frères, et Noé va le maudire en le déclarant serviteur de Sem.

Ce camp issu du goudougoudou est il maudit?

Il semble que la vie en tout cas semble maudite car dans les conditions de vie sont infernales et les habitants vont être des loups qui vont se jeter à belles dents sur des proies juvéniles. Ici l’auteur dénonce fortement la prostitution juvénile et cette cupidité des bourgeois sans scrupules qui viennent s’approvisionner et se repaître dans la misère des sans abris. N’est-ce pas là une métaphore du pillage de ce qu’Haïti a de plus précieux, ses enfants ?

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sous couvert d’humanité vont vivre gracieusement sur le dos de la population haïtienne.

Les journalistes étrangers sont des voyeurs qui par reportage interposé s’enrichissent sur la misère du pays. « On vend des enfants à Canaan… le corps des petites filles…. Pour une bouchée de pain. Est-ce qu’on te l’a dit ca ? Tu as bien traversé l’océan pour le voir non ? Ton papier il va faire sensation, n’est-ce-pas ?

Kettly dénonce avec poésie et maestria avec une écriture bien « Marsienne » (pas de la planète mais de l’univers de Kettly Mars) qui consiste à dire parfois crument les choses, parfois de manière allusive en tout cas elle entretient le suspense jusqu’aux frontières de notre soif de connaître la fin.  Elle nous plonge dans cette vie « souterraine » mais bien réelle dans ces multiples camps qui ont poussé comme du djondjon après le séisme et qui sont toujours là aujourd’hui encore.

Fito Belmar, nous résume parfaitement la situation de l’haïtien dans son pays « Bon… on s’habitue. Soit on s’immerge là-dedans pour aider d’une façon ou d’une autre, soit on fait semblant de ne rien voir, par cynisme ou bien parce qu’on est écrasé par l’impuissance….. »  Fito Belmar, le personnage principal de ce roman pourra t’il s’extirper de sa déchéance sexuelle ? Il semble que Tatsumi, une journaliste japonaise qu’elle connaît par le biais du net par son corps gracile, va le bousculer et même lui poser la question qui fâche. Que vas-tu chercher à Canaan ?

Est-ce la vie, la malédiction ou l’inspiration pour son nouveau roman ?

Assurément vous le saurez en lisant « Aux frontières de la soif » où vous serez parfois bousculés en parcourant ce pays extraordinaire qu’est Haïti Toma avec son lot de misère mais aussi de grandeur. A la fin de l’ouvrage, comme toujours vous serez surpris comme dans une nouvelle avec la chute de l’auteur, mais ce pays par ses ressources a-t’il fini de nous surprendre ?

Aux frontières de la soif, ISBN : 978-2-7152-3365-2 Mercure de France

Partager cet article
Repost0